همه عکس ها و کلیپ های نفت_کش در اینستاگرام

  • تگ های مشابه:
loading...
( ・・・ پ ن:وقتی حکومتهای دیکتاتوری دچار ضعف مدیریتی و فساد و نا رضایتی شدید مردم میشوند از ترس اینکه مردم به سمت خیزش عمومی پیش نروند یک دشمن تراشی برنامه ریزی شده و یک مسئله انحرافی بزرگ پیش میکشند و مدام از فتنه دشمن و تهدیدات گروها ، کشورهای همسایه و سازمانهای جهانی میگویند و حادثه میسازند تا مردم مشکلات و بدبختی های خود را فراموش کرده و به خانه های خود باز گردند و باز این مسئله در زمان و مکان خود تکرار میشود #سینما_رکس_آبادان_۱۳۵۷ #خیزش_مردم_بر_علیه_خمینی_در_سال_۵۸_با_تحریک_صدام_و_هشت_سال_جنگ_خوابید #برنامه_قطار #برنامه_پلاسکو #ترساندن_مردم_از_رئیسی_و_کشاندنشان_پای_انتصابات #زلزله #نفت_کش #فعالین_محیط_زیست #ای_تی_آر #و_و_و_و_.... #تسلیت #بابک_رحمانی_شاعر ❌لطفا پیج را به دوستانتان معرفی کنید❌ 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 #ایران #تظاهرات سراسر ی
♥ ◾ هنوز #ایران پیڪر فرزندان پر سوخته اش در #نفت_کش #سانچی را تحویل نگرفته ڪه تیم های جستجو رفته اند #دنا تا از لابلای دندان های #ڪوه، پاره های تن دهها خانواده را بیرون بڪشند! چه خبر است؟ چرا این ڪابوس های بیداری تمام نمی شود؟! عڪس های زنان و دختران نگون بخت را در #سرپل_ذهاب می دیدم ڪه به جای پوشیدن چڪمه و بارانی و گرفتن عڪس زیر باران، پاچه شلوارها را داده اند بالا و با سطل و دیگ آب بارانی ڪه دور چادرها و ڪانڪس هایشان را مثل جزیره گرفته است اینور و آنور پرت می ڪنند بعد همان موقع خبرگزاری ها نوشتند : #ڪارلوس_ڪیروش از بانک سامان یک میلیون دلار ( تقریباً میلیارد تومان) گرفته است تا در چند تبلیغ این #بانک حاضر شود!... بعد هی بگویید آقا #پول نیست! هست! برای ما #مردم مفلوک نیست! #سهم ما فقط #درد است. #تسلیت است... این جیره هر روز مصیبت، خبر بد، مرگ، شیون، تسلیت ... ڪی تمام می شود؟ بیشتر از آنڪه غمگین باشیم و اشک آلود، پر از بغض و خشمیم. نمی دانیم از چه ڪسی گله ڪنیم؟ یا می دانیم و زورمان نمی رسد... خدایا! امسال همه بلایای طبیعی را روی ما آزمایش ڪردی، خودمان هم ڪه در تولید بلایای انسانی تخصص داریم، قربان لطف و ڪرمت! ڪمی هم حال خوب و اتفاق خوب نثارمان ڪن. شاید خودت هم خوشت آمد! آن وقت قول می دهیم جملگی « چار وقت دوزیم، ڪنیم شانه سرت»! #احسان_محمدی
( ・・・ پ ن:وقتی حکومتهای دیکتاتوری دچار ضعف مدیریتی و فساد و نا رضایتی شدید مردم میشوند از ترس اینکه مردم به سمت خیزش عمومی پیش نروند یک دشمن تراشی برنامه ریزی شده و یک مسئله انحرافی بزرگ پیش میکشند و مدام از فتنه دشمن و تهدیدات گروها ، کشورهای همسایه و سازمانهای جهانی میگویند و حادثه میسازند تا مردم مشکلات و بدبختی های خود را فراموش کرده و به خانه های خود باز گردند و باز این مسئله در زمان و مکان خود تکرار میشود #سینما_رکس_آبادان_۱۳۵۷ #خیزش_مردم_بر_علیه_خمینی_در_سال_۵۸_با_تحریک_صدام_و_هشت_سال_جنگ_خوابید #برنامه_قطار #برنامه_پلاسکو #ترساندن_مردم_از_رئیسی_و_کشاندنشان_پای_انتصابات #زلزله #نفت_کش #فعالین_محیط_زیست #ای_تی_آر #و_و_و_و_.... #تسلیت #بابک_رحمانی_شاعر ❌لطفا پیج را به دوستانتان معرفی کنید❌ 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 #ایران #تظاهرات سراسر ی
