همه عکس ها و کلیپ های ملکه در اینستاگرام

loading...
. راه آهن و پلهای ساخته شده که فقط ابزار جابجائی نیروها و ادوات جنگی متفقین بودند ،واصلا شهرهای مهم ما رو که به هم وصل نمیکردند . !تاسیسات نفتی هم که طبق توافق ایلخان های بختیاری و انگلیسها ساخته شدو قشون بختیاری محافظشون بود. . دانشگاه و دارالفنون هم که با امیرکبیر راه اندازی شده بود. . البته رضا خان انسانهای زیادی رو کشت که حتی خون یکی شون هم در برابر هرتجددی ناحقه. . ولی انگار این جماعت کم اطلاع نمیدونن که رضاشاه قلدر میراث مشروطه رو نابود کرد!مجلس رو ناکارآمد کرد و حق نظر دادن رو گرفت و هر نظر مخالفی رو حتی اگه دلسوز بود هم گردن زده شد. جمهوریت و سلطنت مشروطه و تشریفاتی رو که حاصل خون هزاران مجاهد و شهید بود رو نابود کرد و استبدادی رو ساخت که هنوز دست از سر ملت برنداشته. قوانینی که در مجلس مشروطیت تسویب شده بود از دموکراسی امریکا جلوتر بود ولی رضاشاه همه رو نابود کرد و در آخر کار در بدترین شرایط ارتش رو که اینقدر بهش مینازید رو منحل و کشور اشغال شده و قحطی زده رو با انگلیسها و روسهای آدمخوار تنها گذاشت و الفرار! هی جماعت بت پرست! بی لیاقت #رضا_شاه #جسد #رضا_خان #پهلوی #رضا_پالانی #پهلوی #شاه #فرح #فرح_پهلوی #شهبانو #ملکه #فرح_دیبا #محمدرضاشاه_پهلوی #محمدرضاشاه #شاهنشاه #آریامهر #شاهنشاه_آریامهر #شاهزاده_رضاپهلوی #رضاپهلوی #رضاخان #رضاشاه #میرزاکوچک_خان #ناتوی_فرهنگی #شبیخون_فرهنگی #حجاب #عفاف #حرمت_شکنی #فتنه_اقتصادی #استقلال #پرسپولیس
.
یه عده سلطنت طلب بی لیاقت راه آهن ساخته شده آن زمان را به سر ملت میکوبند این در حالی است که ؛راه آهن و پلهای ساخته شده  که ابزاری جهت جابجایی نیروها و ادوات جنگی متفقین بودند و اصلا شهرهای مهم کشور رو به هم وصل نمیکردند
.
!تاسیسات نفتی هم که طبق توافق ایلخان های بختیاری و انگلیسها ساخته شدو قشون بختیاری محافظشون بود.
.
 دانشگاه و دارالفنون هم که با امیرکبیر راه اندازی شده بود.
.
البته انسانهای زیادی رو کشت که حتی خون یکیشون هم در برابر هرتجددی ناحقه.ولی انگار این جماعت کم اطلاع نمیدونن که رضاشاه قلدر میراث مشروطه رو نابود کرد!مجلس رو ناکارآمد کرد و حق نظر دادن رو گرفت و هر نظر مخالفی رو حتی اگه دلسوز بود هم گردن زده شد. جمهوریت و سلطنت مشروطه و تشریفاتی رو که حاصل خون هزاران مجاهد و شهید بود رو نابود کرد و استبدادی رو ساخت که هنوز دست از سر ملت برنداشته. قوانینی که در مجلس مشروطیت تسویب شده بود از دموکراسی امریکا جلوتر بود ولی رضاشاه همه رو نابود کرد و در آخر کار در بدترین شرایط ارتش رو که اینقدر بهش مینازید رو منحل و کشور اشغال شده و قحطی زده رو با انگلیسها و روسهای آدمخوار تنها گذاشت و الفرار! 
