همه عکس ها و کلیپ های سلیمانی در اینستاگرام

 • تگ های مشابه:
loading...
#سردار گل از برای دوستان #خاری_به_چشم_دشمنان #فرمانده فرماندهان یارب نگهدارش تو باش #حفظکم_الله پ ن واکنش احتمالی #سردار_سلیمانی آب سردی بر هیجانات جماعتی خواهد شد که سنگریزه به دست در ساحل بالا و پایین میپرند و هربار به دریا سنگ میاندازند به امید واهی تلاطم و آشفتگی در آن دریا #رهبری #قالیباف #رییسی #سلیمانی
💖💖💖پیشکه شتان بیت💖💖💖 💖💖💖تقدیم به همه💖💖💖💖 💖💖💖پیج ما رو #فالو کنید💖💖💖 ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ . . #رقص #کوردی #هلپرکه #کورد #کوردستان #ایلام #کرمانشان #کوردواری #پاوه #بوکان #مهاباد #سردشت #سنه #ملکشاه #خلخال #عروسی #مریوان #هولیر #سلیمانی #دهوک #بانه #قوچان #شاهاباد #کامیاران #هورامان #سرپل
بِسمِ رَبِّ الشُهَدا وَالصِّدیقین 🌹با حفظ حرمت بخوانید .. بی احترامی و توهین به شهدا در قیامت گریبان توهین کننده را میگیرد نه اجر شهید را .. . 🌴شهید ویژه ی رمضان، شهادت رمضان، عملیات رمضان و خرج قبرش را امام زمان فرستاد .. بخوانید👇 . 🍁ارادت ویژه ی او به امیرالمؤمنین.ع. زبانزد همه بود و همواره به ایشان توسل میکرد. تولدش مصادف شد با رجب همزمان با تولد مولا و شهادتش رمضان همراه با شهادت مولایش در عملیات رمضان ..💗 . 🍁راز !!!!! . از اهالی داراب بود(استان فارس) و از همسایه های خانواده شهید عارف. یک شب خواب دیده بود که توی جمکران بعد از به جا آوردن زیارت و آداب مسجد، گم شده است که امام زمان .عج. را می بیند و "آقا" راهنماییش میکنند تا به خانواده اش برسد و بعد میفرمایند . "از قول ما به خانواده شهید عارف بگویید چرا به وصیت نامه حمید عمل نکردید ... " . ♥حمید در یکی از وصیت نامه هایش نوشته بود "قبرم را ساده مثل شهدای بقیع بسازید و ... " . "آقا" میفرمایند "شما قبر را درست کنید، ما خرج قبر را میدهیم" و نشانه ی محل پولی را میدهند. . در همین حین از خواب بیدار میشود و باخانواده اش به گلزار شهدا میرود، هم برای زیارت و هم برای پیدا کردن آدرس و نشانی مورد نظر! . یک دستمال سبز با بوی خاص و عجیبی در محل نشانی پیدا میشود که درون آن مبلغ تومان قرار دارد. ماجرا را برای خانواده شهید عارف و یکی از علما ذکر میکنند و بعد از تایید، مقداری از مبلغ را جهت بازسازی قبر حمید و تومان باقیمانده را برای انتشار خبر آن هزینه میکنند .... سردار شهید حمید عارف .. 📝منبع:"فلش کارتهای شهدای استان فارس" . ♥مثل شهدای کربلا پیکرش نیز اربا اربا شد . 🌹در جوانی راهشونو پیدا کردن که در جوانی سعادتمند شدن ... خوشتیپ بودن مذهبیا مانع رسیدنشون به کمالات نیست .. چه بسا عکسهای شهدا را میبینیم ولی عکس شهدا عمل میکنیم ..!! ادامـــــه کامنت اول👇👇 #راه_شهدا_ادامه_دارد 👈 #دوستان_لطــــفأ_پیج_رو_فالو_کنـید👇 👐 #دونفـــر_از_دوسـتاتون_رو_تـگ_کنید. 👐 👈منتظر خوانـــــــــــــدن نظراتتان هستیم. 🍁اَللّهُمَ ارزُقنا الشهاده فی طریق الحُسِین 🌹 🌷🌞 🌹 👈بعضی از هشتگ ها به فراخور زمان و موضوع نوشته شدند و بعضی هم بی ارتباطند. #شهید #شهدا #شهادت #رهبر #رهبری #خامنه_اى #سلیمانی #قاسم_سلیمانی #حادثه #کار #پرسپولیس #استقلال #نه_به_انتقال_آب_کارون #لایک #فالو #خدا
