همه عکس ها و کلیپ های ورق_پاره_تنهایی در اینستاگرام

loading...
Dariush_jelini
گم شدی توی کوچه ی کدوم شهر
که دیگه برگشتِ تورو ندیدم
کجای قصّه گم شدی که دیگه
بعدِ تو مرگُ واسه خود خریدم

رفتی و هستیم رو بردی با خود
من دیگه آدمِ قدیم نبودم
جایِ ترانه های عاشقانه
سرودِ تنهایی رُ میسرودم

اونقده توی شعرام از تو‌گفتم
اونقده نازچشماتُ خریدم
که دیگه لایقم نمیدونستی
گفتی که«دیگه از دلت بُریدم»

گفتی که«راهِ ما جدا شد از هم»
«هرکدوم از ما توو یه راهی میریم»
گفتی که«دیگه هر کدوم از ماها»
«جا توو یه خونه ی دیگه میگیریم»

گفتی و رفتی و منُ شکستی
بعدِ تو روزام مثِ شب سیاهِ
وقتی تو بودی زندگی قشنگ بود
وقتی که نیستی زندگی تباهِ

من هنوزم برای دیدنِ تو
کوچه به کوچه شهر به شهر میگردم
گرمی میبخشه هنوزم خیالت
به دستای نحیف و زار و زردم...
#dariush_jelini
#شعر#شاعر#غزل#ترانه#چهارپاره#عشق#گمشده
#تهران#کرج#شیراز#اصفهان#گرگان#مشهد#کیش
#تبریز#ارومیه#چالوس#نوشهر#رامسر#ساری
#قائم شهر#شاهرود#زاهدان#سنندج#یاسوج
#کرمانشاه#ورق_پاره_تنهایی#داریوش_جلینی
_ گم شدی توی کوچه ی کدوم شهر که دیگه برگشتِ تورو ندیدم کجای قصّه گم شدی که دیگه بعدِ تو مرگُ واسه خود خریدم رفتی و هستیم رو بردی با خود من دیگه آدمِ قدیم نبودم جایِ ترانه های عاشقانه سرودِ تنهایی رُ میسرودم اونقده توی شعرام از تو‌گفتم اونقده نازچشماتُ خریدم که دیگه لایقم نمیدونستی گفتی که«دیگه از دلت بُریدم» گفتی که«راهِ ما جدا شد از هم» «هرکدوم از ما توو یه راهی میریم» گفتی که«دیگه هر کدوم از ماها» «جا توو یه خونه ی دیگه میگیریم» گفتی و رفتی و منُ شکستی بعدِ تو روزام مثِ شب سیاهِ وقتی تو بودی زندگی قشنگ بود وقتی که نیستی زندگی تباهِ من هنوزم برای دیدنِ تو کوچه به کوچه شهر به شهر میگردم گرمی میبخشه هنوزم خیالت به دستای نحیف و زار و زردم... #شعر #شاعر #غزل #ترانه #چهارپاره #عشق #گمشده #تهران #کرج #شیراز #اصفهان #گرگان #مشهد #کیش #تبریز #ارومیه #چالوس #نوشهر #رامسر #ساری #قائم شهر #شاهرود #زاهدان #سنندج #یاسوج #کرمانشاه #ورق_پاره_تنهایی #داریوش_جلینی
Dariush_jelini
با صد دریغ و آه مقلوبِ اشتباه
افتادیم از نفس رفتیم به کوره راه
با قلبی بی امید با پرچمی سپید
با رنگی‌که پرید حتا زِ روی ماه

آشفته و خراب دنبالِ یه سراب
شد نقشه های‌ما یکسر همه بر آب
توو بهتِ سرگذشت آب از سَرَم گذشت
تاریخ بر نگشت دیگر مگر به خواب

شب بود هرچه بود دیگر سحر نبود
خورشید هم دگر رنگش شده کبود
ما مست و روو سیاه دنبالِ قرصِ ماه
دنیایی از گناه ما را گرفته بود

چی بود خواستمون 
چی شد نصیبمون
رفتیم به قهقرا 
رفتیم به بی نشون

شد خسته روحمون 
آهسته حرفامون
جسته دیگه خوشی
از روو دیوارامون

میباره چون تگرگ چون دانه های برگ
بر جسم و جانِ ما آوار های مرگ
بشکسته بالِ ما آشوبِ حالِ ما
اندر خیالِ ما خشکیده شاخ و برگ

دشمن درین دیار سرگرمِ کسب و کار
ما مانده ایم درین دنیای انتظار
بی تابِ آخریم توو خون شناوریم
هی تاب میخوریم روی طنابِ دار

آبادِ زندونا آب نیس توو ناودونا
سَر در گُمن همه توی خیابونا
تقدیرِ ما عذاب دنیای ما خراب
رویاهامون سراب مثلِ بیابونا

چی بود خواستمون 
چی شد نصیبمون
رفتیم به قهقرا 
رفتیم به بی نشون

شد خسته روحمون 
آهسته حرفامون
جسته دیگه خوشی
از روو دیوارامون...
#dariush_jelini
#شعر#ترانه#غزل#چهارپاره#موسیقی#قهقرا
#تهران#کرج#شیراز#اصفهان#گرگان#استقلال
#عشق#تبریز#ارومیه#خرمشهر#سنندج#یاسوج
#گنبد#موزیک#ورق_پاره_تنهایی#داریوش_جلینی
_ با صد دریغ و آه مقلوبِ اشتباه افتادیم از نفس رفتیم به کوره راه با قلبی بی امید با پرچمی سپید با رنگی‌که پرید حتا زِ روی ماه آشفته و خراب دنبالِ یه سراب شد نقشه های‌ما یکسر همه بر آب توو بهتِ سرگذشت آب از سَرَم گذشت تاریخ بر نگشت دیگر مگر به خواب شب بود هرچه بود دیگر سحر نبود خورشید هم دگر رنگش شده کبود ما مست و روو سیاه دنبالِ قرصِ ماه دنیایی از گناه ما را گرفته بود چی بود خواستمون چی شد نصیبمون رفتیم به قهقرا رفتیم به بی نشون شد خسته روحمون آهسته حرفامون جسته دیگه خوشی از روو دیوارامون میباره چون تگرگ چون دانه های برگ بر جسم و جانِ ما آوار های مرگ بشکسته بالِ ما آشوبِ حالِ ما اندر خیالِ ما خشکیده شاخ و برگ دشمن درین دیار سرگرمِ کسب و کار ما مانده ایم درین دنیای انتظار بی تابِ آخریم توو خون شناوریم هی تاب میخوریم روی طنابِ دار آبادِ زندونا آب نیس توو ناودونا سَر در گُمن همه توی خیابونا تقدیرِ ما عذاب دنیای ما خراب رویاهامون سراب مثلِ بیابونا چی بود خواستمون چی شد نصیبمون رفتیم به قهقرا رفتیم به بی نشون شد خسته روحمون آهسته حرفامون جسته دیگه خوشی از روو دیوارامون... #شعر #ترانه #غزل #چهارپاره #موسیقی #قهقرا #تهران #کرج #شیراز #اصفهان #گرگان #استقلال #عشق #تبریز #ارومیه #خرمشهر #سنندج #یاسوج #گنبد #موزیک #ورق_پاره_تنهایی #داریوش_جلینی
Dariush_jelini
همچون درختِ سرو ما ایستاده ایم
بر بی تکلّفی ما تن نداده ایم

ما تازیانه را سر خم نمیکنیم
از خوانِ روزگار جز بد نخورده ایم

تاریخِ ما گواه بر راست قامتیست
گرچه بدستِ دهر ما سیلی خورده ایم

از هر طرف به ما داغی روانه است
«ما آن شقایقیم که با داغ زاده ایم»

خصمی ذبون و بد بر ما احاطه شد
زخمی نبوده که زین شَر نَبُرده ایم

بغضی که در گلوست فریاد میشود
مدت زمانی هست که این بغض خورده ایم

بحری پُر از خطر در پیشِ روی ماست
دل را به موجِ این دریا سپرده ایم

بر گُرده های ما شلاق خورده است
هر ضربه را هزار ضربه شمرده ایم

در روزِ انتقام مشت است دستِ ما
بر خونِ خود قَسَم با اشک خورده ایم...
#dariush_jelini
#شعر#شاعر#ترانه#غزل#چهارپاره#انتقام#تهران
#کرج#شیراز#اصفهان#گرگان#مشهد#تبریز#کیش
#ارومیه#گنبد#چالوس#رامسر#نوشهر#بجنورد
#زاهدان#کرمانشاه#یاسوج#ورق_پاره_تنهایی
#استقلال#داریوش_جلینی
_ همچون درختِ سرو ما ایستاده ایم بر بی تکلّفی ما تن نداده ایم ما تازیانه را سر خم نمیکنیم از خوانِ روزگار جز بد نخورده ایم تاریخِ ما گواه بر راست قامتیست گرچه بدستِ دهر ما سیلی خورده ایم از هر طرف به ما داغی روانه است «ما آن شقایقیم که با داغ زاده ایم» خصمی ذبون و بد بر ما احاطه شد زخمی نبوده که زین شَر نَبُرده ایم بغضی که در گلوست فریاد میشود مدت زمانی هست که این بغض خورده ایم بحری پُر از خطر در پیشِ روی ماست دل را به موجِ این دریا سپرده ایم بر گُرده های ما شلاق خورده است هر ضربه را هزار ضربه شمرده ایم در روزِ انتقام مشت است دستِ ما بر خونِ خود قَسَم با اشک خورده ایم... #شعر #شاعر #ترانه #غزل #چهارپاره #انتقام #تهران #کرج #شیراز #اصفهان #گرگان #مشهد #تبریز #کیش #ارومیه #گنبد #چالوس #رامسر #نوشهر #بجنورد #زاهدان #کرمانشاه #یاسوج #ورق_پاره_تنهایی #استقلال #داریوش_جلینی
Dariush_jelini
آهای آهای کوهِ دنا چیکارا کردی تو با ما
مردممون گناه دارن صاحاب نداره مُلکِ ما

جوون و مرد و زن و پیر شدن به دستِ تو اسیر
سیاه پوشوندی به تنِ مردمِ این خاکِ دلیر

خورده به تو طیاره مون آدمای بیچاره مون
روو دستای تو جون دادن نمونده راهِ چاره مون

گرد و غبار،زمین،هوا
کشتیای روو دریاها
رحمی کنین شما به این
ملتِ پاکِ بی نوا

مسئولینِ ما که خوبن!!عاشقِ کار و محجوبن
برای آسایشِ ما سَر رو به دیوار میکوبن!!! پلاسکو که آروم گرفت معدنِ یورت جاشُ گرفت
کُردِ غیور جای خونه جا توی چادرا گرفت

سانچیِ ما یه هفته سوخت چش براهِ چینیا دوخت
دلش رو به دریا زد و تمومِ دنیا رو فروخت

گرد و غبار،زمین،هوا
کشتیای روو دریاها
رحمی کنین شما به این
ملتِ پاکِ بی نوا...
پ.ن:حوادث دیگه داره جزئی از زندگی روزمره ی ما میشه.بی ارزشترین چیز در اینجا،با ارزشترین دارایی هر فرده یعنی جونش.تسلیت فراوان به بازماندگان این سانحه و تمامی ملت ایران.
#dariush_jelini
#شعر#ترانه#موسیقی#موزیک#هواپیما#دنا#تهران
#کرج#شیراز#اصفهان#گرگان#یاسوج#مشهد
#تبریز#ارومیه#گنبد#کرمانشاه#کرمان#پلاسکو
#سانچی#یورت#اهواز#ورق_پاره_تنهایی
#داریوش_جلینی.
_ آهای آهای کوهِ دنا چیکارا کردی تو با ما مردممون گناه دارن صاحاب نداره مُلکِ ما جوون و مرد و زن و پیر شدن به دستِ تو اسیر سیاه پوشوندی به تنِ مردمِ این خاکِ دلیر خورده به تو طیاره مون آدمای بیچاره مون روو دستای تو جون دادن نمونده راهِ چاره مون گرد و غبار،زمین،هوا کشتیای روو دریاها رحمی کنین شما به این ملتِ پاکِ بی نوا مسئولینِ ما که خوبن!!عاشقِ کار و محجوبن برای آسایشِ ما سَر رو به دیوار میکوبن!!! پلاسکو که آروم گرفت معدنِ یورت جاشُ گرفت کُردِ غیور جای خونه جا توی چادرا گرفت سانچیِ ما یه هفته سوخت چش براهِ چینیا دوخت دلش رو به دریا زد و تمومِ دنیا رو فروخت گرد و غبار،زمین،هوا کشتیای روو دریاها رحمی کنین شما به این ملتِ پاکِ بی نوا... پ.ن:حوادث دیگه داره جزئی از زندگی روزمره ی ما میشه.بی ارزشترین چیز در اینجا،با ارزشترین دارایی هر فرده یعنی جونش.تسلیت فراوان به بازماندگان این سانحه و تمامی ملت ایران. #شعر #ترانه #موسیقی #موزیک #هواپیما #دنا #تهران #کرج #شیراز #اصفهان #گرگان #یاسوج #مشهد #تبریز #ارومیه #گنبد #کرمانشاه #کرمان #پلاسکو #سانچی #یورت #اهواز #ورق_پاره_تنهایی #داریوش_جلینی.
Dariush_jelini
من یه بغضم تو یه عروسی که
نه باید بشکنه نه دیده بشه
باید آروم توو خودم بمیرم
شبیهِ اون‌جنین که سٍقط میشه

هیچکس حرفامُ نمیفهمه
هیچکس رازمُ نمیدونه
پس کجاس اون کسی که از چشمام
میتونه دردِ قلبمُ بخونه

کو؟کجا رفت لحظه ی شادی؟
چرا هرگز اونو نمیبینم
دیگه تا کی باید توو این دنیا
یکسره گلهای غمُ بچینم

پیِ ردِ پاهای مرگم من
توی این روزای به ظاهر خوب
زندگی با تمامِ خوبیهاش
نیست دیگه برای من محبوب

پیشِ روم مرگِ حتمی رو دارم
پشتِ سر نیست راهِ برگشتی
من همون تک درختِ بی سایه م
که بجا مونده تنها توو دشتی...
#dariush_jelini
#شعر#شاعر#غزل#ترانه#چهارپاره#بغض#تهران
#کرج#شیراز#اصفهان#گرگان#مشهد#تبریز‌
#ارومیه#گنبد#چالوس#نوشهر#اهواز#آبادان
#کرمانشاه#بجنورد#کرمان#بیرجند#کرمان
#ورق_پاره_تنهایی#داریوش_جلینی
_ من یه بغضم تو یه عروسی که نه باید بشکنه نه دیده بشه باید آروم توو خودم بمیرم شبیهِ اون‌جنین که سٍقط میشه هیچکس حرفامُ نمیفهمه هیچکس رازمُ نمیدونه پس کجاس اون کسی که از چشمام میتونه دردِ قلبمُ بخونه کو؟کجا رفت لحظه ی شادی؟ چرا هرگز اونو نمیبینم دیگه تا کی باید توو این دنیا یکسره گلهای غمُ بچینم پیِ ردِ پاهای مرگم من توی این روزای به ظاهر خوب زندگی با تمامِ خوبیهاش نیست دیگه برای من محبوب پیشِ روم مرگِ حتمی رو دارم پشتِ سر نیست راهِ برگشتی من همون تک درختِ بی سایه م که بجا مونده تنها توو دشتی... #شعر #شاعر #غزل #ترانه #چهارپاره #بغض #تهران #کرج #شیراز #اصفهان #گرگان #مشهد #تبریز‌ #ارومیه #گنبد #چالوس #نوشهر #اهواز #آبادان #کرمانشاه #بجنورد #کرمان #بیرجند #کرمان #ورق_پاره_تنهایی #داریوش_جلینی
Dariush_jelini
شاید این شعرِ آخرم باشه
قبلِ رفتن به سمتِ ویرانی
اندکی قبل تر ز نابودی
توی‌گوری عمیق و طولانی

منُ شاید که خودکشی‌کردن!!!
توو یه سلولِ تنگ توو زندان
ببین انگار داره تکون میخوره
روو لباسم جنازه ای بی جان