هی جماعت بت پرست! بی لیاقت
#رضا_شاه

#جسد #رضا_خان #پهلوی #رضا_پالانی
#پهلوی #شاه #فرح #فرح_پهلوی #شهبانو #ملکه #فرح_دیبا #محمدرضاشاه_پهلوی #محمدرضاشاه #شاهنشاه #آریامهر #شاهنشاه_آریامهر#شاهزاده_رضاپهلوی #رضاپهلوی #رضاخان #رضاشاه #میرزاکوچک_خان#ناتوی_فرهنگی#شبیخون_فرهنگی 
#حجاب #عفاف #حرمت_شکنی 
#فتنه_اقتصادی#استقلال
#پرسپولیس

@j.hoseinzadeh1047j.h
. یه عده سلطنت طلب بی لیاقت راه آهن ساخته شده آن زمان را به سر ملت میکوبند این در حالی است که ؛راه آهن و پلهای ساخته شده که ابزاری جهت جابجایی نیروها و ادوات جنگی متفقین بودند و اصلا شهرهای مهم کشور رو به هم وصل نمیکردند . !تاسیسات نفتی هم که طبق توافق ایلخان های بختیاری و انگلیسها ساخته شدو قشون بختیاری محافظشون بود. . دانشگاه و دارالفنون هم که با امیرکبیر راه اندازی شده بود. . البته انسانهای زیادی رو کشت که حتی خون یکیشون هم در برابر هرتجددی ناحقه.ولی انگار این جماعت کم اطلاع نمیدونن که رضاشاه قلدر میراث مشروطه رو نابود کرد!مجلس رو ناکارآمد کرد و حق نظر دادن رو گرفت و هر نظر مخالفی رو حتی اگه دلسوز بود هم گردن زده شد. جمهوریت و سلطنت مشروطه و تشریفاتی رو که حاصل خون هزاران مجاهد و شهید بود رو نابود کرد و استبدادی رو ساخت که هنوز دست از سر ملت برنداشته. قوانینی که در مجلس مشروطیت تسویب شده بود از دموکراسی امریکا جلوتر بود ولی رضاشاه همه رو نابود کرد و در آخر کار در بدترین شرایط ارتش رو که اینقدر بهش مینازید رو منحل و کشور اشغال شده و قحطی زده رو با انگلیسها و روسهای آدمخوار تنها گذاشت و الفرار! هی جماعت بت پرست! بی لیاقت #رضا_شاه #جسد #رضا_خان #پهلوی #رضا_پالانی #پهلوی #شاه #فرح #فرح_پهلوی #شهبانو #ملکه #فرح_دیبا #محمدرضاشاه_پهلوی #محمدرضاشاه #شاهنشاه #آریامهر #شاهنشاه_آریامهر #شاهزاده_رضاپهلوی #رضاپهلوی #رضاخان #رضاشاه #میرزاکوچک_خان #ناتوی_فرهنگی #شبیخون_فرهنگی #حجاب #عفاف #حرمت_شکنی #فتنه_اقتصادی #استقلال #پرسپولیس
🔴سلبریتی های بی سواد
.
. ❌حمید فرخ نژاد : رضاشاه منشا خدمات ارزنده ای بوده است! .
.
.✅معمولا وقتی میگوییم سلبریتی ها چرا در همه چیز دخالت می کنند و نظر احمقانه می دهند در پیج هایشان می گویند ما به خاطر مشکلات مردم در تمام مسائل دخالت می کنیم و باید درد مردم را بازگو کنیم یا نمیتوانیم به مسائل بی تفاوت باشیم!؟ حال درد مردم پیدا شدن یا نشدن مومیایی است یا فقر و بیکاری و اقتصاد و تولید و قشر ضعیف جامعه ؟یک روز به کمپین سگ فحش نیست میپیوندند روز دیگر برای اغتشاشگران فتنه یا اغتشاشگران حادثه پاسداران دلسوزی میکنند و به مدافعین امنیت و حرم توهین میکنند ! و روز دیگر مردم را تشویق به رای دادن به افراد خاص در انتخابات میکنند و چند ماه بعد خودشان اظهار پشیمانی میکنند ! .
.
حال بعد از کارشناسی مسائل اجتماعی و پزشکی و اقتصادی و فرهنگی و دینی و سیاسی میبینیم تاریخ دان هم شده اند!! سوال ما این است ایا شما در تاریخ هم تخصص دارید ؟؟ ایا کاری در جهان وجود دارد که شما در ان تخصص نداشته باشید ؟؟؟ ایا بهانه ی نظر دادن در تاریخ هم معیشت مردم است یا دیده شدن یا جمع کردن فالوئر ؟؟ سلبریتی هایی از جمله حمید فرخ نژاد در چه زمینه ای تخصص دارند که رضاشاه دیکتاتور یاغی قاتل دست نشانده انگلیس را منشا خدمات می داند ؟ .
.
شاهی که با کودتای انگلیسی به ایران آمد پیش از ۲۵ هزار کشته ی سیاسی برجای گذاشت ، خاک ایران را به همسایه ها هدیه داد مانند هدیه دادن ارارات به ترکیه و سرچشمه ی هیرمند به افغانستان و دادن حق آب در اروند رود به عراق.... تمام نزدیکان خودش مانند تیمورتاش را یا کشت یا زندانی کرد... مردی که برای کشتن دلیلی نداشت و اطرافیانش را با چوب دستی خود کتک می زد یا با آمپول هوا پزشک احمدی از بین میبرد! .
.
. به او می گویند پدر ایران ! چطور پدری در حق ایران کرده است که در جنگ جهانی دو ساعت هم نتوانست مقاومت کند و کشور در سه روز اشغال شد ! باید بگوییم پدری که پدر مردم را درآورد !

