همه عکس ها و کلیپ های محمدرضا_ژاله در اینستاگرام

loading...
بهم گفت هي
گفتم هي چيه بي ادب
گفت تواين شولوغيا بيرون نميريا
گفتم يبار قاطي سياست شدم واسه هفت پشتم بسته
گفت كي؟!
گفتم زماني كه با تو چرچيل آشنا شدم
گفت فكر نميكردم به اين زوديا بفهمي
گفتم اختيار داري
گفت من خيلي ديكتاتورما گفته باشم 
گفتم فلسطين تو خواهم شد اگر اشغالگر هستي
گفت ميگيرم لهت ميكنما انقدر زبون نريز
گفتم اگر شكنجه گر تويي شكنجه اشتباه نيست
گفت واي از دست تووووووو ديونه كردي اصلا اشتباه كردم باهات كل كل كردم
گفتم اگر من اشتباهتم هميشه اشتباه كن باشه ديگه نميگن 
گفت اِ بيخود كردي نگي مگه دست تو 
گفتم واو خب چيكار كنم 
گفت هيچ همين طوري ادامه بده خيلي ميچسبِ
گفتم تو منو...
اين يه مورد رو نميتونم براتون آرزو كنم ولي بعد از اين كلي عشق براتون آرزو ميكنم
#محمدرضا_ژاله
بهم گفت هي گفتم هي چيه بي ادب گفت تواين شولوغيا بيرون نميريا گفتم يبار قاطي سياست شدم واسه هفت پشتم بسته گفت كي؟! گفتم زماني كه با تو چرچيل آشنا شدم گفت فكر نميكردم به اين زوديا بفهمي گفتم اختيار داري گفت من خيلي ديكتاتورما گفته باشم گفتم فلسطين تو خواهم شد اگر اشغالگر هستي گفت ميگيرم لهت ميكنما انقدر زبون نريز گفتم اگر شكنجه گر تويي شكنجه اشتباه نيست گفت واي از دست تووووووو ديونه كردي اصلا اشتباه كردم باهات كل كل كردم گفتم اگر من اشتباهتم هميشه اشتباه كن باشه ديگه نميگن گفت اِ بيخود كردي نگي مگه دست تو گفتم واو خب چيكار كنم گفت هيچ همين طوري ادامه بده خيلي ميچسبِ گفتم تو منو... اين يه مورد رو نميتونم براتون آرزو كنم ولي بعد از اين كلي عشق براتون آرزو ميكنم #محمدرضا_ژاله
آره حواستو جمع کن برای ناموس مردم سوت نزنی 😊😀😁😂😂 #ناموس #مردم #سیدحسین_رضایی #بوی_بهارنارنج #محمدرضا_ژاله #محمدرضاژاله
تو را نشد ... میروم ک خویش را فراموش کنم 😔 #محمدرضا_ژاله