همه عکس ها و کلیپ های نان_مسکن_آزادی در اینستاگرام

  • تگ های مشابه:
loading...
#آشغالدونی سرگذشت علی، پسر فقیری است که به همراه پدر بیمار خود، شب تا صبح در خیابان های شهر پرسه می زنند. در یکی از روزها با دار و دسته ای آشنا می شوند که خون فقرا را می گیرند و در عوض پول پرداخت می کنند و خونشان را به بیمارستان های دولتی می فروشند. ساعدی در “آشغالدونی” جامعه سرمایه داری را چون خون آشامی که خونِ فقرا را می مکد تصویر کرده است. داستانِ “آشغالدونی” یکی از عوامل دستگیری ساعدی در سال ۱۳۵۳ بود. #غلامحسین_ساعدی #سعید_سلطانپور #آوازهای_بند #کتابخانی #سرمایه_داری #نان_مسکن_آزادی
سهم ما گرفتني ست ميدانيم گرسنگي مي‌آموزد گرسنگي آري نبرد مي‌آموزد گرسنگي راه بزرگ سنگر است گرسنگي خسته و سرخ است گرسنگي از مزارع درو شده مي‌آيد و از سرد خانه و سيلو و كوره و كارخانه با دستهاي خالي برمي‌گردد بردباري! نه هرگز ديگر خاك خسته است و ما گرسنه ايم. #نیشکر_هفت_تپه #فولاد_اهواز #نان_مسکن_آزادی #سرنگون_باد_جمهوری_اسلامی #اعتصاب #کار_مسکن_آزادی #اعتصابات_سراسری
می بینم ستاره ای کوچک می درخشد و روی شاخه ی کوچکی از آفتاب کوچکترین پرنده ی دنیا آواز جویباری را می خواند که از صدای چهار پرنده کوچک تر است #سعید_سلطانپور #اعتصاب #کارگران_هفت_تپه #نیشکر_هفت_تپه #سرنگون_باد_جمهوری_اسلامی #من_هفت_تپه_ای_هستم #نان_مسکن_آزادی #نان_کار_آزادی #کار_مسکن_آزادی
در چهاردهمین روز پیاپی اعتصاب کارگران مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه، اسماعیل بخشی و مسلم (محسن) آرمند، از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شدند #نیشکر_هفت_تپه #کارگر_زندانی_آزاد_باید_گردد #کارگران_هفت_تپه #سرنگون_باد_جمهوری_اسلامی #اعتصاب #کار_مسکن_آزادی #نان_مسکن_آزادی #نان_کار_آزادی
اگر از خواب برآید بیمار این مرد ژنده کیست این مرد ژنده کیست که دیری ست با نعره اش زمین و زمان را از هم نمی درد؟ و زخم تافته اش را از انتهای شب،به شبی تازه می برد؟ این مرد خفته کیست این ساکت این صبور که گاهی با ناله ای،به تاب و تب، اقرار می کند؟ و در شبی گداخته و سنگین کابوس خون و خشم و خیابان را در خاطرات خفته ی تابستان بیدار می کند؟ افتاده روی شانه ی بیماری شب،در شرار تخدیر با خواب می گراید با زخم تازه تر،اما فردا از خواب بر می آید این بیدیار و یار،به بیمارخانه کیست؟ این بی نشانه کیست؟ که شبکلاه و چارق از دست رفته اش در گنجه مانده است و زآفتاب و کار ،ترک های تفته اش بر پنجه مانده است چنگش فرونشسته میان ملافه ها جوبار خون از کنج لب،به کنده ی شانه کشانده است از چشم نیمه خفته ی بیمار الماس های اشک برخون نشانده است بر بالش سپید چون خرمنی زخون و خاکستر کاکل فشانده است تابیده دنده هایش، از زیر زخم و پوست تا نعره بسته است بسی نیست می سوزد استخوان و کسی نیست این مرد خسته کیست؟ این مرد روستائی این مرد کارگر این مرد نعره بسته ی در خون نشسته کیست؟ این غول ماندگار ولی سر شکسته کیست؟ با گشت پاسدار پشت در و دریچه و دیوار بیمارخانه خفته و بیمار در هاله ی سکوت نفس می کشد ناگاه می شکافد در ابر تندری بیمار خانه،باز،می آشوبد برقی به چشم چیره ی شب چنگ می زند: بیمار خانه بند اسیران است رگبار پشت صاعقه می گوید: این شبکلاه چرک خود دلاوران است این چاروق کهن پوزار کاوریان است این قلب مزدک است این بازوان رستم دستان است ای خفتگان خوف این مرد روستائی این مرد کارگر این پهلوان زخمی ایران است رگبار روی پنجره می کوبد خفته ست پشت پنجره،بیمار و پاسدار خرد و خراب و خسته می گردد پشت در و دریچه و دیوار ://./_ #سعید_سلطانپور #زندانی_سیاسی_ازاد_باید_گردد #زندان_شکنجه_اعدام_ملغی_باید_گردد #سرنگون_باد_جمهوری_اسلامی #کار_مسکن_آزادی #نان_مسکن_آزادی #کارگر_زندانی_زندانی_سیاسی_آزاد_باید_گردد
قطعنامه نظر به اینکه ما ضعیفیم برای بندگی ما قانون ساختید نظر به اینکه دیگر نمیخواهیم بنده باشیم قانون شما در آینده باطل است. تهدید میکنید ما را تصمیم ما بر اینست کز زندگانی بد بیشتر از مرگ بترسیم. نظر به اینکه گرسنه خواهیم ماند اگر زین بیش تحمل کنیم تا که باز غارت کنید ما را مصممیم که زین پس از نان شب که فاقد آنیم کسی نیست ما را جدا نماید جز شیشه های ویترین. نظر به اینکه با تفنگ و توپ تهدید میکنید ما را تصمیم ما بر اینست کز زندگانی بد بیشتر از مرگ بترسیم. نظر به اینکه خانه های بسیار در هر کجا به پاست ولی ما بامی بر سر نداریم تصمیم ما بر اینست که در این خانه ها بخوابیم زیرا که دیگر زاغه هامان خوش نمیاید. نظر به اینکه با تفنگ و توپ تهدید میکنید ما را تصمیم ما بر اینست کز زندگانی بد بیشتر از مرگ بترسیم. نظر به اینکه ذغالها به خروار در انبارهایتان پر است ما بی ذغال از سردی زمستان میلرزیم تصمیم ما بر اینست که آن ذغال ها را در اختیار گیریم. نظر به اینکه با توپ وتفنگ تهدید میکنید ما را تصمیم ما بر اینست کز زندگانی بد بیشتر از مرگ بترسیم. نظر به اینکه موفق نمیشوید ما را دستمزدی کافی دهید خود کارگاهها را در اختیار خواهیم گرفت. نظر به اینکه بدون شما ما را نان کافی خواهد بود نظر به اینکه با توپ وتفنگ تهدید میکنید ما را تصمیم ما بر اینست کز زندگانی بد بیشتر از مرگ بترسیم. نظر به اینکه به گفته های دولت ایمان نداریم زین پس مصممیم رهبری را خود در دست گیریم و دنیای بهتری سازیم. نظر به اینکه تنها زبان توپ را آشنا هستید و به زبان دیگری تکلم نمیکنید ناچار خواهیم بود لوله های توپ را به طرف شما برگردانیم #برتولت_برشت #هفت_تپه #نیشکر_هفت_تپه #کار_مسکن_آزادی #نان_مسکن_آزادی #سرنگون_باد_جمهوری_اسلامی ://./_
اه دل این مادران بدون شک طبیعت را به تلاطم واخواهد داشت و دامن همگان خواهد گرفت چه انها که ظلم کردند و چه انها که در برابر ظلم سکوت کردند #محسن_عمرانی_معلم #کودکان_فقر_جنگ_کار_ازدواج_آموزش_شادی_بازی #کارگران_زنان_آزادی_برابری #شادی_آزادی_نان_کار_انتخاب_ورزش_تفریح_حق_همه_است #نان_مسکن_آزادی
حتما ببینید ،سقوط اخلاق در یک جامعه باعث می شود انسانها عزت نفس خود را از دست بدهند یاد زمانی که تا مامان اجازه نمیدادم ی دانه تخمه بر نمی داشتیم #محسن_عمرانی_معلم #کودکان_فقر_جنگ_کار_ازدواج_آموزش_شادی_بازی #نان_مسکن_آزادی #شادی_آزادی_نان_کار_انتخاب_ورزش_تفریح_حق_همه_است
حقوق زنان که بدست نیاوردیم ،هیچ کاش یکی بود از درد ما مردها می گفت #محسن_عمرانی_معلم #نان_مسکن_آزادی #کودکان_فقر_جنگ_کار_ازدواج_آموزش_شادی_بازی
من حیرونم،ی لنجی که یک دونه میخ و تخته اش محکم نیست ، چطوری ناخدا داره ان هدایت میکنه تا غرق نشه، شاید واقعا حکومت امام زمان هست #محسن_عمرانی_معلم #کودکان_فقر_جنگ_کار_ازدواج_آموزش_شادی_بازی #نان_مسکن_آزادی #کارگران_زنان_آزادی_برابری
