همه عکس ها و کلیپ های قطار در اینستاگرام

loading...
تورهای نوروزی آژانس هواپیمایی#بهارستان اعلام شد: 🌼🌸🌼🌸🌺🌹🌻🌼🌾💐🌷🍄 تور نوروزی #ترکمن_صحرا
۳/۵ روزه
۵ اجرای نوروزی

تاریخهای رفت :  ۲۸ اسفند - ۱ فروردین- ۳ فروردین- ۵ فروردین - ۹ فروردین (حرکت ساعت ۲۲:۰۰ تهرانپارس)

ترانسفر اتوبوس اسکانیا مارال، اقامت در چادر عشایری , گشتها خالد نببی ، آبشار لوه، برج قابوس ، تالاب آلماگل، منطقه اینچه برون 
پذیرایی صبحانه و ناهار و شام فولبرد
هرنفر : ۵۸۰ هزارتومان 🌺🌸🌼🌻🌾🍄🍃💐🌻💐🍄🌾 تور نوروزی #گلستان #کلبه_قزلباش 
۳/۵ روزه
۵  اجرای نوروزی 
رفت : ۲۸ اسفند- ۱ فروردین - ۳ فروردین - ۵ فروردین - ۹ فروردین (حرکت ساعت ۲۲:۰۰تهرانپارس)

ترانسفر اتوبوس اسکانیا مارال، اقامت در کلبه سنتی , گشتها خالد نبی ، آبشار لوه، برج قابوس ، آبشار سونار، چهل چای 
پذیرایی صبحانه و ناهار و شام فولبرد
هرنفر : ۴۳۰ هزارتومان
🌺🌸🌼🌸🌼🌻🌾🍄💐🌾🌻🌼 تور نوروزی #گلستان #هتل_قصر
۳/۵ روزه

رفت : ۲۸ اسفند - ۱ فروردین- ۳ فروردین- ۵ فروردین - ۹ فروردین
(حرکت ساعت ۲۲:۰۰ تهرانپارس)

ترانسفر اتوبوس اسکانیا مارال، اقامت در هتل قصر , گشتها خالد نبی ، آبشار لوه، برج قابوس ، آبشار سونار، چهل چای 
پذیرایی صبحانه و ناهار و شام فولبرد
هرنفر : ۴۹۰ هزارتومان
🌺🌸🌼🌻🌞🌝💐🍄🌾💐🌷🌺 تور زمینی ۴ روزه #شیراز نوروز ۹۷

حرکت اول: ۲۹ اسفند ساعت ۲۴ - برگشت ۴ فروردین ساعت ۲۴ ( صبح ۵ فروردین در تهران)

حرکت دوم : ۸ فروردین ساعت ۲۴ - برگشت ۱۲ فروردین ساعت۲۴ ( صبح ۱۳ در تهران)

۴ روز و سه شب گشت کامل شیراز، لیدر +بیمه+ پذیرایی بین راه و ۳ شب اقامت در هتل با صبحانه 
هر نفر ۶۸۰ هزارتومان 🌸🌼🌻🌼🌸🌺🍄🌾💐🌾🌻🌷 تور نوروزی #مریوان و #اورامان 
۴/۵ روزه 
حرکت ۲۸ اسفند (حرکت ساعت ۲۱:۰۰ تهرانپارس)

اتوبوس اسکانیا مارال، اقامت در هتل ۴ ستاره ، صبحانه و ناهار و شام ، 
گشت هجیج ، اورامان، پیر شالیار، خانه کرد، دریاچه زریوار
هرنفر ۶۶۰ هزارتومان 🌼🌻🌸🌺🌞💐🌾🍄🌾💐🌷💐 تور نوروزی #لرستان / #خوزستان
۶/۵ روزه 
حرکت : ۲۵ اسفند
(حرکت ساعت ۲۱:۰۰ تهرانپارس)