بعدِ مرگم شاید که معتاد شم!!!
یا یه یاغی بشم مثِ سارو!!!
پرت شم شاید از روی بومی
یا بشم یه قاچاقچیِ دارو!! مرگِ من رُ رقم زدن شاید
با یه تزریق توی بهداری
یا که مدفون بشم با یه لرزه
زیرِ آوارِ سقف و دیواری

واپسین لحظه های عمرم رُ
اینجا شاید به سوگ میشینم
شاید این بارِ آخری باشه
عکسمو توی آینه میبینم

آخرین ضربه های شلاقه
که داره من رُ خط خطی میکنه
شاید این دفعه جون به در نَبَرم
اینُ دژخیمِ من فقط میدونه...
#dariush_jelini
#شعر#ترانه#غزل#چهارپاره#خودکشی#تهران
#کرج#شیراز#اصفهان#گرگان#مشهد#تبریز#قشم
#ارومیه#اردبیل#گنبد#چالوس#نوشهر#بوشهر
#زاهدان#سنندج#کرمانشاه#آبادان#اهواز
#ورق_پاره_تنهایی#داریوش_جلینی
_ شاید این شعرِ آخرم باشه قبلِ رفتن به سمتِ ویرانی اندکی قبل تر ز نابودی توی‌گوری عمیق و طولانی منُ شاید که خودکشی‌کردن!!! توو یه سلولِ تنگ توو زندان ببین انگار داره تکون میخوره روو لباسم جنازه ای بی جان بعدِ مرگم شاید که معتاد شم!!! یا یه یاغی بشم مثِ سارو!!! پرت شم شاید از روی بومی یا بشم یه قاچاقچیِ دارو!! مرگِ من رُ رقم زدن شاید با یه تزریق توی بهداری یا که مدفون بشم با یه لرزه زیرِ آوارِ سقف و دیواری واپسین لحظه های عمرم رُ اینجا شاید به سوگ میشینم شاید این بارِ آخری باشه عکسمو توی آینه میبینم آخرین ضربه های شلاقه که داره من رُ خط خطی میکنه شاید این دفعه جون به در نَبَرم اینُ دژخیمِ من فقط میدونه... #شعر #ترانه #غزل #چهارپاره #خودکشی #تهران #کرج #شیراز #اصفهان #گرگان #مشهد #تبریز #قشم #ارومیه #اردبیل #گنبد #چالوس #نوشهر #بوشهر #زاهدان #سنندج #کرمانشاه #آبادان #اهواز #ورق_پاره_تنهایی #داریوش_جلینی
Dariush_jelini
برای یه شهزاده ای مثلِ تو
منم تنها یه عاشقِ پاپتی
بجز عشق چیزی ندارم برات
منِ بی کَسِ ساده ی لعنتی

تو چشمات به راهِ سواری با اسب
که دنیا رو واست چراغون کنه
یه فانوس بگیره توی دستاش و
شبا رُ واست نور بارون کنه

من اما ندارم توو هفت آسمون
یه دونه ستاره واسه دلخوشی
میدونم یه روز از همین روز ها
با افسونِ چشمات منُ میکُشی

تو چشم انتظاری سواری بیاد
بیدارت کنه با یه بوسه تو رو
آخه تو سپید برفیِ قصه ای
ندیده کسی جز توو قصه تو رو

ولی من ندارم جسارت واسه
به لبهای نازِ تو بوسه زدن
به صورت یا چشمات نگاه کردن و
یا حتا توی خوابِ تو آمدن

برای یه شهزاده ای مثلِ تو
منم تنها یه عاشقِ پاپتی
بجز عشق چیزی ندارم برات
منِ بی کَسِ ساده ی لعنتی...
#dariush_jelini
#شعر#شاعر#ترانه#غزل#چهارپاره#پاپتی#تهران
#کرج#شیراز#اصفهان#گرگان#مشهد#تبریز#کیش
#ارومیه#زنجان#همدان#گنبد#بجنورد#قوچان
#زاهدان#اهواز#آبادان#بوشهر#ورق_پاره_تنهایی
#داریوش_جلینی.
_ برای یه شهزاده ای مثلِ تو منم تنها یه عاشقِ پاپتی بجز عشق چیزی ندارم برات منِ بی کَسِ ساده ی لعنتی تو چشمات به راهِ سواری با اسب که دنیا رو واست چراغون کنه یه فانوس بگیره توی دستاش و شبا رُ واست نور بارون کنه من اما ندارم توو هفت آسمون یه دونه ستاره واسه دلخوشی میدونم یه روز از همین روز ها با افسونِ چشمات منُ میکُشی تو چشم انتظاری سواری بیاد بیدارت کنه با یه بوسه تو رو آخه تو سپید برفیِ قصه ای ندیده کسی جز توو قصه تو رو ولی من ندارم جسارت واسه به لبهای نازِ تو بوسه زدن به صورت یا چشمات نگاه کردن و یا حتا توی خوابِ تو آمدن برای یه شهزاده ای مثلِ تو منم تنها یه عاشقِ پاپتی بجز عشق چیزی ندارم برات منِ بی کَسِ ساده ی لعنتی... #شعر #شاعر #ترانه #غزل #چهارپاره #پاپتی #تهران #کرج #شیراز #اصفهان #گرگان #مشهد #تبریز #کیش #ارومیه #زنجان #همدان #گنبد #بجنورد #قوچان #زاهدان #اهواز #آبادان #بوشهر #ورق_پاره_تنهایی #داریوش_جلینی.
Dariush_jelini
نمیدونم چرا نمیشه حتا
یه شب رُ بی فکرِ چشات سَر کنم
من که دلم به چشمای تو بنده
نمیتونم دلُ مکدّر کنم

چشمای تو بهارِ سبز و روشن
من ولی یه خزونِ سرد و زردم
یه فصلِ پُر سرما میونِ ما هست
عمریه دارم پیِ تو‌ میگردم

من واسه داشتنِ نگاهِ سبزت
میخوام که دنیا رو‌بهم بریزم
بچسبونم بهارُ به خزون و
بگم که دنیای منی عزیزم

بدونِ تو دنیای من تباهه
کوچه ها خاطراتِ خوش ندارن
جیرجیرکا دیگه با جیرجیراشون
کوچه ها رُ روو سَر نمی گذارن

پروانه بیخیالِ شمع میشه و
خبر دیگه از گل و از بهار نیس
نمیبینی دخترِ همسایه رُ
که با عروسک پیِ خاله بازیس

قشنگی پَر میکشه از دنیا و
دیگه تمومِ روزا تکراریه
برای من توو این روزای غمگین
فکرِ چشات یه جوری دلداریه

دار و ندارِ من فقط چشاتِ
همینُ تنها توی دنیا دارم
هر شبُ من با یادِ تو سَرَم رو
روو بالشِ سردِ خودم میزارم

بدونِ تو دنیای من تباهه
کوچه ها خاطراتِ خوش ندارن
جیرجیرکا دیگه با جیرجیراشون
کوچه ها رُ روو سَر نمی گذارن...
#dariush_jelini
#شعر#شاعر#غزل#ترانه#چهارپاره#چشات#تهران
#کرج#شیراز#اصفهان#گرگان#مشهد#تبریز#کیش
#ارومیه#اردبیل#قشم#اهواز#آبادان#بجنورد
#زاهدان#بوشهر#قشم#ورق_پاره_تنهایی
#داریوش_جلینی
_ نمیدونم چرا نمیشه حتا یه شب رُ بی فکرِ چشات سَر کنم من که دلم به چشمای تو بنده نمیتونم دلُ مکدّر کنم چشمای تو بهارِ سبز و روشن من ولی یه خزونِ سرد و زردم یه فصلِ پُر سرما میونِ ما هست عمریه دارم پیِ تو‌ میگردم من واسه داشتنِ نگاهِ سبزت میخوام که دنیا رو‌بهم بریزم بچسبونم بهارُ به خزون و بگم که دنیای منی عزیزم بدونِ تو دنیای من تباهه کوچه ها خاطراتِ خوش ندارن جیرجیرکا دیگه با جیرجیراشون کوچه ها رُ روو سَر نمی گذارن پروانه بیخیالِ شمع میشه و خبر دیگه از گل و از بهار نیس نمیبینی دخترِ همسایه رُ که با عروسک پیِ خاله بازیس قشنگی پَر میکشه از دنیا و دیگه تمومِ روزا تکراریه برای من توو این روزای غمگین فکرِ چشات یه جوری دلداریه دار و ندارِ من فقط چشاتِ همینُ تنها توی دنیا دارم هر شبُ من با یادِ تو سَرَم رو روو بالشِ سردِ خودم میزارم بدونِ تو دنیای من تباهه کوچه ها خاطراتِ خوش ندارن جیرجیرکا دیگه با جیرجیراشون کوچه ها رُ روو سَر نمی گذارن... #شعر #شاعر #غزل #ترانه #چهارپاره #چشات #تهران #کرج #شیراز #اصفهان #گرگان #مشهد #تبریز #کیش #ارومیه #اردبیل #قشم #اهواز #آبادان #بجنورد #زاهدان #بوشهر #قشم #ورق_پاره_تنهایی #داریوش_جلینی
Dariush_jelini
بیار از پنجره بیرون سرت رُ
بزار توو کوچه تون عطرت بپاشه
میخوام توی خیابونهای شهرم
بجز عطرِ حضورِ تو نباشه

موهاتُ باز کن تا نورِ خورشید
دوباره سرزمینم رُ بگیره
نزار تا توی تاریکی بپوسم
نزار تاریکی جونم رِ بگیره

نگاهم‌کن نگاهم کن دوباره
بزار دنیامُ با چشمات بسازم
میخوام با رنگِ چشمای قشنگت
دلم رُ، دینمُ یکجا ببازم

بچرخون صورتت رُ سمتِ کوچه
بزار روشن بشه کوچه دوباره
بزار تا باز قلبم جون بگیره
بزار امید روو قلبم بباره

با چشمات نور بتابون توی کوچه
بزار شب از میونِ کوچه پا شه
نگاهم کن که یادِ چشمِ مستت
تا وقتی جون توو تن میمونه،باشه...
#dariush_jelini
#شعر#شاعر#ترانه#غزل#چهارپاره#پنجره#تهران
#کرج#شیراز#اصفهان#گرگان#مشهد#تبریز#گنبد
#ارومیه#بجنورد#آبادان#اهواز#کرمانشاه#کرمان
#اردبیل#چابهار#زاهدان#ورق_پاره_تنهایی
#داریوش_جلینی
_ بیار از پنجره بیرون سرت رُ بزار توو کوچه تون عطرت بپاشه میخوام توی خیابونهای شهرم بجز عطرِ حضورِ تو نباشه موهاتُ باز کن تا نورِ خورشید دوباره سرزمینم رُ بگیره نزار تا توی تاریکی بپوسم نزار تاریکی جونم رِ بگیره نگاهم‌کن نگاهم کن دوباره بزار دنیامُ با چشمات بسازم میخوام با رنگِ چشمای قشنگت دلم رُ، دینمُ یکجا ببازم بچرخون صورتت رُ سمتِ کوچه بزار روشن بشه کوچه دوباره بزار تا باز قلبم جون بگیره بزار امید روو قلبم بباره با چشمات نور بتابون توی کوچه بزار شب از میونِ کوچه پا شه نگاهم کن که یادِ چشمِ مستت تا وقتی جون توو تن میمونه،باشه... #شعر #شاعر #ترانه #غزل #چهارپاره #پنجره #تهران #کرج #شیراز #اصفهان #گرگان #مشهد #تبریز #گنبد #ارومیه #بجنورد #آبادان #اهواز #کرمانشاه #کرمان #اردبیل #چابهار #زاهدان #ورق_پاره_تنهایی #داریوش_جلینی
Dariush_jelini
دستامُ ول نکن توو این شبِ سیاه
اینجا ستاره نیست خوابیده اینجا ماه
دستِ منُ بگیر تا همصدا شدن
تا رد شدن ازین دنیای کوره راه

نزدیک شو به من در بر بگیر منُ
پیراهنی بشو این زخمیِ تنُ
دیوِ سیاهِ شب دامی تنیده است
بیدار کن تو این مردِ تهمتنُ

زخمای روحمُ مرهم بشو عزیز
روو لحظه های من عطرت رو باز بریز
تا وقتی پیشمی شاداب و سرخوشم
با رفتنِ تو باز روحم میشه مریض

اینجا شروع شده برزخ برای ما
پُر درد و ماتمه دائم هوای ما
ما نسلِ مُرده ایم ما زخم خورده ایم
هرگز نمیشنوی اینجا صدای ما

از دست داده ایم دنیا و دین یٍ جا
پایانِ راهمون میره به ناکجا
با حسرتی عمیق روزا رو میکُشیم
تنها برای ما مُردن شده بجا

تکرارِ تاریخُ هر روز میبینیم
صد نقشه واسه ی همدیگه میچینیم
سُنّت هامون شده بندی به پای ما
درگیرِ صدهزار رسمیم و آئینیم...
#dariush_jelini
#شعر#شاعر#ترانه#غزل#چهارپاره#خواب_ماه
#تهران#کرج#شیراز#اصفهان#گرگان#گنبد#نوشهر
#چالوس#بجنورد#قوچان#مشهد#تبریز#ارومیه
#کرمانشاه#کرمان#اهواز#بوشهر#کردستان
#ورق_پاره_تنهایی#داریوش_جلینی
_ دستامُ ول نکن توو این شبِ سیاه اینجا ستاره نیست خوابیده اینجا ماه دستِ منُ بگیر تا همصدا شدن تا رد شدن ازین دنیای کوره راه نزدیک شو به من در بر بگیر منُ پیراهنی بشو این زخمیِ تنُ دیوِ سیاهِ شب دامی تنیده است بیدار کن تو این مردِ تهمتنُ زخمای روحمُ مرهم بشو عزیز روو لحظه های من عطرت رو باز بریز تا وقتی پیشمی شاداب و سرخوشم با رفتنِ تو باز روحم میشه مریض اینجا شروع شده برزخ برای ما پُر درد و ماتمه دائم هوای ما ما نسلِ مُرده ایم ما زخم خورده ایم هرگز نمیشنوی اینجا صدای ما از دست داده ایم دنیا و دین یٍ جا پایانِ راهمون میره به ناکجا با حسرتی عمیق روزا رو میکُشیم تنها برای ما مُردن شده بجا تکرارِ تاریخُ هر روز میبینیم صد نقشه واسه ی همدیگه میچینیم سُنّت هامون شده بندی به پای ما درگیرِ صدهزار رسمیم و آئینیم... #شعر #شاعر #ترانه #غزل #چهارپاره #خواب_ماه #تهران #کرج #شیراز #اصفهان #گرگان #گنبد #نوشهر #چالوس #بجنورد #قوچان #مشهد #تبریز #ارومیه #کرمانشاه #کرمان #اهواز #بوشهر #کردستان #ورق_پاره_تنهایی #داریوش_جلینی
Dariush_jelini
دلِ من قدِ یه دنیا گرفته
همه روزام شبیهِ شب سیاهه
دلم تنگه برای اون روزا که
تمومِ لحظه ها توش ‌روبراهه

دلم تنگه برای اون شبایی
که جاشون گرمه آدمها توو خونه
کسی از روی افلاس و نداری
نمیره جا بگیره توو ویرونه

دیگه توو هر چهارراه کودکِ کار
نمیشینه برای دسفروشی
زنای خوبِ ایرانی نمیرن
توی خارج برای تَن فروشی

نمیبینی دیگه دانشجوها رو
که از روو پشتِ بوما پرت میشن
نگفتن یا ندیدن توی اونجا
برای زنده موندن شرط میشن

نمیبینی دیگه دریاچه رُ خشک
نمیره سبزی دیگه از توو جنگل
جوونامون دیگه از بین نمیرن
توی یه قتل عام توی سیاهکل

دیگه«رکس»ی نمیسوزه توو هیچ جا
جوونامون دیگه روو مین نمیرن
نداریم دیگه جنگِ خانمان سوز
که توش سربازها بیخود بمیرن