«زندانِ فلات» ای دوست ای برادر زندانی این جا میان مسلخ اندیشه و امید روی فلات خون و فلز و کار روی کران ماهی و مروارید در بندر نظامی نفت و ناو در کشتزارهای برنج و چای و در کنار گله و گندم ما این بام های کوچک توفان آهنگ پیشگویی توفان ناگهان در بندهای سرد قزل قلعه و اوین و حصار زندانیان خسته ی این خاک نیستيم زندانیان خسته ی این خاک دیگرند زندانیان خسته ی این خاک در بند کارخانه و کار ستمگرند انبوه سرخ رنجبران این جا زندانیان خسته ی زندان کشورند اینجا سلاح و سکه و جاسوس فرمانروای دوره ی شدادی ست و خانه های مردم سرتاسر فلات انبوه بندهای عمومی و انفرادی ست ایران در این میانه ی تشویش مفهومی از اسارت و آزادی ست و باز همچنان ما این بام های کوچک توفان آهنگ پیشگویی توفان ناگهان با داغ های تافته – گل های زخم و پوست – با سینه های سوخته می خوانیم از بند بندِ قلعه ی تاریک آزادی ای تحول خونین ای انقلاب دور و نزدیک... #آوازهای_بند #زندانی_سیاسی #سرنگون_باد_جمهوری_اسلامی #سعید_سلطانپور #کار_مسکن_آزادی #نان_مسکن_آزادی #اعتراضات_سراسری
کورش پرستاره جوان دوست داشتنی بوشهری راهی زندان بوشهر شد گرچه دلهامان پر خون است از داغ همای عزیز که دق کرد لیک به گفته وکیل شرافت و انسانیت ، دکتر سلطانی ،بابد برخیزیم که بسیاری زندانیان به حمایت ما نیاز دارند #محسن_عمرانی_معلم #کورش_پرستاره #نان_مسکن_آزادی #کودکان_فقر_جنگ_کار_ازدواج_آموزش_شادی_بازی
ورود دکتر سلطانی به منزل بعد از مرگ دختر نازنینش مردی که سیزده سال زندان نتوانست دره ای از انسان دوستی و حق طلبی او کم کند #محسن_عمرانی_معلم #کودکان_فقر_جنگ_کار_ازدواج_آموزش_شادی_بازی #نان_مسکن_آزادی
معلمان ، بازنشستگان و مطالبات بر حقشان با شعارهای؛ #نان_مسکن_آزادی #تشکلیابی_مستقل_آزاد_حق_ماست ://./
هر نشانی از ثروت، رفاه و تمدن مادی بشر، حاصل تلاش کارگران است. تاریخ، گواهِ سرکوب و استثمار کارگران به دست سرمایه‌داران، و غارت ثمره کارشان است. این ثروت باید به کارگران بازگردانده شود. کارگران در #روز_جهانی_كارگر در ادامهٔ شعارِ #نان_مسکن_آزادی، با اتحادشان، شعارِ #رفاه_کار_آزادی سر خواهند داد... اول‌ ماه‌ مه تنها روز کارگر نیست،نشان مبارزه علیه تمامی ستم‌هایی‌است که سرمایه‌داری به‌وجود آورده‌است ازجمله ستم بر زنان.اول‌ ماه‌ مه روزی‌است برای مبارزه در راه رهایی بشریت.
آدم نباید از اهانت دیگران نسبت به خویش گذشت کند. مادر آهسته پاسخ داد : بله! با این وجود به ما زن ها در تمام عمرمان اهانت می شود. #مادر #ماکسیم_گورکی#زندان_شکنجه_اعدام_ملغی_باید_گردد ‎ #کارگر_زندانی_زندانی_سیاسی_آزاد_باید_گردد ‎ #سرنگون_باد_جمهوری_اسلامی ‎ #کار_مسکن_آزادی ‎ #نان_مسکن_آزادی ‎ #زندانی_سیاسی
هشت مارس نمایانگر مبارزه زنان برای رهایی نسل انسان از بردگی و بندگی سیستم پوسیده سرمایه داری و روابط و مناسبات ظالمانه آن است . نه آزادی ظاهری در کشورهای پیشرفته صنعتی و نه در بند کشیدن زنان در کشورهای عقب مانده در اصل قضیه که همانا ستم و استثمار زنان و سؤ استفاده از آنان است تغییری نمی دهد . رهایی زن میسر نیست مگر با مبارزه پیگیر و همه جانبه بر علیه ستم و استثمار جامعه سرمایه داری ، آزادی زن تنها زمانی محقق خواهد شد