همه عکس ها و کلیپ های محور_عشق در اینستاگرام

loading...
باز هم شب شد و من ماندم و تکرار غزل قلمی دست من افتاد به اصرار غزل مبحث هندسه و یک ورق کاغذ و بعد محور عشق من و چرخش پرگار غزل یک جنون در دل من رقص کنان می کوبد سر احساس مرا بر در و دیوار غزل دوستت دارم و انگار مرا می سنجند لحظه ها، ثانیه ها باز به معیار غزل چشم تو یاد من افتاد، خودت می دانی که کساد است در این مرحله بازار غزل غرق روحانیت عشق تو هستم اکنون چون که نزدیک شده لحظه افطار غزل جمله آخر شعرم چه قشنگ است قلم رج به رج نقش تو را بافته بر دار غزل! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . #غزل #شاعر #شعر #شعر_ناب #عشق #عاشق #معشوق #مجنون #هندسه #یک_ورق #محور_عشق #پرگار #رقص #رقص_کنان #درودیوار #معیار #سنجش #افطار #رج #رج_به_رج