همه عکس ها و کلیپ های مردم_اعتصابات_سراسری_را_آغاز_کنند در اینستاگرام

loading...
هم اکنون دوازدهم بهمن مردم شجاع اراک #تظاهرات_سراسری ۱۲بهمن #قیام_بهمن تاریخ فراموش نخواهد کرد که چه کسی برای حق طلبی به پا خواست زیباترین لحظه,لحظه سقوط دیکتاتور است هموطنان همه موظف هستیم برای رهایی از زیر ظلم,فساد و بدبختی برای تظاهرات علیه نظام متعفن جمهوری اسلامی بپاخیزیم همه با هم برای آزادی #فراخوان #قیامی_عظیم_در_راه_است #تظاهرات_سراسری #تبریز #زنجان #نیشابور #مشهد #رشت #تهران #اصفهان #یزد #کرمان #ارومیه #اهواز #مردم_اعتصابات_سراسری_را_آغاز_کنند #مردم_تهران_به_سمت_صدا_سیما #مد #زیبایی #لباس #عکس #روحانی #احمدی_نژاد #خامنه_ای #سپاه #پرسپولیس #استقلال #ارتش #ایران
هم اکنون دوازدهم بهمن مردم شجاع اراک #تظاهرات_سراسری #قیام_بهمن تاریخ فراموش نخواهد کرد که چه کسی برای حق طلبی به پا خواست زیباترین لحظه,لحظه سقوط دیکتاتور است هموطنان همه موظف هستیم برای رهایی از زیر ظلم,فساد و بدبختی برای تظاهرات علیه نظام متعفن جمهوری اسلامی بپاخیزیم همه با هم برای آزادی #فراخوان #قیامی_عظیم_در_راه_است #تظاهرات_سراسری #تبریز #زنجان #نیشابور #مشهد #رشت #تهران #اصفهان #یزد #کرمان #ارومیه #اهواز #مردم_اعتصابات_سراسری_را_آغاز_کنند #مردم_تهران_به_سمت_صدا_سیما #مد #زیبایی #لباس #عکس #روحانی #احمدی_نژاد #خامنه_ای #سپاه #پرسپولیس #استقلال #ارتش #ایران
هم اکنون مردم غیور اصفهان دوازدهم بهمن ماه #تظاهرات_سراسری #قیام_بهمن تاریخ فراموش نخواهد کرد که چه کسی برای حق طلبی به پا خواست زیباترین لحظه,لحظه سقوط دیکتاتور است هموطنان همه موظف هستیم برای رهایی از زیر ظلم,فساد و بدبختی برای تظاهرات علیه نظام متعفن جمهوری اسلامی بپاخیزیم همه با هم برای آزادی #فراخوان #قیامی_عظیم_در_راه_است #تظاهرات_سراسری #تبریز #زنجان #نیشابور #مشهد #رشت #تهران #اصفهان #یزد #کرمان #ارومیه #اهواز #مردم_اعتصابات_سراسری_را_آغاز_کنند #مردم_تهران_به_سمت_صدا_سیما #مد #زیبایی #لباس #عکس #روحانی #احمدی_نژاد #خامنه_ای #سپاه #پرسپولیس #استقلال #ارتش #ایران
یکی از مقامات رژیم ایران که شورای روستا هستش و بسیج تروریستی رژیم😂😂😂😂😂کسانی مثل این از حکومت آخوندی دفاع میکنن من مطمئن هستم انسان سالم و باهوش از نظام جمهوری اسلامی خون خار دفاع نمیکنن به امید روزی که همه ملت ایران به آزادی بیان و اندیشه خود برسند 😕درضمن خدا دهن خودشو سرویس کرده 😂: بپاخیزیم همه با هم برای آزادی #فراخوان #قیامی_عظیم_در_راه_است #تظاهرات_سراسری #تبریز #زنجان #نیشابور #مشهد #رشت #تهران #اصفهان #یزد #کرمان #ارومیه #اهواز #مردم_اعتصابات_سراسری_را_آغاز_کنند #مردم_تهران_به_سمت_صدا_سیما #مد #زیبایی #لباس #عکس #روحانی #احمدی_نژاد #خامنه_ای #سپاه #پرسپولیس #استقلال #ارتش #ایران
