همه عکس ها و کلیپ های مخرج_مشترک_اپوزیسیونها در اینستاگرام

loading...
امروز فقط به #مخرج_مشترک_اپوزیسیونها نیاز داریم فقط همین هر چه زود تر باید این اتحاد بوجود بیاد پس دیگه نباید فوش داد به هیچ اپوزوسیونی که مخالفه جمهوری اسلامی هست