دلم تنگه برای سال هایی
که« آزادی» نبود تنها یه میدون!!!
جای شاعرها توی محفلا بود
نه توی بازداشت و توی زندون...
#dariush_jelini
#شعر#شاعر#ترانه#غزل#چهارپاره#دلتنگی
#تهران#کرج#شیراز#اصفهان#گرگان#مشهد
#تبریز#ارومیه#کرمانشاه#کرمان#گنبد#نوشهر
#چالوس#کلاله#مینودشت#بجنورد#آبادان#اهواز
#خرمشهر#ورق_پاره_تنهایی#داریوش_جلینی.
_ دلِ من قدِ یه دنیا گرفته همه روزام شبیهِ شب سیاهه دلم تنگه برای اون روزا که تمومِ لحظه ها توش ‌روبراهه دلم تنگه برای اون شبایی که جاشون گرمه آدمها توو خونه کسی از روی افلاس و نداری نمیره جا بگیره توو ویرونه دیگه توو هر چهارراه کودکِ کار نمیشینه برای دسفروشی زنای خوبِ ایرانی نمیرن توی خارج برای تَن فروشی نمیبینی دیگه دانشجوها رو که از روو پشتِ بوما پرت میشن نگفتن یا ندیدن توی اونجا برای زنده موندن شرط میشن نمیبینی دیگه دریاچه رُ خشک نمیره سبزی دیگه از توو جنگل جوونامون دیگه از بین نمیرن توی یه قتل عام توی سیاهکل دیگه«رکس»ی نمیسوزه توو هیچ جا جوونامون دیگه روو مین نمیرن نداریم دیگه جنگِ خانمان سوز که توش سربازها بیخود بمیرن دلم تنگه برای سال هایی که« آزادی» نبود تنها یه میدون!!! جای شاعرها توی محفلا بود نه توی بازداشت و توی زندون... #شعر #شاعر #ترانه #غزل #چهارپاره #دلتنگی #تهران #کرج #شیراز #اصفهان #گرگان #مشهد #تبریز #ارومیه #کرمانشاه #کرمان #گنبد #نوشهر #چالوس #کلاله #مینودشت #بجنورد #آبادان #اهواز #خرمشهر #ورق_پاره_تنهایی #داریوش_جلینی.
Dariush_jelini
کی میتونه که بفهمه تووقفس چی میگذره
چه کسی میتونه از آینه ها دل ببره
کی برای دلِ گنجیشکا گلا رو‌میخره
من ازاین زندگیِ بی هدفم خسته شدم

واسه شبهای سیاهم کی میتونه ماه باشه
چی میتونه حسِ یه مسافرِ توو راه باشه
یوسفِ قصّه تا کی میخواد میونِ چاه باشه
من که اینجا شبیهِ یه مرغِ پَر بسته شدم

غمِ دلها رو کسی توو این دیار نمیدونه
اینجا هیچکس پایِ عشق و عاشقی نمیمونه
لبای«قمر»رو دوختن و دیگه نمیخونه
تنها من توو این دیار ناله ی پیوسته شدم

مردا توی حَبْسن و زنها پیِ یه لقمه نون
خیلی وقته که از آزادی دیگه نیس یه نشون
همه توو خیابونا در بدرِ یه همزبون
من به امیدِ رهایی به تو دلبسته شدم

زندونا پُر شدن از پیر و جوون و زن و مرد
دیگه حتا خدا هم رحمی به حالِ ما نکرد
واسه زنده بودن اینجا همه هستیم توو نبرد
تو تبر شدی برای ریشه من دسته شدم...
#dariush_jelini
#شعر#شاعر#ترانه#چهارپاره#غزل#قفس#تهران
#کرج#شیراز#اصفهان#گرگان#مشهد#تبریز
#ارومیه#گنبد#ساری#نوشهر#چالوس#رشت
#آبادان#اهواز#کیش#قشم#ورق_پاره_تنهایی
#داریوش_جلینی
_ کی میتونه که بفهمه تووقفس چی میگذره چه کسی میتونه از آینه ها دل ببره کی برای دلِ گنجیشکا گلا رو‌میخره من ازاین زندگیِ بی هدفم خسته شدم واسه شبهای سیاهم کی میتونه ماه باشه چی میتونه حسِ یه مسافرِ توو راه باشه یوسفِ قصّه تا کی میخواد میونِ چاه باشه من که اینجا شبیهِ یه مرغِ پَر بسته شدم غمِ دلها رو کسی توو این دیار نمیدونه اینجا هیچکس پایِ عشق و عاشقی نمیمونه لبای«قمر»رو دوختن و دیگه نمیخونه تنها من توو این دیار ناله ی پیوسته شدم مردا توی حَبْسن و زنها پیِ یه لقمه نون خیلی وقته که از آزادی دیگه نیس یه نشون همه توو خیابونا در بدرِ یه همزبون من به امیدِ رهایی به تو دلبسته شدم زندونا پُر شدن از پیر و جوون و زن و مرد دیگه حتا خدا هم رحمی به حالِ ما نکرد واسه زنده بودن اینجا همه هستیم توو نبرد تو تبر شدی برای ریشه من دسته شدم... #شعر #شاعر #ترانه #چهارپاره #غزل #قفس #تهران #کرج #شیراز #اصفهان #گرگان #مشهد #تبریز #ارومیه #گنبد #ساری #نوشهر #چالوس #رشت #آبادان #اهواز #کیش #قشم #ورق_پاره_تنهایی #داریوش_جلینی
Dariush_jelini
افتادیم از نفس رفتیم توی قفس
دستای ما پیِ گرمای یک هوس
مُردیم ازین همه بیداد و همهمه
فرصت چقد کمه ای یارِ همنفس

ما مست و روسیاه دنبالِ نورِ ماه
توو جنگ و انقلاب شد عمرمون تباه
دنیا و دینمون لبخند وشادیمون
شد یکسره خراب شد باعث گناه

ما نیمه مُرده ایم شلاق خورده ایم
دل رُ به رویای واهی سپرده ایم
دنیای آرزو مُرده س پیشِ رو
از زندگی بجز سختی نبرده ایم

تاریخ و افتخار رفته ازین دیار
ما موندیم و تنی در حالِ احتضار
دنیای ما خراب رویا هامون سراب
خوش میشه دلهامون تنها با یه شعار

دنیا جهنمه پُر درد و ماتمه
امیدِ زندگی توو دلهامون کمه
هر روز زجر و درد هر روز در نبرد
لبخند روو لب و توو پشتمون قَمه

رفتیم دیگه ز دست از هرچه بود و هست
دنیا برای ما طَرْفٍ خوشی نبست
زین دنیای پلید خیری کسی ندید
رگهای ما درین بازیِ خون گسست

هی مُرده میبریم هی مرگ میشمریم
خونِ همو جای نوشابه میخوریم
توو سرنوشتمون ادبارِ پشتمون
لبخندُ میفروشیم اندوهُ میخریم

تاریخ و افتخار رفته ازین دیار
ما موندیم و تنی در حالِ احتضار
دنیای ما خراب رویا هامون سراب
خوش میشه دلهامون تنها با یه شعار...
#dariush_jelini
#شعر#شاعر#ترانه#چهارپاره#غزل#افتخار#تهران
# کرج#شیراز#اصفهان#گرگان#مشهد#تبریز#آمل
#ارومیه#گنبد#کلاله#مینودشت#بابل#چالوس
#نوشهر#اهواز#آبادان#کرمانشاه#سنندج#شهرکرد
#ورق_پاره_تنهایی#داریوش_جلینی
_ افتادیم از نفس رفتیم توی قفس دستای ما پیِ گرمای یک هوس مُردیم ازین همه بیداد و همهمه فرصت چقد کمه ای یارِ همنفس ما مست و روسیاه دنبالِ نورِ ماه توو جنگ و انقلاب شد عمرمون تباه دنیا و دینمون لبخند وشادیمون شد یکسره خراب شد باعث گناه ما نیمه مُرده ایم شلاق خورده ایم دل رُ به رویای واهی سپرده ایم دنیای آرزو مُرده س پیشِ رو از زندگی بجز سختی نبرده ایم تاریخ و افتخار رفته ازین دیار ما موندیم و تنی در حالِ احتضار دنیای ما خراب رویا هامون سراب خوش میشه دلهامون تنها با یه شعار دنیا جهنمه پُر درد و ماتمه امیدِ زندگی توو دلهامون کمه هر روز زجر و درد هر روز در نبرد لبخند روو لب و توو پشتمون قَمه رفتیم دیگه ز دست از هرچه بود و هست دنیا برای ما طَرْفٍ خوشی نبست زین دنیای پلید خیری کسی ندید رگهای ما درین بازیِ خون گسست هی مُرده میبریم هی مرگ میشمریم خونِ همو جای نوشابه میخوریم توو سرنوشتمون ادبارِ پشتمون لبخندُ میفروشیم اندوهُ میخریم تاریخ و افتخار رفته ازین دیار ما موندیم و تنی در حالِ احتضار دنیای ما خراب رویا هامون سراب خوش میشه دلهامون تنها با یه شعار... #شعر #شاعر #ترانه #چهارپاره #غزل #افتخار #تهران کرج #شیراز #اصفهان #گرگان #مشهد #تبریز #آمل #ارومیه #گنبد #کلاله #مینودشت #بابل #چالوس #نوشهر #اهواز #آبادان #کرمانشاه #سنندج #شهرکرد #ورق_پاره_تنهایی #داریوش_جلینی
Dariush_jelini
بیا و یه بارِ دیگه دستاتو
حلقه کن دورِ سر و گردنِ من
دورِ من رو خط نکش،نزار بشه
مثِ گورِ آرزوها تنِ من.

بدونِ تو من مثِ یه قایقم
که اسیرِ موجای دریا شده
دیگه امّیدِ رسیدن نداره
مبتلا به صدهزار بلا شده.

مونده حسرتِ نگاهت روو دلم
نزار حسرت به دل از دنیا برم
من گرفتارِ نگاهِ گرمتم
نمیتونم از نگاهت بِبُرم.

تو که باشی همه ماهم عسلِ
نورشُ ماه روی شبهام میپاشه
دیگه هر چیزی که از خدا بخوام
فقط و فقط بهم میگه«باشه». داشتنِ دستای تو آرزومه
بیا تا سراب نشه آرزوهام
تویی تنها عشقِ دنیاییِ من
تویی چیزی که من از خدا میخوام.
#dariush_jelini
#شعر#شاعر#چهارپاره#ترانه#غزل#حسرت#تهران
#کرج#شیراز#اصفهان#گرگان#مشهد#تبریز
#ارومیه#نوشهر#چالوس#ساری#بابل#آمل#کیش
#قشم#زاهدان#کرمانشاه#کرمان#خوزستان
#ورق_پاره_تنهایی#داریوش_جلینی
_ بیا و یه بارِ دیگه دستاتو حلقه کن دورِ سر و گردنِ من دورِ من رو خط نکش،نزار بشه مثِ گورِ آرزوها تنِ من. بدونِ تو من مثِ یه قایقم که اسیرِ موجای دریا شده دیگه امّیدِ رسیدن نداره مبتلا به صدهزار بلا شده. مونده حسرتِ نگاهت روو دلم نزار حسرت به دل از دنیا برم من گرفتارِ نگاهِ گرمتم نمیتونم از نگاهت بِبُرم. تو که باشی همه ماهم عسلِ نورشُ ماه روی شبهام میپاشه دیگه هر چیزی که از خدا بخوام فقط و فقط بهم میگه«باشه». داشتنِ دستای تو آرزومه بیا تا سراب نشه آرزوهام تویی تنها عشقِ دنیاییِ من تویی چیزی که من از خدا میخوام. #شعر #شاعر #چهارپاره #ترانه #غزل #حسرت #تهران #کرج #شیراز #اصفهان #گرگان #مشهد #تبریز #ارومیه #نوشهر #چالوس #ساری #بابل #آمل #کیش #قشم #زاهدان #کرمانشاه #کرمان #خوزستان #ورق_پاره_تنهایی #داریوش_جلینی
Dariush_jelini
نخواب آروم دیگه دردونه ی من
دیگه وقتی برای خوابیدن نیس
توو این روزا باید هشیار باشی
توو این روزا که کُلِ دنیا عاصیس

ببین اینجا همه درگیرِ دَردَن
خوشی اینجا نداره دیگه جایی
یه دیوونه شده حاکم،خدا رُ
نشونه رفته با ضدِ هوایی

شده از یادِ لبهامون فراموش
که خندیدن چطوری میشه باشه
چرا ابرِ سیاه روو روزای ما
داره خونُ جای بارون میپاشه

واسه یه لقمه ی نون مردای ما
عذاب و سختی میبینن شب و روز
یه دنیا ثروته زیرِ پاهاشون
ولی سهمِ اونا آهِ جگر سوز

قفس معنیِ آزادیه اینجا
از آزادی بگی جات توی بنده
برای گفتن از عشق و رهایی
لَبِت رو با نخ و سوزن میبنده

نخواب این روزا خوابیدن حرومه
باید توو فکرِ راهِ چاره باشی
سیاهی ها رو از دنیا بگیری
روو شبهات نورِ مهتابُ بپاشی...
#dariush_jelini
#شعر#شاعر#غزل#چهارپاره#ترانه#دردونه#تهران
#کرج#شیراز‌#اصفهان#گرگان#مشهد#تبریز
#ارومیه#ساری#قائم شهر#نوشهر#چالوس#رشت
#لاهیجان#سمنان#شاهرود#کیش#قشم
#ورق_پاره_تنهایی#داریوش_جلینی
_ نخواب آروم دیگه دردونه ی من دیگه وقتی برای خوابیدن نیس توو این روزا باید هشیار باشی توو این روزا که کُلِ دنیا عاصیس ببین اینجا همه درگیرِ دَردَن خوشی اینجا نداره دیگه جایی یه دیوونه شده حاکم،خدا رُ نشونه رفته با ضدِ هوایی شده از یادِ لبهامون فراموش که خندیدن چطوری میشه باشه چرا ابرِ سیاه روو روزای ما داره خونُ جای بارون میپاشه واسه یه لقمه ی نون مردای ما عذاب و سختی میبینن شب و روز یه دنیا ثروته زیرِ پاهاشون ولی سهمِ اونا آهِ جگر سوز قفس معنیِ آزادیه اینجا از آزادی بگی جات توی بنده برای گفتن از عشق و رهایی لَبِت رو با نخ و سوزن میبنده نخواب این روزا خوابیدن حرومه باید توو فکرِ راهِ چاره باشی سیاهی ها رو از دنیا بگیری روو شبهات نورِ مهتابُ بپاشی... #شعر #شاعر #غزل #چهارپاره #ترانه #دردونه #تهران #کرج #شیراز‌ #اصفهان #گرگان #مشهد #تبریز #ارومیه #ساری #قائم شهر #نوشهر #چالوس #رشت #لاهیجان #سمنان #شاهرود #کیش #قشم #ورق_پاره_تنهایی #داریوش_جلینی
Dariush_jelini
خط خطیِ تازه بِکِش روو بومِ تیره ی شبت
نزار بسوزه بدنت بالا بره بازم تبت

