همه عکس ها و کلیپ های محمدرضاشاه در اینستاگرام

loading...
بنازم به شاهنشه آریامهرایران 
که شاه و گدا هر دو باهم نشینند 
گدایی کنار شهنشه نشینند
در کجای جهان سراغ دارید که پادشاهی چنین بی ریا و دوستانه و لبریز از مهر و دوستی ( صفا و صمیمیت) با یک کودک تهیدست ( شاید گدای دوره گرد) اینچنین گفتگو کند ؟ 
شرم بر شما ای ناسپاس های وتنفروش ، ننگ بر شما ای نامردمان انیران 
سرباز وفادارت تا واپسین دم زندگی
بنازم به شاهنشه آریامهرایران که شاه و گدا هر دو باهم نشینند گدایی کنار شهنشه نشینند در کجای جهان سراغ دارید که پادشاهی چنین بی ریا و دوستانه و لبریز از مهر و دوستی ( صفا و صمیمیت) با یک کودک تهیدست ( شاید گدای دوره گرد) اینچنین گفتگو کند ؟ شرم بر شما ای ناسپاس های وتنفروش ، ننگ بر شما ای نامردمان انیران سرباز وفادارت تا واپسین دم زندگی
"وقتی پدرم رضا شاه بزرگ (هنگام خداحافظی) برای آخرین بار وارد اتاق والاحضرت شهناز شد و او را در آغوش گرفت در اینجا بود که همه برای نخستین بار گریه ی رضا شاه را دیدیم و این خاطره هیچگاه از ذهن من محو نخواهد شد." خاطرات شمس پهلوی
این روزها به محض اینکه سخن از این روز بزرگ ملّی، هفدهم دی‌ماه و آزادی زنِ ایرانی که پس از سیزده سده از یورش بادیه‌نشینان انجام شد، می‌شود، برخی خود را به میان انداخته و میگویند: کار رضاشاه که با زور همراه بود دموکراتیک نبود و با کار جمهوری اسلامی که با زور چادر سر زنان میکند تفاوتی ندارد!!! و شگفتا که اینان كارِ آن ناجی که انسانی غرق شده در باتلاق را بیرون می‌کشد با کار کسی که یک انسان را به درون باتلاق می‌اندازد تا خفه شود یکی می‌دانند..! و چون رضاشاه برای نجات غریق از او نظرپرسى نكرده و حقوق و حق انتخابش را به او ياد آورى نكرده، از دید آنان کارش نادرست است و با جمهوری اسلامی دگرسانی ای ندارد!

آنان باورمندند که رضاشاه باید از موجودى كه نام نداشت، چه برسد به استقلال، كه يا دختر فلانى يا زن فلانى يا مادر بزرگ فلانى نامیده میشد، انتظار انتخاب پوشش دارند و باورمندند که باید او را وا می‌نهاد که خودش به سركشى عليه سنت تحميلى و استثمارى هزار ساله بپردازد! که روشن نبود چند سده دیگر آن زن بیچاره و بی‌وا بدون یاری می‌توانست به حقوق خود دست یابد!
و اینکه شاه دستش را گرفته و زن را از باتلاق بیرون اش آورده، و به او گفته : «نگاه کن! در اینجا جهان دیگری هم وجود دارد. شایستگیِ تو این است که در این جهان زندگی کنی، آیا دوباره می‌خواهی به باتلاق برگردی؟!
بله شاه راهِ بیرون از باتلاق را نشان زنِ ایرانی داد و به همین خاطر بود که جمهوری اسلامی دیگر نتوانست او را به درون باتلاق برگرداند و در برابر مسیر طی شده او را وادار به بازگشت کند. و زن همچنان اگرچه نه با همان کیفیت، ولی حضوری چشمگیر در همه‌ء عرصه‌های اجتماعی دارد.
و این سطحی‌نگرها، همه‌یِ مسئله را به کشف حجاب و برداشتن برقع و پیچه با زور از زنان، فرومی‌کاهند و خلاصه می‌کنند. حال آنکه این رفع حجاب صرفاً بهانه ای بود برای اینکه نیمی از جمعیت کشور به اجتماع راه یابد و پوشش و نداشتن حجاب مسئله ای ثانوی بود برای اینکه زنان هم همپای مردان بتوانند نقش‌آفرینی کنند. موضوع اصلی این بود و موافقان حجاب خواهان خانه‌نشینی زنان و دنباله‌روی از همان سنت 13 سده‌ای بودند و مخالفین حجاب، خواهان حضور زنان همپای مردان در مقیاسی ملّی بودند. این مناقشه‌‌ء اصلی میان باورمندان به حجاب و مخالفینش بود که پادشاه راه را چنان هموار کرد که دیگر سنت‌گرایان برای همیشه مات و مقهور شدند و کس را یارای این نیست که جامعه ایران را به شرایط طالبانی و داعشی بازگشت دهد.
رضـا شـاه بـزرگ
این روزها به محض اینکه سخن از این روز بزرگ ملّی، هفدهم دی‌ماه و آزادی زنِ ایرانی که پس از سیزده سده از یورش بادیه‌نشینان انجام شد، می‌شود، برخی خود را به میان انداخته و میگویند: کار رضاشاه که با زور همراه بود دموکراتیک نبود و با کار جمهوری اسلامی که با زور چادر سر زنان میکند تفاوتی ندارد!!! و شگفتا که اینان كارِ آن ناجی که انسانی غرق شده در باتلاق را بیرون می‌کشد با کار کسی که یک انسان را به درون باتلاق می‌اندازد تا خفه شود یکی می‌دانند..! و چون رضاشاه برای نجات غریق از او نظرپرسى نكرده و حقوق و حق انتخابش را به او ياد آورى نكرده، از دید آنان کارش نادرست است و با جمهوری اسلامی دگرسانی ای ندارد! آنان باورمندند که رضاشاه باید از موجودى كه نام نداشت، چه برسد به استقلال، كه يا دختر فلانى يا زن فلانى يا مادر بزرگ فلانى نامیده میشد، انتظار انتخاب پوشش دارند و باورمندند که باید او را وا می‌نهاد که خودش به سركشى عليه سنت تحميلى و استثمارى هزار ساله بپردازد! که روشن نبود چند سده دیگر آن زن بیچاره و بی‌وا بدون یاری می‌توانست به حقوق خود دست یابد! و اینکه شاه دستش را گرفته و زن را از باتلاق بیرون اش آورده، و به او گفته : «نگاه کن! در اینجا جهان دیگری هم وجود دارد. شایستگیِ تو این است که در این جهان زندگی کنی، آیا دوباره می‌خواهی به باتلاق برگردی؟! بله شاه راهِ بیرون از باتلاق را نشان زنِ ایرانی داد و به همین خاطر بود که جمهوری اسلامی دیگر نتوانست او را به درون باتلاق برگرداند و در برابر مسیر طی شده او را وادار به بازگشت کند. و زن همچنان اگرچه نه با همان کیفیت، ولی حضوری چشمگیر در همه‌ء عرصه‌های اجتماعی دارد. و این سطحی‌نگرها، همه‌یِ مسئله را به کشف حجاب و برداشتن برقع و پیچه با زور از زنان، فرومی‌کاهند و خلاصه می‌کنند. حال آنکه این رفع حجاب صرفاً بهانه ای بود برای اینکه نیمی از جمعیت کشور به اجتماع راه یابد و پوشش و نداشتن حجاب مسئله ای ثانوی بود برای اینکه زنان هم همپای مردان بتوانند نقش‌آفرینی کنند. موضوع اصلی این بود و موافقان حجاب خواهان خانه‌نشینی زنان و دنباله‌روی از همان سنت سده‌ای بودند و مخالفین حجاب، خواهان حضور زنان همپای مردان در مقیاسی ملّی بودند. این مناقشه‌‌ء اصلی میان باورمندان به حجاب و مخالفینش بود که پادشاه راه را چنان هموار کرد که دیگر سنت‌گرایان برای همیشه مات و مقهور شدند و کس را یارای این نیست که جامعه ایران را به شرایط طالبانی و داعشی بازگشت دهد. رضـا شـاه بـزرگ
و اعتراض و اعتصابی دیگر... 🔴🔴اعتراض گسترده کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز در نماز جمعه امروز این شهر

بنا بر گزارشهای ارسالی کارگران گروه ملی صنعتی فولاد به اتحادیه آزاد کارگران ایران، کارگران این مجتمع بزرگ فولاد در پی چهار روز اعتصاب و تجمع اعتراضی در برابر استانداری خوزستان و عدم توجه کارفرما و مسئولین استان به خواستهای بر حق اشان، دست به تجمع و اعتراض گسترده در نماز جمعه شهر اهواز زدند.

کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز در شرایطی که روزهای پایانی سال در حال فرا رسیدن است هنوز حقوق ماههای آذر، دی و بهمن را دریافت نکرده اند و علاوه بر آن کارفرما با عدم واریز حق بیمه آنان به صندوق سازمان تامین اجتماعی که موجب عدم تمدید دفترچه های درمانی شان شده است شرایط به غایت مصیبت باری را برای هزاران کارگر این مجتمع بزرگ صنعتی و خانواده هایشان ببار آورده اند.

بنا بر این گزارش، امروز از ساعات اولیه شروع نماز جمعه اهواز، صدها کارگر معترض گروه ملی صنعتی فولاد اهواز با در دست داشتن پلاکاردهایی وارد محل نماز جمعه شده و دست به اعتراض زدند با این حال هیچیک از مسئولین حاضر در نماز جمعه نه تنها جوابگوی خواستها و اعتراضات آنان نشدند بلکه به مامورین امنیتی و نیروهای انتظامی دستور جلوگیری از اعتراض کارگران را دادند اما کارگران بطور متحد و یکپارچه ای دست به ایستادگی زده و تا پایان نماز جمعه به اعتراض خود ادامه دادند. 
کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز امروز در پنجمین روز اعتصاب و در پایان اعتراضی که امروز در نماز جمعه اهواز انجام دادند اعلام نمودند تا دریافت یکجای سه ماه دستمزد معوقه و روشن شدن چگونگی پرداخت حقوق اسفند ماه و عیدی و پاداش و رسیدگی به دیگر خواستهایشان به اعتصاب و اعتراضات خود ادامه خواهند داد.

اتحادیه آزاد کارگران ایران – چهارم اسفند ماه 1396

#انقلاب_بیداری

#دختران_خیابان_انقلاب

#براندازم

#قیام__سراسری

#تظاهرات_سراسری

#اعتصابات_سراسری
و اعتراض و اعتصابی دیگر... 🔴🔴اعتراض گسترده کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز در نماز جمعه امروز این شهر بنا بر گزارشهای ارسالی کارگران گروه ملی صنعتی فولاد به اتحادیه آزاد کارگران ایران، کارگران این مجتمع بزرگ فولاد در پی چهار روز اعتصاب و تجمع اعتراضی در برابر استانداری خوزستان و عدم توجه کارفرما و مسئولین استان به خواستهای بر حق اشان، دست به تجمع و اعتراض گسترده در نماز جمعه شهر اهواز زدند. کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز در شرایطی که روزهای پایانی سال در حال فرا رسیدن است هنوز حقوق ماههای آذر، دی و بهمن را دریافت نکرده اند و علاوه بر آن کارفرما با عدم واریز حق بیمه آنان به صندوق سازمان تامین اجتماعی که موجب عدم تمدید دفترچه های درمانی شان شده است شرایط به غایت مصیبت باری را برای هزاران کارگر این مجتمع بزرگ صنعتی و خانواده هایشان ببار آورده اند. بنا بر این گزارش، امروز از ساعات اولیه شروع نماز جمعه اهواز، صدها کارگر معترض گروه ملی صنعتی فولاد اهواز با در دست داشتن پلاکاردهایی وارد محل نماز جمعه شده و دست به اعتراض زدند با این حال هیچیک از مسئولین حاضر در نماز جمعه نه تنها جوابگوی خواستها و اعتراضات آنان نشدند بلکه به مامورین امنیتی و نیروهای انتظامی دستور جلوگیری از اعتراض کارگران را دادند اما کارگران بطور متحد و یکپارچه ای دست به ایستادگی زده و تا پایان نماز جمعه به اعتراض خود ادامه دادند. کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز امروز در پنجمین روز اعتصاب و در پایان اعتراضی که امروز در نماز جمعه اهواز انجام دادند اعلام نمودند تا دریافت یکجای سه ماه دستمزد معوقه و روشن شدن چگونگی پرداخت حقوق اسفند ماه و عیدی و پاداش و رسیدگی به دیگر خواستهایشان به اعتصاب و اعتراضات خود ادامه خواهند داد. اتحادیه آزاد کارگران ایران – چهارم اسفند ماه #انقلاب_بیداری #دختران_خیابان_انقلاب #براندازم #قیامسراسری #تظاهرات_سراسری #اعتصابات_سراسری
اتحادیه اروپا از یک نمایشگاه کاریکاتور جلوگیری کرد !!! این نمایشگاه که وضعیت حقوق بشر در جهان نام دارد قرار بود در سالن اتحادیه اروپا در بروکسل برگزار شود و بصورت یک رقابت کاریکاتوریستها اثار خودشان را از شرایط حقوق بشر در جهان به تصویر بکشند.
در این راستا یک کاریکاتوریست امریکایی، اسرائیلی از شرایط حقوق بشر در ایران کاریکاتورهایی را اماده کرده بود که اتحادیه اروپا از نمایش انها جلوگیری کرد.
این کاریکاتوریست پس از مخالفت ارائه اثارش در اتحادیه اروپا، انها را در کنار انجا در مکان دیگری به نمایش گذاشت.
این موضوع نشانگر این میباشد که اتحادیه اروپا تمام قد، پشت رژیم ضحاک اخوندی ایستاده است.
انها که مدعی حقوق بشر و حافظ ان هستند، در مقابل سرکوبهای رژیم اخوندیسم چشم فرو میبندند و حتی کار را به جایی رسانده اند که از انها حمایت هم میکنند، با قراردادهای میلیاردی و روابط دیپلماسی که روزبروز بیشتر هم میشود.
این دوگانگی در سیاست اروپا یک موضوع را به ما یاداور میشود، ما ملتی هستیم اسیر و کشور ما در اشغال غارتگران جهانی بواسطه اخوندهای پست فطرت است.
همچنین به ما نشان میدهد که برای رهایی میبایست به خود تکیه کنیم و دست به زانوی خویش بگیریم و بپاخیزیم.
نکته ای دیگری که یاداوری میشود، این است که، تنها ملت هستند که میتوانند سرنوشت خودشان را بدست بگیرند و رقم بزنند.
بنابراین، ملت بزرگ ایران، این بهترین زمان است که بتوانیم یکبار برای همیشه، با یک همازوری ملی بر سر محوری مشترک، استقلال کشورمان را بدست بگیریم.
محور مشترک سیاسی شاهزاده رضا پهلوی و محور مشترک مبارزاتی، نافرمانی های مدنی با ابزار جشنها و مناسبتهای ملی میباشد.
نافرمانی های مدنی که اکثریت مردم یک جامعه انجام میدهند، محور مشترکی قدرتمند برای حضور مردم بوجود میاورد و حضور مردمی بصورت میلیونی پیروزی ملت میباشد.
قیام کن که قیامتی بوسعت تاریخ برپا کنیم
پاینده ایران
رنسانس ایرانی
https://fr.timesofisrael.com/expositions-de-caricatures-israeliennes-sur-liran-malgre-le-refus-de-lue/
اتحادیه اروپا از یک نمایشگاه کاریکاتور جلوگیری کرد !!! این نمایشگاه که وضعیت حقوق بشر در جهان نام دارد قرار بود در سالن اتحادیه اروپا در بروکسل برگزار شود و بصورت یک رقابت کاریکاتوریستها اثار خودشان را از شرایط حقوق بشر در جهان به تصویر بکشند. در این راستا یک کاریکاتوریست امریکایی، اسرائیلی از شرایط حقوق بشر در ایران کاریکاتورهایی را اماده کرده بود که اتحادیه اروپا از نمایش انها جلوگیری کرد. این کاریکاتوریست پس از مخالفت ارائه اثارش در اتحادیه اروپا، انها را در کنار انجا در مکان دیگری به نمایش گذاشت. این موضوع نشانگر این میباشد که اتحادیه اروپا تمام قد، پشت رژیم ضحاک اخوندی ایستاده است. انها که مدعی حقوق بشر و حافظ ان هستند، در مقابل سرکوبهای رژیم اخوندیسم چشم فرو میبندند و حتی کار را به جایی رسانده اند که از انها حمایت هم میکنند، با قراردادهای میلیاردی و روابط دیپلماسی که روزبروز بیشتر هم میشود. این دوگانگی در سیاست اروپا یک موضوع را به ما یاداور میشود، ما ملتی هستیم اسیر و کشور ما در اشغال غارتگران جهانی بواسطه اخوندهای پست فطرت است. همچنین به ما نشان میدهد که برای رهایی میبایست به خود تکیه کنیم و دست به زانوی خویش بگیریم و بپاخیزیم. نکته ای دیگری که یاداوری میشود، این است که، تنها ملت هستند که میتوانند سرنوشت خودشان را بدست بگیرند و رقم بزنند. بنابراین، ملت بزرگ ایران، این بهترین زمان است که بتوانیم یکبار برای همیشه، با یک همازوری ملی بر سر محوری مشترک، استقلال کشورمان را بدست بگیریم. محور مشترک سیاسی شاهزاده رضا پهلوی و محور مشترک مبارزاتی، نافرمانی های مدنی با ابزار جشنها و مناسبتهای ملی میباشد. نافرمانی های مدنی که اکثریت مردم یک جامعه انجام میدهند، محور مشترکی قدرتمند برای حضور مردم بوجود میاورد و حضور مردمی بصورت میلیونی پیروزی ملت میباشد. قیام کن که قیامتی بوسعت تاریخ برپا کنیم پاینده ایران رنسانس ایرانی ://../----------/
🔸بنر پروژه ساخت نیروگاه برق شهرک های نبل و الزهرا در شمال حلب توسط ایران

