همه عکس ها و کلیپ های فانکده در اینستاگرام

loading...
خوشت اومد فالوو کن😽
@jokpersian
روزانه پست آلبومی اخلاقی داریم😃@jokpersian  لایک یادت نره😘 بیا تو پیج پستارو ببین😉
@jokpersian
@jokpersian
توهین⛔پیج اخلاقی😃 #طنز#جک#جک_فارسی#خندوانه#کمیک#یوبرو#لبخند #jokpersian#جوک_اخلاقی#😂#😄#خندیدن#ههههه #فان #خخخخ#سوژه#بخند#باحال#fun#فانکده #جوک_96#جوکدونی #فالوکن_هرروزپستاروببین😃😍#یودادا 😍#funnymemesoficial
خوشت اومد فالوو کن😽 روزانه پست آلبومی اخلاقی داریم😃 لایک یادت نره😘 بیا تو پیج پستارو ببین😉 توهین⛔پیج اخلاقی😃 #طنز #جک #جک_فارسی #خندوانه #کمیک #یوبرو #لبخند #جوک_اخلاقی #😂 #😄 #خندیدن #ههههه #فان #خخخخ #سوژه #بخند #باحال #فانکده #جوک_ #جوکدونی #فالوکن_هرروزپستاروببین😃😍 #یودادا 😍
باز هم این ایده رو ساختم نظر بدین😉 @jokpersian 
خوشت اومد فالوو کن😽
روزانه پست آلبومی اخلاقی داریم😃@jokpersian  لایک یادت نره😘 بیا تو پیج پستارو ببین😉
@jokpersian
@jokpersian
توهین⛔پیج اخلاقی😃 #طنز#جک#جک_فارسی#خندوانه#کمیک#یوبرو#لبخند #jokpersian#جوک_اخلاقی#😂#😄#خندیدن#ههههه #فان #خخخخ#سوژه#بخند#باحال#fun#فانکده #جوک_96#جوکدونی #فالوکن_هرروزپستاروببین😃😍#یودادا 😍#funnymemesoficial
باز هم این ایده رو ساختم نظر بدین😉 خوشت اومد فالوو کن😽 روزانه پست آلبومی اخلاقی داریم😃 لایک یادت نره😘 بیا تو پیج پستارو ببین😉 توهین⛔پیج اخلاقی😃 #طنز #جک #جک_فارسی #خندوانه #کمیک #یوبرو #لبخند #جوک_اخلاقی #😂 #😄 #خندیدن #ههههه #فان #خخخخ #سوژه #بخند #باحال #فانکده #جوک_ #جوکدونی #فالوکن_هرروزپستاروببین😃😍 #یودادا 😍
خوشت اومد فالوو کن😽
روزانه ۳پست آلبومی اخلاقی داریم😃@jokpersian  لایک یادت نره😘 بیا تو پیج پستارو ببین😉
@jokpersian
@jokpersian
توهین⛔پیج اخلاقی😃 #طنز#جک#جک_فارسی#خندوانه#کمیک#یوبرو#لبخند #jokpersian#جوک_اخلاقی#😂#😄#خندیدن#ههههه #فان #خخخخ#سوژه#بخند#باحال#fun#فانکده #جوک_96#جوکدونی #فالوکن_هرروزپستاروببین😃😍#یودادا 😍#funnymemesoficial
خوشت اومد فالوو کن😽 روزانه ۳پست آلبومی اخلاقی داریم😃 لایک یادت نره😘 بیا تو پیج پستارو ببین😉 توهین⛔پیج اخلاقی😃 #طنز #جک #جک_فارسی #خندوانه #کمیک #یوبرو #لبخند #جوک_اخلاقی #😂 #😄 #خندیدن #ههههه #فان #خخخخ #سوژه #بخند #باحال #فانکده #جوک_ #جوکدونی #فالوکن_هرروزپستاروببین😃😍 #یودادا 😍
خوشت اومد فالوو کن😽
روزانه ۳پست آلبومی اخلاقی داریم😃@jokpersian  لایک یادت نره😘 بیا تو پیج پستارو ببین😉
@jokpersian
@jokpersian