. سبکی نو درحرکت‌های جهادی... . همیـن الان کـه بـه ذهنتـان رجـوع کنیـد، چنـد پـروژه را حــی و حاضــر مییابیــد کــه ســالها از کلنگ زنــی آن گذشـته باشـد و بـه سـرانجام نرسـیده باشـد؟ . اینجـا رسـم اســت کــه ابتــدا نشســت هایی تشــکیل میشــود بــرای تصمیم گیــری و ســپس هزینــهایی درنظــر میگیرنــد بــرای طراحـی پـروژه و مدتـی کـه گذشـت کلنگـی میزننـد و میرونــد تــا نشســت بعــدی! مثــل بعضــی از میدان هایــی کــه در همیــن ســمنان خودمــان بــه نــام شــهدا هــم مزیــن شــده اند! . حــاج حســن امــا اهــل این گونــه کار کــردن نبــود... . میرفــت بــه میــدان کار و ارزیابــی میکــرد و برمیگشــت بــه دفتــر و عملیــات طراحــی پــروژه آغــاز میشـد! . طراحـی پروژه هـا یـک هفتـه هـم زمـان نمیبـرد و بلافاصلــه بــا بهتریــن کیفیــت و در کوتاهتریــن زمــان اجرایـی میشـد؛ آن هـم بـا یـک سـوم قیمـت! . بـه همیـن خاطــر بــود کــه ســید مقاومــت میگفــت: حــاج حســام، سـبکی نـو در حرکتهـای جهـادی ایجـاد کـرده اسـت... . حــاج حســن ســبکی نــو در حرکتهــای جهــادی ایجــاد میکنــد و بــه زمیــن چســبیدگان (آیه توبــه) میگوینــد اصـلا چـرا فـلان نهـاد در فـلان امـور »دخالـت« میکنـد؟ . فضــل الله المجاهدیــن علــی القاعدیــن اجــرا عظیمــا... . #پناه_کودکان_حرم #خامنه_ای_دات_آی_آر #شهید_گمنام #سردار_شهید_حاج_حسن_شاطری  #شهید_شاطری #شهیدشاطری #مدافعان_حرم #سوریه  #حلب #ایران #سمنان #حاج_حسام_خوشنویس #حسام_خوشنویس #شهدا  #شهداء  #شهادت #سلیمانی #سردار_سلیمانی #حاج_قاسم_سلیمانی #قاسم_سلیمانی #شهید_حسن_شاطری #حسن_شاطری
#کورد #کوردستان #سلیمانی #سلیمانیه #کورد_جیم #کورد_فیتنس #کچی_کورد #کچی_کوردستان بو دابه زاندنی کیش و قه لاو بونی جسم بس خانه مان👩 یاری تایبه ت هه یه له گل ماموستای خانم 💪
#کورد #کوردستان #سلیمانی #سلیمانیه #کورد_جیم #کورد_فیتنس #کچی_کورد #کچی_کوردستان بو دابه زاندنی کیش و قه لاو بونی جسم بس خانه مان👩 یاری تایبه ت هه یه له گل ماموستای خانم 💪
#کورد #کوردستان #سلیمانی #سلیمانیه #کورد_جیم #کورد_فیتنس #کچی_کورد #کچی_کوردستان بو دابه زاندنی کیش و قه لاو بونی جسم بس خانه مان👩 یاری تایبه ت هه یه له گل ماموستای خانم 💪
#کورد #کوردستان #سلیمانی #سلیمانیه #کورد_جیم #کورد_فیتنس #کچی_کورد #کچی_کوردستان بو دابه زاندنی کیش و قه لاو بونی جسم بس خانه مان👩 یاری تایبه ت هه یه له گل ماموستای خانم 💪