( ・・・ پ ن:وقتی حکومتهای دیکتاتوری دچار ضعف مدیریتی و فساد و نا رضایتی شدید مردم میشوند از ترس اینکه مردم به سمت خیزش عمومی پیش نروند یک دشمن تراشی برنامه ریزی شده و یک مسئله انحرافی بزرگ پیش میکشند و مدام از فتنه دشمن و تهدیدات گروها ، کشورهای همسایه و سازمانهای جهانی میگویند و حادثه میسازند تا مردم مشکلات و بدبختی های خود را فراموش کرده و به خانه های خود باز گردند و باز این مسئله در زمان و مکان خود تکرار میشود #سینما_رکس_آبادان_۱۳۵۷ #خیزش_مردم_بر_علیه_خمینی_در_سال_۵۸_با_تحریک_صدام_و_هشت_سال_جنگ_خوابید #برنامه_قطار #برنامه_پلاسکو #ترساندن_مردم_از_رئیسی_و_کشاندنشان_پای_انتصابات #زلزله #نفت_کش #فعالین_محیط_زیست #ای_تی_آر #و_و_و_و_.... #تسلیت #بابک_رحمانی_شاعر ❌لطفا پیج را به دوستانتان معرفی کنید❌ #ایران #تظاهرات سراسری
پ ن:وقتی حکومتهای دیکتاتوری دچار ضعف مدیریتی و فساد و نا رضایتی شدید مردم میشوند از ترس اینکه مردم به سمت خیزش عمومی پیش نروند یک دشمن تراشی برنامه ریزی شده و یک مسئله انحرافی بزرگ پیش میکشند و مدام از فتنه دشمن و تهدیدات گروها ، کشورهای همسایه و سازمانهای جهانی میگویند و حادثه میسازند تا مردم مشکلات و بدبختی های خود را فراموش کرده و به خانه های خود باز گردند و باز این مسئله در زمان و مکان خود تکرار میشود #سپاه_انگل_جنایتکار #سپاه_انگل_جنایتکار #طاعون_جمهوری_عسلامی #سینما_رکس_آبادان_۱۳۵۷ #خیزش_مردم_بر_علیه_خمینی_در_سال_۵۸_با_تحریک_صدام_و_هشت_سال_جنگ_خوابید #برنامه_قطار #برنامه_پلاسکو #ترساندن_مردم_از_رئیسی_و_کشاندنشان_پای_انتصابات #زلزله #نفت_کش #فعالین_محیط_زیست #ای_تی_آر #و_و_و_و_.... #تسلیت #بابک_رحمانی_شاعر
پ ن:وقتی حکومتهای دیکتاتوری دچار ضعف مدیریتی و فساد و نا رضایتی شدید مردم میشوند از ترس اینکه مردم به سمت خیزش عمومی پیش نروند یک دشمن تراشی برنامه ریزی شده و یک مسئله انحرافی بزرگ پیش میکشند و مدام از فتنه دشمن و تهدیدات گروها ، کشورهای همسایه و سازمانهای جهانی میگویند و حادثه میسازند تا مردم مشکلات و بدبختی های خود را فراموش کرده و به خانه های خود باز گردند و باز این مسئله در زمان و مکان خود تکرار میشود #سینما_رکس_آبادان_۱۳۵۷ #خیزش_مردم_بر_علیه_خمینی_در_سال_۵۸_با_تحریک_صدام_و_هشت_سال_جنگ_خوابید #برنامه_قطار #برنامه_پلاسکو #ترساندن_مردم_از_رئیسی_و_کشاندنشان_پای_انتصابات #زلزله #نفت_کش #فعالین_محیط_زیست #ای_تی_آر #و_و_و_و_.... #تسلیت #بابک_رحمانی_شاعر ❌لطفا پیج را به دوستانتان معرفی کنید❌
هنوز #ایران پیکر فرزندان پر سوخته اش در #نفت_کش #سانچی را تحویل نگرفته که تیم های جستجو رفته اند #دنا تا از لابلای دندان های کوه، پاره های تن دهها خانواده را بیرون بکشند! چه خبر است؟ چرا این کابوس های بیداری تمام نمیشود؟! عکس های زنان و دختران نگون بخت را در #سرپل_ذهاب میدیدم که به جای پوشیدن چکمه و بارانی و گرفتن عکس زیر باران، پاچه شلوارها را داده اند بالا و با سطل و دیگ آب بارانی که دور چادرها و کانکس هایشان را مثل جزیره گرفته است اینور و آنور پرت میکنند. بعد همان موقع خبرگزاری ها نوشتند : #کارلوس_کیروش از بانک سامان یک میلیون دلار ( تقریباً میلیارد تومان) گرفته است تا در چند تبلیغ این بانک حاضر شود! ... بعد هی بگویید آقا پول نیست!هست! برای ما مردم مفلوک نیست! سهم ما فقط درد است...تسلیت است! این جیره هر روز مصیبت، خبر بد، مرگ، شیون، تسلیت ... کی تمام میشود؟ بیشتر از آنکه غمگین باشیم و اشک آلود، پر از بغض و خشمیم. نمیدانیم از چه کسی گله کنیم؟ یا می دانیم و زورمان نمی رسد! پ.ن.: شدت آتش به حدی است که امکان امداد رسانی نیست. #پلاسکو شدت انفجار به حدی است که امکان امداد رسانی نیست. #معدن_یورت دمای حرارت به حدی است که امکان امداد رسانی نیست. #سانچی منطقه ی سقوط هواپیما به حدی صعب العبور است که امکان امداد رسانی نیست. #هواپیما بگو امکانات نداریم بگو عرضه نداریم وقتی پول مردم ملاخور میشه یا میره فلسطین و لبنان آخرش میشه این دیگه پ.ن.: لعنت بر #سیاست ... نمیدانم چرا ، هر بار که موضوعی برای نظام مقدس ما خطرناک میشود ، و به سرخط خبرها میرود اتفاقات عجیبی در کشور براه میافتد . #هاشمی_رفسنجانی که مُرد، #پلاسکو فرو ریخت و خبر #هاشمی دیگر مهم نبود . #تظاهرات دیماه که شدت گرفت ، نفتکش #سانچی غرق شد و به خبر اول کشور تبدیل گشت . و حالا که همه جا صحبت از مرگ یک استاد دانشگاه بنام دکتر #سیدامامی و بازداشت تعدادی از فعالان #محیط_زیست به اتهام جاسوسی سرخط خبرها شده ، ناگهان #سقوط_هواپیما !!! ... اما این بار با یک تیر دو نشان زدند . تا چند روز آینده ، این خبر میشود سرخط خبرها و کسی سراغی از خودکشی و یا قتل دکتر #سیدامامی نمیگیرد ، و هدف دومی را هم که زدند کشتن تعدادی از همانها بود که از #زندان آزادشان کردند .
#این_شبیخون_بلا_باز_چه_بود_که_طبق_معمول_رخ_نمود #ای_ساقی!! #️تسلیت..تسلیت. چه واژه رنج آوری! ودل آزاری! هر وقت دوستی سوگوار می شود، به او می گوییم: در غمت شریکیم. همین! این روزها بعد از سلام وبی هیچ مقدمه میگوییم: تسلیت هنوز #ایران_پیکر_فرزندان_پر_سوخته_اش_در #نفت_کش #سانچی را تحویل نگرفته که تیم های جستجو رفته اند #دنا_تا_از_لابلای_دندان_های_کوه، پاره های تن دهها خانواده را بیرون بکشند! چرا این کابوس های بیداری تمام نمی شود؟! #زنان و دختران نگون بخت در سرپل ذهاب به جای پوشیدن چکمه و بارانی و گرفتن عکس زیر باران، پاچه شلوارها را داده اند بالا و با سطل و دیگ آب بارانی که دور چادرها و کانکس هایشان را مثل جزیره گرفته است اینور و آنور پرت می کنند بعد همان موقع خبرگزاری ها نوشتند #کارلوس_کیروش از بانک سامان یک میلیون دلارگرفته است تا در چند تبلیغ این بانک حاضر شود! ... بعد هی بگویید بودجه نیست! ..هست! برای ما مردم مفلوک نیست! سهم ما فقط درد است. #تسلیت است... #️این جیره هر روز مصیبت، خبر بد، مرگ، شیون، تسلیت ... کی تمام می شود؟ بیش از آنکه غمگین باشیم و اشک آلود، پر از بغض و خشمیم. نمی دانیم از چه کسی گله کنیم؟ یا می دانیم و زورمان نمی رسد.! #خدایا امسال همه بلایای طبیعی را روی ما آزمایش کردی خودمان هم که در تولید بلایای انسانی تخصص داریم، قربان لطف و کرمت! کمی هم حال خوب و اتفاق خوب نثارمان کن. شاید خودت هم خوشت آمد! #سانحه_هوایی #سانچی #زلزله #کرمانشاه #انفجار_معدن_یورت_آزادشهر #آتش_سوزی #واژگون_شدن_اتوبوس #پلاسکو #اتش_نشان #ستاد_بحران_همیشه_در_گِل #مردم_مظلوم_ایران آقای #روحانی مابه تسلیت گفتن شما احتیاج نداریم #ستاد_بحران مابه کمک های بعدمردن احتیاج نداریم #قوه_قضاییه مابه همدردی شما نیازنداریم آقایون #لاریجانی ما به اشک وترحم محتاج نیستیم ما فقط #امنیت جانی میخوایم اوضاع مالی که خوب نشد پیشکشتون حداقل جونمونو باطمع زیادتون نگیرید 👍👍👍 این همان تشکر ویژه دولت از مردم همیشه در صحنه اس بابت همایش #۲۲بهمن،چه زود الوعده وفا کردین کجای حضورمردم رنگ مرگ داشت؟؟؟؟؟!!!!!!