توهین⛔پیج اخلاقی😃 #طنز#جک#جک_فارسی#خندوانه#کمیک#یوبرو#لبخند #jokpersian#جوک_اخلاقی#😂#😄#خندیدن#ههههه #فان #خخخخ#سوژه#بخند#باحال#fun#فانکده #جوک_96#جوکدونی #فالوکن_هرروزپستاروببین😃😍#یودادا 😍#funnymemesoficial
خوشت اومد فالوو کن😽 روزانه ۳پست آلبومی اخلاقی داریم😃 لایک یادت نره😘 بیا تو پیج پستارو ببین😉 توهین⛔پیج اخلاقی😃 #طنز #جک #جک_فارسی #خندوانه #کمیک #یوبرو #لبخند #جوک_اخلاقی #😂 #😄 #خندیدن #ههههه #فان #خخخخ #سوژه #بخند #باحال #فانکده #جوک_ #جوکدونی #فالوکن_هرروزپستاروببین😃😍 #یودادا 😍
ورق بزنید😛گیف اخر(وقتی میگه مراقب خودت باش)😐گیف هم میزارم همیشه😊
!!خوشت اومد فالوو کن😽
روزانه ۳پست آلبومی اخلاقی داریم😃@jokpersian  لایک یادت نره😘 بیا تو پیج پستارو ببین😉
@jokpersian
@jokpersian
توهین⛔پیج اخلاقی😃 #طنز#جک#جک_فارسی#خندوانه#کمیک#یوبرو#لبخند #jokpersian#جوک_اخلاقی#😂#😄#خندیدن#ههههه #فان #خخخخ#سوژه#بخند#باحال#fun#فانکده #جوک_96#جوکدونی #فالوکن_هرروزپستاروببین😃😍#یودادا 😍#funnymemesoficial
ورق بزنید😛گیف اخر(وقتی میگه مراقب خودت باش)😐گیف هم میزارم همیشه😊 !!خوشت اومد فالوو کن😽 روزانه ۳پست آلبومی اخلاقی داریم😃 لایک یادت نره😘 بیا تو پیج پستارو ببین😉 توهین⛔پیج اخلاقی😃 #طنز #جک #جک_فارسی #خندوانه #کمیک #یوبرو #لبخند #جوک_اخلاقی #😂 #😄 #خندیدن #ههههه #فان #خخخخ #سوژه #بخند #باحال #فانکده #جوک_ #جوکدونی #فالوکن_هرروزپستاروببین😃😍 #یودادا 😍
ورق بزنید !!خوشت اومد فالوو کن😽
روزانه ۳پست آلبومی اخلاقی داریم😃@jokpersian  فالوو یادت نره😘 بیا تو پیج پستارو ببین😉
@jokpersian
@jokpersian
توهین⛔پیج اخلاقی😃 #طنز#جک#جک_فارسی#خندوانه#کمیک#یوبرو#لبخند #jokpersian#جوک_اخلاقی#😂#😄#خندیدن#ههههه #فان #خخخخ#سوژه#بخند#باحال#fun#فانکده #جوک_96#جوکدونی #فالوکن_هرروزپستاروببین😃😍#یودادا 😍#funnymemesoficial
ورق بزنید !!خوشت اومد فالوو کن😽 روزانه ۳پست آلبومی اخلاقی داریم😃 فالوو یادت نره😘 بیا تو پیج پستارو ببین😉 توهین⛔پیج اخلاقی😃 #طنز #جک #جک_فارسی #خندوانه #کمیک #یوبرو #لبخند #جوک_اخلاقی #😂 #😄 #خندیدن #ههههه #فان #خخخخ #سوژه #بخند #باحال #فانکده #جوک_ #جوکدونی #فالوکن_هرروزپستاروببین😃😍 #یودادا 😍
ورق بزنید😐سر خر که میگن اینه امیدوارم سوسیس نشده باشه😐لایک یادت نره
روزانه ۳پست آلبومی اخلاقی داریم😃@jokpersian 
فالوو یادت نره😘 بیا تو پیج پستارو ببین😉
@jokpersian
@jokpersian