نگذرایم دیگران به جای ما فکر کنند !
#تاریخ_بخوانیم

@pahlavi.iran
.
.
#پهلوی #شاه #فرح #فرح_پهلوی #شهبانو #ملکه #فرح_دیبا #محمدرضاشاه_پهلوی #محمدرضاشاه #شاهنشاه #آریامهر #شاهنشاه_آریامهر #ری_استارت #شاهزاده #شاهزاده_برگرد #منوتو #رضا_پهلوی #مسیح_علینژاد #رضا_پهلوی_شهریارایران #شاهزاده_رضاپهلوی #رضاپهلوی #رضاخان #رضاشاه #ربع_پهلوی 
#pahlavi #manoto #shahbanou
#farah_diba #farahpahlavi
🔴سلبریتی های بی سواد . . ❌حمید فرخ نژاد : رضاشاه منشا خدمات ارزنده ای بوده است! . . .✅معمولا وقتی میگوییم سلبریتی ها چرا در همه چیز دخالت می کنند و نظر احمقانه می دهند در پیج هایشان می گویند ما به خاطر مشکلات مردم در تمام مسائل دخالت می کنیم و باید درد مردم را بازگو کنیم یا نمیتوانیم به مسائل بی تفاوت باشیم!؟ حال درد مردم پیدا شدن یا نشدن مومیایی است یا فقر و بیکاری و اقتصاد و تولید و قشر ضعیف جامعه ؟یک روز به کمپین سگ فحش نیست میپیوندند روز دیگر برای اغتشاشگران فتنه یا اغتشاشگران حادثه پاسداران دلسوزی میکنند و به مدافعین امنیت و حرم توهین میکنند ! و روز دیگر مردم را تشویق به رای دادن به افراد خاص در انتخابات میکنند و چند ماه بعد خودشان اظهار پشیمانی میکنند ! . . حال بعد از کارشناسی مسائل اجتماعی و پزشکی و اقتصادی و فرهنگی و دینی و سیاسی میبینیم تاریخ دان هم شده اند!! سوال ما این است ایا شما در تاریخ هم تخصص دارید ؟؟ ایا کاری در جهان وجود دارد که شما در ان تخصص نداشته باشید ؟؟؟ ایا بهانه ی نظر دادن در تاریخ هم معیشت مردم است یا دیده شدن یا جمع کردن فالوئر ؟؟ سلبریتی هایی از جمله حمید فرخ نژاد در چه زمینه ای تخصص دارند که رضاشاه دیکتاتور یاغی قاتل دست نشانده انگلیس را منشا خدمات می داند ؟ . . شاهی که با کودتای انگلیسی به ایران آمد پیش از ۲۵ هزار کشته ی سیاسی برجای گذاشت ، خاک ایران را به همسایه ها هدیه داد مانند هدیه دادن ارارات به ترکیه و سرچشمه ی هیرمند به افغانستان و دادن حق آب در اروند رود به عراق.... تمام نزدیکان خودش مانند تیمورتاش را یا کشت یا زندانی کرد... مردی که برای کشتن دلیلی نداشت و اطرافیانش را با چوب دستی خود کتک می زد یا با آمپول هوا پزشک احمدی از بین میبرد! . . . به او می گویند پدر ایران ! چطور پدری در حق ایران کرده است که در جنگ جهانی دو ساعت هم نتوانست مقاومت کند و کشور در سه روز اشغال شد ! باید بگوییم پدری که پدر مردم را درآورد ! نگذرایم دیگران به جای ما فکر کنند ! #تاریخ_بخوانیم . . #پهلوی #شاه #فرح #فرح_پهلوی #شهبانو #ملکه #فرح_دیبا #محمدرضاشاه_پهلوی #محمدرضاشاه #شاهنشاه #آریامهر #شاهنشاه_آریامهر #ری_استارت #شاهزاده #شاهزاده_برگرد #منوتو #رضا_پهلوی #مسیح_علینژاد #رضا_پهلوی_شهریارایران #شاهزاده_رضاپهلوی #رضاپهلوی #رضاخان #رضاشاه #ربع_پهلوی #
-بزار بِسوزَن مَن با آتیشِشون گَرم‌تَر میشَم😹 #آرسن_پیتر #ملکه #تهران
🔴سلبریتی های بی سواد
.
. ❌حمید فرخ نژاد : رضاشاه منشا خدمات ارزنده ای بوده است! .
.