خنده هاتُ بپاش روی پرنده های توو قفس
کِل واسه شادیات بِکِش نزار بگیره باز نفس

ببین که خنده هات داره دیوا رو آتیش میزنه
با شادیات دیوِ سیاه میمیره و جون میکنه

نزار که بومِ نقاشیت سیاه و پُر غم بمونه
توو  تقویمِ روزای تو نزار که ماتم بمونه

به خنده های بی دلیل 
لبهاتُ عادتش بِده
واسه رسیدنِ به عشق
دلت رُ فرصتش بده

برای فالِ حافظت تعبیرِ تازه بنویس
دلم نمیخواد ببینم باز دوباره چشماتُ خیس

دستاتو بالا بگیر و عشقُ طلب کن از خدا
کاش نرسه روزی که عاشقا بشن ز هم جدا

با سکه شیر یا خط نکن شیر همیشه شیر میمونه
خط خطی کن خطّا رو تا هیشکی نتونه بخونه

قشنگی های دنیا رو نقاشی کن روو بومِ شب
نزار که دنیا بزاره پاهاشُ روی هر عَصَب

به خنده های بی دلیل 
لبهاتُ عادتش بِده
واسه رسیدنِ به عشق
دلت رُ فرصتش بده...
#dariush_jelini
#شعر#شاعر#ترانه#چهارپاره#غزل#بوم_نقاشی
#تهران#کرج#شیراز#اصفهان#گرگان#مشهد
#تبریز#ارومیه#گنبد قابوس#ساری#قائم شهر
#نوشهر#چالوس#بوشهر#آبادان#کرمانشاه#سنندج
#کیش#قشم#زاهدان#ورق_پاره_تنهایی
#داریوش_جلینی
_ خط خطیِ تازه بِکِش روو بومِ تیره ی شبت نزار بسوزه بدنت بالا بره بازم تبت خنده هاتُ بپاش روی پرنده های توو قفس کِل واسه شادیات بِکِش نزار بگیره باز نفس ببین که خنده هات داره دیوا رو آتیش میزنه با شادیات دیوِ سیاه میمیره و جون میکنه نزار که بومِ نقاشیت سیاه و پُر غم بمونه توو  تقویمِ روزای تو نزار که ماتم بمونه به خنده های بی دلیل لبهاتُ عادتش بِده واسه رسیدنِ به عشق دلت رُ فرصتش بده برای فالِ حافظت تعبیرِ تازه بنویس دلم نمیخواد ببینم باز دوباره چشماتُ خیس دستاتو بالا بگیر و عشقُ طلب کن از خدا کاش نرسه روزی که عاشقا بشن ز هم جدا با سکه شیر یا خط نکن شیر همیشه شیر میمونه خط خطی کن خطّا رو تا هیشکی نتونه بخونه قشنگی های دنیا رو نقاشی کن روو بومِ شب نزار که دنیا بزاره پاهاشُ روی هر عَصَب به خنده های بی دلیل لبهاتُ عادتش بِده واسه رسیدنِ به عشق دلت رُ فرصتش بده... #شعر #شاعر #ترانه #چهارپاره #غزل #بوم_نقاشی #تهران #کرج #شیراز #اصفهان #گرگان #مشهد #تبریز #ارومیه #گنبد قابوس #ساری #قائم شهر #نوشهر #چالوس #بوشهر #آبادان #کرمانشاه #سنندج #کیش #قشم #زاهدان #ورق_پاره_تنهایی #داریوش_جلینی
@dariush_jelini
کنارِ تو بودم کنارم نبودی
هزاران هزار فاصله بینٍ ما بود
شکستم ولی تو نبودی،ندیدی
بجای تو اینجا خدا بود،خدا بود

نگاهِ تو به جاده ها فکر میکرد
من اینجا دلم تنگِ آغوشِ گرمت
تو فکرِگریز از من و من دمادم
به فکرِ نگاهِ پُر از ناز و شَرمت

نخواستی ببینی چقد زرد و خشکم
نخواستی که تنهائیم باورت شه
نخواستی بشینی کمی روبرویم
نخواستی که چشمام واست آینه ت شه

گُذَر کردی از پیشم و خیلی آسون
منُ دستِ دریایی از غم سپردی
منُ دیدی که بعدِ تو تنها موندم
ولی باز هم من رو با خود نَبُردی

برای فرار از زمستونِ سردم
تو آفتابی توو نوبهارم نبودی
هزاران هزار فاصله بینِ ما بود
کنارِ تو بودم کنارم...
#dariush_jelini
#شعر#شاعر#ترانه#غزل#چهارپاره#فاصله#تهران
#کرج#شیراز#اصفهان#گرگان#مشهد#بجنورد
#تبریز#ارومیه#ساری#قائم شهر#شاهرود#کیش
#قشم#آبادان#بوشهر#خرمشهر#دزفول#نوشهر
#چالوس#ورق_پاره_تنهایی#داریوش_جلینی
کنارِ تو بودم کنارم نبودی هزاران هزار فاصله بینٍ ما بود شکستم ولی تو نبودی،ندیدی بجای تو اینجا خدا بود،خدا بود نگاهِ تو به جاده ها فکر میکرد من اینجا دلم تنگِ آغوشِ گرمت تو فکرِگریز از من و من دمادم به فکرِ نگاهِ پُر از ناز و شَرمت نخواستی ببینی چقد زرد و خشکم نخواستی که تنهائیم باورت شه نخواستی بشینی کمی روبرویم نخواستی که چشمام واست آینه ت شه گُذَر کردی از پیشم و خیلی آسون منُ دستِ دریایی از غم سپردی منُ دیدی که بعدِ تو تنها موندم ولی باز هم من رو با خود نَبُردی برای فرار از زمستونِ سردم تو آفتابی توو نوبهارم نبودی هزاران هزار فاصله بینِ ما بود کنارِ تو بودم کنارم... #شعر #شاعر #ترانه #غزل #چهارپاره #فاصله #تهران #کرج #شیراز #اصفهان #گرگان #مشهد #بجنورد #تبریز #ارومیه #ساری #قائم شهر #شاهرود #کیش #قشم #آبادان #بوشهر #خرمشهر #دزفول #نوشهر #چالوس #ورق_پاره_تنهایی #داریوش_جلینی
@Dariush_jelini
خدا را میتوان در کوچه های سردٍ شهرٍ من
درونِ خنده های کودکی پُر شور پیدا کرد
نمیدانم چرا جای خدا را آسمان گویند
خدا رامیتوان در گرمیِ هر نور پیدا کرد

درونِ بوسه های مادری بر روی فرزندش
به هنگامِ زمانِ بخششٍ محکومی از اعدام
درونِ برقِ چشمِ عاشقی با دیدنِ یارش
به هنگامِ فرارِ بچّه ی آهویی از یک دام

میانِ عطرِ گلهای یخِ پیچیده در کوچه
درونِ بارشِ ریز و لطیف و یکسَرِ باران
میانِ دشتی از گلهای خوش عطرِ رُز و نرگس
درونِ دستِ جوینده میانِ سیلِ آواران

خدا را میتوان در هر لباسی دید و عاشق شد
به شکلِ یک پدر یا مادری در‌گوشه ی‌ خانه
شبیهِ دختری خوش سرزبان و شوخ و بازیگوش
که گرما میدهد دستانِ پُر مِهرش به کاشانه

خدا را میتوان در دستهای مادری دلتنگ
به هنگامِ دعا از بهرٍ فرزندش تجسم کرد
خدا را میتوان در تک تکِ اشعارِ مولانا
و یا دیوانِ حافظ،یک به یک خواند و ترنم کرد...
#dariush_jelini
#شعر#شاعر#شاعرانه#غزل#ترانه#چهار_پاره
#تهران#کرج#شیراز#اصفهان#گرگان#کرمانشاه
#مشهد#تبریز#ارومیه#ساری#چالوس#نوشهر
#زاهدان#کرمان#آبادان#اهواز#بندر_عباس
#بوشهر#کیش#قشم#ورق_پاره_تنهایی
#داریوش_جلینی
خدا را میتوان در کوچه های سردٍ شهرٍ من درونِ خنده های کودکی پُر شور پیدا کرد نمیدانم چرا جای خدا را آسمان گویند خدا رامیتوان در گرمیِ هر نور پیدا کرد درونِ بوسه های مادری بر روی فرزندش به هنگامِ زمانِ بخششٍ محکومی از اعدام درونِ برقِ چشمِ عاشقی با دیدنِ یارش به هنگامِ فرارِ بچّه ی آهویی از یک دام میانِ عطرِ گلهای یخِ پیچیده در کوچه درونِ بارشِ ریز و لطیف و یکسَرِ باران میانِ دشتی از گلهای خوش عطرِ رُز و نرگس درونِ دستِ جوینده میانِ سیلِ آواران خدا را میتوان در هر لباسی دید و عاشق شد به شکلِ یک پدر یا مادری در‌گوشه ی‌ خانه شبیهِ دختری خوش سرزبان و شوخ و بازیگوش که گرما میدهد دستانِ پُر مِهرش به کاشانه خدا را میتوان در دستهای مادری دلتنگ به هنگامِ دعا از بهرٍ فرزندش تجسم کرد خدا را میتوان در تک تکِ اشعارِ مولانا و یا دیوانِ حافظ،یک به یک خواند و ترنم کرد... #شعر #شاعر #شاعرانه #غزل #ترانه #چهار_پاره #تهران #کرج #شیراز #اصفهان #گرگان #کرمانشاه #مشهد #تبریز #ارومیه #ساری #چالوس #نوشهر #زاهدان #کرمان #آبادان #اهواز #بندر_عباس #بوشهر #کیش #قشم #ورق_پاره_تنهایی #داریوش_جلینی
@Dariush_jelini
دستُ دلم نمیره از تو رد شم
تو واسه من امیدِ آخرینی
ماهِ قشنگی هستی و توو شبهام
میای توو آسمونِ من میشینی

مثلِ شبای یلدا پُر شکوهی
حُرمتِ یه معبدِ ناشناسی
مرهمِ زخمِ کهنه ی من هستی
تو پاسخی برای الغیاثی

چشمای تو شورشی توی جنگل
پُر فریب و پُر از نقش و نگاره
حسرتِ داشتنِ نگاهِ سبزت
عشق و جنون رو واسه من میاره

خاتونِ قصه گویِ شامِ تارَم
منتظرِ قصّه های جدیدم
لطفی دیگه نداره قصّه بی تو
من دیگه گوش به هیچکسی نمیدم

بمون کنارم همیشه تا با تو
دنیامُ یه بارِ دیگه بسازم
سَر بزارم روو شونه هات دوباره
تمومِ دنیارو به پات ببازم

مثلِ یه کهکشونِ بی ستاره
پوچم و خالی وقتیکه نباشی
دلم توو اولین نگاه بهم گفت
نمیتونی دیگه ازش جدا شی

من با تو همنشینِ ماه و نورم
شب دیگه مفهومی برام نداره
سیاهی میره دیگه از شبام و
پُر میشه آسمونم از ستاره

خاتونِ قصه گویِ شامِ تارَم
منتظرِ قصّه های جدیدم
لطفی دیگه نداره قصّه بی تو
من دیگه گوش به هیچکسی نمیدم...
#dariush_jelini
#شعر#شاعر#شاعرانه#غزل#ترانه#چهار_پاره
#امید_آخرین#تهران#کرج#شیراز#اصفهان#گرگان
#مشهد#تبریز#ارومیه#ساری#گنبد_قابوس#بابل
#نوشهر#چالوس#کرمانشاه#کرمان#زاهدان
#ورق_پاره_تنهایی#داریوش_جلینی
دستُ دلم نمیره از تو رد شم تو واسه من امیدِ آخرینی ماهِ قشنگی هستی و توو شبهام میای توو آسمونِ من میشینی مثلِ شبای یلدا پُر شکوهی حُرمتِ یه معبدِ ناشناسی مرهمِ زخمِ کهنه ی من هستی تو پاسخی برای الغیاثی چشمای تو شورشی توی جنگل پُر فریب و پُر از نقش و نگاره حسرتِ داشتنِ نگاهِ سبزت عشق و جنون رو واسه من میاره خاتونِ قصه گویِ شامِ تارَم منتظرِ قصّه های جدیدم لطفی دیگه نداره قصّه بی تو من دیگه گوش به هیچکسی نمیدم بمون کنارم همیشه تا با تو دنیامُ یه بارِ دیگه بسازم سَر بزارم روو شونه هات دوباره تمومِ دنیارو به پات ببازم مثلِ یه کهکشونِ بی ستاره پوچم و خالی وقتیکه نباشی دلم توو اولین نگاه بهم گفت نمیتونی دیگه ازش جدا شی من با تو همنشینِ ماه و نورم شب دیگه مفهومی برام نداره سیاهی میره دیگه از شبام و پُر میشه آسمونم از ستاره خاتونِ قصه گویِ شامِ تارَم منتظرِ قصّه های جدیدم لطفی دیگه نداره قصّه بی تو من دیگه گوش به هیچکسی نمیدم... #شعر #شاعر #شاعرانه #غزل #ترانه #چهار_پاره #امید_آخرین #تهران #کرج #شیراز #اصفهان #گرگان #مشهد #تبریز #ارومیه #ساری #گنبد_قابوس #بابل #نوشهر #چالوس #کرمانشاه #کرمان #زاهدان #ورق_پاره_تنهایی #داریوش_جلینی
@Dariush_jelini
توی روزگاری که دلها همه پر از غمه
صحبت از شادی کنی،جات وسط جهنمه
صفحه ی نقاشیِ عمر ما خاکستریه
توش دیگه نقاشیای رنگ شده خیلی کمه

توی این زمونه ما زنده،ولی زنده به گور
دل ما میتپه واسه داشتن سنگ صبور
ما مسافر مسیر بی سرانجامی محض
توی جاده ی تباهی میکنیم تنها عبور

پلهای جاده ی ما همه خراب و ویرونه
توی یاد ما فقط سختی این راه میمونه
نه امیدی به رسیدنِ به یک جنگل سبز
نه صدایی از چکاوکی که آواز بخونه

هیشکی یادمون نداد که زندگی‌ حروم نشه
مارو‌هیچکسی نگفت عمر نباید تلف بشه
سرمون مشغول دلگرمی  واهی بهشت
تا که شاید یه روزی لذت عشقُ بچشه

هیشکی یادمون نداد که زندگی عاشقیه
هیچکسی نگفت بما لذت این دنیا چیه
هیچکسی نگفت بما چرا به دنیا اومدیم
هیچکسی نگفت بهشت کجاس جهنم چی چیه

این روزا صحبت عاشقی کنی خیانته
اخه این واژه خلاف شرعه و دیانته
زندگی برای ما شده یه برزخ بزرگ
برزخی که رد شدن ازاون یه جور سعادته...
#dariush_jelini
#شعر#شاعر‌#شاعرانه#غزل#ترانه#چهار_پاره
#زندگی#تهران#کرج#شیراز#اصفهان#گرگان
#مشهد#تبریز#ارومیه#ساری#گنبد_قابوس
#چالوس#نوشهر#نور#کرمانشاه#بختیاری#کیش#قشم#ورق_پاره_تنهایی#داریوش_جلینی
توی روزگاری که دلها همه پر از غمه صحبت از شادی کنی،جات وسط جهنمه صفحه ی نقاشیِ عمر ما خاکستریه توش دیگه نقاشیای رنگ شده خیلی کمه توی این زمونه ما زنده،ولی زنده به گور دل ما میتپه واسه داشتن سنگ صبور ما مسافر مسیر بی سرانجامی محض توی جاده ی تباهی میکنیم تنها عبور پلهای جاده ی ما همه خراب و ویرونه توی یاد ما فقط سختی این راه میمونه نه امیدی به رسیدنِ به یک جنگل سبز نه صدایی از چکاوکی که آواز بخونه هیشکی یادمون نداد که زندگی‌ حروم نشه مارو‌هیچکسی نگفت عمر نباید تلف بشه سرمون مشغول دلگرمی  واهی بهشت تا که شاید یه روزی لذت عشقُ بچشه هیشکی یادمون نداد که زندگی عاشقیه هیچکسی نگفت بما لذت این دنیا چیه هیچکسی نگفت بما چرا به دنیا اومدیم هیچکسی نگفت بهشت کجاس جهنم چی چیه این روزا صحبت عاشقی کنی خیانته اخه این واژه خلاف شرعه و دیانته زندگی برای ما شده یه برزخ بزرگ برزخی که رد شدن ازاون یه جور سعادته... #شعر #شاعر‌ #شاعرانه #غزل #ترانه #چهار_پاره #زندگی #تهران #کرج #شیراز #اصفهان #گرگان #مشهد #تبریز #ارومیه #ساری #گنبد_قابوس #چالوس #نوشهر #نور #کرمانشاه #بختیاری #کیش #قشم #ورق_پاره_تنهایی #داریوش_جلینی
Dariush_jelini
باز دلِ دیوونه ام هوای چشماتُ داره
واسه ی هُرمِ نفسهات باز داره کم میاره