#کورد #کوردستان #سلیمانی #سلیمانیه #کورد_جیم #کورد_فیتنس #کچی_کورد #کچی_کوردستان بو دابه زاندنی کیش و قه لاو بونی جسم بس خانه مان👩 یاری تایبه ت هه یه له گل ماموستای خانم 💪
#کورد #کوردستان #سلیمانی #سلیمانیه #کورد_جیم #کورد_فیتنس #کچی_کورد #کچی_کوردستان بو دابه زاندنی کیش و قه لاو بونی جسم بس خانه مان👩 یاری تایبه ت هه یه له گل ماموستای خانم 💪
#کورد #کوردستان #سلیمانی #سلیمانیه #کورد_جیم #کورد_فیتنس #کچی_کورد #کچی_کوردستان بو دابه زاندنی کیش و قه لاو بونی جسم بس خانه مان👩 یاری تایبه ت هه یه له گل ماموستای خانم 💪
#کورد #کوردستان #سلیمانی #سلیمانیه #کورد_جیم #کورد_فیتنس #کچی_کورد #کچی_کوردستان بو دابه زاندنی کیش و قه لاو بونی جسم بس خانه مان👩 یاری تایبه ت هه یه له گل ماموستای خانم 💪
#کورد #کوردستان #سلیمانی #سلیمانیه #کورد_جیم #کورد_فیتنس #کچی_کورد #کچی_کوردستان بو دابه زاندنی کیش و قه لاو بونی جسم بس خانه مان👩 یاری تایبه ت هه یه له گل ماموستای خانم 💪
#کورد #کوردستان #سلیمانی #سلیمانیه #کورد_جیم #کورد_فیتنس #کچی_کورد #کچی_کوردستان بو دابه زاندنی کیش و قه لاو بونی جسم بس خانه مان👩 یاری تایبه ت هه یه له گل ماموستای خانم 💪
#کورد #کوردستان #سلیمانی #سلیمانیه #کورد_جیم #کورد_فیتنس #کچی_کورد #کچی_کوردستان بو دابه زاندنی کیش و قه لاو بونی جسم بس خانه مان👩 یاری تایبه ت هه یه له گل ماموستای خانم 💪
#کورد #کوردستان #سلیمانی #سلیمانیه #کورد_جیم #کورد_فیتنس #کچی_کورد #کچی_کوردستان بو دابه زاندنی کیش و قه لاو بونی جسم بس خانه مان👩 یاری تایبه ت هه یه له گل ماموستای خانم 💪
#کورد #کوردستان #سلیمانی #سلیمانیه #کورد_جیم #کورد_فیتنس #کچی_کورد #کچی_کوردستان بو دابه زاندنی کیش و قه لاو بونی جسم بس خانه مان👩 یاری تایبه ت هه یه له گل ماموستای خانم 💪
#فیرکاری چەوانيا چارەسەركرنا نەڤەبوونا فلتەرێت سناپچاتی لدەمێ انترنيت نەبيت . دەستپێکێ دێ چيه يا سناپچاتی و پاشێ دێ بەیە خارێ و كليك بکە و پاشێ مسح بكه . . ديف وان وئنان هه ره ئه ويت من به لاف كرين . پوست هاتیە ڤەگوهاستن ژدەڤ پەیجی پوستی لایک بکەن👍 و کومێنتا بنڤیسن 💭 وهەڤالان تاگ بکەن👥 دا پوست بگەهیتە گەلەک هەڤالان . *ڤەگوهاستیە. # #زاخو #دهوک #ئاکرێ #ئامێدیێ #اربیل #سلیمانی #کوردستان #کورد #هەولێر
. سبکی نو درحرکت‌های جهادی... . همیـن الان کـه بـه ذهنتـان رجـوع کنیـد، چنـد پـروژه را حــی و حاضــر مییابیــد کــه ســالها از کلنگ زنــی آن گذشـته باشـد و بـه سـرانجام نرسـیده باشـد؟ . اینجـا رسـم اســت کــه ابتــدا نشســت هایی تشــکیل میشــود بــرای تصمیم گیــری و ســپس هزینــهایی درنظــر میگیرنــد بــرای طراحـی پـروژه و مدتـی کـه گذشـت کلنگـی میزننـد و میرونــد تــا نشســت بعــدی! مثــل بعضــی از میدان هایــی کــه در همیــن ســمنان خودمــان بــه نــام شــهدا هــم مزیــن شــده اند! . حــاج حســن امــا اهــل این گونــه کار کــردن نبــود... . میرفــت بــه میــدان کار و ارزیابــی میکــرد و برمیگشــت بــه دفتــر و عملیــات طراحــی پــروژه آغــاز میشـد! . طراحـی پروژه هـا یـک هفتـه هـم زمـان نمیبـرد و بلافاصلــه بــا بهتریــن کیفیــت و در کوتاهتریــن زمــان اجرایـی میشـد؛ آن هـم بـا یـک سـوم قیمـت! . بـه همیـن خاطــر بــود کــه ســید مقاومــت میگفــت: حــاج حســام، سـبکی نـو در حرکتهـای جهـادی ایجـاد کـرده اسـت... . حــاج حســن ســبکی نــو در حرکتهــای جهــادی ایجــاد میکنــد و بــه زمیــن چســبیدگان (آیه توبــه) میگوینــد اصـلا چـرا فـلان نهـاد در فـلان امـور »دخالـت« میکنـد؟ . فضــل الله المجاهدیــن علــی القاعدیــن اجــرا عظیمــا... . #پناه_کودکان_حرم #خامنه_ای_دات_آی_آر #شهید_گمنام #سردار_شهید_حاج_حسن_شاطری  #شهید_شاطری #شهیدشاطری #مدافعان_حرم #سوریه  #حلب #ایران #سمنان #حاج_حسام_خوشنویس #حسام_خوشنویس #شهدا  #شهداء  #شهادت #سلیمانی #سردار_سلیمانی #حاج_قاسم_سلیمانی #قاسم_سلیمانی #شهید_حسن_شاطری #حسن_شاطری
#کورد #کوردستان #سلیمانی #سلیمانیه #کورد_جیم #کورد_فیتنس #کچی_کورد #کچی_کوردستان بو دابه زاندنی کیش و قه لاو بونی جسم بس خانه مان👩 یاری تایبه ت هه یه له گل ماموستای خانم 💪
#کورد #کوردستان #سلیمانی #سلیمانیه #کورد_جیم #کورد_فیتنس #کچی_کورد #کچی_کوردستان بو دابه زاندنی کیش و قه لاو بونی جسم بس خانه مان👩 یاری تایبه ت هه یه له گل ماموستای خانم 💪
علی ئاکدوغان ...فەڕماندەی تایبەت ئەرتەشی توڕک ..........بەدوزخ،شاد کرا . 👈 #بکەن👉 ╔═══════ ೋღღೋ ═══════╗ ೋ. 👉 👈 ೋ ╚═══════ ೋღღೋ ═══════╝ #اربیل #دهوک #سلیمانی #ئاکرێ #زاخو #رمزيات #سمبوسه # _👉 🇦
کوتالی مارینا بو باشترین وجوانتری قوماشی جلی کوردی خانما
سلیمانی:سەروپردی خەسرەوخال _تەنیشتی ئامەدبوریکلام @kutali_marina_ @kutali_marina_ @kutali_marina_ @kutali_marina_ @kutali_marina_ @kutali_marina_ @kutali_marina_ کوتالی مارینا بو باشترین وجوانتری قوماشی جلی کوردی خانما
سلیمانی:سەروپردی خەسرەوخال _تەنیشتی ئامەد جوانترین کراس و کەوای تازە لە کوتالی مارینا بە نرخی گونجاو وجوانترین قوماشی جلی کوردی خانمان لەهاتنی بەهارونەوروز پیشوازیتان لی ئە کات
ناونیشان:>>> سلیمانی _سەروپردی خەسرەوخال _تەنیشتی ئامەد بو ریکلام
بو پرسیاری نرخی قوماشەکانمان لە دایریکت نامە بنیرە 
@kutali_marina_ @kutali_marina_ @kutali_marina_ #kurdi #nawroz #jlikurdi #kurdish #slimani #slimany #جلی_کوردی #ملابسkurdish mood#فوتوگرافی #سلیمانی #ستال #اقمشه_مناسبات #اقمشه_راقيه #هدايه_مناسبات_حفلات @kutali_marina_ @kutali_marina_ @kutali_marina_ @kutali_marina_ @kutali_marina_ #نەورۆز #کورده_کان #هەلپەرکێ #بەرگی_کوردی #جوانی #کوردستان #زانکو #بەرگی_کوردی #اهنگ #بنات بوریکلام#followforfollow #follow4follow #like4like #likeforlike #live@kutali_marina_