اتوبوس اسکانیا مارال ، اقامت در هتل ۳ ستاره عشایر ، صبحانه و ناهار و شام
گشت دریاچه کیو ،رصد خانه، آبشارهای بیشه، گریت ، نوژیان  و گرداب سنگی، حرکت به خوزستان و بازدید از سازه های آبی شوشتر، معبد چغازنبیل، قلعه شوش، موزه شوش، کاخ آپادانا ، پلهای اهواز / دوشب خوزستان و دو شب لرستان / دو شب عشایر و کمپینگ  هرنفر : ۱،۴۳۰  هزار تومان
#تور ۳.۵ روزه #مشهد #مقدس
ترانسفر با #قطار لوکس ۵ستاره #فدک
#فولبرد(صبحانه/ناهار/شام) بهمر
تورهای نوروزی آژانس هواپیمایی #بهارستان اعلام شد: 🌼🌸🌼🌸🌺🌹🌻🌼🌾💐🌷🍄 تور نوروزی #ترکمن_صحرا ۳/۵ روزه ۵ اجرای نوروزی تاریخهای رفت : ۲۸ اسفند - ۱ فروردین- ۳ فروردین- ۵ فروردین - ۹ فروردین (حرکت ساعت ۲۲:۰۰ تهرانپارس) ترانسفر اتوبوس اسکانیا مارال، اقامت در چادر عشایری , گشتها خالد نببی ، آبشار لوه، برج قابوس ، تالاب آلماگل، منطقه اینچه برون پذیرایی صبحانه و ناهار و شام فولبرد هرنفر : ۵۸۰ هزارتومان 🌺🌸🌼🌻🌾🍄🍃💐🌻💐🍄🌾 تور نوروزی #گلستان #کلبه_قزلباش ۳/۵ روزه ۵ اجرای نوروزی رفت : ۲۸ اسفند- ۱ فروردین - ۳ فروردین - ۵ فروردین - ۹ فروردین (حرکت ساعت ۲۲:۰۰تهرانپارس) ترانسفر اتوبوس اسکانیا مارال، اقامت در کلبه سنتی , گشتها خالد نبی ، آبشار لوه، برج قابوس ، آبشار سونار، چهل چای پذیرایی صبحانه و ناهار و شام فولبرد هرنفر : ۴۳۰ هزارتومان 🌺🌸🌼🌸🌼🌻🌾🍄💐🌾🌻🌼 تور نوروزی #گلستان #هتل_قصر ۳/۵ روزه رفت : ۲۸ اسفند - ۱ فروردین- ۳ فروردین- ۵ فروردین - ۹ فروردین (حرکت ساعت ۲۲:۰۰ تهرانپارس) ترانسفر اتوبوس اسکانیا مارال، اقامت در هتل قصر , گشتها خالد نبی ، آبشار لوه، برج قابوس ، آبشار سونار، چهل چای پذیرایی صبحانه و ناهار و شام فولبرد هرنفر : ۴۹۰ هزارتومان 🌺🌸🌼🌻🌞🌝💐🍄🌾💐🌷🌺 تور زمینی ۴ روزه #شیراز نوروز ۹۷ حرکت اول: ۲۹ اسفند ساعت ۲۴ - برگشت ۴ فروردین ساعت ۲۴ ( صبح ۵ فروردین در تهران) حرکت دوم : ۸ فروردین ساعت ۲۴ - برگشت ۱۲ فروردین ساعت۲۴ ( صبح ۱۳ در تهران) ۴ روز و سه شب گشت کامل شیراز، لیدر +بیمه+ پذیرایی بین راه و ۳ شب اقامت در هتل با صبحانه هر نفر ۶۸۰ هزارتومان 🌸🌼🌻🌼🌸🌺🍄🌾💐🌾🌻🌷 تور نوروزی #مریوان و #اورامان ۴/۵ روزه حرکت ۲۸ اسفند (حرکت ساعت ۲۱:۰۰ تهرانپارس) اتوبوس اسکانیا مارال، اقامت در هتل ۴ ستاره ، صبحانه و ناهار و شام ، گشت هجیج ، اورامان، پیر شالیار، خانه کرد، دریاچه زریوار هرنفر ۶۶۰ هزارتومان 🌼🌻🌸🌺🌞💐🌾🍄🌾💐🌷💐 تور نوروزی #لرستان / #خوزستان ۶/۵ روزه حرکت : ۲۵ اسفند (حرکت ساعت ۲۱:۰۰ تهرانپارس) اتوبوس اسکانیا مارال ، اقامت در هتل ۳ ستاره عشایر ، صبحانه و ناهار و شام گشت دریاچه کیو ،رصد خانه، آبشارهای بیشه، گریت ، نوژیان و گرداب سنگی، حرکت به خوزستان و بازدید از سازه های آبی شوشتر، معبد چغازنبیل، قلعه شوش، موزه شوش، کاخ آپادانا ، پلهای اهواز / دوشب خوزستان و دو شب لرستان / دو شب عشایر و کمپینگ هرنفر : ۱،۴۳۰ هزار تومان #تور ۳.۵ روزه #مشهد #مقدس ترانسفر با #قطار لوکس ۵ستاره #فدک #فولبرد(صبحانه/ناهار/شام) بهمر
ویژه تعطیلات #نوروز ۹۷