چی میشه گفت تسلیت... تسلیت... تسلیت... دیگه چه مدل بلایی مونده که سر این مردم بیاد دریایی هوایی زمینی حتی زیر زمین(معدن یورت ازادشهر) امیدوارم این یک ماه باقی مونده از این سال سیاه بخیر بگذره خدا صبر بده به همه ما چرا که همه داغداریم🙏 #حادثه #سقوط #پرواز #تهران #یاسوج #زلزله #کرمانشاه #نفت_کش #سانچی #معدن #یورت #ازادشهر #تسلیت #ایران_من #خواننده #ترانه_سرا #اهنگساز #محمورضاگل #موزیک #پاپ #خواننده_پاپ #عزا_عمومی
’ ’ . میخوام بهت یه نشون کوچیک بدم که نتونی دَرش بیاری. #نفت_کش #هنر #کریستوف_والتز #تارنتینو #نقاشی #حرامزاده_های_لعنتی #راپید #سفارش
. -موهات اذیتت نمیکنه؟ -نه چطور مگه؟ -ولی پدر منو دراورده. #نفت_کش #نقاشی #زیبا #خشگل #بلا! #راپید #هنر #جونگی #سیاه_سفید #سفارش #بده #لامصب
ناوچه دماوند دومین کشتی جنگی کلاس موج نیروی دریایی ارتش ایران غرق شد ناوچه دماوند دومین کشتی جنگی کلاس موج است که در تاریخ ۱۸ اسفند ۹۳ به ناوگان شمال نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران پیوست. این کشتی جنگی که مقامات ایران آن را ناوشکن می‌نامند ، دومین ناوچه از کلاس موج است که بر مبنای ناوچه‌های ساخت انگلیس کلاس سام (الوند) در بخش صنایع دریایی شهید تمجیدی توسط دکتر سمندانی ساخته شد و از مشخصات و تجهیزات و تسلیحات مشابه با همتای بندرعباسی خود ناوچه جماران بهره می‌برد. این ناوچه جنگی در روز چهارشنبه ۲۰ دی و در هوایی توفانی دچار سانحه شد روابط عمومی نیروی دریایی ارتش همان زمان اعلام کرد:« افزایش سرعت باد و طوفان شدید” علت حادثه بوده آسیب‌های وارده ناچیز بوده و صدمه وارده در زمان کوتاهی برطرف خواهد شد خبرگزاری فارس نیز گزارش داد گروه‌های امداد و نجات در حال فعالیت هستند و اعضای خانواده‌های سرنشینان ناوشکن در محل حادثه حاضر شده‌اند. ۱۸ سرنشین این ناوچه در هنگام وقوع حادثه داخل ناوچه دماوند بوده‌ا‌ند که به گزارش خبرگزاری های داخلی شش نفر از این تعداد در لحظات اولیه به داخل دریا پرت شدند. منابع خبری غیررسمی از نجات ۴ نفر از این افراد خبر دادند اما از سرنوشت ۲ نفر دیگر خبری در دست نبود . هفته پیش رسانه ها خبر از پیدا شدن اجساد یکی از دو تن افسر ناوی مفقود شده را دادند . کماکان یک ناوی دیگر مفقود است . ناوشکن یا ناوچه دماوند در زمستان سال ۱۳۹۱ در مراسمی با حضور محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور وقت و فرماندهان ارشد نظامی در دریای خزر به آب انداخته شد. دماوند که حدود ۱۰۰ متر طول و بیش از ۱۳۰۰ تن وزن دارد، بعد از ناوشکن جماران ساخته شد که ابتدا جماران دو نام گرفت و بعد از آن تغییر نام داد. از ناوچه دماوند به عنوان یک ناوچه استراتژیک ایرانی نام برده می شود . اکنون با گذشت ۱۸ روز از تصادف این ناوچه . در روز یکشنبه خبر از غرق شدن آن داده می شود . بسیاری از فرماندهان سپاه و ارتش در زمان آتش گرفتن نفت کش سانچی اعلام آماده بودن کردند که در صورت موافقت دولت چین با اعزام نیروی تکاور و امداد رسان نفت کش را خاموش و به ایران منتقل کنند . این در حالی است که بعد از۱۸ روز از تصادم ناوچه دماوند در بندر انزلی به موج شکن های ساحلی عملا نیروهای امداد رسان و نیروی دریایی سپاه و ارتش هیچ اقدامی انجام ندادند و این ناوچه استراتژیک در آبهای کاسپین انزلی غرق شد ! #ایران_بریفینگ #اخبار #خبر #نفت_کش #سپاه #ارتش #ناوچه_دماوند #غرق #نیروی_دریایی #ناوشکن #نیروی_تکاور #افسر_ناوی #کشتی_جنگی #تصادف #الوند #ساحلی #کاسپین