کوتالی مارینا بو باشترین وجوانتری قوماشی جلی کوردی خانما سلیمانی:سەروپردی خەسرەوخال _تەنیشتی ئامەدبوریکلام کوتالی مارینا بو باشترین وجوانتری قوماشی جلی کوردی خانما سلیمانی:سەروپردی خەسرەوخال _تەنیشتی ئامەد جوانترین کراس و کەوای تازە لە کوتالی مارینا بە نرخی گونجاو وجوانترین قوماشی جلی کوردی خانمان لەهاتنی بەهارونەوروز پیشوازیتان لی ئە کات ناونیشان:>>> سلیمانی _سەروپردی خەسرەوخال _تەنیشتی ئامەد بو ریکلام بو پرسیاری نرخی قوماشەکانمان لە دایریکت نامە بنیرە #جلی_کوردی #ملابس #فوتوگرافی #سلیمانی #ستال #اقمشه_مناسبات #اقمشه_راقيه #هدايه_مناسبات_حفلات #نەورۆز #کورده_کان #هەلپەرکێ #بەرگی_کوردی #جوانی #کوردستان #زانکو #بەرگی_کوردی #اهنگ #بنات بوریکلام
🌹مراسم جمعه همراه با هنرمند فرشاد مرادی عزیز 🌹 💖💖💖پیشکه شتان بیت💖💖💖 💖💖💖تقدیم به همه💖💖💖💖 💖💖💖پیج ما رو #فالو کنید💖💖💖 ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ . . #رقص #کوردی #هلپرکه #کورد #کوردستان #ایلام #کرمانشان #کوردواری #پاوه #بوکان #مهاباد #سردشت #سنه #ملکشاه #خلخال #عروسی #مریوان #هولیر #سلیمانی #عروس #بانه #قوچان #شاهاباد #کامیاران #هورامان #سرپل
در این روزها پایانی سال برای همه دوستان بهترین ایام .و آرزوی سلامتی دارم...... #سلامتی. #ارزو #ایام دراین روزهای پایانی سال نباید از آرامش و امنیت خود و خانواده که توسط سربازان دلیر و ولایت مداران واقعی تامین شد..... قافل.بمانیم. سرداران عشقی که جان خود را سپربلای.ما مردم وکشورشان قرار داده انند.که ما ملت دراسایش وامنیت کامل باشیم.نباید در این روزهای پایانی از زحمات این سرداران عشق #سلیمانی #سربازولایت #امامت #مدافعین_حرم #مدافعین_مرز #سربازان قافل،بمانیم. و این امنیت واسایش را مدیون خون ریخته شده ای مدافعین و #شهیدان این اب وخاک هستیم..... انشالله با دعاگویی خود در این روزهای پایانی سال بهترینها را از خداونند متعال برایشان آرزو کنیم ... ونیزآرزوی سلامتی برای رهبر کبیرایران.... #فرا #نوروز #عید_باستانی #سلامتی #ایرانگردی #خراسان #اوشیدا #سیستان #شمال #جنوب #بلوچستان #دریا
. 👈 #بکەن👉 ╔═══════ ೋღღೋ ═══════╗ ೋ. 👉 👈 ೋ ╚═══════ ೋღღೋ ═══════╝ #اربیل #دهوک #سلیمانی #ئاکرێ #زاخو #رمزيات #سمبوسه # _👉 🇦
ژ بلی من🤗😂 ._ ٣  هه فالئت خو تاك بكه دا به رده وام بم ❤💬👥 👇 # # #دهوک #زاخو #کورد #کوردستان #سلیمانی #ئامیدی #پئشمه_رگه💪 #کوردی
صدای الله اکبر بعضی هنگام گفتن "بگم بگم" شنیده نمیشود! احمدی‌نژاد گفته است یا #سپاه_قدس پولی در اختیار  بقایی قرار داده که باید روشن شود دلیل آن چه بوده، یا آن‌ که پولی به آقای بقایی داده نشده که در این صورت آقای #سلیمانی باید اصل مطلب را تکذیب کند. .