دوستان عزیز غیر کورد برداشت دیگری جز آگاهی روشن زهنی از پست ها و مطالب ما نکنند این مطالب صرفا جهت اگاهی ملت کورد با تاریخ معاصر خود می باشد ما بهتر از همه ی شما می دانیم که ملت ها(فارس،ترک،عرب) دشمن ما نیستند دشمن ما حکومتهای ظالم و فاسد بودند وهستند چه شاهش وچه اخوندش ضد ادعاهای حق طلبانه آشتی جویانه ملت کورد بوده اند #صدای_ایلامایلامی #ایلام_امروز بپاخیزیم همه با هم برای آزادی #فراخوان #قیامی_عظیم_در_راه_است #تظاهرات_سراسری #تبریز #زنجان #نیشابور #مشهد #رشت #تهران #اصفهان #یزد #کرمان #ارومیه #اهواز #مردم_اعتصابات_سراسری_را_آغاز_کنند #مردم_تهران_به_سمت_صدا_سیما #مد #زیبایی #لباس #عکس #روحانی #احمدی_نژاد #خامنه_ای #سپاه #پرسپولیس #استقلال #ارتش #ایران
بتوپی نیره که ر 😂😂😂😂 دوستان عزیز غیر کورد برداشت دیگری جز آگاهی روشن زهنی از پست ها و مطالب ما نکنند این مطالب صرفا جهت اگاهی ملت کورد با تاریخ معاصر خود می باشد ما بهتر از همه ی شما می دانیم که ملت ها(فارس،ترک،عرب) دشمن ما نیستند دشمن ما حکومتهای ظالم و فاسد بودند وهستند چه شاهش وچه اخوندش ضد ادعاهای حق طلبانه آشتی جویانه ملت کورد بوده اند #صدای_ایلامایلامی #ایلام_امروز بپاخیزیم همه با هم برای آزادی #فراخوان #قیامی_عظیم_در_راه_است #تظاهرات_سراسری #تبریز #زنجان #نیشابور #مشهد #رشت #تهران #اصفهان #یزد #کرمان #ارومیه #اهواز #مردم_اعتصابات_سراسری_را_آغاز_کنند #مردم_تهران_به_سمت_صدا_سیما #مد #زیبایی #لباس #عکس #روحانی #احمدی_نژاد #خامنه_ای #سپاه #پرسپولیس #استقلال #ارتش #ایران
تجمع كارگران زحمتكش فاز ١٤ عسلويه كه نزديك به شش ماه كه حقوقشون رو ندادن، اون وقت اين بيشرفها ميرن كشتي قرآني طلا به قيمت نزديك به يك ميليارد تومان درست ميكنن ميفرسن كشور عراق ، آخه كدوم قران كدوم دين #آخوند_فاسد #مسئولين_بي_كفايت #عسلويه #رژيم_فاسد_آخوندي #تظاهرات #مردم_اعتصابات_سراسری_را_آغاز_کنند #مردم_متحد_شوید
تجمع كارگران زحمتكش فاز ١٤ عسلويه كه نزديك به شش ماه كه حقوقشون رو ندادن، اون وقت اين بيشرفها ميرن كشتي قرآني طلا به قيمت نزديك به يك ميليارد تومان درست ميكنن ميفرسن كشور عراق ، آخه كدوم قران كدوم دين #آخوند_فاسد #مسئولين_بي_كفايت #عسلويه #رژيم_فاسد_آخوندي #تظاهرات #مردم_اعتصابات_سراسری_را_آغاز_کنند #مردم_متحد_شوید