. . 🖤🖤تو رفتی و دلم غمین شد 🖤🖤 . 🔴این کلیپ را آقای سامان دماوندی تهیه کرده و تقدیم به خانواده و روح بلند همکاران عزیز در حادثه نفتکش #سانچی کردند.(بخش سوم) . . . . 🔴🔴🔴 #نفت_آنلاین را فالو نمایید: 🆔 . . . #سانچی #نفتکش #سامان_دماوندی #نفت #نفت_کش
. 🖤🖤تو رفتی و دلم غمین شد 🖤🖤 . 🔴این کلیپ را آقای سامان دماوندی تهیه کرده و تقدیم به خانواده و روح بلند همکاران عزیز در حادثه نفتکش #سانچی کردند.(بخش دوم) . . . . 🔴🔴🔴 #نفت_آنلاین را فالو نمایید: 🆔 . . . #سانچی #نفتکش #سامان_دماوندی #نفت #نفت_کش
. 🖤🖤تو رفتی و دلم غمین شد 🖤🖤 . 🔴این کلیپ را آقای سامان دماوندی تهیه کرده و تقدیم به خانواده و روح بلند همکاران عزیز در حادثه نفتکش #سانچی کردند.(بخش اول) . . . . 🔴🔴🔴 #نفت_آنلاین را فالو نمایید: 🆔 . . . #سانچی #نفتکش #سامان_دماوندی #نفت #نفت_کش
⚡️ #سفارت_چین در نشست ابهام‌زدایی از حادثه #نفت_کش و کشته‌شدن دریانواردان ایرانی به خبرنگاران پنجاه هزارتومان هدیه داد! 😠😠😠 👈برخی از خبرنگاران به این اقدام توهین‌آمیز اعتراض کردند. 👈 جمهوری اسلامی چگونه با #چینی_های_زالو برخورد کرده اند که مردم ما را گدا می دانند ؟؟! #اقتصادی #سیاسی #حادثه #نفتکش
. 📽آیا احتمال بیرون آمدن کشتی سانچی و اجساد آن وجود دارد؟ . ▪️پاسخ سفیر چین را ببینید . 🔴🔴به #نفت_آنلاین بپیوندید: 🆔 . . . . . . #سانچی #نفتکش #سفیر_چین #نفتکش_سانچی⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️ #نفت_کش #نفت_کش_سانچی_بیرون_آوردن
. 📷 فرزندان شهید مهندس رضا زاده که در حادثه نفتکش سانچی به شهادت رسید. . . 🔴🔴🔴🔴 #نفت_آنلاین را فالو نمایید: 🆔 . . #سانچی #نفتکش_سانچی⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️ #نفت_آنلاین #نفت_کش
. 📷 شهید ابوذر نظامی که در حادثه نفتکش سانچی به شهادت رسید.روحش شاد . . . 🔴🔴🔴🔴 #نفت_آنلاین را فالو نمایید: 🆔 . . . #نفتکش_سانچی⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️ #سانچی #نفت_آنلاین #نفت_کش #ایرانی
. 🔴 ادای احترام به شهدای نفتکش سانچی در مدرسه عالی شهید مطهری . 🔸 با ترجمان، آنلاین باشید #سانچی #نفت_کش #روحانی #دولت #مطهری
اظهارات مسئولان چینی درباره #سانچی تلاش ها برای انتقال #پیکر خدمه و بررسی #جعبه_سیاه #نفت_کش سانچی در حال انجام است. ://./
بالاخره اهنگ حبیب بعد از فوتش از صدا و سیما برای درگذشتگان نفتکش سانچی پخش شد #حبیب #زنده_رود #اصفهان #مرگ_قو #مجوز #صداوسیما #میدان_امام #نوستالژیک #خاطره #سانچی #نفت_کش
🎬🎬🎬🎬 تیزر موج خاکستر با صدای سینا سرلک آهنگساز: بابک زرین ترانه: مهدی ایوبی تنظیم: بهتاش زرین میکس و مستر: ایمان احمدزاده طراح و ساخت تیزر: حمیدرضاکمالی فر . . . . ⚫تقدیم به روح بزرگ دریامردان سانچی⚫ . . #بابک_زرین #سینا_سرلک #نفتکش #نفت_کش #سانچی😔 #سانچی_مانند_پلاسکو_می_سوزد #پلاسکو #پلاسكو #رکس #اقیانوس #سانچی #سانچی_مانند_پلاسکو_جاودان_شد💔 #کلیپ #کشتی_سانچی #کشتی #دریانوردان #دریا #سوختن