هونەرمەند و پیشمەرگەیە بژیت تو امپراتور . . #امپراتور_جگر_هرکی . . ⤵ 👉 👉 ➡ . . .هەردەم نیترین ستران و فیدو ⏰سعەت خزمەتا هنگو داینە کومیتا بکەریکلامی ستوری وربگرە . . ‎ #ئاکری #هەولیر #زاخو #دهوک #سلیمانی #بەغدا #مصیف #شقلاوە
چلکی کوردیت کرینە بوو نەوروز بەلێ یان نەخیر . 👈 #بکەن👉 ╔═══════ ೋღღೋ ═══════╗ ೋ. 👉 👈 ೋ ╚═══════ ೋღღೋ ═══════╝ #اربیل #دهوک #سلیمانی #ئاکرێ #زاخو #رمزيات #سمبوسه # _👉 🇦
.نوێ ترین کلیپا عبدیشو بە هەورەمانی 😀😀😀😀😀😀😀 👈 #بکەن👉 ╔═══════ ೋღღೋ ═══════╗ ೋ. 👉 👈 ೋ ╚═══════ ೋღღೋ ═══════╝ #اربیل #دهوک #سلیمانی #ئاکرێ #زاخو #رمزيات #سمبوسه # _👉 🇦
#بمباران و جوی خون جوامع مدافع #حقوق #بشری پشتیبان #ترکیه جنایت کار و جوی خون در #کوردستان #عفرین ننگ بر اربابان اصلحه و ننگ بر بشریت و هرچی #حقوق #بشره لعنت بر #ترکیه #فاشیست و #جهادی لعنت بر هرچی #تروریست #دولتی #کوردستان
#kurdistan 
#عفرین
#afrin 
#سنه 
#کرمانشاه 
#هەولێر 
#سلیمانی 
#کورد 
#ترکیه 
#ایرانی
#Iran
#ypg
#ypj
#بمباران و جوی خون جوامع مدافع #حقوق #بشری پشتیبان #ترکیه جنایت کار و جوی خون در #کوردستان #عفرین ننگ بر اربابان اصلحه و ننگ بر بشریت و هرچی #حقوق #بشره لعنت بر #ترکیه #فاشیست و #جهادی لعنت بر هرچی #تروریست #دولتی #کوردستان #عفرین #سنه #کرمانشاه #هەولێر #سلیمانی #کورد #ترکیه #ایرانی # #
شهرهای اورامانات ( جوانرود ، پاوه، روانسر و ثلاث باباجانی ) تنها شهرهای کورد نشینی که هنوز شلوار جین و کت و شلوار رو فقط بر تن مسافرینش میشه دید نه مردمش.
#سنه #ایلام #اورامانات #جوانرو #سقز #ارومیه #کرماشان #روانسر#بانه #مریوان #گیلان_غرب #شاباد #پاوه #پالنگان #مهاباد#عفرین#قروه#خانقین#کرکوک#شنو#دهلران#سردشت_سابلاغ_ #مراغه#سرپل#ثلاث#ازگله#حلبچه#سلیمانی#کلار#کرکوک#شنو#ماکو_را_باید_دید
شهرهای اورامانات ( جوانرود ، پاوه، روانسر و ثلاث باباجانی ) تنها شهرهای کورد نشینی که هنوز شلوار جین و کت و شلوار رو فقط بر تن مسافرینش میشه دید نه مردمش. #سنه #ایلام #اورامانات #جوانرو #سقز #ارومیه #کرماشان #روانسر #بانه #مریوان #گیلان_غرب #شاباد #پاوه #پالنگان #مهاباد #عفرین #قروه #خانقین #کرکوک #شنو #دهلران #سردشت_سابلاغ_ #مراغه #سرپل #ثلاث #ازگله #حلبچه #سلیمانی #کلار #کرکوک #شنو #ماکو_را_باید_دید
.