باز میخواد حس کنه گرمای تنت رو بغلم
من کنارِ تو پُر از ترانه ام پُر غزلم

منُ آتیش میزنه خنده ی دلنشینِ تو
دل میخواد تا ته دنیا بشه همنشینِ تو

مثِ یه غزل پُر از حرفای عاشقانه ای
مثلِ ماهی تو پُر از پرتوِ شاعرانه ای

یه دفه دیگه اگه تورو بدستت بیارم
اگه بازم بتونم سر روی شونت بزارم

اگه میشد که توی خلوتِ تو پا بزارم
مِهرمُ اگه میشد توی دلت جا بزارم

دیگه از تو دس[ت]نمیکشیدمُ تا آخرش
میپرستیدم چشاتُ،میشدم در به درش

من همونم که واست تمومِ شب رو بیداره
باز دلِ دیوونه ام هوای،چشماتُ داره...
#dariush_jelini
#شعر#شاعر#شاعرانه#غزل#ترانه#ترانه_سرا
#دل_دیوونه#تهران#کرج#شیراز#اصفهان#گرگان
#مشهد#تبریز#ارومیه#قم#کرمانشاه#ساری
#شاهی#نوشهر#چالوس#کیش#کرمان#قشم
#ورق_پاره_تنهایی#داریوش_جلینی
_ باز دلِ دیوونه ام هوای چشماتُ داره واسه ی هُرمِ نفسهات باز داره کم میاره باز میخواد حس کنه گرمای تنت رو بغلم من کنارِ تو پُر از ترانه ام پُر غزلم منُ آتیش میزنه خنده ی دلنشینِ تو دل میخواد تا ته دنیا بشه همنشینِ تو مثِ یه غزل پُر از حرفای عاشقانه ای مثلِ ماهی تو پُر از پرتوِ شاعرانه ای یه دفه دیگه اگه تورو بدستت بیارم اگه بازم بتونم سر روی شونت بزارم اگه میشد که توی خلوتِ تو پا بزارم مِهرمُ اگه میشد توی دلت جا بزارم دیگه از تو دس[ت]نمیکشیدمُ تا آخرش میپرستیدم چشاتُ،میشدم در به درش من همونم که واست تمومِ شب رو بیداره باز دلِ دیوونه ام هوای،چشماتُ داره... #شعر #شاعر #شاعرانه #غزل #ترانه #ترانه_سرا #دل_دیوونه #تهران #کرج #شیراز #اصفهان #گرگان #مشهد #تبریز #ارومیه #قم #کرمانشاه #ساری #شاهی #نوشهر #چالوس #کیش #کرمان #قشم #ورق_پاره_تنهایی #داریوش_جلینی
@Dariush_jelini
چطوری؟نمیدونم اما میخوام
ازت پس بگیرم دلم رو دیگه
نمیخواد تورو دیگه اصرار نکن»
اینُ عقلِ من داره با من میگه

میگه«تو کجا،این همه التماس؟»
سَبُک بیشتر از این خودت رُ نکن
حالا که گرفته دلش رو اَزَت
تو‌دیگه پیشش اشکاتُ روو نکن

غرورت رو ننداز دیگه زیرِ پاش
نزار حس کنه زرد و درمونده ای
بزار تا که باور کنه رفتی تو
نزار فک[ر]کنه باز به پاش مونده ای

میدونم درسته همه حرفاش و
باید بگذرم از تو و عشقِ تو
ولی پای رفتن نمونده واسم
هنوزم دلم‌ میطپِ واسه تو

دیگه تکلیفم رو نمیدونم و
شدم حیرونِ این دوراهیِ بد
یه دل میگه باید تمومش کنی
یه دل میگه واستا به پاش تا ابد...
#dariush_jelini
#شعر#شاعر#شاعرانه#غزل#ترانه#ترانه_سرا
#التماس#تهران#کرج#شیراز#اصفهان#گرگان
#مشهد#ارومیه#تبریز#کرمانشاه#سنندج#قم
#کیش#قشم#ساری#شاهی#نوشهر#چالوس
#گنبد_قابوس#ورق_پاره_تنهایی#داریوش_جلینی
چطوری؟نمیدونم اما میخوام ازت پس بگیرم دلم رو دیگه نمیخواد تورو دیگه اصرار نکن» اینُ عقلِ من داره با من میگه میگه«تو کجا،این همه التماس؟» سَبُک بیشتر از این خودت رُ نکن حالا که گرفته دلش رو اَزَت تو‌دیگه پیشش اشکاتُ روو نکن غرورت رو ننداز دیگه زیرِ پاش نزار حس کنه زرد و درمونده ای بزار تا که باور کنه رفتی تو نزار فک[ر]کنه باز به پاش مونده ای میدونم درسته همه حرفاش و باید بگذرم از تو و عشقِ تو ولی پای رفتن نمونده واسم هنوزم دلم‌ میطپِ واسه تو دیگه تکلیفم رو نمیدونم و شدم حیرونِ این دوراهیِ بد یه دل میگه باید تمومش کنی یه دل میگه واستا به پاش تا ابد... #شعر #شاعر #شاعرانه #غزل #ترانه #ترانه_سرا #التماس #تهران #کرج #شیراز #اصفهان #گرگان #مشهد #ارومیه #تبریز #کرمانشاه #سنندج #قم #کیش #قشم #ساری #شاهی #نوشهر #چالوس #گنبد_قابوس #ورق_پاره_تنهایی #داریوش_جلینی
Dariush_jelini
همچو آئینه مرا در بَر گیر
تا که در هستیِ تو غرق شَوَم
با تو تکرار شوم تا به ابد
تَهِ چشمانِ تو را برق شوم

همچو آئینه مرا در بَر گیر
انعکاسی بشو در چشمِ تَرَم
همه ی هوش و حواسم پیِ توست
تو که باشی ز جهان بی خبرم

راه دِه عکسِ مرا در چشمت
تا زِ چشمِ تو به قلبت برسم
با من از رفتنِ خود حرف نزن
تو نباشی من به آخر میرسم

چون صدف در برِ خود گیر مرا
تا در آغوشِ تو دُردانه شَوَم
آشنایِ دلِ من گر تو شَوی
جِز تو با هر کسی بیگانه شَوَم

در بُنِ هر مژه ات قتلگَهی ست
چشمِ خنیاگرِ تو قاتلِ آن
هرکسی دل به تو بسپرد،نشد
بجز از مُرده دلی حاصلِ آن...
#dariush_jelini
#شعر#شاعر#شاعرانه#غزل#ترانه#ترانه_سرا
#آئینه#تهران#کرج#شیراز#اصفهان#گرگان#کیش
#مشهد#تبریز#ارومیه#سنندج#گلپایگان#ساری
#رشت#بندر_انزلی#نوشهر#چالوس
#ورق_پاره_تنهایی#داریوش_جلینی
_ همچو آئینه مرا در بَر گیر تا که در هستیِ تو غرق شَوَم با تو تکرار شوم تا به ابد تَهِ چشمانِ تو را برق شوم همچو آئینه مرا در بَر گیر انعکاسی بشو در چشمِ تَرَم همه ی هوش و حواسم پیِ توست تو که باشی ز جهان بی خبرم راه دِه عکسِ مرا در چشمت تا زِ چشمِ تو به قلبت برسم با من از رفتنِ خود حرف نزن تو نباشی من به آخر میرسم چون صدف در برِ خود گیر مرا تا در آغوشِ تو دُردانه شَوَم آشنایِ دلِ من گر تو شَوی جِز تو با هر کسی بیگانه شَوَم در بُنِ هر مژه ات قتلگَهی ست چشمِ خنیاگرِ تو قاتلِ آن هرکسی دل به تو بسپرد،نشد بجز از مُرده دلی حاصلِ آن... #شعر #شاعر #شاعرانه #غزل #ترانه #ترانه_سرا #آئینه #تهران #کرج #شیراز #اصفهان #گرگان #کیش #مشهد #تبریز #ارومیه #سنندج #گلپایگان #ساری #رشت #بندر_انزلی #نوشهر #چالوس #ورق_پاره_تنهایی #داریوش_جلینی
Dariush_jelini
فرق های زیادی بینِ ما ست
ما دوتا دنیای جدا هستیم
حرفهای همو نمی فهمیم
هر دوتامون پُر از خطا هستیم

من یه سَمتم با کوهی از اندوه
دنیای من پُر از غم و درده
دنیا روزی برای من ساخته
که کسی فکرِشم نمیکرده

سَمتِ دیگه تو هستی ودنیات
یک جهان شادی و‌یه دنیا شور
آفتابی که در وجودت هست
پُر حرارت،همیشگی،پُر نور

من پُر از زخمِ انقلاب و جنگ
روزگاری به شدت افسرده
ترکش و تیر،آژیرِ قرمز
همکلاسی که توی جنگ مُرده

امّا تو روزگارت آباده
مثِ موهات همیشه پُر عطره
پُر طراوت شبیهِ بارونه
پُرِ پاکی شبیهِ یه قطره

من همه شاملو و سهرابم
اخوان و فروغِ فرخزاد
شاعرایی که شعرای اونها
حسِ آرامشُ بهم میداد

اما تو خالی از تبِ شعری
اوجِ شعرات رَپای بی معنی
واسه ی خوندنَ یه بیت از شعر
صد دفه میمیری و جون میکنی

واسه من عشق یعنی اسطوره
یعنی یه معجزه برای کمال
واسه تو اما عشق بازیچه س
یه دریچه که میره سوی زوال

شاید اینکه«ما مالِ هم نیستیم»
بهترین جمله واسه ی ما دوتاست
ما دوتا دنیای جدا هستیم
فرقهای زیادی بینِ ما ست...
#dariush_jelini
#شعر#شاعر#شاعرانه#غزل#ترانه#ترانه_سرا
#دنیای_جدا_ازهم#تهران#کرج#شیراز#اصفهان
#گرگان#مشهد#تبریز#ارومیه#اردبیل#سنندج
#کرمانشاه#کرمان#بندر_عباس#بوشهر#اهواز
#آبادان#ورق_پاره_تنهایی#داریوش_جلینی
_ فرق های زیادی بینِ ما ست ما دوتا دنیای جدا هستیم حرفهای همو نمی فهمیم هر دوتامون پُر از خطا هستیم من یه سَمتم با کوهی از اندوه دنیای من پُر از غم و درده دنیا روزی برای من ساخته که کسی فکرِشم نمیکرده سَمتِ دیگه تو هستی ودنیات یک جهان شادی و‌یه دنیا شور آفتابی که در وجودت هست پُر حرارت،همیشگی،پُر نور من پُر از زخمِ انقلاب و جنگ روزگاری به شدت افسرده ترکش و تیر،آژیرِ قرمز همکلاسی که توی جنگ مُرده امّا تو روزگارت آباده مثِ موهات همیشه پُر عطره پُر طراوت شبیهِ بارونه پُرِ پاکی شبیهِ یه قطره من همه شاملو و سهرابم اخوان و فروغِ فرخزاد شاعرایی که شعرای اونها حسِ آرامشُ بهم میداد اما تو خالی از تبِ شعری اوجِ شعرات رَپای بی معنی واسه ی خوندنَ یه بیت از شعر صد دفه میمیری و جون میکنی واسه من عشق یعنی اسطوره یعنی یه معجزه برای کمال واسه تو اما عشق بازیچه س یه دریچه که میره سوی زوال شاید اینکه«ما مالِ هم نیستیم» بهترین جمله واسه ی ما دوتاست ما دوتا دنیای جدا هستیم فرقهای زیادی بینِ ما ست... #شعر #شاعر #شاعرانه #غزل #ترانه #ترانه_سرا #دنیای_جدا_ازهم #تهران #کرج #شیراز #اصفهان #گرگان #مشهد #تبریز #ارومیه #اردبیل #سنندج #کرمانشاه #کرمان #بندر_عباس #بوشهر #اهواز #آبادان #ورق_پاره_تنهایی #داریوش_جلینی
Dariush_jelini
نمیتونه یادش بره چی‌گذشت
چی اومد سرش توی بازداشتگاه
هزار خاطره مونده توی سرش
ازاعدامهای توو کشتارگاه

هنوز مثلٍ کابوس توو شبهاش میاد
نگاهِ پُر از دردِ هم بندیاش
سر و صورتِ زخمی و خونیشون
یه دژخیم،یه شلاق و دلداریاش!!! هنوز روو تنش جای شلاق ها
خودش رو نشون میده مثلِ مدال
داره نیمه جونی توو جسمش ولی
دیگه میره روحش به سمتِ زوال

همه جُرمِ اون گفتن از عدل بود
تساوی،عدالت،نه‌مَکر و فریب
یه دنیا که توش مِهر به هم وطن
نباشه سیاست،نباشه عجیب

هنوزم میپیچه توو گوشاش صدا
هنوز توو دلش ترسِ باتوم هست
کتک خورد،شکنجه شداما هنوز
نداد آرمانش رو بازم ز دست

نمیدونه این دفعه ی آخره
که بازم«قپانی» میشه یا که نه
میشه آخر از این جهنم رها؟
رها باز نفس میکشه یا که نه؟
#dariush_jelini
#شعر#شاعر#شاعرانه#غزل#ترانه#ترانه_سرا
#بازداشتگاه#تهران#کرج#شیراز#اصفهان#گرگان
#مشهد#تبریز#ارومیه#کرمانشاه#کرمان#اهواز
#آبادان#زاهدان#کیش#قشم#ورق_پاره_تنهایی
#داریوش_جلینی
_ نمیتونه یادش بره چی‌گذشت چی اومد سرش توی بازداشتگاه هزار خاطره مونده توی سرش ازاعدامهای توو کشتارگاه هنوز مثلٍ کابوس توو شبهاش میاد نگاهِ پُر از دردِ هم بندیاش سر و صورتِ زخمی و خونیشون یه دژخیم،یه شلاق و دلداریاش!!! هنوز روو تنش جای شلاق ها خودش رو نشون میده مثلِ مدال داره نیمه جونی توو جسمش ولی دیگه میره روحش به سمتِ زوال همه جُرمِ اون گفتن از عدل بود تساوی،عدالت،نه‌مَکر و فریب یه دنیا که توش مِهر به هم وطن نباشه سیاست،نباشه عجیب هنوزم میپیچه توو گوشاش صدا هنوز توو دلش ترسِ باتوم هست کتک خورد،شکنجه شداما هنوز نداد آرمانش رو بازم ز دست نمیدونه این دفعه ی آخره که بازم«قپانی» میشه یا که نه میشه آخر از این جهنم رها؟ رها باز نفس میکشه یا که نه؟ #شعر #شاعر #شاعرانه #غزل #ترانه #ترانه_سرا #بازداشتگاه #تهران #کرج #شیراز #اصفهان #گرگان #مشهد #تبریز #ارومیه #کرمانشاه #کرمان #اهواز #آبادان #زاهدان #کیش #قشم #ورق_پاره_تنهایی #داریوش_جلینی
Dariush_jelini
شکستی واسم غربتِ اینجا رو
هزار سالِ انگار تورو میشناسم
حضورِ تو توو لحظه هام حس میشه
کنارِ تو دنیایی از احساسم

کجاشُ نمیدونم اما تورو
هزاران هزار بار بوسیده ام
واسه تو سرودم همه شعرامُ
هزار لحظه رو با تو خندیده ام

بزار پرت شم توو حریقِ نگات
میخوام مثلِ ققنوس باز زاده شم
چشای تو فانوسِ راهِ منه
نزار بی تو‌گم توی بیراهه شم

تورو توی دریا،تورو توی باد
تورو مثلِ امّید،حس میکنم
تو هرجا که باشی حضورِ تورو
دُرُس مثلِ خورشید،حس میکنم

مثِ ماه تابیدی روی شبام
کنارت تموم شد شبای سیام
همه لحظه هام با تو پُر عشق شد
شدی آشنای همه لحظه هام

میخوام توو گذرگاهِ چشمای تو
یه عابر برای همیشه بشم
یه عابر که هیچوقت نمیتونه که
جدا از نگاهِ تو باشه بشم....
#dariush_jelini
#شعر#شاعر#شاعرانه#غزل#ترانه#ترانه_سرا
#غربت#تهران#کرج#شیراز#اصفهان#گرگان
#مشهد#تبریز#ارومیه#اردبیل#کرمانشاه#کرمان
#زاهدان#کیش#قشم#عشق#عاشق
#ورق_پاره_تنهایی#داریوش_جلینی
_ شکستی واسم غربتِ اینجا رو هزار سالِ انگار تورو میشناسم حضورِ تو توو لحظه هام حس میشه کنارِ تو دنیایی از احساسم کجاشُ نمیدونم اما تورو هزاران هزار بار بوسیده ام واسه تو سرودم همه شعرامُ هزار لحظه رو با تو خندیده ام بزار پرت شم توو حریقِ نگات میخوام مثلِ ققنوس باز زاده شم چشای تو فانوسِ راهِ منه نزار بی تو‌گم توی بیراهه شم تورو توی دریا،تورو توی باد تورو مثلِ امّید،حس میکنم تو هرجا که باشی حضورِ تورو دُرُس مثلِ خورشید،حس میکنم مثِ ماه تابیدی روی شبام کنارت تموم شد شبای سیام همه لحظه هام با تو پُر عشق شد شدی آشنای همه لحظه هام میخوام توو گذرگاهِ چشمای تو یه عابر برای همیشه بشم یه عابر که هیچوقت نمیتونه که جدا از نگاهِ تو باشه بشم.... #شعر #شاعر #شاعرانه #غزل #ترانه #ترانه_سرا #غربت #تهران #کرج #شیراز #اصفهان #گرگان #مشهد #تبریز #ارومیه #اردبیل #کرمانشاه #کرمان #زاهدان #کیش #قشم #عشق #عاشق #ورق_پاره_تنهایی #داریوش_جلینی
Dariush_jelini
دیگه از سرما نمیلرزه تنت
دست و پاهات دیگه یخ نمیکُنن
دیگه دائم نمیگی که«سردمه»
ریه هاتُ سرفه ها نمیکَنن