در ایران مردم در فقر می سوزند ، اونوقت سپاه پول مردم ایران را برای بازسازی سوریه هزینه می کند ... #جمهوری_ننگین_اسلامی
🔸بنر پروژه ساخت نیروگاه برق شهرک های نبل و الزهرا در شمال حلب توسط ایران در ایران مردم در فقر می سوزند ، اونوقت سپاه پول مردم ایران را برای بازسازی سوریه هزینه می کند ... #جمهوری_ننگین_اسلامی
خاطرات اندکی از رضا شاه بزرگ - بنیان گذار نوین ایران

هـنگـامی کـــه مـن آمــــدم :

میرزا کوچک خان در رشت باکمک لنین و بلشوییک مسکو جمهوری شورویِ گیلان راه انداخته و خود را رئیس حمهور نامیده و بنام خود تمبر چاپ می‌کرد
در مازندران مرکزی امیرموید سوادکوهی قدرت داشت و تهران را تهدید میکرد.مازندران شرقی و بخشهایی از شمال خراسان تیول دو طایفة ترکمن بود.
شمال غربی خراسان در دست سردار معزز بجنوردی و ایل شادلو بود.
آذربایجان شمالی و نواحی هم مرز با روسیه در دست اقبال السلطنه ماکوئی بود.
غرب ارومیه و کردستان در دست اسماعیل‌آقا سمیتقو بود که پرچم برای خود ساخته بود و شیعیان را قتل عام می‌کرد.
آذربایجان دست ایل شاهسون و همدان دست عشایر کرد بود. در جنوب بلوچ ها خودگردان بودند.دوست‌محمدخان سرکرده بلوچ‌ها سکه به‌نام خودش می‌زد و چیزی نمانده بود دیار رستم دستان نیز برای همیشه به بلوچستان پاکستان و هندشرقی بپیوند.
ایرانیان برای رفتن به امیرنشینِ مستقلِ خوزستان میبایست ویزا بگیرند. و امیر آنجا سالها بود به تهران مالیات نمی‌داد.
ترکمن ها راه های خراسان را غارت میکردند.
مناطق مرکزی ایران محل جولان یاغیان و لرهای شورشی بود. نایب حسین کاشی در کاشان از دولت مرکزی باج می‌گرفت و هرجنایتی بر مردم روا می‌داشت!
شمال کشور دست روس ها بود. و جنوب کشور بطور کامل دست انگلیس ها بود. انگلیسی ها اسکناس ایران را چاپ میکردند و از دولت ایران حـقِ تـوحـش! (کاپیتولاسیون) میگرفتند. تراخم و سوزاک و مالاریا نه در سطح خانواده که در ابعادِ یک
خاطرات اندکی از رضا شاه بزرگ - بنیان گذار نوین ایران هـنگـامی کـــه مـن آمــــدم : میرزا کوچک خان در رشت باکمک لنین و بلشوییک مسکو جمهوری شورویِ گیلان راه انداخته و خود را رئیس حمهور نامیده و بنام خود تمبر چاپ می‌کرد در مازندران مرکزی امیرموید سوادکوهی قدرت داشت و تهران را تهدید میکرد.مازندران شرقی و بخشهایی از شمال خراسان تیول دو طایفة ترکمن بود. شمال غربی خراسان در دست سردار معزز بجنوردی و ایل شادلو بود. آذربایجان شمالی و نواحی هم مرز با روسیه در دست اقبال السلطنه ماکوئی بود. غرب ارومیه و کردستان در دست اسماعیل‌آقا سمیتقو بود که پرچم برای خود ساخته بود و شیعیان را قتل عام می‌کرد. آذربایجان دست ایل شاهسون و همدان دست عشایر کرد بود. در جنوب بلوچ ها خودگردان بودند.دوست‌محمدخان سرکرده بلوچ‌ها سکه به‌نام خودش می‌زد و چیزی نمانده بود دیار رستم دستان نیز برای همیشه به بلوچستان پاکستان و هندشرقی بپیوند. ایرانیان برای رفتن به امیرنشینِ مستقلِ خوزستان میبایست ویزا بگیرند. و امیر آنجا سالها بود به تهران مالیات نمی‌داد. ترکمن ها راه های خراسان را غارت میکردند. مناطق مرکزی ایران محل جولان یاغیان و لرهای شورشی بود. نایب حسین کاشی در کاشان از دولت مرکزی باج می‌گرفت و هرجنایتی بر مردم روا می‌داشت! شمال کشور دست روس ها بود. و جنوب کشور بطور کامل دست انگلیس ها بود. انگلیسی ها اسکناس ایران را چاپ میکردند و از دولت ایران حـقِ تـوحـش! (کاپیتولاسیون) میگرفتند. تراخم و سوزاک و مالاریا نه در سطح خانواده که در ابعادِ یک "کشور" بیداد میکرد. % مردم روستا نشین یا عشایر بودند، آن اندک شهرهایمان هم فرقی با روستا نداشت.% سواد خواندن نوشتن نداشتند.راه و امنیت آرزوی دست‌نیافتنی ایرانیان بود. مردم برای رفتن به مشهد باید به روسیه و برای رفتن به خوزستان باید به عراق میرفتند. ارتش و بانک و شیلات و شهربانی و گمرک و...دست اجنبی بود. ایران یک شبه مستعمره بود که مردمانش منتظر ضربت آخر نشسته، که معلوم نبود از شمال می‌آید یا از جنوب؟! و هـنگـامـی کـــه مـن مـی‌رفـــتم : ایران دارای بانک ملی و سپه ، ارتش نوین(نیروی دریایی/هوایی/زمینی) ، رادیو ، مدرسه، قانون مدنی ، راه آهن سراسری ، صنایع ، فرهنگستان ، ژاندارمری ، دانشسرای عالی ، دانشگاه ،خبرگزاری پارس ، کارخانه هواپیماسازی،ثبت اسناد و احوال ، بیمه ، موزه ، فدراسیون فوتبال و .. تقویم تازی لغو شد و گاهنمای ایرانی به ماه های اوستایی رسمی شد.
اولین بازداشت شدگان پس از شورش سال ۵۷ توسط انقلابیون!! #نه_به_حجاب_اجباری
اولین بازداشت شدگان پس از شورش سال ۵۷ توسط انقلابیون!! #نه_به_حجاب_اجباری
به گمان من رضا پهلوی یکی از سرمایه‌های مهم کشور برای گذار از جمهوری اسلامی به دموکراسی است. وقتی می‌گویم “یکی” یعنی دیگران هم هستند.

نام رضا پهلوی در سراسر ایران شناخته شده است. در هر شرایطی، خصوصا شرایطی که ما در برابر حکومت، توان رسانه‌ای کافی نداریم، شناخته شدن نام یک شخصیت سیاسی در سرتاسر کشور، یک سرمایه بزرگ است. معنایش این است که نیاز نیست میلیون‌ها دلار و سال‌ها صرف شناساندن پهلوی به مردم ایران بشود. این به گمانم مهم‌ترین سرمایه اوست. اینکه این سرمایه، نامش، حاصل دسترنج خودش نیست اهمیتی ندارد.