توهین⛔پیج اخلاقی😃 #طنز#جک#جک_فارسی#خندوانه#کمیک#یوبرو#لبخند #jokpersian#جوک_اخلاقی#😂#😄#خندیدن#ههههه #فان #خخخخ#سوژه#بخند#باحال#fun#فانکده #جوک_96#جوکدونی #فالوکن_هرروزپستاروببین😃😍#یودادا 😍#funnymemesoficial
ورق بزنید😐سر خر که میگن اینه امیدوارم سوسیس نشده باشه😐لایک یادت نره روزانه ۳پست آلبومی اخلاقی داریم😃 فالوو یادت نره😘 بیا تو پیج پستارو ببین😉 توهین⛔پیج اخلاقی😃 #طنز #جک #جک_فارسی #خندوانه #کمیک #یوبرو #لبخند #جوک_اخلاقی #😂 #😄 #خندیدن #ههههه #فان #خخخخ #سوژه #بخند #باحال #فانکده #جوک_ #جوکدونی #فالوکن_هرروزپستاروببین😃😍 #یودادا 😍
ورق بزنید !!خوشت اومد فالوو کن😽
روزانه ۳پست آلبومی اخلاقی داریم😃@jokpersian  فالوو یادت نره😘 بیا تو پیج پستارو ببین😉
@jokpersian
@jokpersian
توهین⛔پیج اخلاقی😃 #طنز#جک#جک_فارسی#خندوانه#کمیک#یوبرو#لبخند #jokpersian#جوک_اخلاقی#😂#😄#خندیدن#ههههه #فان #خخخخ#سوژه#بخند#باحال#fun#فانکده #جوک_96#جوکدونی #فالوکن_هرروزپستاروببین😃😍#یودادا 😍#funnymemesoficial
ورق بزنید !!خوشت اومد فالوو کن😽 روزانه ۳پست آلبومی اخلاقی داریم😃 فالوو یادت نره😘 بیا تو پیج پستارو ببین😉 توهین⛔پیج اخلاقی😃 #طنز #جک #جک_فارسی #خندوانه #کمیک #یوبرو #لبخند #جوک_اخلاقی #😂 #😄 #خندیدن #ههههه #فان #خخخخ #سوژه #بخند #باحال #فانکده #جوک_ #جوکدونی #فالوکن_هرروزپستاروببین😃😍 #یودادا 😍
کارش درسته 😁👍👍
.
.
.
.
.
.
.
.
کلیپ ها و عکسهای شاد و سرگرم کننده، خنده دار، علمی، حوادث ، هیجان انگیز یا اموزنده ✌️👍🌹
کانال تلگرام ما :
tlgrm.me/PersiaTak
برای دیدن مطالب بیشتر،کانال تلگرام عضو بشید🙏🏻❣
.
.
.
.
.
#پرشیاتک ، #ایران ، #سرگرمی ، #اموزنده ، #فانکده ، #حوادث ، #کلیپ ، #انرژی_مثبت ، #انرژی_زا ، #درهم_برهم ، #خنده ، #شاد_باشید
کارش درسته 😁👍👍 . . . . . . . . کلیپ ها و عکسهای شاد و سرگرم کننده، خنده دار، علمی، حوادث ، هیجان انگیز یا اموزنده ✌️👍🌹 کانال تلگرام ما : ./ برای دیدن مطالب بیشتر،کانال تلگرام عضو بشید🙏🏻❣ . . . . . #پرشیاتک ، #ایران ، #سرگرمی ، #اموزنده ، #فانکده ، #حوادث ، #کلیپ ، #انرژی_مثبت ، #انرژی_زا ، #درهم_برهم ، #خنده ، #شاد_باشید
ورق بزنید !!لایک یادت نره
روزانه ۳پست آلبومی اخلاقی داریم😃@jokpersian 
لایک و فالوو یادت نره😘 بیا تو پیج پستارو ببین😉
@jokpersian
@jokpersian
توهین⛔پیج اخلاقی😃 #طنز#جک#جک_فارسی#خندوانه#کمیک#یوبرو#لبخند #jokpersian#جوک_اخلاقی#😂#😄#خندیدن#ههههه #فان #خخخخ#سوژه#بخند#باحال#fun#فانکده #جوک_96#جوکدونی #فالوکن_هرروزپستاروببین😃😍#یودادا 😍#funnymemesoficial