👇👇👇 لینک تلگرام بالای صفحه قرار دارد برای دسترسی به مطلب،عکس،فیلم های پیج ما،به کانال تلگرامی رجوع کنید! . #سلام_همسنگر #لطفا_فالو_کنید . . #لشکر_سایبری_فدائیان_رهبر از پست های قبل🔜و از پست های بعد🔚دیدن کنید🔴 . . _ #کرمانشاه #زلزله #روحانی #رهبر #امام_سید_علی_خامنه_ای #سپاه #ارتش #بسیج #اقا #لاکچری #نفت_کش #سانچی #خدا #دوستی #دختر_پسر #تا_ #سیاسی_مهدویت
👇👇👇 لینک تلگرام بالای صفحه قرار دارد برای دسترسی به مطلب،عکس،فیلم های پیج ما،به کانال تلگرامی رجوع کنید! . #سلام_همسنگر #لطفا_فالو_کنید . . #لشکر_سایبری_فدائیان_رهبر از پست های قبل🔜و از پست های بعد🔚دیدن کنید🔴 . . _ #کرمانشاه #زلزله #روحانی #رهبر #امام_سید_علی_خامنه_ای #سپاه #ارتش #بسیج #اقا #لاکچری #نفت_کش #سانچی #خدا #دوستی #دختر_پسر #تا_ #سیاسی_مهدویت
👇👇👇 لینک تلگرام بالای صفحه قرار دارد برای دسترسی به مطلب،عکس،فیلم های پیج ما،به کانال تلگرامی رجوع کنید! . #سلام_همسنگر #لطفا_فالو_کنید . . #لشکر_سایبری_فدائیان_رهبر از پست های قبل🔜و از پست های بعد🔚دیدن کنید🔴 . . _ #کرمانشاه #زلزله #روحانی #رهبر #امام_سید_علی_خامنه_ای #سپاه #ارتش #بسیج #اقا #لاکچری #نفت_کش #سانچی #خدا #دوستی #دختر_پسر #تا_ #سیاسی_مهدویت👇👇👇 لینک تلگرام بالای صفحه قرار دارد برای دسترسی به مطلب،عکس،فیلم های پیج ما،به کانال تلگرامی رجوع کنید! . #سلام_همسنگر #لطفا_فالو_کنید . . #لشکر_سایبری_فدائیان_رهبر از پست های قبل🔜و از پست های بعد🔚دیدن کنید🔴 . . _ #کرمانشاه #زلزله #روحانی #رهبر #امام_سید_علی_خامنه_ای #سپاه #ارتش #بسیج #اقا #لاکچری #نفت_کش #سانچی #خدا #دوستی #دختر_پسر #تا_ #سیاسی_مهدویت
👇👇👇 لینک تلگرام بالای صفحه قرار دارد برای دسترسی به مطلب،عکس،فیلم های پیج ما،به کانال تلگرامی رجوع کنید! . #سلام_همسنگر #لطفا_فالو_کنید . . #لشکر_سایبری_فدائیان_رهبر از پست های قبل🔜و از پست های بعد🔚دیدن کنید🔴 . . _ #کرمانشاه #زلزله #روحانی #رهبر #امام_سید_علی_خامنه_ای #سپاه #ارتش #بسیج #اقا #لاکچری #نفت_کش #سانچی #خدا #دوستی #دختر_پسر #تا_ #سیاسی_مهدویت
. #بعد_از_سلام... "خوش سلیقه گی" همکارانم در مرکز اصفهان و برنامه خوب زنده رود به یاد دریادلان (مرغان شیدا) با صدای گرم زنده یاد حبیب محبیان 👉 برای مشاهده کامل به راست ورق بزنید 👉 . . #تلویزیون #اصفهان #زنده_رود #حبیب #حبیب_محبیان #شیدا #سانچی #نفت_کش #غو #ایران #چین #پیمان_طالبی #دریا #خواننده #شیدایی #غوی_زیبا #عشق #کشتی_سانچی #عاشق #دریادلان #مرگ_غو #آتش #محمدرضا_حسینیان
📷طرحی دیدنی از سالگرد شهادت آتش‌نشانان و هفتمین روز شهادت خدمه نفتکش سانچی پ . ن: برگرفته از کانال خبرگزاری تسنیم #شهید #شهدا #شهادت #شهدای_آتش_نشان #شهدای_آتشنشان #شهدای_نفتکش #شهدای_نفتکش_سانچی #پلاسکو #سانچی #آتش_نشان #آتشنشان #نفتکش #نفت_کش
حضور استاندار آذربایجان شرقی در مراسم بهرام اتحاد یکی افسران حادثه دیده در کشتی سانچی. #تسلیت #شبکه_خبر #سانچی #نفت_کش
٧
آنقدر عزا بر سرمان ریخته اند که فرصتِ زاری نداریم.