تورهای ۳ روزه #مشهد مقدس
حرکت از #زنجان/#قزوین: با #قطار ۵ستاره فدک
حرکت از #کرج/#تهران: با #قطار ۵ستاره فدک
آژانس # هواپیمایی بهارستان
021:33946031-7 اخوان
09032947972 بشارتلو
ویژه تعطیلات #نوروز ۹۷ تورهای ۳ روزه #مشهد مقدس حرکت از #زنجان/ #قزوین: با #قطار ۵ستاره فدک حرکت از #کرج/ #تهران: با #قطار ۵ستاره فدک آژانس هواپیمایی بهارستان :- اخوان بشارتلو
اژانس ما در پاريس ٠٠٣٣٦٤٥١٤٤٥٨٥ ورود تور ما با پرواز ايران ار امروز ٢٣ فوريه #كردشگري #ترنسفر #ليدر فارسي زبان #رستوران#روزرواسيون #قطار#بليط#هتل#
اژانس ما در پاريس ٠٠٣٣٦٤٥١٤٤٥٨٥ ورود تور ما با پرواز ايران ار امروز ٢٣ فوريه #كردشگري #ترنسفر #ليدر فارسي زبان #رستوران #روزرواسيون #قطار #بليط #هتل
💥دوستان به كانال تلگرام ما بپیوندید💥 تمام اجناس بهمراه قیمت داخل تلگرام - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - -- - - - - - - -- -- - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - 🗺بندرعباس فلكه ي برق پشت بانك سپه مركزي فروشگاه خادمی - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - -- - - - - - - -- -- - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - 🎁ارسال به تمام نقاط ايران🎁 - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - -- - - - - - - -- -- - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - جهت سفارش👇👇👇 📱 - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - -- - - - - - - -- -- - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - #اسباب #بازي #خادمي #بندرعباس #فلكه #برق #پشت #بانك #سپه #خادمي فروشگاه #خادمي ://./_ #کودک #پسر #هرمزگان #عروسک #ماشین #قطار #میناب #کیش #قشم #کنترلی_فرمونی #لگو #ارگ #ایران #تهران #دبی
به نقطه آرامش که برسی، آرامش وجودت را فرا میگیرد...! نه براحتی میرنجی و نه به آسانی میرنجانی... آرامش سهم دل‌هایی‌ست که نگاهشان به نگاه خداست...👌 #من_یک_لکوموتیوران_هستم #راه_آهن #قطار #قطار_مسافری #لکومتیو #لکومتیوران #سیمین_دشت #راه_آهن_شمال
. . . . . # #قطار الحياة الصامتة . . . . . . . . . . _ 👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌📷📷📷📷📷📷📷📷 #مصورين_عرب ابداع #هاشتاق #مصورين #عدسة #مبدعين #جميل #الاردن #غروب_الشمس #تصويري
#زیارتت_قبول عزیزدلم 😙😙😙 #خوش_اومدی به خونه ❤❤❤ امیدوارم تجربه خوبی بوده باشه برات و حسابی خوش گذرونده باشی 🌹🌹🌹 #خدایاشکرت ،،دروصف حال خودم فقط بگم که از استرس کلی آفت زدم و ۵۰۰ گرم وزن کم کردم🙁🙁🙁😥😥😥😓😓😓 تو مملکتمون نه میشه به #هواپیما اعتماد کرد نه #ماشین نه #قطار،همشون خطر سازه ،، بنظرتون حق بامن نیست عایااااا؟
فرماندار آستارا در دیدار با فرمانده مرزبانی کشور : 🔴 حضور هنگ مرزی یک ظرفیت و فرصت کم نظیر برای آستارا است/ ضرورت نگاه ملی به فرصت های موجود در آستارا مشروح خبر🔻 ://./ #گیلان #آستارا #ریل #قطار #مرز
. شماره جدید دو هفته نامه خط آخر با گزارش ویژه ای از راه آهن آستارا-آستارا منتشر شد. طرح روی جلد کاری از بنده است.