رضا پهلوی مرزبندی مشخص با اسلام‌گراها دارد. هم به دلیل تجربه شخصی یعنی سقوط پدرش توسط اسلام‌گراها، هم به خاطر میراث سیاسی یعنی میراث‌داری خاندان پهلوی خصوصا رضاشاه که برنامه سیاسی‌اش محدود کردن اسلام‌گراها بود، و هم به دلیل تاکیدش بر دموکراسی سکولار، پهلوی یکی از گزینه‌های خوب برای کسانی است که اسلام‌گرایی را جدی‌ترین خطر برای ایران و جهان می‌دانند.

رضا پهلوی به سمت رژیم غش نخواهد کرد. بسیاری از چهره‌های شناخته‌شده سیاسی اپوزیسیون از مقامات سابق حکومت کنونی‌اند. بسیاری از آنها متاسفانه در این سال‌ها نشان داده‌اند که سر بزنگاه به سمت حکومت غش می‌کنند. این مسأله متاسفانه بذر بی‌اعتمادی را میان مردم کاشته است. رضا پهلوی به هر سمتی غش کند سمت نظام مقدس غش نمی‌کند و این نکته مهمی است.

رضا پهلوی در فضای بین‌المللی شناخته شده است، بسیاری از رهبران جهان را می‌شناسد؛ به انگلیسی و فرانسه مسلط است؛ توانایی مذاکره و گفتگوهای بین‌المللی را دارد و به طور کلی در فضای بین‌المللی شخصیت قابل احترامی است. این نکته مهمی برای اپوزیسیون است که باید در فضای رسانه‌ای و دیپلماتیک به جنگ جمهوری اسلامی برود.

رضا پهلوی کارنامه سیاهی ندارد؛ آدم نکشته است؛ در جنایتی شریک نبوده است؛ ظرف چهار دهه اخیر اشتباهات فاحش نداشته است؛ از سر جبر در فاجعه ۵۷ نقشی نداشته است. متاسفانه بسیاری از چهره‌های شناخته‌شده‌ی مخالفان در ایران از این شاخصه‌ها که پیش-پا-افتاده اما مهم هستند بی‌بهره‌اند.
به گمان من رضا پهلوی یکی از سرمایه‌های مهم کشور برای گذار از جمهوری اسلامی به دموکراسی است. وقتی می‌گویم “یکی” یعنی دیگران هم هستند. نام رضا پهلوی در سراسر ایران شناخته شده است. در هر شرایطی، خصوصا شرایطی که ما در برابر حکومت، توان رسانه‌ای کافی نداریم، شناخته شدن نام یک شخصیت سیاسی در سرتاسر کشور، یک سرمایه بزرگ است. معنایش این است که نیاز نیست میلیون‌ها دلار و سال‌ها صرف شناساندن پهلوی به مردم ایران بشود. این به گمانم مهم‌ترین سرمایه اوست. اینکه این سرمایه، نامش، حاصل دسترنج خودش نیست اهمیتی ندارد. رضا پهلوی مرزبندی مشخص با اسلام‌گراها دارد. هم به دلیل تجربه شخصی یعنی سقوط پدرش توسط اسلام‌گراها، هم به خاطر میراث سیاسی یعنی میراث‌داری خاندان پهلوی خصوصا رضاشاه که برنامه سیاسی‌اش محدود کردن اسلام‌گراها بود، و هم به دلیل تاکیدش بر دموکراسی سکولار، پهلوی یکی از گزینه‌های خوب برای کسانی است که اسلام‌گرایی را جدی‌ترین خطر برای ایران و جهان می‌دانند. رضا پهلوی به سمت رژیم غش نخواهد کرد. بسیاری از چهره‌های شناخته‌شده سیاسی اپوزیسیون از مقامات سابق حکومت کنونی‌اند. بسیاری از آنها متاسفانه در این سال‌ها نشان داده‌اند که سر بزنگاه به سمت حکومت غش می‌کنند. این مسأله متاسفانه بذر بی‌اعتمادی را میان مردم کاشته است. رضا پهلوی به هر سمتی غش کند سمت نظام مقدس غش نمی‌کند و این نکته مهمی است. رضا پهلوی در فضای بین‌المللی شناخته شده است، بسیاری از رهبران جهان را می‌شناسد؛ به انگلیسی و فرانسه مسلط است؛ توانایی مذاکره و گفتگوهای بین‌المللی را دارد و به طور کلی در فضای بین‌المللی شخصیت قابل احترامی است. این نکته مهمی برای اپوزیسیون است که باید در فضای رسانه‌ای و دیپلماتیک به جنگ جمهوری اسلامی برود. رضا پهلوی کارنامه سیاهی ندارد؛ آدم نکشته است؛ در جنایتی شریک نبوده است؛ ظرف چهار دهه اخیر اشتباهات فاحش نداشته است؛ از سر جبر در فاجعه ۵۷ نقشی نداشته است. متاسفانه بسیاری از چهره‌های شناخته‌شده‌ی مخالفان در ایران از این شاخصه‌ها که پیش-پا-افتاده اما مهم هستند بی‌بهره‌اند.
مردمى كه كوركورانه دشمن خود را اسطوره كردند و وطنپرستى را بجرم خدمت به كشور از خانه بيرون كردند عاقبت بهتر از اين هم در انتظارشان نخواهد بود...
اما هموطن هنوز هم دير نيست و ميشود كه خانه را پس گرفت و وطنپرست را جانشين دشمن كرد...
بى طرفى من و تو 
تيشه زدن به ريشه است
دور شدن ز اصل خويش 
محو و زوال ملت است....
مردمى كه كوركورانه دشمن خود را اسطوره كردند و وطنپرستى را بجرم خدمت به كشور از خانه بيرون كردند عاقبت بهتر از اين هم در انتظارشان نخواهد بود... اما هموطن هنوز هم دير نيست و ميشود كه خانه را پس گرفت و وطنپرست را جانشين دشمن كرد... بى طرفى من و تو تيشه زدن به ريشه است دور شدن ز اصل خويش محو و زوال ملت است....
به گمان من رضا پهلوی یکی از سرمایه‌های مهم کشور برای گذار از جمهوری اسلامی به دموکراسی است. وقتی می‌گویم “یکی” یعنی دیگران هم هستند.

نام رضا پهلوی در سراسر ایران شناخته شده است. در هر شرایطی، خصوصا شرایطی که ما در برابر حکومت، توان رسانه‌ای کافی نداریم، شناخته شدن نام یک شخصیت سیاسی در سرتاسر کشور، یک سرمایه بزرگ است. معنایش این است که نیاز نیست میلیون‌ها دلار و سال‌ها صرف شناساندن پهلوی به مردم ایران بشود. این به گمانم مهم‌ترین سرمایه اوست. اینکه این سرمایه، نامش، حاصل دسترنج خودش نیست اهمیتی ندارد.

رضا پهلوی مرزبندی مشخص با اسلام‌گراها دارد. هم به دلیل تجربه شخصی یعنی سقوط پدرش توسط اسلام‌گراها، هم به خاطر میراث سیاسی یعنی میراث‌داری خاندان پهلوی خصوصا رضاشاه که برنامه سیاسی‌اش محدود کردن اسلام‌گراها بود، و هم به دلیل تاکیدش بر دموکراسی سکولار، پهلوی یکی از گزینه‌های خوب برای کسانی است که اسلام‌گرایی را جدی‌ترین خطر برای ایران و جهان می‌دانند.

رضا پهلوی به سمت رژیم غش نخواهد کرد. بسیاری از چهره‌های شناخته‌شده سیاسی اپوزیسیون از مقامات سابق حکومت کنونی‌اند. بسیاری از آنها متاسفانه در این سال‌ها نشان داده‌اند که سر بزنگاه به سمت حکومت غش می‌کنند. این مسأله متاسفانه بذر بی‌اعتمادی را میان مردم کاشته است. رضا پهلوی به هر سمتی غش کند سمت نظام مقدس غش نمی‌کند و این نکته مهمی است.

رضا پهلوی در فضای بین‌المللی شناخته شده است، بسیاری از رهبران جهان را می‌شناسد؛ به انگلیسی و فرانسه مسلط است؛ توانایی مذاکره و گفتگوهای بین‌المللی را دارد و به طور کلی در فضای بین‌المللی شخصیت قابل احترامی است. این نکته مهمی برای اپوزیسیون است که باید در فضای رسانه‌ای و دیپلماتیک به جنگ جمهوری اسلامی برود.