#هوشنگ_گلشیری
__ 
مرگ بیدادی است که مگر در آگاهیِ آدمی، در هیچ کجای این جهان نمی گنجد. در تصورِ آدمی در برابر مرگِ دیگری. و فرصتی که برخاسته از این آگاهی، حق اوست برای به سوگ نشستن. و اندیشیدن از مرگ تا اندیشیدن به مرگ. در این سرزمین اما مرگ به هیچ کجا غیر آن دهان سردِ مکنده ختم نمی شود. مرگ اندیشی لزوما شهید پرورانه یا مظلوم نمایانه نیست. سنتِ شهید نمایی، خود متهمیِ مدام با احساسِ گناهی تاریخی پیوند خورده است. احساسی که نه تجربه ی مرگ، که تلفِ زندگی است. مرگی که تجربه نشود، حضورِ مدامِ غیر قابلِ انکارش، هر نفسی را در گودیِ خودش فرو خواهد برد. چنین سنتی نه در پیِ پذیرش مرگ، که در پیِ انکار زندگی است.
__ 
ما هرگز مرگ را که تجربه ای است غم انگیز، به سالیان و سالیان و سالیان، به تمامی تجربه نکرده ایم. همیشه سرِ بزنگاه، حرفی، عملی، ناشیانه یا از سرِ خباثت در تجربه ی شخصی یا همگانی سوگواری خدشه ای وارد کرده جبران ناپذیر. ماجراهای اخیر شاهدان تپنده ی این واقعیتِ مکرراند.
__
 حاکمیتی که از تختِ خوابِ آدمیزاد هم نمی گذرد و در عین حال، کلافِ سردرگمِ فکریش همچون وضعیت اقتصاد به بن بست و بهتر که بگویم به رسوایی و زور و وقاحتِ آشکار رسیده، طبعا، چنان که می کُشد، دست از سرِ مرگ، پس از واقعه هم بر نمی دارد. مرگ و ماجرایش حتی در ایدئولوژیک ترین شکل ممکن هم جز به دستور و اجازه و جز در چارچوبِ مد نظر اجازه ی هیچ بروزی ندارد. چارچوبی که هر محرم، افسارگسیخته تر، بروزِ خودش را به روز می کند. حتی اگر فرسخ ها دورتر رفته باشد از آن چه معنوی و مذهبی گمان می کنیم... ورنه رویدادهای طبیعی در طبیعی بودنِ خود دشوارترین مساله نیستند. دشواریِ واقع، رفتارِ پس از واقعه است. آبِ سردی که در آن، صد وجب غرق شده ایم. آب سردی که هرگز طبیعی نیست و غریقان مگر اجتماع –فرد به فردمان- نیستیم. فاجعه البته محدود به جغرافیایی نیست و تا آدمی هست، فاجعه، صراحتِ معنای خودش را حفظ می کند. مساله، رویکرد قدرت و اجتماع در برابرِ فجایعی است که گاه، حتی در طبیعی ترین شکلِ ممکن، خود از مسببانِ اصلیِ آن است. مرگ هم در قاطعیت حضورش طبیعی است، مساله بر سر چگونگیِ برخورد و چگونگی رفتار، رفتارِ یک سیستم با بازماندگان، در برابر جامعه، با جسدهای حاضر یا مفقود مردگان و در نهایت با سنگِ قبر و یادِ مردگان است. و لبِ کلام من این است: حاکمیتی که فرصتِ سوگواری را تلف کرده است. جماعتی که سوگواری را در چنین مهلکه به چنین مضحکه ای کشانده اند.