ورق بزنید !!لایک یادت نره روزانه ۳پست آلبومی اخلاقی داریم😃 لایک و فالوو یادت نره😘 بیا تو پیج پستارو ببین😉 توهین⛔پیج اخلاقی😃 #طنز #جک #جک_فارسی #خندوانه #کمیک #یوبرو #لبخند #جوک_اخلاقی #😂 #😄 #خندیدن #ههههه #فان #خخخخ #سوژه #بخند #باحال #فانکده #جوک_ #جوکدونی #فالوکن_هرروزپستاروببین😃😍 #یودادا 😍
با این وضعیت امنیت هواپیما و... تو ایران با خر سفر کنیم امنیتمون بیشتره 😂😏😏
دیر رسیدن بهتر از هرگز نرسیدن است 👍😏
#فانکده
#متن
#عکسنوشته 
#عکس
#فیلم
#موزیک
#رپ
#پاپ
#ویدیو 
#کلیپ
#سریال
#طنز
#کمدی
#جوک
#دلنوشته
#دوربین_مخفی 
#فان
#خنده 
#خنده_دار
#دورهمی
با این وضعیت امنیت هواپیما و... تو ایران با خر سفر کنیم امنیتمون بیشتره 😂😏😏 دیر رسیدن بهتر از هرگز نرسیدن است 👍😏 #فانکده #متن #عکسنوشته #عکس #فیلم #موزیک #رپ #پاپ #ویدیو #کلیپ #سریال #طنز #کمدی #جوک #دلنوشته #دوربین_مخفی #فان #خنده #خنده_دار #دورهمی
ورق بزنید !!لایک یادت نره
روزانه ۳پست آلبومی اخلاقی داریم😃@jokpersian 
لایک و فالوو یادت نره😘 بیا تو پیج پستارو ببین😉
@jokpersian
@jokpersian
توهین⛔پیج اخلاقی😃 #طنز#جک#جک_فارسی#خندوانه#کمیک#یوبرو#لبخند #jokpersian#جوک_اخلاقی#😂#😄#خندیدن#ههههه #فان #خخخخ#سوژه#بخند#باحال#fun#فانکده #جوک_96#جوکدونی #فالوکن_هرروزپستاروببین😃😍#یودادا 😍#funnymemesoficial
ورق بزنید !!لایک یادت نره روزانه ۳پست آلبومی اخلاقی داریم😃 لایک و فالوو یادت نره😘 بیا تو پیج پستارو ببین😉 توهین⛔پیج اخلاقی😃 #طنز #جک #جک_فارسی #خندوانه #کمیک #یوبرو #لبخند #جوک_اخلاقی #😂 #😄 #خندیدن #ههههه #فان #خخخخ #سوژه #بخند #باحال #فانکده #جوک_ #جوکدونی #فالوکن_هرروزپستاروببین😃😍 #یودادا 😍
ورق بزنید !!لایک یادت نره
روزانه ۳پست آلبومی اخلاقی داریم😃@jokpersian 
لایک و فالوو یادت نره😘 بیا تو پیج پستارو ببین😉
@jokpersian
@jokpersian
توهین⛔پیج اخلاقی😃 #طنز#جک#جک_فارسی#خندوانه#کمیک#یوبرو#لبخند #jokpersian#جوک_اخلاقی#😂#😄#خندیدن#ههههه #فان #خخخخ#سوژه#بخند#باحال#fun#فانکده #جوک_96#جوکدونی #فالوکن_هرروزپستاروببین😃😍#یودادا 😍#funnymemesoficial
ورق بزنید !!لایک یادت نره روزانه ۳پست آلبومی اخلاقی داریم😃 لایک و فالوو یادت نره😘 بیا تو پیج پستارو ببین😉 توهین⛔پیج اخلاقی😃 #طنز #جک #جک_فارسی #خندوانه #کمیک #یوبرو #لبخند #جوک_اخلاقی #😂 #😄 #خندیدن #ههههه #فان #خخخخ #سوژه #بخند #باحال #فانکده #جوک_ #جوکدونی #فالوکن_هرروزپستاروببین😃😍 #یودادا 😍
1⃣ پازولینی: نباید به هیچ چیز امید داشت. امید چیز وحشتناکی‌ست.