دیگه باد‌ چادرتُ نمیبره
دیگه غصّه ی کانکسُ نداری
زیرِ یه تیکه ی سنگِ مرمری
سَرتُ روی یه آجر میزاری

با یه زلزله خرابه شد خونه ت
شدی آواره ی کوچه پسکوچه
میشه با نگاهی به صورتِ تو
فهمید اینُ که چقد دنیا پوچه

مشکلت،ملیّتت بود اگه نه
میتونستی حالاها زنده باشی
یمنی یا سوری یا که لبنانی
بودی،میتونستی پاینده باشی

کَچَکم،سارینای کوچیک ما
رفتی آسوده شدی ازین جهان
اما داغِ تو به آتیش کشیده
قلبِ ملّتی رو توی این زمان...
#dariush_jelini
#شعر#شاعر#شاعرانه#غزل#ترانه#ترانه_سرا
#دختر_کرد#سارینا#تهران#کرج#شیراز#اصفهان
#گرگان#مشهد#تبریز#ارومیه#اردبیل#کرمانشاه
#سنندج#دزفول#اندیمشک#اهواز#آبادان
#ورق_پاره_تنهایی#داریوش_جلینی
_ دیگه از سرما نمیلرزه تنت دست و پاهات دیگه یخ نمیکُنن دیگه دائم نمیگی که«سردمه» ریه هاتُ سرفه ها نمیکَنن دیگه باد‌ چادرتُ نمیبره دیگه غصّه ی کانکسُ نداری زیرِ یه تیکه ی سنگِ مرمری سَرتُ روی یه آجر میزاری با یه زلزله خرابه شد خونه ت شدی آواره ی کوچه پسکوچه میشه با نگاهی به صورتِ تو فهمید اینُ که چقد دنیا پوچه مشکلت،ملیّتت بود اگه نه میتونستی حالاها زنده باشی یمنی یا سوری یا که لبنانی بودی،میتونستی پاینده باشی کَچَکم،سارینای کوچیک ما رفتی آسوده شدی ازین جهان اما داغِ تو به آتیش کشیده قلبِ ملّتی رو توی این زمان... #شعر #شاعر #شاعرانه #غزل #ترانه #ترانه_سرا #دختر_کرد #سارینا #تهران #کرج #شیراز #اصفهان #گرگان #مشهد #تبریز #ارومیه #اردبیل #کرمانشاه #سنندج #دزفول #اندیمشک #اهواز #آبادان #ورق_پاره_تنهایی #داریوش_جلینی
Dariush_jelini
کلیه های فروشی
زنا و مردای فاسد
آسمون بی پرنده
عقدای بدون عاقد

فصل مرگ قاصدکها
توی دنیای مجازی
فصل آشفتگی‌جای
مهربونی،خاله بازی

فصل داغ تن فروشی
تو خیابونای خلوت
فصل خالی شدن دل
فصل پر‌شدن ز حسرت

تو خیابونا پر از برج
حسرت داشتن باغچه
بازی های بچه‌گانه
گم شدن توی‌کتابچه

دیگه هیچکس‌نمیدونه
خاله کوکب چه کارا کرد
ریزعلی چیرو آتیش زد
زاغه با روباه چکار کرد

همه کامپیوتری شد
بازیهای بچه گونه
دیگه خاطرات کوچه
واسه هیچکس نمیمونه

اوج در موندگی مرد
واسه ی خرید عیدش
هاج و واج توی خیابون
واسه کفش عید بچه ش

سر‌کشیدن توی آشغال
واسه ی یه لقمه ی نون
فصل سرخوشی برای
دیدن یه مرغ بی جون

بی خبر بودن ز حال
زن همسایه ی گشنه
دوستیای بی سرانجام
قصه ی شونه و دشنه

فصل عاشق شدنای
دروغی،عشق یه‌روزه
عشقایی که دل هرکس‌
واسه عاشقاش میسوزه

فصل بیچارگی‌ مرد
واسه داشتن یه خونه
حسرت‌ داشتن یک‌سقف 
رو دلش تا مرگ میمونه

فصل اعتیاد زنها
شیشه و بی بندوباری
فصلی‌که توش بجز حسرت
دیگه هیچ چیزی نداری

فصل مرگ اعتماد و 
گم شدن تو ورطه ی هول
فصل اعتماد‌نکردن
دوستیای همه بد قول

اینه روزگاری که ما
زندگی میکنیم اون تو
روزگار بدی محض
دالونایی با هزارتو...
# dariush_jelini
#شعر#شاعر#شاعرانه#غزل#ترانه#ترانه_سرا
#قرن_بیست_یک#تهران#کرج#شیراز#اصفهان
#گرگان#مشهد#تبریز#ارومیه#اردبیل#ساری
#نوشهر#چالوس#کرمانشاه#کرمان#زاهدان#کیش
#ورق_پاره_تنهایی#داریوش_جلینی
_ کلیه های فروشی زنا و مردای فاسد آسمون بی پرنده عقدای بدون عاقد فصل مرگ قاصدکها توی دنیای مجازی فصل آشفتگی‌جای مهربونی،خاله بازی فصل داغ تن فروشی تو خیابونای خلوت فصل خالی شدن دل فصل پر‌شدن ز حسرت تو خیابونا پر از برج حسرت داشتن باغچه بازی های بچه‌گانه گم شدن توی‌کتابچه دیگه هیچکس‌نمیدونه خاله کوکب چه کارا کرد ریزعلی چیرو آتیش زد زاغه با روباه چکار کرد همه کامپیوتری شد بازیهای بچه گونه دیگه خاطرات کوچه واسه هیچکس نمیمونه اوج در موندگی مرد واسه ی خرید عیدش هاج و واج توی خیابون واسه کفش عید بچه ش سر‌کشیدن توی آشغال واسه ی یه لقمه ی نون فصل سرخوشی برای دیدن یه مرغ بی جون بی خبر بودن ز حال زن همسایه ی گشنه دوستیای بی سرانجام قصه ی شونه و دشنه فصل عاشق شدنای دروغی،عشق یه‌روزه عشقایی که دل هرکس‌ واسه عاشقاش میسوزه فصل بیچارگی‌ مرد واسه داشتن یه خونه حسرت‌ داشتن یک‌سقف رو دلش تا مرگ میمونه فصل اعتیاد زنها شیشه و بی بندوباری فصلی‌که توش بجز حسرت دیگه هیچ چیزی نداری فصل مرگ اعتماد و گم شدن تو ورطه ی هول فصل اعتماد‌نکردن دوستیای همه بد قول اینه روزگاری که ما زندگی میکنیم اون تو روزگار بدی محض دالونایی با هزارتو... _ #شعر #شاعر #شاعرانه #غزل #ترانه #ترانه_سرا #قرن_بیست_یک #تهران #کرج #شیراز #اصفهان #گرگان #مشهد #تبریز #ارومیه #اردبیل #ساری #نوشهر #چالوس #کرمانشاه #کرمان #زاهدان #کیش #ورق_پاره_تنهایی #داریوش_جلینی
Dariush_jelini
گاهی وقتا حنجره محتاج فریاد زدنه
پر حسرت میشه وقتی نمیتونه بشکنه
گاهی وقتا دل میخواد از تو سینه پر بکشه
بره یک گوشه و دور خودشو تار بتنه

گاهی وقتا میشه عشقو توی برق چشما دید
گاهی میشه با یه بوسه به ته دنیا رسید
گاهی میشه با یه خنده غمها رو کنار گذاشت
گاهی مثل ماه میشه به آسمونا پر کشید

گاهی زندگی مث یه تنگ‌ماهی میمونه
گاهی مرغ عشقا هم آواز دلگیر میخونه
گاهی روزا مثل عصر جمعه ها پر از غمه
گاهی تنها حرف دل رو یه غریبه میدونه

گاهی یک قطره ی شبنم روی گلبرگ گلا
به تموم زندگی میده یهو رنگ و جلا
گاهی دیدن یه گل  توی حیاط یک خونه
میکنه راز یه عشقو پیش مردم برملا

گاهی زندگی فقط خنده ی یک دخترکه
که دلیل شادی اون تنها یک بادبادکه
گاهی داشتن یه یار توی زمون بیکسی
واسه آدمی بزرگترین امید و کمکه

گاهی وقتا زندگی پاشو میذاره رو گلوت
غصه ها صف میکشن میان میشینن روبروت
گاهی زندگی بهت رو نمیده که خوش باشی
جای بارون،غصه از آسمونا میشه هبوط

زندگی‌گاهی فقط داشتن یک همسفره
که تو راه زندگیت غمهاتو با خود میبره
کسی که داشتن اون هم ردیف سعادته
کسی که برای برای لبهات گل بوسه میخره

بد و خوب روزگار روی یه بوم نقاشی
روی این بوم خطهای نقاشی رو تو میکشی
اگه عاشق بمونی تابلو تماشایی میشه
اگه نه،از دیدن تابلو یه روزی سیر میشی...
#dariush_jelini
#شعر#شاعر#شاعرانه#غزل#ترانه#ترانه_سرسرا
#فریاد#تهران#کرج#شیراز#اصفهان#گرگان
#گچساران#مشهد#تبریز#اردبیل#همدان
#خرم_آباد#ورق_پاره_تنهایی#داریوش_جلینی
_ گاهی وقتا حنجره محتاج فریاد زدنه پر حسرت میشه وقتی نمیتونه بشکنه گاهی وقتا دل میخواد از تو سینه پر بکشه بره یک گوشه و دور خودشو تار بتنه گاهی وقتا میشه عشقو توی برق چشما دید گاهی میشه با یه بوسه به ته دنیا رسید گاهی میشه با یه خنده غمها رو کنار گذاشت گاهی مثل ماه میشه به آسمونا پر کشید گاهی زندگی مث یه تنگ‌ماهی میمونه گاهی مرغ عشقا هم آواز دلگیر میخونه گاهی روزا مثل عصر جمعه ها پر از غمه گاهی تنها حرف دل رو یه غریبه میدونه گاهی یک قطره ی شبنم روی گلبرگ گلا به تموم زندگی میده یهو رنگ و جلا گاهی دیدن یه گل  توی حیاط یک خونه میکنه راز یه عشقو پیش مردم برملا گاهی زندگی فقط خنده ی یک دخترکه که دلیل شادی اون تنها یک بادبادکه گاهی داشتن یه یار توی زمون بیکسی واسه آدمی بزرگترین امید و کمکه گاهی وقتا زندگی پاشو میذاره رو گلوت غصه ها صف میکشن میان میشینن روبروت گاهی زندگی بهت رو نمیده که خوش باشی جای بارون،غصه از آسمونا میشه هبوط زندگی‌گاهی فقط داشتن یک همسفره که تو راه زندگیت غمهاتو با خود میبره کسی که داشتن اون هم ردیف سعادته کسی که برای برای لبهات گل بوسه میخره بد و خوب روزگار روی یه بوم نقاشی روی این بوم خطهای نقاشی رو تو میکشی اگه عاشق بمونی تابلو تماشایی میشه اگه نه،از دیدن تابلو یه روزی سیر میشی... #شعر #شاعر #شاعرانه #غزل #ترانه #ترانه_سرسرا #فریاد #تهران #کرج #شیراز #اصفهان #گرگان #گچساران #مشهد #تبریز #اردبیل #همدان #خرم_آباد #ورق_پاره_تنهایی #داریوش_جلینی
Dariush_jelini
با تو ام سنگِ صبورم نزا[ر]بشکنه غرورم
نمیخوام راهِ جدایی بشه جاده ی عبورم

با تو ام ای بتِ سنگی تویی که هزار تا رنگی
تویی که هنوز توو یادم یه معمای قشنگی

میتونم برای چشمات میتونم برای دستات
باز ترانه ها بسازم واسه ی عطر نفسهات

محکم و پُر از شکوهی 
پُر غروری مثِ کوهی
واسه ی لبهای تشنه 
تو مثِ میِ صبوحی

نمیخوام ازت جدا شم نمیتونم بی تو باشم
من میخوام تا تهِ دنیا همیشه پیشِ تو باشم

تو واسم سنگِ صبوری واسه مهتاب مثِ نوری
واسه قلبِ منِ عاشق تو تجسّمِ غروری

بیا دل بزن به دریا بیا تن بده به رویا
بیا تا یه بارِ دیگه ببینم قشنگه دنیا

محکم و پُر از شکوهی 
پُر غروری مثِ کوهی
واسه ی لبهای تشنه 
تو مثِ میِ صبوحی...
#dariush_jelini
#شعر#شاعر#شاعرانه#غزل#ترانه#ترانه_سرا
#سنگ_صبور#تهران#کرج#شیراز#اصفهان#گرگان
#مشهد#تبریز#ارومیه#کرمانشاه#کرمان#زاهدان
#اهواز#آبادان#کیش#قشم#ورق_پاره_تنهایی
#داریوش_جلینی
_ با تو ام سنگِ صبورم نزا[ر]بشکنه غرورم نمیخوام راهِ جدایی بشه جاده ی عبورم با تو ام ای بتِ سنگی تویی که هزار تا رنگی تویی که هنوز توو یادم یه معمای قشنگی میتونم برای چشمات میتونم برای دستات باز ترانه ها بسازم واسه ی عطر نفسهات محکم و پُر از شکوهی پُر غروری مثِ کوهی واسه ی لبهای تشنه تو مثِ میِ صبوحی نمیخوام ازت جدا شم نمیتونم بی تو باشم من میخوام تا تهِ دنیا همیشه پیشِ تو باشم تو واسم سنگِ صبوری واسه مهتاب مثِ نوری واسه قلبِ منِ عاشق تو تجسّمِ غروری بیا دل بزن به دریا بیا تن بده به رویا بیا تا یه بارِ دیگه ببینم قشنگه دنیا محکم و پُر از شکوهی پُر غروری مثِ کوهی واسه ی لبهای تشنه تو مثِ میِ صبوحی... #شعر #شاعر #شاعرانه #غزل #ترانه #ترانه_سرا #سنگ_صبور #تهران #کرج #شیراز #اصفهان #گرگان #مشهد #تبریز #ارومیه #کرمانشاه #کرمان #زاهدان #اهواز #آبادان #کیش #قشم #ورق_پاره_تنهایی #داریوش_جلینی
Dariush_jelini
در بستری از درد خوابیدی
هر روزت از دیروز بدتر بود
تنها دلیلِ زنده بودن در
دستانِ تو میمرد خیلی زود

عطرِ نفسهای تورا میداد
بوی پشیمانیِ از زادن
آماده بودی توی هر لحظه
بهرِ رهایی،بهرِ جان دادن

دستانت از احساس خالی بود
قلبت لبالب بود از کینه
هر روزت از روزِ دگر بدتر
دلگیر همچون عصرِ آدینه

در آرزوی روزی بودی که
مهتاب در شبهای تو آید
پایان پذیرد اشکهای تو
لبخند بر لبهای تو آید

هرشب درونِ خواب میدیدی
شهزاده ای با یک بغل رویا
گم میشدی در شوقِ چشمانش
میرفتی با او تا تهِ دنیا