____
ادامه در كامنت  اول
٧ آنقدر عزا بر سرمان ریخته اند که فرصتِ زاری نداریم. #هوشنگ_گلشیری مرگ بیدادی است که مگر در آگاهیِ آدمی، در هیچ کجای این جهان نمی گنجد. در تصورِ آدمی در برابر مرگِ دیگری. و فرصتی که برخاسته از این آگاهی، حق اوست برای به سوگ نشستن. و اندیشیدن از مرگ تا اندیشیدن به مرگ. در این سرزمین اما مرگ به هیچ کجا غیر آن دهان سردِ مکنده ختم نمی شود. مرگ اندیشی لزوما شهید پرورانه یا مظلوم نمایانه نیست. سنتِ شهید نمایی، خود متهمیِ مدام با احساسِ گناهی تاریخی پیوند خورده است. احساسی که نه تجربه ی مرگ، که تلفِ زندگی است. مرگی که تجربه نشود، حضورِ مدامِ غیر قابلِ انکارش، هر نفسی را در گودیِ خودش فرو خواهد برد. چنین سنتی نه در پیِ پذیرش مرگ، که در پیِ انکار زندگی است. ما هرگز مرگ را که تجربه ای است غم انگیز، به سالیان و سالیان و سالیان، به تمامی تجربه نکرده ایم. همیشه سرِ بزنگاه، حرفی، عملی، ناشیانه یا از سرِ خباثت در تجربه ی شخصی یا همگانی سوگواری خدشه ای وارد کرده جبران ناپذیر. ماجراهای اخیر شاهدان تپنده ی این واقعیتِ مکرراند. حاکمیتی که از تختِ خوابِ آدمیزاد هم نمی گذرد و در عین حال، کلافِ سردرگمِ فکریش همچون وضعیت اقتصاد به بن بست و بهتر که بگویم به رسوایی و زور و وقاحتِ آشکار رسیده، طبعا، چنان که می کُشد، دست از سرِ مرگ، پس از واقعه هم بر نمی دارد. مرگ و ماجرایش حتی در ایدئولوژیک ترین شکل ممکن هم جز به دستور و اجازه و جز در چارچوبِ مد نظر اجازه ی هیچ بروزی ندارد. چارچوبی که هر محرم، افسارگسیخته تر، بروزِ خودش را به روز می کند. حتی اگر فرسخ ها دورتر رفته باشد از آن چه معنوی و مذهبی گمان می کنیم... ورنه رویدادهای طبیعی در طبیعی بودنِ خود دشوارترین مساله نیستند. دشواریِ واقع، رفتارِ پس از واقعه است. آبِ سردی که در آن، صد وجب غرق شده ایم. آب سردی که هرگز طبیعی نیست و غریقان مگر اجتماع –فرد به فردمان- نیستیم. فاجعه البته محدود به جغرافیایی نیست و تا آدمی هست، فاجعه، صراحتِ معنای خودش را حفظ می کند. مساله، رویکرد قدرت و اجتماع در برابرِ فجایعی است که گاه، حتی در طبیعی ترین شکلِ ممکن، خود از مسببانِ اصلیِ آن است. مرگ هم در قاطعیت حضورش طبیعی است، مساله بر سر چگونگیِ برخورد و چگونگی رفتار، رفتارِ یک سیستم با بازماندگان، در برابر جامعه، با جسدهای حاضر یا مفقود مردگان و در نهایت با سنگِ قبر و یادِ مردگان است. و لبِ کلام من این است: حاکمیتی که فرصتِ سوگواری را تلف کرده است. جماعتی که سوگواری را در چنین مهلکه به چنین مضحکه ای کشانده اند. ادامه در كامنت اول
سانچی هم مث همه بدوختییل دیه که گذشت و فراموش ویمو! خدابیامرزشون یادشون گرامی⚫️⚓️🚢 . . . #عذاداری #بوشهر #رسم #سانچی #نفتکش #نفت_کش #دریا #سنج #دمبام
پ ن:وقتی حکومتهای دیکتاتوری دچار ضعف مدیریتی و فساد و نا رضایتی شدید مردم میشوند از ترس اینکه مردم به سمت خیزش عمومی پیش نروند یک دشمن تراشی برنامه ریزی شده و یک مسئله انحرافی بزرگ پیش میکشند و مدام از فتنه دشمن و تهدیدات گروها ، کشورهای همسایه و سازمانهای جهانی میگویند و حادثه میسازند تا مردم مشکلات و بدبختی های خود را فراموش کرده و به خانه های خود باز گردند و باز این مسئله در زمان و مکان خود تکرار میشود #خر_خودتی_بیشرف #سینما_رکس_آبادان_۱۳۵۷ #خیزش_مردم_بر_علیه_خمینی_در_سال_۵۸_با_تحریک_صدام_و_هشت_سال_جنگ_خوابید #برنامه_قطار #برنامه_پلاسکو #ترساندن_مردم_از_رئیسی_و_کشاندنشان_پای_انتصابات #زلزله #نفت_کش #و_و_و_و_.... #تسلیت #بابک_رحمانی_شاعر ❌لطفا پیج را به دوستانتان معرفی کنید❌
. تمامِ لحظه هایم سوخت؛ غمخواری نشد پیدا دگر اُمیّد ساحل نیست؛ مرا خاموش کن دریا #عباس_محقق #دریا #دریانورد #سانچی #حادثه #نفت_کش #کشتی