همه عکس ها و کلیپ های قیام_سراسری در اینستاگرام

loading...
جشن ملی چهارشنبه سوری، قیامی دیگر علیه دیکتاتوری آخوندی - فراخوان ستاد اجتماعی مجاهدین در داخل کشور. #براندازم #ایران #تظاهرات_سراسری #قیام_سراسری #اعتراضات_سراسری
خانم راما یاد از فرانسه در سخنرانی خود در این کنفرانس گفت: اروپا باید نقض آشکار #حقوق_بشر در #ایران را محکوم کند و باید درهمبستگی با ایرانیان و حمایت از شورای ملی مقاومت ایران گام بردارد. #براندازم #قیام_سراسری
#مریمـرجوی مردم و قیام‌کنندگان #ایران تصمیم گرفته‌اند یک جمهوری بر اساس آزادی و دمکراسی برپا کنند. تصمیم گرفته‌اند که ولایت فقیه را سرنگون کنند. #تظاهرات_سراسری #قیام_سراسری #زنان_برانداز کلیپ کامل،در کانال تلگرامی اسفند ببینید
کنفرانسی امروز شنبه درپاریس تحت عنوان«چشم انداز تغییر در سال » برگزارگردیدکه نمايندگان ارشد كنگره آمريكا آقايان دينا روهراباكر، نماينده از ايالت كاليفرنيا و قاضی تد پو، نماينده از ايالت تكزاس و خانم راما یاد و تعدادی خبرنگاران خارجی در آن شرکت داشتند #براندازم #قیام_سراسری
سحر ثنایی در جلسه زنان – کنفرانس بین المللی پیام من امروز، از اینجا به ولی‌فقیه ارتجاع اینه که بترس! بترس از روزی که همین زنهای ایران به‌زودی تو را از ایران جارو خواهند کرد و به زباله‌دان تاریخ خواهند انداخت! بله امروز آرش کمانگیر و کاوه آهنگر ایران یک زن است! #براندازم #ایران #تظاهرات_سراسری #قیام_سراسری #اعتراضات_سراسری #زنان_ایران #زنان_برانداز #ایران_فردا #مریم_رجوی
دردیداردو قانونگذار آمریکایی با #مريم_رجوي ديكتاتوري ديني حاكم ب #ايران را به‌خاطرسركوب وحشيانه تظاهركنندگان قوياَمحكوم وتأكيدنمودندجامعه بين المللي بايدبه سكوت وبي عملي خود در قبال جنايات اين رژيم قرون وسطايی، خاتمه دهند. #تظاهرات_سراسری #قیام_سراسری #زنان_برانداز #براندازم
‍ (://../==) سحر ثنایی در جلسه زنان – کنفرانس بین المللی پیام من امروز، از اینجا به ولی‌فقیه ارتجاع اینه که بترس! بترس از روزی که همین زنهای ایران به‌زودی تو را از ایران جارو خواهند کرد و به زباله‌دان تاریخ خواهند انداخت! بله امروز آرش کمانگیر و کاوه آهنگر ایران یک زن است! #براندازم #ایران #تظاهرات_سراسری #قیام_سراسری #اعتراضات_سراسری #زنان_ایران #زنان_برانداز #ایران_فردا #مریم_رجوی
جشن ملی چهارشنبه سوری، قیامی دیگر علیه دیکتاتوری آخوندی - فراخوان ستاد اجتماعی مجاهدین در داخل کشور. #براندازم #ایران #تظاهرات_سراسری #قیام_سراسری #اعتراضات_سراسری
ديدار با نمايندگان ارشد كنگره آمريكا آقايان دينا روهراباكر، نماينده از ايالت كاليفرنيا و رئيس زيركميته اروپا، اروپا آسيا و تهديدات ظهور يابنده؛ و قاضي تد پو، نماينده از ايالت تكزاس و رئيس زيركميته ضد تروريسم، منع گسترش تسليحات اتمی و تجارت #ایران #تظاهرات_سراسری #قیام_سراسری
مایندگان ارشد کنگره همچنين به دولت آمريكا فراخوان دادند كه تحريم‌هاي همه‌جانبه به‌ویژه تحریمهای مالی و بانکی عليه مقامها و نهادهای حكومت آخوندی به‌ویژه آنها كه درگير سركوب مردم هستند، اعمال نمايند #ایران #تظاهرات_سراسری #قیام_سراسری
دو قانونگذار آمریکایی ديكتاتوري ديني حاكم بر #ايران را به‌خاطر سركوب وحشيانه تظاهركنندگان قوياَ محكوم و تأكيد نمودند جامعه بين المللي بايد به سكوت و بي عملي خود در قبال جنايات اين رژيم قرون وسطايی، خاتمه دهند. #تظاهرات_سراسری #قیام_سراسری
به دنبال فراخوان قبلی امروز شنبه #اعتصاب عمومی در #بانه آغاز شد.به رغم اینکه رژیم آخوندی اعلام کرده بود که مرز با اقلیم #کردستان روز دوشنبه باز خواهد شد تا بتواند با این ترفند از اعتصاب عمومی جلوگیری کند، اما مردم بانه از صبح امروز مغازه‌های خود را باز نکرده و دست به اعتصاب عمومی زدند. رژیم آخوندی در هراس از گسترش اعتصاب؛ خودروهای آب‌پاش و صدها مزدور را وارد فرمانداری رژیم در بانه کرد ه است. این رژیم همچنین به گسیل مزدوران به نقاط مختلف شهر اقدام کرده است. # #ایران #براندازم #قیام_سراسری #ایران_فردا #زنان_برانداز
تجمع بزرگ پيشكسوتان و بازنشستگان كشوري اسفند #ایران #براندازم #قیام_سراسری #ایران_فردا #زنان_برانداز
همچنین قاضی تدپو دردیدار با خانم #مریم_رجوی تاکید کردند: جامعه جهانی مي بايد مقامهای رژيم را به خاطر جنايتهای آنان مورد حسابرسی قرار دهد و به مردم #ايران در مبارزه مقدسشان برای نيل به آزادی و دموكراسی ياری رساند. #براندازم #قیام_سراسری
مریم رجوی زمان آن فرارسيده است كه جامعه جهانی در طرف مردم #ايران و نه رژيم آخوندی بايستد. همچنین از جامعه بین‌المللی خواستار اعمال فشار روی رژیم آخوندی برای آزادی هرچه سریعتر معترضان دستگیر شده، هستم #تظاهرات_سراسری #قیام_سراسری
آسوشیتدپرس: مقام رژیم ایران به‌دلیل نقض حقوق‌بشر برای حضور در نهاد سازمان ملل، زیر ضرب است. #ایران #تظاهرات_سراسری #قیام_سراسری #اعتراضات_سراسری #نقض_حقوق_بشر