اما دوباره درد بود و درد
در بسترِ سرد و غم انگیزت
یک روزِپُر اندوهِ دیگر را
میدیدی با چشمانِ غم خیزت...
#Dariush_jelini
#شعر#شاعر#شاعرانه#غزل#ترانه#ترانه_سرا
#بستر#روزهای_بد#تهران#کرج#شیراز#اصفهان
گرگان#مشهد#تبریز#ارومیه#کرمانشاه#کرمان
#کیش#قشم#زاهدان#ورق_پاره_تنهایی
 #داریوش_جلینی
_ در بستری از درد خوابیدی هر روزت از دیروز بدتر بود تنها دلیلِ زنده بودن در دستانِ تو میمرد خیلی زود عطرِ نفسهای تورا میداد بوی پشیمانیِ از زادن آماده بودی توی هر لحظه بهرِ رهایی،بهرِ جان دادن دستانت از احساس خالی بود قلبت لبالب بود از کینه هر روزت از روزِ دگر بدتر دلگیر همچون عصرِ آدینه در آرزوی روزی بودی که مهتاب در شبهای تو آید پایان پذیرد اشکهای تو لبخند بر لبهای تو آید هرشب درونِ خواب میدیدی شهزاده ای با یک بغل رویا گم میشدی در شوقِ چشمانش میرفتی با او تا تهِ دنیا اما دوباره درد بود و درد در بسترِ سرد و غم انگیزت یک روزِپُر اندوهِ دیگر را میدیدی با چشمانِ غم خیزت... #شعر #شاعر #شاعرانه #غزل #ترانه #ترانه_سرا #بستر #روزهای_بد #تهران #کرج #شیراز #اصفهان گرگان #مشهد #تبریز #ارومیه #کرمانشاه #کرمان #کیش #قشم #زاهدان #ورق_پاره_تنهایی   #داریوش_جلینی
Dariush_jelini
دلتنگی های من رو میدیدی
اما نبود عینِ خیالِ تو
انگار از اول هم نبودم من
در امتدادِ چشمهای تو

مثلِ شهابی رهگذر بودی
در آسمانِ این دلِ خسته
میرفتی و با رفتنت میرفت
آرامش از این قلبِ بشکسته

در من امیدِ زندگی بودی
خورشیدی واسه روزای سردم
نوری برای ظلمتِ شبهام
گرمایی واسه قلبِ یخ کرده ام

رد میشدی از پیشِ چشمِ من
من بودم و چشمانِ بی مِهرت
من بودم و دستانِ سردِ تو
من بودم و آوازِ پُر سِحرت

پشتِ قدمهای تو میپیچید
عطرِخیال انگیزِ موهایت
دلتنگی هر لحظه فزون میشد
با گرمی و هُرمِ نفسهایت

اما دلِ سنگِ تو خالی بود
از عشق،ازاین احساسِ رویایی
رفتی و من تنها شدم اینجا
اما واسه من تو یه دنیایی...
#dariush_jelini
#شعر#شاعر#شاعرانه#غزل#ترانه#ترانه_سرا
#دلتنگی#تهران#کرج#شیراز#اصفهان#گرگان
#مشهد#تبریز#ارومیه#کرمانشاه#کرمان#زاهدان
#اهواز#کیش#قشم#ورق_پاره_تنهایی
#داریوش_جلینی
_ دلتنگی های من رو میدیدی اما نبود عینِ خیالِ تو انگار از اول هم نبودم من در امتدادِ چشمهای تو مثلِ شهابی رهگذر بودی در آسمانِ این دلِ خسته میرفتی و با رفتنت میرفت آرامش از این قلبِ بشکسته در من امیدِ زندگی بودی خورشیدی واسه روزای سردم نوری برای ظلمتِ شبهام گرمایی واسه قلبِ یخ کرده ام رد میشدی از پیشِ چشمِ من من بودم و چشمانِ بی مِهرت من بودم و دستانِ سردِ تو من بودم و آوازِ پُر سِحرت پشتِ قدمهای تو میپیچید عطرِخیال انگیزِ موهایت دلتنگی هر لحظه فزون میشد با گرمی و هُرمِ نفسهایت اما دلِ سنگِ تو خالی بود از عشق،ازاین احساسِ رویایی رفتی و من تنها شدم اینجا اما واسه من تو یه دنیایی... #شعر #شاعر #شاعرانه #غزل #ترانه #ترانه_سرا #دلتنگی #تهران #کرج #شیراز #اصفهان #گرگان #مشهد #تبریز #ارومیه #کرمانشاه #کرمان #زاهدان #اهواز #کیش #قشم #ورق_پاره_تنهایی #داریوش_جلینی
میساختی با ضربه ی هر دست
آهنگی دیگر از پریشانی
از پشتِ خوابت ماه پیدا بود
شفاف،مثلِ ماه پیشانی

بوی ترانه داشت دستانت
بوی گَسِ یک عشقِ نافرجام
می آمدی از روزهای دور
از روزهایی که نداشت انجام

حسِ جدایی بود با چشمت
با یک بغل آغوشِ تنهایی
در گوشِ من حرفِ تو می پیچید
میگفتی‌خیلی زود می آیی

اندیشه ی پرواز بود با تو
دلخسته بودی از زمینِ بَد
دلمُردگیِ روزهای تو
صد طعنه بر آرامشم میزد

میرفتی و لبریز شد از تب
دیگر تمامِ روز و شبهایم
دیگر نبود دنیای من رنگی
رنگِ سیاهی داشت دنیایم

حالا من اینجا بی حضورِ تو
اندوهِ دل با ماه میگویم
آرامشم چون عطرِ تو گم شد
اکنون تورا در خواب میجویم...
#dariush_jelini
#شعر#شاعر#شاعرانه#غزل#ترانه#ترانه_سرا
#ماه_پیشانی#تهران#کرج#شیراز#اصفهان#گرگان
#مشهد#تبریز#ارومیه#کرمانشاه#کرمان#زاهدان
#اهواز#آبادان#کیش#قشم#ورق_پاره_تنهایی
#داریوش_جلینی
میساختی با ضربه ی هر دست آهنگی دیگر از پریشانی از پشتِ خوابت ماه پیدا بود شفاف،مثلِ ماه پیشانی بوی ترانه داشت دستانت بوی گَسِ یک عشقِ نافرجام می آمدی از روزهای دور از روزهایی که نداشت انجام حسِ جدایی بود با چشمت با یک بغل آغوشِ تنهایی در گوشِ من حرفِ تو می پیچید میگفتی‌خیلی زود می آیی اندیشه ی پرواز بود با تو دلخسته بودی از زمینِ بَد دلمُردگیِ روزهای تو صد طعنه بر آرامشم میزد میرفتی و لبریز شد از تب دیگر تمامِ روز و شبهایم دیگر نبود دنیای من رنگی رنگِ سیاهی داشت دنیایم حالا من اینجا بی حضورِ تو اندوهِ دل با ماه میگویم آرامشم چون عطرِ تو گم شد اکنون تورا در خواب میجویم... #شعر #شاعر #شاعرانه #غزل #ترانه #ترانه_سرا #ماه_پیشانی #تهران #کرج #شیراز #اصفهان #گرگان #مشهد #تبریز #ارومیه #کرمانشاه #کرمان #زاهدان #اهواز #آبادان #کیش #قشم #ورق_پاره_تنهایی #داریوش_جلینی
گریه میکرد در غمِ سانچی
داغ از آتشِ پلاسکو بود
زیرِ پایش زمین تَرَک برداشت
آسمان نیم مُرده بود و کبود

شوکتی از گذشته در سَر داشت
یک جهان افتخار و عزّت و جاه
لیکن اکنون دگر تَبَه شده بود
همچو مهتابِ گمشده در چاه

روزهایش یک از یکی بدتر
همه اندوهبار و جانفرسا
همگی پُر شکست و پُر آشوب
همگی گریه دار و غم افزا

نیمی از ثروت جهانُ داشت
زیرِ خاکای لبریز از خونِش
لیلیِ دلشکسته ای بود که
هیچ مَردی نبوده مجنونش

داغدارواسه گورخوابا بود
غمِ آجرپزا رو در دل داشت
وسطِ بلوارِ خیابونها
گل واسه کودکانِ کار میکاشت

ساکنِ کشوری پُر از غم بود
زاده ی خاکِ پاکِ ما ایران
سرزمینی بزرگ و پهناور
جایگاهِ جهانیِ شیران...
#dariush_jelini
#شعر#شاعر#شاعرانه#غزل#ترانه#ترانه_سرا
#ایرانی#تهران#کرج#شیراز#اصفهان#گرگان
#مشهد#تبریز#ارومیه#کرمانشاه#کرمان#اهواز
#آبادان#زاهدان#کیش#قشم#ورق_پاره_تنهایی
#داریوش_جلینی
گریه میکرد در غمِ سانچی داغ از آتشِ پلاسکو بود زیرِ پایش زمین تَرَک برداشت آسمان نیم مُرده بود و کبود شوکتی از گذشته در سَر داشت یک جهان افتخار و عزّت و جاه لیکن اکنون دگر تَبَه شده بود همچو مهتابِ گمشده در چاه روزهایش یک از یکی بدتر همه اندوهبار و جانفرسا همگی پُر شکست و پُر آشوب همگی گریه دار و غم افزا نیمی از ثروت جهانُ داشت زیرِ خاکای لبریز از خونِش لیلیِ دلشکسته ای بود که هیچ مَردی نبوده مجنونش داغدارواسه گورخوابا بود غمِ آجرپزا رو در دل داشت وسطِ بلوارِ خیابونها گل واسه کودکانِ کار میکاشت ساکنِ کشوری پُر از غم بود زاده ی خاکِ پاکِ ما ایران سرزمینی بزرگ و پهناور جایگاهِ جهانیِ شیران... #شعر #شاعر #شاعرانه #غزل #ترانه #ترانه_سرا #ایرانی #تهران #کرج #شیراز #اصفهان #گرگان #مشهد #تبریز #ارومیه #کرمانشاه #کرمان #اهواز #آبادان #زاهدان #کیش #قشم #ورق_پاره_تنهایی #داریوش_جلینی
با خنده میگفتی«دوسِت دارم»
میگفتی عشقم توی رگهاتِ
تویِ مسیرِ زندگی گفتی
تنها دلم همراه و همپاتِ

گفتی که با یادٍ من آرومی
گفتی دلت تنها منو میخواد
گفتی که هر جایی که من میرم
چشمای تو دنبالِ من می آد

وابستگیم هر لحظه افزون شد
هر دَم به تو بیشتر دلُ دادم
با خنده های دلنشینِ تو
به قلبِ خود امّید میدادم

یک لحظه چش وا کردم و دیدم
یک دل نه صد دل عاشقت هستم
دیدم همه دنیام شده چشمات
عشقت گذاشته کاری روو دستم

دیگه نتونستم ازت دور شم
هر ثانیه عطرِ تورو میداد
هر لحظه با یادِ تو طی میشد
عشقِ تو تنها مونده بود در یاد

وقتی که فهمیدی شدم عاشق
گردوندی دیگه روتُ از رویم
گفتی تمومِ اینها بازی بود
گفتی و رفتی از سَرِ کویم

من موندم و حالِ خرابی که
بعدِ تو شد اوضاعِ هر روزم
هر روز دارم اینجا میمیرم
هر روز و هر شب اینجا میسوزم...
#dariush_jelini
#شعر#شاعر#شاعرانه#غزل#ترانه#ترانه_سرا
#دوسِت_دارم#همپا#تهران#کرج#شیراز#اصفهان
#گرگان#مشهد#تبریز#ارومیه#کرمانشاه#کرمان
#زاهدان#اهواز#کیش#قشم#ورق_پاره_تنهایی
#داریوش_جلینی
با خنده میگفتی«دوسِت دارم» میگفتی عشقم توی رگهاتِ تویِ مسیرِ زندگی گفتی تنها دلم همراه و همپاتِ گفتی که با یادٍ من آرومی گفتی دلت تنها منو میخواد گفتی که هر جایی که من میرم چشمای تو دنبالِ من می آد وابستگیم هر لحظه افزون شد هر دَم به تو بیشتر دلُ دادم با خنده های دلنشینِ تو به قلبِ خود امّید میدادم یک لحظه چش وا کردم و دیدم یک دل نه صد دل عاشقت هستم دیدم همه دنیام شده چشمات عشقت گذاشته کاری روو دستم دیگه نتونستم ازت دور شم هر ثانیه عطرِ تورو میداد هر لحظه با یادِ تو طی میشد عشقِ تو تنها مونده بود در یاد وقتی که فهمیدی شدم عاشق گردوندی دیگه روتُ از رویم گفتی تمومِ اینها بازی بود گفتی و رفتی از سَرِ کویم من موندم و حالِ خرابی که بعدِ تو شد اوضاعِ هر روزم هر روز دارم اینجا میمیرم هر روز و هر شب اینجا میسوزم... #شعر #شاعر #شاعرانه #غزل #ترانه #ترانه_سرا #دوسِت_دارم #همپا #تهران #کرج #شیراز #اصفهان #گرگان #مشهد #تبریز #ارومیه #کرمانشاه #کرمان #زاهدان #اهواز #کیش #قشم #ورق_پاره_تنهایی #داریوش_جلینی
روبروی منِ دیوانه بخند 
تا که تنهاییِ  من آب شود
تاکه سرمای زمستان برود 
تاکه چشمم پُرِ از خواب شود

روبروی منِ دیوانه بشین 
تاکه چشمانِ تورا قاب شَوَم
من که رودم تو مخواه از من که 
کُشته در خود شده مرداب شَوَم

بِنِشین در من و از عشق بگو
از شبیخونِ هزاران فریاد
از گذر واژه ی چشمانِ غمین
ریزشِ اشکی پس از یک بیداد

بی تو یک قافله ی‌گم شده ام
بغلم کن  به سرانجام رسم
تو نباشی نفسم مرگِ من است
تو بمان تاکه نگیرد نفسم

من تورا چشم به راهم هر شب
تا بیایی و مرا جان بدهی
نظری سوی منِ خسته کنی
با نگاهت به من ایمان بدهی

مَهِ من ای همه تن شعر و غزل
من به چشمانِ تو ایمان دارم
باز کن باغچه ی قلبت را
من گلِ عشق در آن میکارم...
#dariush_jelini
#شعر#شاعر#شاعرانه#غزل#ترانه#ترانه_سرا
#روبرویم#تهران#کرج#شیراز#اصفهان#گرگان
#مشهد#تبریز#ارومیه#کرمانشاه#کرمان#زاهدان
#آبادان#اهواز#ورق_پاره_تنهایی#داریوش_جلینی
روبروی منِ دیوانه بخند تا که تنهاییِ  من آب شود تاکه سرمای زمستان برود تاکه چشمم پُرِ از خواب شود روبروی منِ دیوانه بشین تاکه چشمانِ تورا قاب شَوَم من که رودم تو مخواه از من که کُشته در خود شده مرداب شَوَم بِنِشین در من و از عشق بگو از شبیخونِ هزاران فریاد از گذر واژه ی چشمانِ غمین ریزشِ اشکی پس از یک بیداد بی تو یک قافله ی‌گم شده ام بغلم کن  به سرانجام رسم تو نباشی نفسم مرگِ من است تو بمان تاکه نگیرد نفسم من تورا چشم به راهم هر شب تا بیایی و مرا جان بدهی نظری سوی منِ خسته کنی با نگاهت به من ایمان بدهی مَهِ من ای همه تن شعر و غزل من به چشمانِ تو ایمان دارم باز کن باغچه ی قلبت را من گلِ عشق در آن میکارم... #شعر #شاعر #شاعرانه #غزل #ترانه #ترانه_سرا #روبرویم #تهران #کرج #شیراز #اصفهان #گرگان #مشهد #تبریز #ارومیه #کرمانشاه #کرمان #زاهدان #آبادان #اهواز #ورق_پاره_تنهایی #داریوش_جلینی
من اینجا هنوزم به یادِ تو ام
به یادت هنوزم دلم سرخوشِ
خودت نه ولی غصّه ی چشم هات
منُ یک روز از این روزا میکُشه

تو یادم دادی عاشقت باشم و
تووهر لحظه هرجا به یادت باشم
به یادت بزارم روو بالش سَرُ
به هر جا که میری کنارت باشم

تو از عاشقی گفتی واسه من و
شدم عاشقِ چشمای نازِ تو
تو از موجِ دریا واسم گفتی و
دلم رو سپردم به موهای تو

شدم عاشقی که واسه بودنت
دلش رو به هر دریایی میزنه
کسی که واسه داشتنِ چشمهات
ازهرچیز و هرکس دلُ میکنه

توو رویام همیشه کنارت بودم
میخوندم همه شعرامُ واسه تو
پُر از حسِ خوشبختی بود قلبِ من
دلم شاد بود وقتی بود پیشِ تو