رضا پهلوی کارنامه سیاهی ندارد؛ آدم نکشته است؛ در جنایتی شریک نبوده است؛ ظرف چهار دهه اخیر اشتباهات فاحش نداشته است؛ از سر جبر در فاجعه ۵۷ نقشی نداشته است. متاسفانه بسیاری از چهره‌های شناخته‌شده‌ی مخالفان در ایران از این شاخصه‌ها که پیش-پا-افتاده اما مهم هستند بی‌بهره‌اند.

رضا پهلوی در منش سیاسی و فردی، درگیر کینه‌های شخصی درمان‌ناپذیر نیست و نشان داده که بیش از آنکه درگیر گذشته باشد به فکر آینده است و با بسیاری از نیروهایی که در سرنگون کردن پدرش دخیل بوده‌اند به گفتگو نشسته است. در شرایطی که بسیاری از شخصیت‌های سیاسی مخالفان هم‌چنان درگیر دعواهای چهل یا شصت سال پیش هستند، این شاخصه برای یک شخصیت سیاسی که بخواهد جمع متنوعی را گرد آورد مهم است.

رضا پهلوی در این سال‌ها با گروه‌های قوم
به گمان من رضا پهلوی یکی از سرمایه‌های مهم کشور برای گذار از جمهوری اسلامی به دموکراسی است. وقتی می‌گویم “یکی” یعنی دیگران هم هستند. نام رضا پهلوی در سراسر ایران شناخته شده است. در هر شرایطی، خصوصا شرایطی که ما در برابر حکومت، توان رسانه‌ای کافی نداریم، شناخته شدن نام یک شخصیت سیاسی در سرتاسر کشور، یک سرمایه بزرگ است. معنایش این است که نیاز نیست میلیون‌ها دلار و سال‌ها صرف شناساندن پهلوی به مردم ایران بشود. این به گمانم مهم‌ترین سرمایه اوست. اینکه این سرمایه، نامش، حاصل دسترنج خودش نیست اهمیتی ندارد. رضا پهلوی مرزبندی مشخص با اسلام‌گراها دارد. هم به دلیل تجربه شخصی یعنی سقوط پدرش توسط اسلام‌گراها، هم به خاطر میراث سیاسی یعنی میراث‌داری خاندان پهلوی خصوصا رضاشاه که برنامه سیاسی‌اش محدود کردن اسلام‌گراها بود، و هم به دلیل تاکیدش بر دموکراسی سکولار، پهلوی یکی از گزینه‌های خوب برای کسانی است که اسلام‌گرایی را جدی‌ترین خطر برای ایران و جهان می‌دانند. رضا پهلوی به سمت رژیم غش نخواهد کرد. بسیاری از چهره‌های شناخته‌شده سیاسی اپوزیسیون از مقامات سابق حکومت کنونی‌اند. بسیاری از آنها متاسفانه در این سال‌ها نشان داده‌اند که سر بزنگاه به سمت حکومت غش می‌کنند. این مسأله متاسفانه بذر بی‌اعتمادی را میان مردم کاشته است. رضا پهلوی به هر سمتی غش کند سمت نظام مقدس غش نمی‌کند و این نکته مهمی است. رضا پهلوی در فضای بین‌المللی شناخته شده است، بسیاری از رهبران جهان را می‌شناسد؛ به انگلیسی و فرانسه مسلط است؛ توانایی مذاکره و گفتگوهای بین‌المللی را دارد و به طور کلی در فضای بین‌المللی شخصیت قابل احترامی است. این نکته مهمی برای اپوزیسیون است که باید در فضای رسانه‌ای و دیپلماتیک به جنگ جمهوری اسلامی برود. رضا پهلوی کارنامه سیاهی ندارد؛ آدم نکشته است؛ در جنایتی شریک نبوده است؛ ظرف چهار دهه اخیر اشتباهات فاحش نداشته است؛ از سر جبر در فاجعه ۵۷ نقشی نداشته است. متاسفانه بسیاری از چهره‌های شناخته‌شده‌ی مخالفان در ایران از این شاخصه‌ها که پیش-پا-افتاده اما مهم هستند بی‌بهره‌اند. رضا پهلوی در منش سیاسی و فردی، درگیر کینه‌های شخصی درمان‌ناپذیر نیست و نشان داده که بیش از آنکه درگیر گذشته باشد به فکر آینده است و با بسیاری از نیروهایی که در سرنگون کردن پدرش دخیل بوده‌اند به گفتگو نشسته است. در شرایطی که بسیاری از شخصیت‌های سیاسی مخالفان هم‌چنان درگیر دعواهای چهل یا شصت سال پیش هستند، این شاخصه برای یک شخصیت سیاسی که بخواهد جمع متنوعی را گرد آورد مهم است. رضا پهلوی در این سال‌ها با گروه‌های قوم
خراب کردن از عهده همه برمی‌آید ولی آباد کردن کار هر کس نیست. متأسفانه طینت و طبیعت بشر در همه جای گیتی آن است که مردم غالباً به هیاهو و جنجالی که نسبت به شیطان موهوم برپا می‌شود بیشتر دل می‌سپارند تا به تبلیغی که برای پیشرفت و احیاء کشور می‌شود، علت این است که برافکندن بنیان‌ها تماشایی و هیجان‌انگیز است، ولی ساختن بنا کاری آهسته و تدریجی است که احتیاج به صرف وقت دارد.» از «#مأموریت_برای_وطنم»
خراب کردن از عهده همه برمی‌آید ولی آباد کردن کار هر کس نیست. متأسفانه طینت و طبیعت بشر در همه جای گیتی آن است که مردم غالباً به هیاهو و جنجالی که نسبت به شیطان موهوم برپا می‌شود بیشتر دل می‌سپارند تا به تبلیغی که برای پیشرفت و احیاء کشور می‌شود، علت این است که برافکندن بنیان‌ها تماشایی و هیجان‌انگیز است، ولی ساختن بنا کاری آهسته و تدریجی است که احتیاج به صرف وقت دارد.» از « #مأموریت_برای_وطنم»
محمدرضا #پهلوی، #فرح #دیبا به همراه فرزندان فرحناز، علیرضا، رضا و لیلا در محوطه کاخ نیاوران. عکس مربوط به سال ۱۹۷۲ است.
I
محمدرضا #پهلوی، #فرح #دیبا به همراه فرزندان فرحناز، علیرضا، رضا و لیلا در محوطه کاخ نیاوران. عکس مربوط به سال ۱۹۷۲ است.
پیروزی صدام در قادسیه بعد از مرگش؛ / اگر صدام بقول خودش در جنگ قادسیه اش پیروز میشد و ایران و تهران را تصرف میکرد چه پیش میآمد؟

1-هر نوع اعراض و حق طلبی مردم را با جیش الشعبی (بسیجی) سرکوب میکرد که اکنون این کار انجام میشود.

2-شروع به غارت بیت المال و هستی کشور میکردکه اکنون میشود.

3-برای عناصر خودی حقوق نجومی و برای کارکنان دولت و بازنشسته های ایرانی بخور و نمیر که اکنون میشود.

4-رهبر ایران رو عراقی می گذاشت ؟که گذاشت.

5-رئیس مجلس مصلحت نظام رو عراقی می گذاشت ؟ که گذاشته است.

6-رئیس بسیج و لباس شخصی هارو عراقی می گذاشت؟ که گذاشته است.

7- ریاست مجلس را به یک عراقی می سپرد که هم اکنون رئیس مجلس عراقی است.

8-رئیس قوه قضاییه را عراقی می گذاشت که گذاشته است.

9- رئیس جیش الشعبی را عراقی می گذاشت که گذاشته است.

10- در مجلس خبرگان و تشخیص مصلحت عراقی می گذاشت که گذاشته است.

11-طلا و جواهرات ایران به عراق انتقال می داد که به بهانه در و گنبد طلا انتقال داده و می دهد. شاید جانشین مقام رهبری را نیز از عراق تعیین کند.

12-با فرهنگ ایران مبازه می کرد که می کنند.

13- تاریخ زدایی میکرد که می کنند.

14- تمامی میادین و خیابان ها را نام اعراب كشورهاي عربي می کرد که می کنند.

15- دین زدایی می کرد که می کنند.

16- مردم را تشویق و وادار می کرد عربی یاد بگیرند که می کنند.