👈#followforfollowبکەن👉@kurdish_world_hamareng
╔═══════ ೋღღೋ ═══════╗ ೋ. 👉 @kurdish_world_hamareng 👈 ೋ
╚═══════ ೋღღೋ ═══════╝
#اربیل #دهوک #سلیمانی #ئاکرێ #زاخو #رمزيات #سمبوسه #arbil #duhok #slemani #zaxy #du #akre #iraq #ba #top #to #a #q #m #amsterdam tahran #in #instagood #instagram #p # #h #handtattoo
_______👉 🇦@pires_haji_naamet
@kurdish_world_hamareng
@kurdish_world_singers
@kurdish_cafe
@badini__
@bizav
@rabin_alharki_official
@art.__.gram
@rudaw
@nrt.kurdish
@kurdmodern
@kurdistan.24
@nancyajram
@a7ol
. 👈 #بکەن👉 ╔═══════ ೋღღೋ ═══════╗ ೋ. 👉 👈 ೋ ╚═══════ ೋღღೋ ═══════╝ #اربیل #دهوک #سلیمانی #ئاکرێ #زاخو #رمزيات #سمبوسه # _👉 🇦
‎‏‎
نرخي زير 💫
ئةمرو ريكةوتي✨
2018 /3/18🌙
‎‏‎نرخی یەک مسقاڵ زێڕی .👑
‎‏‎عەیارە 18 بە 195 هەزار دینارە🔶
‎‏‎عەیاره21 225 هەزار دینارە🔶
‎‏‎عەیارە 22 به 235 هەزار دینارە🔶
🌻🌻🌻🌻🌻🌻
‎نرخي زير كسر ‎ 💍
‎خليجي 💎 216,5
‎عيراقي 👑 213,5
‎دولار $122 ‎_____________________
‏Follow us 👇
‏💍@zerengre_hakan💍
‏👑@zerengre_hakan👑
‏💎@zerengre_hakan💎
‏#kirkuk #hawler #slemani #duhok#kurdistan #erbil
#هاوڕێكانت_تاگ_بكە_تا_بێبەش_نەبن_لە_بینینی_پۆستەكانمان .
. 
_____________________
‎‏Follow me 👉🏻@Zerengre_hakan 🔶
‎‏Follow me 👉🏻@Zerengre_hakan 🔶
‎دلخوشى_ئوه_به رده وامى_ئمه يه😍 .
‎‏‎#هەولیر
‎‏‎#کورد #kurdistan #hawler #slemani #duhok #hawlerakam #zaxo #bashur #krmashan
‎‏#kurd #kurd #kurdi #kurdistani #karkuk #akre
‎‏#saqz #کورد #کوردستان #هەولێر
‎‏‎#کەرکوک#زاخۆ #دهۆک #کور #کوردستان#سلیمانی
‎‏‎
نرخي زير 💫
ئةمرو ريكةوتي✨
 //🌙 ‎‏‎نرخی یەک مسقاڵ زێڕی .👑 ‎‏‎عەیارە بە هەزار دینارە🔶 ‎‏‎عەیاره هەزار دینارە🔶 ‎‏‎عەیارە به هەزار دینارە🔶 🌻🌻🌻🌻🌻🌻 ‎نرخي زير كسر ‎ 💍 ‎خليجي 💎 , ‎عيراقي 👑 , ‎دولار $ ‎_
‏ 👇
‏💍 #
 #هاوڕێكانت_تاگ_بكە_تا_بێبەش_نەبن_لە_بینینی_پۆستەكانمان .
. _ ‎‏ 👉🏻 🔶 ‎‏ 👉🏻 🔶 ‎دلخوشى_ئوه_به رده وامى_ئمه يه😍 . ‎‏‎ #هەولیر ‎‏‎ #کورد # ‎‏ # ‎‏ #کورد #کوردستان #هەولێر ‎‏‎ #کەرکوک #زاخۆ #دهۆک #کور #کوردستان #سلیمانی
.
👈#followforfollowبکەن👉@kurdish_world_hamareng
╔═══════ ೋღღೋ ═══════╗ ೋ. 👉 @kurdish_world_hamareng 👈 ೋ
╚═══════ ೋღღೋ ═══════╝
#اربیل #دهوک #سلیمانی #ئاکرێ #زاخو #رمزيات #سمبوسه #arbil #duhok #slemani #zaxy #du #akre #iraq #ba #top #to #a #q #m #amsterdam tahran #in #instagood #instagram #p # #h #handtattoo
_______👉 🇦@pires_haji_naamet
@kurdish_world_hamareng
@kurdish_world_singers
@kurdish_cafe
@badini__
@bizav
@rabin_alharki_official
@art.__.gram
@rudaw
@nrt.kurdish
@kurdmodern
@kurdistan.24
@nancyajram
@a7ol
. 👈 #بکەن👉 ╔═══════ ೋღღೋ ═══════╗ ೋ. 👉 👈 ೋ ╚═══════ ೋღღೋ ═══════╝ #اربیل #دهوک #سلیمانی #ئاکرێ #زاخو #رمزيات #سمبوسه # _👉 🇦