که در پرتو اتحاد و همبستگی با مبارزات اقشار ستمدیده جامعه بر علیه کلیت نظام ستمگرانه سرمایه داری و نابودی ستم و سرکوب و تحقیر انسانها بیانجامد . با پیکار و مبارزه علیه ستم و استثمار مارس روز جهانی زن را گرامی بداریم و برخورد به مسئله زن را محدود به گرامی داشت این روز نکنیم . ‎ #زندان_شکنجه_اعدام_ملغی_باید_گردد ‎ #کارگر_زندانی_زندانی_سیاسی_آزاد_باید_گردد ‎ #سرنگون_باد_جمهوری_اسلامی ‎ #کار_مسکن_آزادی ‎ #نان_مسکن_آزادی ‎ #زندانی_سیاسی #هشت_مارس
ما نیازی به گردباد نداریم ما نیازی به طوفان نداریم کارهای وحشتباری که تندبادها و طوفانها می‌توانند ما خود نیز می‌توانیم... گردباد سهمگین است و طوفان سهمگین‌تر اما هیچ چیزی سهمگین‌تر از انسان نیست... ‎ #زندان_شکنجه_اعدام_ملغی_باید_گردد ‎ #کارگر_زندانی_زندانی_سیاسی_آزاد_باید_گردد ‎ #سرنگون_باد_جمهوری_اسلامی ‎ #کار_مسکن_آزادی ‎ #نان_مسکن_آزادی ‎ #زندانی_سیاسی #برتولت_برشت
گزارش‌های مختلف حاکی از آمادگی بخش زیادی از مردم برای شب چهارشنبه سوری و مقابله با وحوش جنایت‌کار رهبر موقت دارد؛ «تو دیکتاتور من آرش، آتش جواب آتش» #برای_نابودی_جمهوری_اسلامی_متحد_شویم #قیام_تا_سرنگونی_ادامه_دارد #نان_مسکن_آزادی
میگویند: برایت خواب های خوشی را آرزومندیم مگر کسی وجود ندارد که بگوید برایت واقعیتی خوش و زیبا آرزومندیم!!! خواب زیبا به چه کارمان می آید وقتی ما گرفتار بیداری دردناکی هستیم !!!!! #محمود_درويش#زندان_شکنجه_اعدام_ملغی_باید_گردد ‎ #کارگر_زندانی_زندانی_سیاسی_آزاد_باید_گردد ‎ #سرنگون_باد_جمهوری_اسلامی ‎ #کار_مسکن_آزادی ‎ #نان_مسکن_آزادی ‎ #زندانی_سیاسی
بخواب برادر گلگون بخواب قبیله ی برادران تو آتش قلب تو را روی شب می کوبند سلول تو را به دوش می کشند زخم تو را به خیابان می برند و خون تو را روی اعتصاب و کار و دانش می گردانند ... ‎ #زندان_شکنجه_اعدام_ملغی_باید_گردد ‎ #کارگر_زندانی_زندانی_سیاسی_آزاد_باید_گردد ‎ #سرنگون_باد_جمهوری_اسلامی ‎ #کار_مسکن_آزادی ‎ #نان_مسکن_آزادی ‎ #زندانی_سیاسی #اعتصاب_سراسری #اعتراضات_سراسری #سعید_سلطانپور
مجازات مي خواهم آنها تفنگ هاي پر ازباروت را آوردند آنها دستوراين كشتار وحشيانه را صادر كردنند آنها  اينجا با مردمي مواجه شدند گردآمده با حكم عشق و وظيفه  كه سرودي مي خواندند دخترك با پرچمش فرود افتاد و پسرك زخمي اما دركنار او همان جا كه كشتگان افتاده بودنند مردم پرچم هايشان را خون فرو كردنند تا آن را دوباره بپا دارند من بخاطر مردگان و ازپاي افتادگان مجازات مي خواهم براي آنهايي كه درخاك ميهن خون ريختنند مجازات مي خواهم براي خيانتكاري كه به قميت خون ديگران بالا رفت براي كساني كه فرمان مرگ دادند مجازات مي خواهم من مجازات مي خواهم نمي خواهم سفير من باشند نمي خواهم حتي توي خانه هاشان آرام بنشيند من مجازات مي خواهم مي خواهم درهمين مكان و همين ميدان محاكمه شوند من مجازات مي خواهم من مجازات مي خواهم.. #پابلو_نرودا #اعتراضات_سراسری #سرنگون_باد_جمهوری_اسلامی #کار_مسکن_آزادی #نان_مسکن_آزادی #نان_کار_آزادی
ما در عتاب تو می شکوفیم در شتابت ما در کتاب تو می شکوفیم در دفاع از لبخند تو که یقین است و باور است. شعر👈 #شاملو #تظاهرات_سراسری #کار_مسکن_آزادی #نان_مسکن_آزادی #سرنگون_باد_جمهوری_اسلامی #سوسیالیسم #برابری #عدالت_اجتماعی