.✅معمولا وقتی میگوییم سلبریتی ها چرا در همه چیز دخالت می کنند و نظر احمقانه می دهند در پیج هایشان می گویند ما به خاطر مشکلات مردم در تمام مسائل دخالت می کنیم و باید درد مردم را بازگو کنیم یا نمیتوانیم به مسائل بی تفاوت باشیم!؟ حال درد مردم پیدا شدن یا نشدن مومیایی است یا فقر و بیکاری و اقتصاد و تولید و قشر ضعیف جامعه ؟یک روز به کمپین سگ فحش نیست میپیوندند روز دیگر برای اغتشاشگران فتنه یا اغتشاشگران حادثه پاسداران دلسوزی میکنند و به مدافعین امنیت و حرم توهین میکنند ! و روز دیگر مردم را تشویق به رای دادن به افراد خاص در انتخابات میکنند و چند ماه بعد خودشان اظهار پشیمانی میکنند ! .
.
حال بعد از کارشناسی مسائل اجتماعی و پزشکی و اقتصادی و فرهنگی و دینی و سیاسی میبینیم تاریخ دان هم شده اند!! سوال ما این است ایا شما در تاریخ هم تخصص دارید ؟؟ ایا کاری در جهان وجود دارد که شما در ان تخصص نداشته باشید ؟؟؟ ایا بهانه ی نظر دادن در تاریخ هم معیشت مردم است یا دیده شدن یا جمع کردن فالوئر ؟؟ سلبریتی هایی از جمله حمید فرخ نژاد در چه زمینه ای تخصص دارند که رضاشاه دیکتاتور یاغی قاتل دست نشانده انگلیس را منشا خدمات می داند ؟ .
.
شاهی که با کودتای انگلیسی به ایران آمد پیش از ۲۵ هزار کشته ی سیاسی برجای گذاشت ، خاک ایران را به همسایه ها هدیه داد مانند هدیه دادن ارارات به ترکیه و سرچشمه ی هیرمند به افغانستان و دادن حق آب در اروند رود به عراق.... تمام نزدیکان خودش مانند تیمورتاش را یا کشت یا زندانی کرد... مردی که برای کشتن دلیلی نداشت و اطرافیانش را با چوب دستی خود کتک می زد یا با آمپول هوا پزشک احمدی از بین میبرد! .
.
. به او می گویند پدر ایران ! چطور پدری در حق ایران کرده است که در جنگ جهانی دو ساعت هم نتوانست مقاومت کند و کشور در سه روز اشغال شد ! باید بگوییم پدری که پدر مردم را درآورد !

نگذرایم دیگران به جای ما فکر کنند !
#تاریخ_بخوانیم
.
.
#پهلوی #شاه #فرح #فرح_پهلوی #شهبانو #ملکه #فرح_دیبا #محمدرضاشاه_پهلوی #محمدرضاشاه #شاهنشاه #آریامهر #شاهنشاه_آریامهر #ری_استارت #شاهزاده #شاهزاده_برگرد #منوتو #رضا_پهلوی #مسیح_علینژاد #رضا_پهلوی_شهریارایران #شاهزاده_رضاپهلوی #رضاپهلوی #رضاخان #رضاشاه #ربع_پهلوی 
#pahlavi #manoto #shahbanou
#farah_diba #farahpahlavi
🔴سلبریتی های بی سواد . . ❌حمید فرخ نژاد : رضاشاه منشا خدمات ارزنده ای بوده است! . . .✅معمولا وقتی میگوییم سلبریتی ها چرا در همه چیز دخالت می کنند و نظر احمقانه می دهند در پیج هایشان می گویند ما به خاطر مشکلات مردم در تمام مسائل دخالت می کنیم و باید درد مردم را بازگو کنیم یا نمیتوانیم به مسائل بی تفاوت باشیم!؟ حال درد مردم پیدا شدن یا نشدن مومیایی است یا فقر و بیکاری و اقتصاد و تولید و قشر ضعیف جامعه ؟یک روز به کمپین سگ فحش نیست میپیوندند روز دیگر برای اغتشاشگران فتنه یا اغتشاشگران حادثه پاسداران دلسوزی میکنند و به مدافعین امنیت و حرم توهین میکنند ! و روز دیگر مردم را تشویق به رای دادن به افراد خاص در انتخابات میکنند و چند ماه بعد خودشان اظهار پشیمانی میکنند ! . . حال بعد از کارشناسی مسائل اجتماعی و پزشکی و اقتصادی و فرهنگی و دینی و سیاسی میبینیم تاریخ دان هم شده اند!! سوال ما این است ایا شما در تاریخ هم تخصص دارید ؟؟ ایا کاری در جهان وجود دارد که شما در ان تخصص نداشته باشید ؟؟؟ ایا بهانه ی نظر دادن در تاریخ هم معیشت مردم است یا دیده شدن یا جمع کردن فالوئر ؟؟ سلبریتی هایی از جمله حمید فرخ نژاد در چه زمینه ای تخصص دارند که رضاشاه دیکتاتور یاغی قاتل دست نشانده انگلیس را منشا خدمات می داند ؟ . . شاهی که با کودتای انگلیسی به ایران آمد پیش از ۲۵ هزار کشته ی سیاسی برجای گذاشت ، خاک ایران را به همسایه ها هدیه داد مانند هدیه دادن ارارات به ترکیه و سرچشمه ی هیرمند به افغانستان و دادن حق آب در اروند رود به عراق.... تمام نزدیکان خودش مانند تیمورتاش را یا کشت یا زندانی کرد... مردی که برای کشتن دلیلی نداشت و اطرافیانش را با چوب دستی خود کتک می زد یا با آمپول هوا پزشک احمدی از بین میبرد! . . . به او می گویند پدر ایران ! چطور پدری در حق ایران کرده است که در جنگ جهانی دو ساعت هم نتوانست مقاومت کند و کشور در سه روز اشغال شد ! باید بگوییم پدری که پدر مردم را درآورد ! نگذرایم دیگران به جای ما فکر کنند ! #تاریخ_بخوانیم . . #پهلوی #شاه #فرح #فرح_پهلوی #شهبانو #ملکه #فرح_دیبا #محمدرضاشاه_پهلوی #محمدرضاشاه #شاهنشاه #آریامهر #شاهنشاه_آریامهر #ری_استارت #شاهزاده #شاهزاده_برگرد #منوتو #رضا_پهلوی #مسیح_علینژاد #رضا_پهلوی_شهریارایران #شاهزاده_رضاپهلوی #رضاپهلوی #رضاخان #رضاشاه #ربع_پهلوی #
...
چقدر باحاله که آدم با #اهنگ خودش #دابسمش بسازه 👌😍
خوده منم تا دلتون بخواد با آهنگای #ایمی دابسمش ساختم😊
.
.
.
@faz_dokhtar_yakh

#ایمی_لی #باحال #خوشگل #ناز #موسیقی #جذاب
#بهترین #خواننده #عشق #ملکه #دختر #دخترونه
#amylee #amy_lee #queen #beautiful #nice #perfect #music
... چقدر باحاله که آدم با #اهنگ خودش #دابسمش بسازه 👌😍 خوده منم تا دلتون بخواد با آهنگای #ایمی دابسمش ساختم😊 . . . #ایمی_لی #باحال #خوشگل #ناز #موسیقی #جذاب #بهترین #خواننده #عشق #ملکه #دختر #دخترونه
#توصیه حضرت آقا #ملکه انگلیس
‏فرمانده حفاظت کاخ نیاوران . ‏مصاحبه فرهودی با مرتضی عشقی پور فرمانده حفاظت کاخ نیاوران : . . "عموی من تا روز آخر رییس آرامگاه پهلوی بود.وقتی پیکر را آوردند ایران، از مومیایی خارج شد و به طریق اسلامی کفن و دفن شد.پیکری دیگر باقی نماند تا دوباره مومیایی شود." . . پ.ن:یکی به این جماعت سلطنت طلب بگه این مومیایی که بالاش گریه می کنید #رضاپالانی توش نیست! 😂 . . . #پهلوی #شاه #فرح #فرح_پهلوی #شهبانو #ملکه #فرح_دیبا #محمدرضاشاه_پهلوی #محمدرضاشاه #شاهنشاه #آریامهر #شاهنشاه_آریامهر #ری_استارت #شاهزاده #شاهزاده_برگرد #منوتو #رضا_پهلوی #مسیح_علینژاد #رضا_پهلوی_شهریارایران #شاهزاده_رضاپهلوی #رضاپهلوی #رضاخان #رضاشاه #ربع_پهلوی #روشنگری_مستند #سرباز_صفر_سایبری_ولایت 👈پیج ما دراینستاگرام
🌷🌷🌷 حواستان به داشته های زندگیتان باشد ... اینکه یک رابطه ی با کیفیتِ عاشقانه را به خاطر چند رابطه ى نصفه و نیمه اجتماعی ، از دست می دهید ، از دست دادنِ کمی نیست ! اینکه یک فردِ مناسب وایده آل را با افرادی که اسم رابطه شان هم حتی " دوستیِ معمولی " ست عوض می کنید ، تعویضِ ساده ای نیست ! یادتان نرود که چه چیزی را در قبالِ چه از دست می دهید ... نکند برای برداشتن چند تکه سنگ زیبا از روی زمین ، الماسِ باارزشی را که در دست دارید ، از دست بدهید ! نگاهتان به دستِ خودتان باشد ، به اَلماستان ! زمین ، همیشه پر از تکه " سنگ های بی ارزش " است #ملکه بادام😋😋