در تاریخ بشریت دیده نشده کسی چون صدام کشوری چون ایران را بعد از مرگش تصرف کرده باشد ؟!؟
پیروزی صدام در قادسیه بعد از مرگش؛ / اگر صدام بقول خودش در جنگ قادسیه اش پیروز میشد و ایران و تهران را تصرف میکرد چه پیش میآمد؟ -هر نوع اعراض و حق طلبی مردم را با جیش الشعبی (بسیجی) سرکوب میکرد که اکنون این کار انجام میشود. -شروع به غارت بیت المال و هستی کشور میکردکه اکنون میشود. -برای عناصر خودی حقوق نجومی و برای کارکنان دولت و بازنشسته های ایرانی بخور و نمیر که اکنون میشود. -رهبر ایران رو عراقی می گذاشت ؟که گذاشت. -رئیس مجلس مصلحت نظام رو عراقی می گذاشت ؟ که گذاشته است. -رئیس بسیج و لباس شخصی هارو عراقی می گذاشت؟ که گذاشته است. - ریاست مجلس را به یک عراقی می سپرد که هم اکنون رئیس مجلس عراقی است. -رئیس قوه قضاییه را عراقی می گذاشت که گذاشته است. - رئیس جیش الشعبی را عراقی می گذاشت که گذاشته است. - در مجلس خبرگان و تشخیص مصلحت عراقی می گذاشت که گذاشته است. -طلا و جواهرات ایران به عراق انتقال می داد که به بهانه در و گنبد طلا انتقال داده و می دهد. شاید جانشین مقام رهبری را نیز از عراق تعیین کند. -با فرهنگ ایران مبازه می کرد که می کنند. - تاریخ زدایی میکرد که می کنند. - تمامی میادین و خیابان ها را نام اعراب كشورهاي عربي می کرد که می کنند. - دین زدایی می کرد که می کنند. - مردم را تشویق و وادار می کرد عربی یاد بگیرند که می کنند. در تاریخ بشریت دیده نشده کسی چون صدام کشوری چون ایران را بعد از مرگش تصرف کرده باشد ؟!؟
چوب حراج ابراهیم یزدی ، وزیر امور خارجه دولت موقت بر هواپیماها و سیستم‌های موشکی و راداری ارتش به‌ نقل از روزنامه کیهان ۹ تیر ۵۸ 
همین آهن‌پاره‌هایی که به‌قول ایشان دیگر به‌درد ایران نمیخورد چند ماه بعد حایلی شد بین ماندن نام ایران یا رژه پیروزی ارتش بعث در تهران ...
چوب حراج ابراهیم یزدی ، وزیر امور خارجه دولت موقت بر هواپیماها و سیستم‌های موشکی و راداری ارتش به‌ نقل از روزنامه کیهان ۹ تیر ۵۸ همین آهن‌پاره‌هایی که به‌قول ایشان دیگر به‌درد ایران نمیخورد چند ماه بعد حایلی شد بین ماندن نام ایران یا رژه پیروزی ارتش بعث در تهران ...
پست‌ترین افراد کسانی هستند که خودشان تو خارج زندگی‌ میکنند و از رفاه و آزادی ممالک دیگر استفاده میکنند ولی‌ برای پایداری این جمهوری جهل و جنون اسلامی که ما ملت را اسیر و آواره‌ کرده تو خارج تبلیغ میکنند. خدا لعنت کنه همه این بی‌ناموس‌های ضد ایرانی‌ را که مثل یک بیماری به جان ما ملت افتادن.... 😡😡😡😡 یکی‌ دیگر از دلالان و تبلیغات چیان جمهوری کثیف اسلامی همین مردیکه هومن مجد است که تو اکثر عکسهای که گرفته این دستمال تازی را به دور گردن شکسته خودش بسته, واقعا منظورش از این دستمال چی‌ هست..!! میخواهد بگوید که از تخم تازی است و یا دستمال بدست آنها است..؟!
اگر دلالان و تبلیغات چیان رژیم آخوندی را خوب نگاه کنید، بخصوص آنهائی که هر روز و هر شب در سی ان ان و ... ظاهر می شوند، وقتی به هومن مجد برسید، حتما یاد این داستان خواهید افتاد: از آخوندی پرسیدند که آیا از خودت دروغگوتر و وقیح تر دیده ای؟ پاسخ داد بلی، کسی است که مرا خوب می شناسد اما وقتی مرا می بیند با حالت معصومانه ای می گوید: حاج آقا التماس دعا!
پست‌ترین افراد کسانی هستند که خودشان تو خارج زندگی‌ میکنند و از رفاه و آزادی ممالک دیگر استفاده میکنند ولی‌ برای پایداری این جمهوری جهل و جنون اسلامی که ما ملت را اسیر و آواره‌ کرده تو خارج تبلیغ میکنند. خدا لعنت کنه همه این بی‌ناموس‌های ضد ایرانی‌ را که مثل یک بیماری به جان ما ملت افتادن.... 😡😡😡😡 یکی‌ دیگر از دلالان و تبلیغات چیان جمهوری کثیف اسلامی همین مردیکه هومن مجد است که تو اکثر عکسهای که گرفته این دستمال تازی را به دور گردن شکسته خودش بسته, واقعا منظورش از این دستمال چی‌ هست..!! میخواهد بگوید که از تخم تازی است و یا دستمال بدست آنها است..؟! اگر دلالان و تبلیغات چیان رژیم آخوندی را خوب نگاه کنید، بخصوص آنهائی که هر روز و هر شب در سی ان ان و ... ظاهر می شوند، وقتی به هومن مجد برسید، حتما یاد این داستان خواهید افتاد: از آخوندی پرسیدند که آیا از خودت دروغگوتر و وقیح تر دیده ای؟ پاسخ داد بلی، کسی است که مرا خوب می شناسد اما وقتی مرا می بیند با حالت معصومانه ای می گوید: حاج آقا التماس دعا!
یکی از عمده ترین دلایل نفرت روحانیون از پادشاهان پهلوی برچیده
 شدن مکتب خانه هایی بود که توسط روحانیون اداره می شد. با 
تاسیس مدارس مدرن و باسواد شدن مردم نقش مذهب و خرافات کمرنگ تر می شد و این چیزی بود که روحانیون به شدت
 می ترسیدند.با تاسیس دانشگاه تهران در سال 1313 گامی
 بلند در مدرن شدن آموزش و پرورش برداشته شد.روحانیونی
 که همیشه با هر نوع تجدد خواهی شدیدا مخالفت می کردند و
 با فتواهاي شگفت انگیز شرعي خود هر چیز مدرنی را حرام و 
غیرشرعی می دانستند.
یکی از عمده ترین دلایل نفرت روحانیون از پادشاهان پهلوی برچیده شدن مکتب خانه هایی بود که توسط روحانیون اداره می شد. با تاسیس مدارس مدرن و باسواد شدن مردم نقش مذهب و خرافات کمرنگ تر می شد و این چیزی بود که روحانیون به شدت می ترسیدند.با تاسیس دانشگاه تهران در سال گامی بلند در مدرن شدن آموزش و پرورش برداشته شد.روحانیونی که همیشه با هر نوع تجدد خواهی شدیدا مخالفت می کردند و با فتواهاي شگفت انگیز شرعي خود هر چیز مدرنی را حرام و غیرشرعی می دانستند.
خواص شاش شتر ...نوش جان انبیا الهی و مسلمانان زیر ابی گرامی ◀️از امام صادق در مورد نوشیدن ادرار گاو پرسیده شد، فرمودند: اگر به عنوان دارو به آن نیاز داشته باشد پس بنوشد و همچنین ادرار شتر و گوسفند.(تهذیب الاحکام / شیخ طوسی / جلد 1 / صفحه 284 - وسائل الشیعه (آل بیت) / حر عاملی / جلد 3 / صفحه 410)
_________________________
◀️امام موسی کاظم علیه السلام فرمود:
(الکافی / جلد 6 / صفحه 338) 
شیر شتر جوان برای هر دردی درمان است و درمان چاقی ادرارشان است.(الکافی / جلد 6 / صفحه 338)
_________________________
◀️حر عاملی در زمنیه فواید خوردن ادرار شتر، گاو و گوسفند و خوردن آب دهن آنان برای درمان و همچنین شیر آنان بابی مفصل دارد. (وسائل الشیعه (ال بیت) / حر عاملی / جلد 25 / صفحه 113)
_________________________
◀️حدیث شماره 31362:
از امام صادق (ع) در مورد خوردن ادرار گاو پرسیده شد، فرمود: اگر برای درمان به آن نیاز باشد پس آن را بنوشد و همچنین ادرار شتر و گوسفند.(وسائل الشیعه (ال بیت) / حر عاملی / جلد 25 / صفحه 114) 
حدیث شماره 31364:
__________________________
◀️ادرار شتر از شیر آن مفیدتر است..(وسائل الشیعه (آل بیت)
حر عاملی / جلد 25 / صفحه114- وسائل الشیعه (الاسلامیه) / حر عاملی / جلد 17 / صفحه 87)
__________________________
◀️حدیث شماره 31367:

از امام صاددق روایت است که فرمود: خوردن ادرار گاو، گوسفند و شتر برای هر دردی درمان هستند و نگهدارنده‌ای هستند برای بدن که آن را پاک می‌کنند، کثافت‌ها را از بدن خارج و بدن را به بهترین حالت شستشو می‌دهند. (وسائل الشیعه (ال بیت) / حر عاملی / جلد 25 / صفحه 115- وسائل الشیعه (الاسلامیه) / حر عاملی / جلد 17 / صفحه 88) 
___________________________
◀️در حدیث شماره 31368 هم به مجوز خوردن ادرار گاو و گوسفند و شتر اشاره کرده است. (وسائل الشیعه (ال بیت) / حر عاملی / جلد 25 / صفحه 115)
_____________________________
◀️حدیث شماره 31369:

مردی به نام مفضل بن عمر به امام صادق در مورد آسم که فردی به آن مبتلا بود پرسید؛ امام فرمود: از ادرار شتر جوان بالغ به او بخورانید، او خورد و الله دردش را از بین برد. (وسائل الشیعه (ال بیت) / حر عاملی / جلد 25 / صفحه 115) 
______________________________
◀️شیر شتر جوان داروی هر دردی است و کسی ک
کسی که مبتلا به آسم باشد خوردن ادرارش مفید است (وسائل الشیعه (الاسلامیه) / حر عاملی / جلد 17 / صفحه 88)
______________________________
◀️از دید اسلام نه تنها ادرار و مدفوع حیوانات حلال گوشت پاک هستند، بلکه مدفوع حیوانات اهل
خواص شاش شتر ...نوش جان انبیا الهی و مسلمانان زیر ابی گرامی ◀️از امام صادق در مورد نوشیدن ادرار گاو پرسیده شد، فرمودند: اگر به عنوان دارو به آن نیاز داشته باشد پس بنوشد و همچنین ادرار شتر و گوسفند.(تهذیب الاحکام / شیخ طوسی / جلد / صفحه - وسائل الشیعه (آل بیت) / حر عاملی / جلد / صفحه ) _ ◀️امام موسی کاظم علیه السلام فرمود: (الکافی / جلد / صفحه ) شیر شتر جوان برای هر دردی درمان است و درمان چاقی ادرارشان است.(الکافی / جلد / صفحه ) _ ◀️حر عاملی در زمنیه فواید خوردن ادرار شتر، گاو و گوسفند و خوردن آب دهن آنان برای درمان و همچنین شیر آنان بابی مفصل دارد. (وسائل الشیعه (ال بیت) / حر عاملی / جلد / صفحه ) _ ◀️حدیث شماره : از امام صادق (ع) در مورد خوردن ادرار گاو پرسیده شد، فرمود: اگر برای درمان به آن نیاز باشد پس آن را بنوشد و همچنین ادرار شتر و گوسفند.(وسائل الشیعه (ال بیت) / حر عاملی / جلد / صفحه ) حدیث شماره : ◀️ادرار شتر از شیر آن مفیدتر است..(وسائل الشیعه (آل بیت) حر عاملی / جلد / صفحه- وسائل الشیعه (الاسلامیه) / حر عاملی / جلد / صفحه ) ◀️حدیث شماره : از امام صاددق روایت است که فرمود: خوردن ادرار گاو، گوسفند و شتر برای هر دردی درمان هستند و نگهدارنده‌ای هستند برای بدن که آن را پاک می‌کنند، کثافت‌ها را از بدن خارج و بدن را به بهترین حالت شستشو می‌دهند. (وسائل الشیعه (ال بیت) / حر عاملی / جلد / صفحه - وسائل الشیعه (الاسلامیه) / حر عاملی / جلد / صفحه ) _ ◀️در حدیث شماره هم به مجوز خوردن ادرار گاو و گوسفند و شتر اشاره کرده است. (وسائل الشیعه (ال بیت) / حر عاملی / جلد / صفحه ) _ ◀️حدیث شماره : مردی به نام مفضل بن عمر به امام صادق در مورد آسم که فردی به آن مبتلا بود پرسید؛ امام فرمود: از ادرار شتر جوان بالغ به او بخورانید، او خورد و الله دردش را از بین برد. (وسائل الشیعه (ال بیت) / حر عاملی / جلد / صفحه ) ◀️شیر شتر جوان داروی هر دردی است و کسی ک کسی که مبتلا به آسم باشد خوردن ادرارش مفید است (وسائل الشیعه (الاسلامیه) / حر عاملی / جلد / صفحه ) ◀️از دید اسلام نه تنها ادرار و مدفوع حیوانات حلال گوشت پاک هستند، بلکه مدفوع حیوانات اهل
امام حسین و حسن گوشواره به گوش داشتند و مثل زن ها موهای خودشان را شانه میزدند ((ﻣﺘﻦ ﻋﺮﺑﻰ ﺭﻭﺍﻳﺖ)) ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ، ﻋﻦ ﺃﺑﻴﻪ، ﻋﻦ ﺍﻟﺤﺴﻴﻦ ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ ﻗﺎﻝ ﺳﺄﻟﺖ ﺃﺑﺎ ﺍﻟﺤﺴﻦ ﺍﻟﺮﺿﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻬﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻮﻟﺪ ﻣﺘﻰ؟ ﻓﻘﺎﻝ : ﺇﻧﻪ ﻗﺎﻝ ﻟﻤﺎ ﻭﻟﺪ ﺍﻟﺤﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﻫﺒﻂ ﺟﺒﺮﺋﻴﻞ ﺑﺎﻟﺘﻬﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﻭﺃﻣﺮﻩ ﺃﻥ ﻳﺴﻤﻴﻪ ﻭﻳﻜﻨﻴﻪ ﻭﻳﺤﻠﻖ ﺭﺃﺳﻪ ﻭ ﻳﻌﻖ ﻋﻨﻪ ﻭﻳﺜﻘﺐ ﺍﺫﻧﻪ ﻭﻛﺬﻟﻚ ‏( ﻛﺎﻥ ‏) ﺣﻴﻦ ﻭﻟﺪ ﺍﻟﺤﺴﻴﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺃﺗﺎﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﻓﺄﻣﺮﻩ ﺑﻤﺜﻞ ﺫﻟﻚ، ﻗﺎﻝ ﻭﻛﺎﻥ ﻟﻬﻤﺎ ﺫﺅﺍﺑﺘﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻷﻳﺴﺮ ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﺜﻘﺐ ﻓﻲ ﺍﻻﺫﻥ ﺍﻟﻴﻤﻨﻰ ﻓﻲ ﺷﺤﻤﺔ ﺍﻷﺫﻥ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻴﺴﺮﻯ ﻓﻲ ﺃﻋﻼ ﺍﻻﺫﻥ ﻓﺎﻟﻘﺮﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻨﻰ ﻭﺍﻟﺸﻨﻒ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﺴﺮﻯ، ﻭﻗﺪ ﺭﻭﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﺗﺮﻙ ‏( ﻟﻪ ‏) ﻣﺎ ﺫﺅﺍﺑﺘﻴﻦ ﻓﻲ ﻭﺳﻂ ﺍﻟﺮﺃﺱ . ﻭﻫﻮ ﺃﺻﺢ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻥ ((ﺗﺮﺟﻤﻪ)) ﺍﺯ ﺍﻣﺎﻡ ﺭﺿﺎ ﺳﻮﺍﻝ ﮐﺮﺩﻡ ‏ﺍﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﭽﻪ ﺩﺍﺭ ﺷﺪ ‏ﭼﻪ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺍﻭ ﺗﺒﺮﯾﮏ ﻭ ﺗﻬﯿﻨﺖ ﻋﺮﺽ ﮐﻨﻢ؟ ﺍﻣﺎﻡ ﺭﺿﺎ ﺟﻮﺍﺏ ﺩﺍﺩ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﺴﻦ ﺑﻪ ﺩﻧﯿﺎ ﺁﻣﺪ ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ ﺭﻭﺯ ﻫﻔﺘﻢ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﺒﺮﯾﮏ ﮔﻔﺘﻦ ﺁﻣﺪ ﻭ ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩ ﻧﺎﻣﯽ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺣﺴﻦ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮐﻦ ﻭ ﮐﻨﯿﻪ ﺍﯼ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯾﺶ ﺑﮕﺬﺍﺭ ﻭ ﺳﺮﺵ ﺭﺍ ﺑﺘﺮﺍﺵ ﻭ ﻋﻘﯿﻘﻪ ﺍﯼ ﺑﻬﺶ ﺑﺪﻩ ﻭ ﮔﻮﺷﺶ ﺭﺍ ﺳﻮﺭﺍﺥ ﮐﻦ ﻭ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﺴﯿﻦ ﺑﺪﻧﯿﺎ ﺁﻣﺪ ﺟﺒﺮﯾﯿﻞ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻗﺒﻞ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﻫﻔﺘﻢ ﺁﻣﺪ ﻭ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻗﺒﻞ ﺭﺍ ﺑﯿﺎﻥ ﺩﺍﺷﺖ ﮔﻔﺖ ﺍ ﻣﺎﻡ ﺣﺴﻦ ﻭ ﺣﺴﯿﻦ ﺩﻭ ﮔﯿﺴﻮ ﺩﺭ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﺳﺮ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ ﻭ ﺳﻮﺭﺍﺧﯽ ﺩﺭ ﮔﻮﺵ ﺳﻤﺖ ﺭﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﮔﻮﺷﺸﺎﻥ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﺯ ﮔﻮﺵ ﭼﭗ ﺑﻮﺩﻩ ﺯﯾﺮﺍ ﮔﻮﺵ ﺭﺍﺳﺖ ﺭﺍ ﻻﻟﻪ ﮔﻮﺵ ﺭﺍ ﺳﻮﺭﺍﺥ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﮔﻮﺵ ﭼﭗ ﺭﺍ ﺑﺎﻻﯼ ﮔﻮﺵ ﺭﺍ ﺳﻮﺭﺍﺥ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﮔﻮﺷﻮﺍﺭﻩ ﻫﺎﯾﺸﺎﻥ ﺩﺭ ﺳﻤﺖ ﺭﺍﺳﺘﺸﺎﻥ ﺑﻮﺩ ﻭ ﭘﺮﺳﯿﻨﮓ ﻫﺎﯾﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﮔﻮﺵ ﭼﭗ ﺁﻭﯾﺰﺍﻥ ﮐﺮﺩﻧﺪ
امام حسین و حسن گوشواره به گوش داشتند و مثل زن ها موهای خودشان را شانه میزدند ((ﻣﺘﻦ ﻋﺮﺑﻰ ﺭﻭﺍﻳﺖ)) ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ، ﻋﻦ ﺃﺑﻴﻪ، ﻋﻦ ﺍﻟﺤﺴﻴﻦ ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ ﻗﺎﻝ ﺳﺄﻟﺖ ﺃﺑﺎ ﺍﻟﺤﺴﻦ ﺍﻟﺮﺿﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻬﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻮﻟﺪ ﻣﺘﻰ؟ ﻓﻘﺎﻝ : ﺇﻧﻪ ﻗﺎﻝ ﻟﻤﺎ ﻭﻟﺪ ﺍﻟﺤﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﻫﺒﻂ ﺟﺒﺮﺋﻴﻞ ﺑﺎﻟﺘﻬﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﻭﺃﻣﺮﻩ ﺃﻥ ﻳﺴﻤﻴﻪ ﻭﻳﻜﻨﻴﻪ ﻭﻳﺤﻠﻖ ﺭﺃﺳﻪ ﻭ ﻳﻌﻖ ﻋﻨﻪ ﻭﻳﺜﻘﺐ ﺍﺫﻧﻪ ﻭﻛﺬﻟﻚ ‏( ﻛﺎﻥ ‏) ﺣﻴﻦ ﻭﻟﺪ ﺍﻟﺤﺴﻴﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺃﺗﺎﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﻓﺄﻣﺮﻩ ﺑﻤﺜﻞ ﺫﻟﻚ، ﻗﺎﻝ ﻭﻛﺎﻥ ﻟﻬﻤﺎ ﺫﺅﺍﺑﺘﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻷﻳﺴﺮ ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﺜﻘﺐ ﻓﻲ ﺍﻻﺫﻥ ﺍﻟﻴﻤﻨﻰ ﻓﻲ ﺷﺤﻤﺔ ﺍﻷﺫﻥ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻴﺴﺮﻯ ﻓﻲ ﺃﻋﻼ ﺍﻻﺫﻥ ﻓﺎﻟﻘﺮﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻨﻰ ﻭﺍﻟﺸﻨﻒ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﺴﺮﻯ، ﻭﻗﺪ ﺭﻭﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﺗﺮﻙ ‏( ﻟﻪ ‏) ﻣﺎ ﺫﺅﺍﺑﺘﻴﻦ ﻓﻲ ﻭﺳﻂ ﺍﻟﺮﺃﺱ . ﻭﻫﻮ ﺃﺻﺢ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻥ ((ﺗﺮﺟﻤﻪ)) ﺍﺯ ﺍﻣﺎﻡ ﺭﺿﺎ ﺳﻮﺍﻝ ﮐﺮﺩﻡ ‏ﺍﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﭽﻪ ﺩﺍﺭ ﺷﺪ ‏ﭼﻪ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺍﻭ ﺗﺒﺮﯾﮏ ﻭ ﺗﻬﯿﻨﺖ ﻋﺮﺽ ﮐﻨﻢ؟ ﺍﻣﺎﻡ ﺭﺿﺎ ﺟﻮﺍﺏ ﺩﺍﺩ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﺴﻦ ﺑﻪ ﺩﻧﯿﺎ ﺁﻣﺪ ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ ﺭﻭﺯ ﻫﻔﺘﻢ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﺒﺮﯾﮏ ﮔﻔﺘﻦ ﺁﻣﺪ ﻭ ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩ ﻧﺎﻣﯽ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺣﺴﻦ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮐﻦ ﻭ ﮐﻨﯿﻪ ﺍﯼ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯾﺶ ﺑﮕﺬﺍﺭ ﻭ ﺳﺮﺵ ﺭﺍ ﺑﺘﺮﺍﺵ ﻭ ﻋﻘﯿﻘﻪ ﺍﯼ ﺑﻬﺶ ﺑﺪﻩ ﻭ ﮔﻮﺷﺶ ﺭﺍ ﺳﻮﺭﺍﺥ ﮐﻦ ﻭ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﺴﯿﻦ ﺑﺪﻧﯿﺎ ﺁﻣﺪ ﺟﺒﺮﯾﯿﻞ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻗﺒﻞ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﻫﻔﺘﻢ ﺁﻣﺪ ﻭ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻗﺒﻞ ﺭﺍ ﺑﯿﺎﻥ ﺩﺍﺷﺖ ﮔﻔﺖ ﺍ ﻣﺎﻡ ﺣﺴﻦ ﻭ ﺣﺴﯿﻦ ﺩﻭ ﮔﯿﺴﻮ ﺩﺭ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﺳﺮ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ ﻭ ﺳﻮﺭﺍﺧﯽ ﺩﺭ ﮔﻮﺵ ﺳﻤﺖ ﺭﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﮔﻮﺷﺸﺎﻥ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﺯ ﮔﻮﺵ ﭼﭗ ﺑﻮﺩﻩ ﺯﯾﺮﺍ ﮔﻮﺵ ﺭﺍﺳﺖ ﺭﺍ ﻻﻟﻪ ﮔﻮﺵ ﺭﺍ ﺳﻮﺭﺍﺥ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﮔﻮﺵ ﭼﭗ ﺭﺍ ﺑﺎﻻﯼ ﮔﻮﺵ ﺭﺍ ﺳﻮﺭﺍﺥ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﮔﻮﺷﻮﺍﺭﻩ ﻫﺎﯾﺸﺎﻥ ﺩﺭ ﺳﻤﺖ ﺭﺍﺳﺘﺸﺎﻥ ﺑﻮﺩ ﻭ ﭘﺮﺳﯿﻨﮓ ﻫﺎﯾﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﮔﻮﺵ ﭼﭗ ﺁﻭﯾﺰﺍﻥ ﮐﺮﺩﻧﺪ