: ابشار کارنام در روستای کارنام در ساری... که منظره آبشار در میان برگ های درختان و شنیدن صدای موسیقی آب در سکوت جنگل، روح و جان را نوازش می دهد...
در بخشی از کتاب می‌خوانیم: شما دیوانه هستید! درست است. دیوانه. من هم دیوانه هستم. فکر نکنید توهین کردم، این نوعی تعریف است. دیوانه به کسی می‌گویند که به‌طور غیرعادی به موضوع خاصی خوشبین و علاقه‌مند است. اگر این تعریف مناسبی برای کارآفرین نیست، پس چه تعریفی مناسب آن است؟ بدون شک باید به‌طور «غیرعادی خوشبین» و به‌شدت مشتاق سوار شدن به قطار ثروت‌ساز باشید. اغلب افراد جرأت ندارند وارد این قطار وحشتناک شوند؛ اما شما شجاعتش را دارید و دقیقاً به‌همین دلیل است که شما را دیوانه می‌نامند. نه تنها از نظر شجاعت همتا ندارید، بلکه تمایل شما برای سوار شدن به صندلی اول غیرعادی است، فقط ده درصد از مردم، کارآفرین هستند. این یعنی نود درصد بقیه افرادی عادی هستند. اکنون عادی و معمولی بودن را تعریف می‌کنم. معمولی؛ به‌نوعی عمومی یا استاندارد است و افراد عادی جامعه؛ یعنی نود درصد این اجتماع بزرگ دوست ندارند ببینند فردی عجیب و دیوانه از خط خارج شده است. این ناهماهنگی و عدم‌انطباق آن‌ها را تهدید می‌کند. انتخاب‌ها و هویت آن‌ها را به چالش می‌کشد. آن‌ها ترجیح می‌دهند به‌جای بیرون آمدن از وضعیت کنونی خود، انتخاب‌های شما را مسخره و به شما حمله کنند به این امید که شما را به داخل گروه خود بکشند و با این کار احساس بهتری به خود پیدا کنند. «افراد برای اینکه احساس بهتری به خود داشته باشند، به این امید که شما را به داخل گروه خود بکشند، انتخاب خلاقانه شما را مسخره میکنند.» بله، آن‌ها شما را عجیب و غریب و دیوانه می‌نامند. آن‌ها شما را مجنون صدا می‌زنند. و این خوب است. دوستان عزیز میتونید این کتاب صوتی زیبا رو از لینک زیر دانلود کنید👈👈👈👈👈👈👈👈👈 ./ آدرس کانال تلگرام در بیو #موفقیت #دارن #هاردی #قطار #سرعت به #سوی #ثروت #کتاب #صوتی
⏰⏰⌚⌚ 📍 . , ( ) . -. , . : , 🚈🚝 ⌚⏰ #بازار #ساعت #گوانجو در ضلع جنوبی ایستگاه #قطار  قرار داره. در این جا ، ۹ بازار یا مرکز  عمده­ فروشی (که تک­فروشی هم می­کنن) وجود داره که همه کنار هم قراردارن. اینجا بزرگترین بازار ساعت در جنوب چینه اینجا انواع برندهای خارجی و چینی دیده میشه و البته یکی از دلایل شهرت این مرکز فروش ساعتهای فیک برندهای مطرح با کیفیت بالا و قیمت مناسبه آدرس: خط ۲ یا ۵ مترو، ایستگاه  
⚜️👑⚜️👑⚜️👑⚜️👑⚜️ يك سرباز لخت و گرسنه بودم. هرگز محبت نديدم. بى پولى و بيمارى داشت مرا از پا در مياورد. ناملايمات زندگى به من درس بزرگى داد، تصميم گرفتم از مشكلات نترسم و هر مانعى را از پيش رو بردارم! - رضا شاه پهلوى . . . به بهانه سالگرد به قدرت رسيدن رضا خان و ورود تاريخ ايران به عصر نوين خودش!!! . . . #رضاشاه #رضاخان #قزاق #سرباز #كاشف_حجاب 😜 #پدر_عصر_نوين_ايران #كشف_حجاب #زندگى #سخنان_ناب #قطار #راه_آهن #دانشگاه_تهران #پل_ورسك #شجاعت #تبعيد #انگلستان #مازندران #ايران #آفريقاى_جنوبى #چكمه_رضاخانى!!!