. 🍸کافه رستوران آنیل . 🍕سالاد آنیل هر بی اشتهایی رو به هوس میندازززه....😊🤗 . 🍡🍡 همراه با سس بی نظیرش👏👏 . . 🌽خوشمزه و خوش دیزاین.... . . . 📯📯مواد غذایی سالم همراه با پخت سالم . . ✋کرج، عظیمیه . . #کافه #کرج #دنج #رستوران #رستورانگردی #سالاد #ایتالیایی #عظیمیه #خوشمزه #لازانيا #ملکه #فستفود #هزینه #ترامپ #شام #خلیج_فارس #ناهار #پنه #پاستا #برگر #فست_فود #سزار #لذیذ #خاص #استیک #پیتزا #نان_سیر #نانسیر #سزار
✅داستان کوتاه پاسخ فرمانروای ایران بانو ام رستم : "شیرین" ملقب "ام رستم" دختر رستم بن شروین از سپهبدان خانان باوند در مازندران و همسر فخرالدوله دیلمی(ق. ـ ق.) که پس از مرگ همسر به پادشاهی رسید او اولین پادشاه زن ایرانی پس از ورود اسلام بود. او بر مازندران و گیلان ، ری ، همدان و اصفهان حکم می راند . به او خبر دادند سواری از سوی محمود غزنوی آمده است . سلطان محمود در نامه ی خود نوشته بود :... باید خطبه و سکه به نام من کنی و خراج فرستی والا جنگ را آماده باشی . ام رستم ، به پیک محمود گفت : اگر خواست سرور شما را نپذیرم چه خواهد شد ؟ پیک گفت آنوقت محمود غزنوی سرزمین شما را براستی از آن خود خواهد کرد . ام رستم به پیک گفت : که پاسخ مرا همین گونه که می گویم به سرورتان بگویید : در عهد شوهرم همیشه می ترسیدم که محمود با سپاهش بیاید و کشور ما را نابود کند ولی امروز ترسم فرو ریخته است برای اینکه می بینم شخصی مانند محمود غزنوی که می گویند یک سلطانی باهوش و جوانمرد است برروی زنی شمشیر می کشد به سرورتان بگویید اگر میهنم مورد یورش قرار گیرد با شمشیر از او پذیرایی خواهم نمود اگر محمود را شکست دهم تاریخ خواهد نوشت که محمود غزنوی را زن جنگاور کشت و اگر کشته شوم باز تاریخ یک سخن خواهد گفت محمود غزنوی زنی را کشت . پاسخ هوشمندانه بانو ام رستم ، سبب شد که محمود تا پایان زندگی خویش از لشکرکشی به ری خودداری کند . به سخن دانای ایرانی ارد بزرگ : "برآزندگان شادی را از بوته آتشدان پر اشک ، بیرون خواهند کشید ." ام رستم پادشاه زن ایرانی هشتاد سال زندگی کرد و همواره مردمدار و نیکخو بود . . . #ایران #گیلان #ری #همدان #اصفهان #محمود_غزنوی #ام_رستم #تاریخ #ملکه #پادشاه #جرات #زن #داستانک #داستان_کوتاه #فارس #حکومت #دلیر
.
فرمانده حفاظت کاخ نیاوران
.
‏مصاحبه فرهودی با مرتضی عشقی پور فرمانده حفاظت کاخ نیاوران :
.
.
. فرمانده حفاظت کاخ نیاوران . ‏مصاحبه فرهودی با مرتضی عشقی پور فرمانده حفاظت کاخ نیاوران : . . "عموی من تا روز آخر رییس آرامگاه پهلوی بود.وقتی پیکر را آوردند ایران، از مومیایی خارج شد و به طریق اسلامی کفن و دفن شد.پیکری دیگر باقی نماند تا دوباره مومیایی شود." . . پ.ن:یکی به این جماعت سلطنت طلب بگه این مومیایی که بالاش گریه می کنید #رضاپالانی توش نیست! 😂 . . . #پهلوی #شاه #فرح #فرح_پهلوی #شهبانو #ملکه #فرح_دیبا #محمدرضاشاه_پهلوی #محمدرضاشاه #شاهنشاه #آریامهر #شاهنشاه_آریامهر #ری_استارت #شاهزاده #شاهزاده_برگرد #منوتو #رضا_پهلوی #مسیح_علینژاد #رضا_پهلوی_شهریارایران #شاهزاده_رضاپهلوی #رضاپهلوی #رضاخان #رضاشاه #ربع_پهلوی # # .