2⃣ دارابونت: امید چیز خطرناکیه. امید می‌تونه آدمو دیوونه کنه.

3⃣ میلر: امید اشتباهه. اگه نتونی چیزی که خراب شده رو درست کنی، دیوونه می‌شی.

4⃣  فینچر: من آزادی‌رو پیدا کردم. از دست دادن همه‌ی امیدها، آزادیه.

#امید #امیدوار #ترسناک #دیوانه_کننده #دیوونه_کننده #دلیل_دیوونگی #دلیل_دیوانگی #حل_مسائل_در_امید #فان #فانی #فانکده #خنده #خنده‌دار #بانمک
⃣ پازولینی: نباید به هیچ چیز امید داشت. امید چیز وحشتناکی‌ست. ⃣ دارابونت: امید چیز خطرناکیه. امید می‌تونه آدمو دیوونه کنه. ⃣ میلر: امید اشتباهه. اگه نتونی چیزی که خراب شده رو درست کنی، دیوونه می‌شی. ⃣ فینچر: من آزادی‌رو پیدا کردم. از دست دادن همه‌ی امیدها، آزادیه. #امید #امیدوار #ترسناک #دیوانه_کننده #دیوونه_کننده #دلیل_دیوونگی #دلیل_دیوانگی #حل_مسائل_در_امید #فان #فانی #فانکده #خنده #خنده‌دار #بانمک
بهترین #دابسمش‌ تاریخ😂
.
.
.
.
.
.
.
کلیپ ها و عکسهای شاد و سرگرم کننده، خنده دار، علمی، حوادث ، هیجان انگیز یا اموزنده ✌️👍🌹
کانال تلگرام ما :
tlgrm.me/PersiaTak
برای دیدن مطالب بیشتر،کانال تلگرام عضو بشید🙏🏻❣
.
.
.
.
.
#پرشیاتک ، #ایران ، #سرگرمی ، #اموزنده ، #فانکده ، #حوادث ، #کلیپ ، #انرژی_مثبت ، #انرژی_زا ، #درهم_برهم ، #خنده ، #شاد_باشید
بهترین #دابسمش‌ تاریخ😂 . . . . . . . کلیپ ها و عکسهای شاد و سرگرم کننده، خنده دار، علمی، حوادث ، هیجان انگیز یا اموزنده ✌️👍🌹 کانال تلگرام ما : ./ برای دیدن مطالب بیشتر،کانال تلگرام عضو بشید🙏🏻❣ . . . . . #پرشیاتک ، #ایران ، #سرگرمی ، #اموزنده ، #فانکده ، #حوادث ، #کلیپ ، #انرژی_مثبت ، #انرژی_زا ، #درهم_برهم ، #خنده ، #شاد_باشید
ورق بزنید !!لایک یادت نره
روزانه ۳پست آلبومی اخلاقی داریم😃@jokpersian 
لایک و فالوو یادت نره😘 بیا تو پیج پستارو ببین😉
@jokpersian
@jokpersian
توهین⛔پیج اخلاقی😃 #طنز#جک#جک_فارسی#خندوانه#کمیک#یوبرو#لبخند #jokpersian#جوک_اخلاقی#😂#😄#خندیدن#ههههه #فان #خخخخ#سوژه#بخند#باحال#fun#فانکده #جوک_96#جوکدونی #فالوکن_هرروزپستاروببین😃😍#یودادا 😍#funnymemesoficial
ورق بزنید !!لایک یادت نره روزانه ۳پست آلبومی اخلاقی داریم😃 لایک و فالوو یادت نره😘 بیا تو پیج پستارو ببین😉 توهین⛔پیج اخلاقی😃 #طنز #جک #جک_فارسی #خندوانه #کمیک #یوبرو #لبخند #جوک_اخلاقی #😂 #😄 #خندیدن #ههههه #فان #خخخخ #سوژه #بخند #باحال #فانکده #جوک_ #جوکدونی #فالوکن_هرروزپستاروببین😃😍 #یودادا 😍