‏اگر سوار #ماشین ، #موتور ، #دوچرخه ، #کشتی ، #هواپیما نشیم و سوار #قطار نشیم و تو ساختمون نباشیم و #خاک و آلودگی خفمون نکنه و آتیش نگیریم ، آره خداروشکر #امنیت داریم :)) برای دیدن عکس و کلیپ های بیشتر وارد کانال تلگرام شوید 👇👇👇👇👇👇👇 ://./_ ‏‏ #حتما_ببینید # #حتما_ببینید💯💯💯 #حتما_ببين❤️ #حتمايهسرىبهپستهاىقبليبزنيد #حتما_ببینین #حتما_ببینید_عالیه #حتما_ببینید👌 #حتما_ببینینن
ویژه تعطیلات #نوروز ۹۷ تورهای ۳ روزه #مشهد مقدس حرکت از #زنجان/ #قزوین: با #قطار ۵ستاره فدک حرکت از #کرج/ #تهران: با #قطار ۵ستاره فدک حرکت از #گرگان/ #گنبد/ #مینودشت: با #اتوبوس #ولوو دوشب اقامت در هتل لوکس و ۳ستاره #شاکر همراه با: ۱۲سرویس رفت و برگشت رایگان به حرم ۳صبحانه بوفه/۳ناهار انتخابی/۲شام انتخابی #ترانسفر #استقبال و بدرقه نرخ تور از زنجان/قزوین: ۶۴۰ت نرخ تور از کرج/تهران: ۶۱۰ت نرخ تور از گرگان/گنبد: ۴۹۰ت #ترکمن_تور ..
⭕️ عَجَب 😳 . 🍉‏⚡️ . 🍉‏⚡️ . 🍉‏⚡️ . 🍉‏⚡️ . ➖ برای گذاشتن ویدئوهای بیشتر، لطفا دو تا از دوستاتون رو منشن کنین💛🖤 . #آدرنالین #هیجان #تفریح #شادی #انرژی #خنده #شور #دیوانه #دیوانگی #احساس #احساسات #تند #دريا #درياچه #دريايي #درياكنار #ماسه #ماجراجویی #ماجراجويي #شن #قطار #ريل #تفريحي #پازل #لگو #شوخ #شوخي #لوس #ورزش ‏
رم سرزمین کلیسا ها سرزمین گلادیاتورها قرون وسطا از دیدنی ترین نقاط کره ی خاکی #گردشگری #هواپیما #قطار #اتوبوس #ریل #مسافرت #تعطیلات #ایران #جهان #طبیعت #هتل #خیابان #خاطره #طبیعت_بکر #نقاشی_خدا #زیبایی #عکس #کلیپ
امسال از همه طرف خوردیم از #دریا #آسمان #زمین #آتش #قطار و.. میترسم این سریع نوبت #آتش فشان باشه
گفتم ك به جاي قطار و هواپيما و كشتي با الاق بريم مسافرت 😳😳ببينيد چه بلايي سر آدم مياد😂😂😂😂😂با الاق هم نميشه رفت مسافرت خدا خودش ب خير كنه مسافرت #تفريح #هواپيما #كشتي #قطار #كامنت
#قطار میرود  تو میروی  تمام ایستگاه میرود  و من چقدر ساده ام  که سالهای سال  در انتظار تو  کنار این قطار ایستاده ام  و همچنان  به نرده های ایستگاه رفته  تکیه داده ام. #قیصر_امین_پور
. نه پرواز ما را چشیده است نه دریایی برایمان دلی پیدا کرد نه حرکتی دست در دستِ ما داشته است نه آسمان خراش هایش را فراموش کرد. . گاهی می سوزیم!، گاه در هم کوفته می شویم! گاهی در عمقِ زمین گاه زیرِ آوار زنده زنده دفن می شویم! بیشتر زیرِ فشار و اندکی با زندان و گروه هایِ فشار به مرگ لبخند می زنیم! . ما جعبه هایِ سیاهی هستیم که از حادثه ای تا حادثه ای دیگر اتفاق می اُفتیم. #ابراهیم_پیرنهاد . #شعر #شعر_نو #شعر_سپید #شعر_معاصر #شعر_متفاوت #شعر_اعتراض #شعر_درد #ادبیات #ادبیات_معاصر #ادبیات_اعتراض #مردم #جامعه #حادثه #مدیریت_غلط #پلاسکو #قطار #معدن #زلزله #کرمانشاه #سانچی #دنا #هواپیما #سقوط #آزادی #عشق #زندگی #زیبایی و #معشوق که زشتی های زندگی از او زیبا شده است.