امیدوارم روزی #قدرت این را پیدا کنم که به تو بگویم #عاشقتم ... #ملکه #عکس #متن # # :
🙆🎊👑🎇🙆 در چهارم ارديبهشت ۱۳۰۵ مرد بزرگى تاج شاهنشاهى ايران را بر سر نهاد تا ايران را از تجزيه ، فقر ، بيسوادى ،بيمارى و ورشكستگى نجات بخشد، مرد بزرگى از آلاشت مازندران كسى نبود جز رضاشاه بزرگ .... 🌹🌹 رضاشاه یک ایران ویران را تحویل گرفت و در کمتر از دو دهه بدون پول نفت آن را در قالب کشوری منظم و مدرن تحویل جانشینش داد.. 🙏👑💙👑🙏 درود من به رضاشاه کبیر سردار بزرگ تاریخ ایران، مردی که از میان ملت ایران برخاست و هرگز جز به ایران نیاندیشید، برای ایران زیست و برای ایران مُرد...... . . روحت شاد و یادت گرامی💐🎊💐
عشق فقط ۷۴۷ 😍😘😘😘😋😋 #ملکه
🙏😘💙👑💙😘🙏 . . قسمت بزرگی از من در خاطرات ملیجکان، زیر شلیته زنان حرمسرا ، در قحطی و طاعون و جنگ و ستم و در دود شیره کش خانه ها و در تن مردان و زنان کارگر و کشاورزان بی زمین در رنج نفت در غم چای در هاهای رود و دشتهای قطعه قطعه شده ام در دوره قاجار مرده و ربوده شد ... تا تو آمدی، آی پدر بزرگ سرزمین من بسیاری از دختران و پسران تو درس می خوانند بسیاری از مردمان سرزمین تو در زمین خود دانه می کارند... پر از رنجم و پر از درد پر از شادی و امید تو مرا نجات دادی من نامم را بیاد آوردم ،،،، .... من ایرانم....✌🙏💔🙏✌
سومین فرزند دختر ملکه انگلیس به دنیا آمد. . اما شبکه منوتو که با بودجه دولت انگلیس می‌چرخد برای مردم ایران زندگی با سگ و حیوانات را تجویز می‌کند. سلبریتی های ایرانی هم سگ‌بازی را برای خود یک افتخار می دانند.. #ایران #لاکچری #انگلیس #ترکیه #فرزند #سگ #التماس_تفکر #تهران #ملکه
فرمانده حفاظت کاخ نیاوران . ‏مصاحبه فرهودی با مرتضی عشقی پور فرمانده حفاظت کاخ نیاوران : . . عموی من تا روز آخر رییس آرامگاه پهلوی بود.وقتی پیکر را آوردند ایران، از مومیایی خارج شد و به طریق اسلامی کفن و دفن شد.پیکری دیگر باقی نماند تا دوباره مومیایی شود. . . . . . برای دیدن کلیپهای بیشتر پیج زیر را دنبال کنید👇 #پهلوی #شاه #فرح #فرح_پهلوی #شهبانو #ملکه #فرح_دیبا #محمدرضاشاه_پهلوی #محمدرضاشاه #شاهنشاه #آریامهر #شاهنشاه_آریامهر #ری_استارت #شاهزاده #شاهزاده_برگرد #منوتو #رضا_پهلوی #مسیح_علینژاد #رضا_پهلوی_شهریارایران #شاهزاده_رضاپهلوی #رضاپهلوی #رضاخان #رضاشاه #ربع_پهلوی #
جهت تنویر و تنظیف دل😎😁 شب خواب ترسناک نبینیم صلوات😐 بیچاره پیامبر و خاندانش با این نسبتهای همچنان محفوظ بعد ۱۵قرن! پ.ن: ببینید خارجیا آرایش نمیکنن! موهای صورت ماشالله😁 #ترس #نگاه #زیبایی #دایی_جان_ناپلئون #عربستان #ایران #رژیم_شاهنشاهی #شاه #ملکه
🔴سلبریتی های بی سواد . . ❌حمید فرخ نژاد : رضاشاه منشا خدمات ارزنده ای بوده است! . . .✅معمولا وقتی میگوییم سلبریتی ها چرا در همه چیز دخالت می کنند و نظر احمقانه می دهند در پیج هایشان می گویند ما به خاطر مشکلات مردم در تمام مسائل دخالت می کنیم و باید درد مردم را بازگو کنیم یا نمیتوانیم به مسائل بی تفاوت باشیم!؟ حال درد مردم پیدا شدن یا نشدن مومیایی است یا فقر و بیکاری و اقتصاد و تولید و قشر ضعیف جامعه ؟یک روز به کمپین سگ فحش نیست میپیوندند روز دیگر برای اغتشاشگران فتنه یا اغتشاشگران حادثه پاسداران دلسوزی میکنند و به مدافعین امنیت و حرم توهین میکنند ! و روز دیگر مردم را تشویق به رای دادن به افراد خاص در انتخابات میکنند و چند ماه بعد خودشان اظهار پشیمانی میکنند ! . . حال بعد از کارشناسی مسائل اجتماعی و پزشکی و اقتصادی و فرهنگی و دینی و سیاسی میبینیم تاریخ دان هم شده اند!! سوال ما این است ایا شما در تاریخ هم تخصص دارید ؟؟ ایا کاری در جهان وجود دارد که شما در ان تخصص نداشته باشید ؟؟؟ ایا بهانه ی نظر دادن در تاریخ هم معیشت مردم است یا دیده شدن یا جمع کردن فالوئر ؟؟ سلبریتی هایی از جمله حمید فرخ نژاد در چه زمینه ای تخصص دارند که رضاشاه دیکتاتور یاغی قاتل دست نشانده انگلیس را منشا خدمات می داند ؟ . . شاهی که با کودتای انگلیسی به ایران آمد پیش از ۲۵ هزار کشته ی سیاسی برجای گذاشت ، خاک ایران را به همسایه ها هدیه داد مانند هدیه دادن ارارات به ترکیه و سرچشمه ی هیرمند به افغانستان و دادن حق آب در اروند رود به عراق.... تمام نزدیکان خودش مانند تیمورتاش را یا کشت یا زندانی کرد... مردی که برای کشتن دلیلی نداشت و اطرافیانش را با چوب دستی خود کتک می زد یا با آمپول هوا پزشک احمدی از بین میبرد! . . . به او می گویند پدر ایران ! چطور پدری در حق ایران کرده است که در جنگ جهانی دو ساعت هم نتوانست مقاومت کند و کشور در سه روز اشغال شد ! باید بگوییم پدری که پدر مردم را درآورد ! نگذرایم دیگران به جای ما فکر کنند ! #تاریخ_بخوانیم . . #پهلوی #شاه #فرح #فرح_پهلوی #شهبانو #ملکه #فرح_دیبا #محمدرضاشاه_پهلوی #محمدرضاشاه #شاهنشاه #آریامهر #شاهنشاه_آریامهر #ری_استارت #شاهزاده #شاهزاده_برگرد #منوتو #رضا_پهلوی #مسیح_علینژاد #رضا_پهلوی_شهریارایران #شاهزاده_رضاپهلوی #رضاپهلوی #رضاخان #رضاشاه #ربع_پهلوی #
فرمانده حفاظت کاخ نیاوران . ‏مصاحبه فرهودی با مرتضی عشقی پور فرمانده حفاظت کاخ نیاوران : . . "عموی من تا روز آخر رییس آرامگاه پهلوی بود.وقتی پیکر را آوردند ایران، از مومیایی خارج شد و به طریق اسلامی کفن و دفن شد.پیکری دیگر باقی نماند تا دوباره مومیایی شود." . . پ.ن:یکی به این جماعت سلطنت طلب بگه این مومیایی که بالاش گریه می کنید #رضاپالانی توش نیست! 😂 . . . #پهلوی #شاه #فرح #فرح_پهلوی #شهبانو #ملکه #فرح_دیبا #محمدرضاشاه_پهلوی #محمدرضاشاه #شاهنشاه #آریامهر #شاهنشاه_آریامهر #ری_استارت #شاهزاده #شاهزاده_برگرد #منوتو #رضا_پهلوی #مسیح_علینژاد #رضا_پهلوی_شهریارایران #شاهزاده_رضاپهلوی #رضاپهلوی #رضاخان #رضاشاه #ربع_پهلوی #
فرمانده حفاظت کاخ نیاوران
.
‏مصاحبه فرهودی با مرتضی عشقی پور فرمانده حفاظت کاخ نیاوران :
.
.
فرمانده حفاظت کاخ نیاوران . ‏مصاحبه فرهودی با مرتضی عشقی پور فرمانده حفاظت کاخ نیاوران : . . "عموی من تا روز آخر رییس آرامگاه پهلوی بود.وقتی پیکر را آوردند ایران، از مومیایی خارج شد و به طریق اسلامی کفن و دفن شد.پیکری دیگر باقی نماند تا دوباره مومیایی شود." . . پ.ن:یکی به این جماعت سلطنت طلب بگه این مومیایی که بالاش گریه می کنید #رضاپالانی توش نیست! 😂 . . . #مومیایی #مومیائی #پهلوی #شاه #فرح #فرح_پهلوی #شهبانو #ملکه #فرح_دیبا #محمدرضاشاه_پهلوی #محمدرضاشاه #شاهنشاه #آریامهر #شاهزاده #شاهزاده_برگرد #منوتو #رضا_پهلوی #مسیح_علینژاد #رضا_پهلوی_شهریارایران #شاهزاده_رضاپهلوی #رضاپهلوی #رضاخان #رضاشاه #ربع_پهلوی #
. تصاویری زیبا از تخم ریزی ملکه.همراه با موسیقی دل انگیز ❤🐝🎼❤🐝❤🎼🐝❤ . . تونستید ملکه رو پیدا کنید? . . ➖➖➖➖➖➖ . #ملکه #زنبورعسل #ملکه_زنبورعسل