نشانه هایی از احتمال زنده بودن مسافران هواپیما ی تهران_یاسوج پس سقوط بعد از چهار روز خدایا خودت کمک کن و داد از دست مسئولین بی کفایت و بیتدبیر و بیرحم #تسلیت #امداد #جانباختگان #پلاسکو #قطار #کرمانشاه #زلزله #اهواز #برف #دنا #کولاک #کشتار #کمک #مسئولان_بی_کفایت #تصادف #سانچی #کشتی_سانچی #هواپیما #هواپیمایی_آسمان #آسمان #یاسوج #تظاهرات_ايران #قتل_عام #تهران #دراویش #گنابادی #خامنه_اى #بجنورد #بجنورد_زیبا #خراسان_شمالی
🍃 حامی هوای پاک اما پر دردسر! . ✔خیلی هایمان مترو را ترجیح می دهیم چون: هوا را آلوده نمی کند ، در ترافیک نمی ماند ، سریع تر به مقصد می رسد ، جای بیشتری برای نشستن یا ایستادن دارد و خطر تصادف یا برخورد با آدم ها و ماشین ها که باعث اتلاف وقت می شود در آن وجود ندارد. . #فرهنگ_استفاده_از_مترو . 🔻قطعا نکات بیشتری برای رعایت کردن وجود دارد که با آنها مواجه می شوید. موارد بالا تنها بخشی از آنهاست. . ❔شما رعایت چه نکاتی را به عنوان فرهنگ مترو مهم و ضروری می دانید؟ . . 📱خیرانت را در تلگرام جستجو کنید👈 . 💻 وب سایت: ..
‌ چه روشی رو ترجیح میدید؟ 😍 قطار کیف میده #قطار #ماشین #قایق #کشتی #پیاده #هواپیما #سفر
#قطار . نیازمند یک نفر هستم برای یک مسافرت طولانی ... یک نفر شبیه به تو ... ولی‌ نه ... فردی شبیه به تو که نمی توانم پیدا کنم... خودت باید باشی . خود خودت تنها کسی هستی که دلم میخواهدت... دلم تورا میخواهد برای رفتن به مسافرتی دو نفره ... باید باشی تا با قطاری که از تونل های پی در پی میگذرد زمان را از یاد ببریم... برویم به یک جای دور که مقصدش را نمیدانیم... مقصد این سفر مهم نیست... مهم اینست که ؛ من تورا دارم و تو مرا داری ... راستش را بخواهی میخواهم در این سفر تو سرت را بر روی شانه ام بگذاری و من از بوی موهای پریشانت مست شوم ... ببین عزیز دل؛ مهم همین باهم بودنمان است ؛ مگر نه ؟ #احسان_میش_مست / قطار
فیلیپین آنقدر کشور زیبایی است که از دیدن آن شگفت‌زده می‌شوید. با ما، هیجان را هم چاشنی شگفتی می‌کنید. با تور علی‌بابا بین دو شهری که در آن اقامت خواهید داشت (از بوهول به سبو) با قایق می‌روید و یک روز را روی آب خواهید بود همراه با ناهار. . ---------- #پرواز #قطارخاطرات #هواپیما #بلیط #سفر #قطار #تور #علیبابا #بیاشهرمن
نرو سمیه😂😂😂😂
فقط تیکه اخرش
امیدوارم خوشتون بیاد و دوستاتونو تگ کنید!
پ ن:خیلی سعی کردم صدام شبیه نوید بشه و بالای 40 بار هی ضبط کردمو پاک کردم ولی خب نشد!
@mnahardani455
@navidmohamadzadeh
@parinazizadyar
 #نویدمحمدزاده #مسافرت #قطار #کشتی #هواپیما #دنا #ایران #تسلیت #طنز #فان #پرسپولیس #قهرمان #دربی #تگ #کامنت #حاجی_سوشیال
نرو سمیه😂😂😂😂 فقط تیکه اخرش امیدوارم خوشتون بیاد و دوستاتونو تگ کنید! پ ن:خیلی سعی کردم صدام شبیه نوید بشه و بالای بار هی ضبط کردمو پاک کردم ولی خب نشد! #نویدمحمدزاده #مسافرت #قطار #کشتی #هواپیما #دنا #ایران #تسلیت #طنز #فان #پرسپولیس #قهرمان #دربی #تگ #کامنت #حاجی_سوشیال