حالا رفتی و نیست این باورم
که حرفایی که میزدی راست نیست
که تنها باید شبهامو سَر کنم
که قلبِ من عشقی که میخواست نیست

دیگه هیچ کس واسه من«تو»نشد
واسه قلبِ من دیگه بی تا شدی
همه دنیا واسم جهنم شد و
تو‌ واسم شبیهِ یه دنیا شدی

من اینجا دیگه هرچی جز فکرتُ
ازین قلبِ خسته در آورده اَم
به یادت هنوزم دلم سرخوشِ
من اینجا هنوزم به یادِ تو ام...
#dariush_jelini
#شعر#شاعر#شاعرانه#غزل#ترانه#ترانه_سرا
#به_یاد_تو#تهران#کرج#شیراز#اصفهان#گرگان
#مشهد#تبریز#ارومیه#کرمانشاه#کرمان#زاهدان
#أهواز#آبادان#ورق_پاره_تنهایی#داریوش_جلینی
من اینجا هنوزم به یادِ تو ام به یادت هنوزم دلم سرخوشِ خودت نه ولی غصّه ی چشم هات منُ یک روز از این روزا میکُشه تو یادم دادی عاشقت باشم و تووهر لحظه هرجا به یادت باشم به یادت بزارم روو بالش سَرُ به هر جا که میری کنارت باشم تو از عاشقی گفتی واسه من و شدم عاشقِ چشمای نازِ تو تو از موجِ دریا واسم گفتی و دلم رو سپردم به موهای تو شدم عاشقی که واسه بودنت دلش رو به هر دریایی میزنه کسی که واسه داشتنِ چشمهات ازهرچیز و هرکس دلُ میکنه توو رویام همیشه کنارت بودم میخوندم همه شعرامُ واسه تو پُر از حسِ خوشبختی بود قلبِ من دلم شاد بود وقتی بود پیشِ تو حالا رفتی و نیست این باورم که حرفایی که میزدی راست نیست که تنها باید شبهامو سَر کنم که قلبِ من عشقی که میخواست نیست دیگه هیچ کس واسه من«تو»نشد واسه قلبِ من دیگه بی تا شدی همه دنیا واسم جهنم شد و تو‌ واسم شبیهِ یه دنیا شدی من اینجا دیگه هرچی جز فکرتُ ازین قلبِ خسته در آورده اَم به یادت هنوزم دلم سرخوشِ من اینجا هنوزم به یادِ تو ام... #شعر #شاعر #شاعرانه #غزل #ترانه #ترانه_سرا #به_یاد_تو #تهران #کرج #شیراز #اصفهان #گرگان #مشهد #تبریز #ارومیه #کرمانشاه #کرمان #زاهدان #أهواز #آبادان #ورق_پاره_تنهایی #داریوش_جلینی
هر روزمان پُر درد و غم دار است
اندوهِ ما را بغض می داند
بر روی این ویرانکده تنها
یک‌بوفِ کور آواز میخواند

اشکِ من امشب گرم و تبدار است
چون آب های چین بی«سانچی»
دریا شد آتش،سوخت مردان را
چون انفجارِ مین و تخریب چی

بَر بستری از آب و خون خوابید
دریا براشان گورِ جمعی شد
آتش و آب باهم بُدَند دشمن
دریا ولی هی شعله ور میشد

خشکید لبخندِ زن و فرزند
وقتی که کشتی غرق شد در آب
افتاد عروسکهای فرزند و
چشمانِ همسر باز شد پُر آب

داغی دگر بر جانِ ما بنهاد
ایرانِ من بازم عزادار است
شب آمد و سانچی نشد خاموش
چشمانِ ما تا صبح بیدار است... ایرانم:تسلیت
داغداران:تسلیت
#dariush_jelini
#شعر#شاعر#شاعرانه#غزل#ترانه#ترانه_سرا
#سانچی#نفتکش#تهران#کرج#شیراز#اصفهان
#گرگان#مشهد#تبریز#ارومیه#کرمانشاه#کرمان
#زاهدان#کیش#قشم#ورق_پاره_تنهایی
#داریوش_جلینی
هر روزمان پُر درد و غم دار است اندوهِ ما را بغض می داند بر روی این ویرانکده تنها یک‌بوفِ کور آواز میخواند اشکِ من امشب گرم و تبدار است چون آب های چین بی«سانچی» دریا شد آتش،سوخت مردان را چون انفجارِ مین و تخریب چی بَر بستری از آب و خون خوابید دریا براشان گورِ جمعی شد آتش و آب باهم بُدَند دشمن دریا ولی هی شعله ور میشد خشکید لبخندِ زن و فرزند وقتی که کشتی غرق شد در آب افتاد عروسکهای فرزند و چشمانِ همسر باز شد پُر آب داغی دگر بر جانِ ما بنهاد ایرانِ من بازم عزادار است شب آمد و سانچی نشد خاموش چشمانِ ما تا صبح بیدار است... ایرانم:تسلیت داغداران:تسلیت #شعر #شاعر #شاعرانه #غزل #ترانه #ترانه_سرا #سانچی #نفتکش #تهران #کرج #شیراز #اصفهان #گرگان #مشهد #تبریز #ارومیه #کرمانشاه #کرمان #زاهدان #کیش #قشم #ورق_پاره_تنهایی #داریوش_جلینی
میباختی هر شب خودت را در
بازیِ بی پایانِ جنگ و خون
در بستری خوابیده بودی که
میراث بود از لیلی و مجنون

حُکمِ تو مرگی بود دردآلود
مرگی بدونِ واسطه،بی دست
باید که میکُشتی خودت را خود
بر روی داری در تَهِ بن بست

میباختی خود را و میرفتی
تا حول‌و‌حوشِ مرگ،تا باتوم
روحت بسوی آسمان میرفت
پرتاب میشد جسمت از روو بوم

تنهاترین مردِ سیاه چاله
بر روی فرشی بودی از کژدم
در تو امیدِ زندگانی مُرد
امّیدِ آزادیِ این مَردم

درپیشِ چشمانِ تو جان میداد
یک مَرد با اندیشه های سبز
مُردن برایش سخت زیبا بود
خوابیده بودش مرگ در هر نبض

گم میشدی در کوچه پسکوچه
روی تنت بارانِ تهمت بود
اندیشه ات آزادی بود اما
زنجیری رویِ دستبندت بود

میباختی هر شب خودت را در
توی اطاقِ بازجویی ها
خندیدی و روی تنت میخورد
شلاقها جای لالایی ها...
#dariush_jelini
#شعر#شاعر#شاعرانه#غزل#ترانه#ترانه_سرا
#باخت#تهران#کرج#شیراز#اصفهان#گرگان
#مشهد#تبریز#ارومیه#کرمانشاه#کرمان#زاهدان
#اهواز#آبادان#ورق_پاره_تنهایی#داریوش_جلینی
میباختی هر شب خودت را در بازیِ بی پایانِ جنگ و خون در بستری خوابیده بودی که میراث بود از لیلی و مجنون حُکمِ تو مرگی بود دردآلود مرگی بدونِ واسطه،بی دست باید که میکُشتی خودت را خود بر روی داری در تَهِ بن بست میباختی خود را و میرفتی تا حول‌و‌حوشِ مرگ،تا باتوم روحت بسوی آسمان میرفت پرتاب میشد جسمت از روو بوم تنهاترین مردِ سیاه چاله بر روی فرشی بودی از کژدم در تو امیدِ زندگانی مُرد امّیدِ آزادیِ این مَردم درپیشِ چشمانِ تو جان میداد یک مَرد با اندیشه های سبز مُردن برایش سخت زیبا بود خوابیده بودش مرگ در هر نبض گم میشدی در کوچه پسکوچه روی تنت بارانِ تهمت بود اندیشه ات آزادی بود اما زنجیری رویِ دستبندت بود میباختی هر شب خودت را در توی اطاقِ بازجویی ها خندیدی و روی تنت میخورد شلاقها جای لالایی ها... #شعر #شاعر #شاعرانه #غزل #ترانه #ترانه_سرا #باخت #تهران #کرج #شیراز #اصفهان #گرگان #مشهد #تبریز #ارومیه #کرمانشاه #کرمان #زاهدان #اهواز #آبادان #ورق_پاره_تنهایی #داریوش_جلینی
عمو زنجیر بافِ قصّه بسه هر چی بافتی زنجیر
زنجیرات نشسته روی دست و پای جوون و پیر

واسه آدمای اینجا دیگه آزادی حرومه
جای آزادی توو قصّه س اینُ هر کسی میدونه

دست و پای مارو بستن زنجیرایی که تو بافتی
دنیامون نشد شبیه قصه هایی که میگفتی

بابا با نخودچی کیشمیش نیومد دیگه توو خونه
بابا با شرم و خجالت سمتِ خونه شد روونه

تو عزیزِ هَمه مونی
مثِ جون توو تنمونی
واسه گفتن از رهایی
تو همیشه همزبونی

دیگه نوروزی نمونده که واسش جشنی بگیریم
همه مون توو مشتِ این روزای پُر غصّه اسیریم

عمو زنجیر بافِ قصّه دیگه خسته ایم ما خسته
زنجیرایی که تو بافتی راهِ این گلو رو بسته

بیا رحمی کن به حالِ نسلی که اینجا تلف شد
جای بوئیدنِ گلها نصیبش بوی علف شد

زنجیرت رو پشتِ کوهها بیا و ایندفه بنداز
نزار آزادی برامون بمونه شبیهِ یک راز

تو عزیزِ هَمه مونی
مثِ جون توو تنمونی
واسه گفتن از رهایی
تو همیشه همزبونی...
#dariush_jelini
#شعر#شاعر#شاعرانه#غزل#ترانه#ترانه_سرا
#عمو_زنجیر_باف#نوروز#تهران#کرج#شیراز
#اصفهان#گرگان#مشهد#تبریز#ارومیه#کرمانشاه
#کرمان#زاهدان#اهواز#کیش#قشم
#ورق_پاره_تنهایی#داریوش_جلینی
عمو زنجیر بافِ قصّه بسه هر چی بافتی زنجیر زنجیرات نشسته روی دست و پای جوون و پیر واسه آدمای اینجا دیگه آزادی حرومه جای آزادی توو قصّه س اینُ هر کسی میدونه دست و پای مارو بستن زنجیرایی که تو بافتی دنیامون نشد شبیه قصه هایی که میگفتی بابا با نخودچی کیشمیش نیومد دیگه توو خونه بابا با شرم و خجالت سمتِ خونه شد روونه تو عزیزِ هَمه مونی مثِ جون توو تنمونی واسه گفتن از رهایی تو همیشه همزبونی دیگه نوروزی نمونده که واسش جشنی بگیریم همه مون توو مشتِ این روزای پُر غصّه اسیریم عمو زنجیر بافِ قصّه دیگه خسته ایم ما خسته زنجیرایی که تو بافتی راهِ این گلو رو بسته بیا رحمی کن به حالِ نسلی که اینجا تلف شد جای بوئیدنِ گلها نصیبش بوی علف شد زنجیرت رو پشتِ کوهها بیا و ایندفه بنداز نزار آزادی برامون بمونه شبیهِ یک راز تو عزیزِ هَمه مونی مثِ جون توو تنمونی واسه گفتن از رهایی تو همیشه همزبونی... #شعر #شاعر #شاعرانه #غزل #ترانه #ترانه_سرا #عمو_زنجیر_باف #نوروز #تهران #کرج #شیراز #اصفهان #گرگان #مشهد #تبریز #ارومیه #کرمانشاه #کرمان #زاهدان #اهواز #کیش #قشم #ورق_پاره_تنهایی #داریوش_جلینی
گرمای دشتای جنوب هنوز بوی جنگُ داره
از توی آسمون هنوز بمبِ که داره میباره

هنوز صدای انفجار کابوسِ شبهای منه
اینجا هنوز چاشنی و مین دست و پاها رُ میکَنه

روو تنه ی نخلا هنوز زخمِ گلوله خونیه
دستای مردای جنوب تشنه ی همزبونیه

نخلای نیم سوخته دارن داد میزنن که جنگ بسه
وقتی که مِهری نباشه زندگی کردن عبثه

اینجا هنوزم آدما 
گَرمِ صدای خنده شون
مهربونی اینجا هنوز
میباره از توو چشماشون

حتا آتیش بازیِ جنگ عشقُ توو دلهاشون نَکُشت
به دستِ دشمن ندادن خاکشونُ حتا یه مُشت

خاکِ طلا خیزِ جنوب با خونشون سیراب شده
روزای خوبِ زندگی شبیهِ یه سراب شده

گرمِ دلاشون شبیهِ آب و هوای شهرشون
نمیشینه بغض و حَسَد توو چشمای سیاهشون

روو تنِ شهرشون هنوز مشخصه زخمای جنگ
ولی بازم کنارِ رود میاد صدای دف و چنگ

اینجا هنوزم آدما
گرمِ صدای خنده شون
مهربونی اینجا هنوز
میباره از توو چشماشون...
#dariush_jelini
#شعر#شاعر#شاعرانه#غزل#ترانه#ترانه_سرا
#جنوبی ها#کابوس#تهران#کرج#شیراز#اصفهان
#گرگان#مشهد#تبریز#ارومیه#کرمانشاه#کرمان
#زاهدان#اهواز#آبادان#قشم#کیش
#ورق_پاره_تنهایی#داریوش_جلینی
گرمای دشتای جنوب هنوز بوی جنگُ داره از توی آسمون هنوز بمبِ که داره میباره هنوز صدای انفجار کابوسِ شبهای منه اینجا هنوز چاشنی و مین دست و پاها رُ میکَنه روو تنه ی نخلا هنوز زخمِ گلوله خونیه دستای مردای جنوب تشنه ی همزبونیه نخلای نیم سوخته دارن داد میزنن که جنگ بسه وقتی که مِهری نباشه زندگی کردن عبثه اینجا هنوزم آدما گَرمِ صدای خنده شون مهربونی اینجا هنوز میباره از توو چشماشون حتا آتیش بازیِ جنگ عشقُ توو دلهاشون نَکُشت به دستِ دشمن ندادن خاکشونُ حتا یه مُشت خاکِ طلا خیزِ جنوب با خونشون سیراب شده روزای خوبِ زندگی شبیهِ یه سراب شده گرمِ دلاشون شبیهِ آب و هوای شهرشون نمیشینه بغض و حَسَد توو چشمای سیاهشون روو تنِ شهرشون هنوز مشخصه زخمای جنگ ولی بازم کنارِ رود میاد صدای دف و چنگ اینجا هنوزم آدما گرمِ صدای خنده شون مهربونی اینجا هنوز میباره از توو چشماشون... #شعر #شاعر #شاعرانه #غزل #ترانه #ترانه_سرا #جنوبی ها #کابوس #تهران #کرج #شیراز #اصفهان #گرگان #مشهد #تبریز #ارومیه #کرمانشاه #کرمان #زاهدان #اهواز #آبادان #قشم #کیش #ورق_پاره_تنهایی #داریوش_جلینی
با توام آدمِ برفی تو که قلبت مثِ سنگِ
تو که سردیِ زمستون با حضورِ تو قشنگِ

تویی که بجای چشمات دوتا تیکه ی ذغالِ
همیشه داشتنِ آفتاب واسه تو امری محالِ

دورِ گردنت یه شالِ که پوشونده صورتت رو
تا که هیچکسی نفهمه رازِ مونده توو دلت رو

رازِ این روزای سردُ تنها دستِ تو میفهمه
واسه این همیشه تنها چشمای تو پُرِ رَحمِ

توی چشمای سیاهت 
غمِ یه دنیا رو داری
توو شبِ بی کسیِ من
نفسات رو‌جا میزاری

واسه تو ‌کندنِ دل از دنیای ما خیلی ساده س
راهِ چشمای تو دور و پای ما پای پیاده س

سردِ دستات مثِ قلبم گرمی توی تنِ تو نیس
نشنیده کسی صداتُ عیدِ تو روزای برفی س

شادی میبخشی به جمعِ بچه های توی کوچه
آخرِ سر از تو تنها کمی آب مونده توو کوچه

آب میشی ولی میذاری از خودت یادِ قشنگی
دوتا تیکه ی ذغال و یه کمی کاموای رنگی

توی چشمای سیاهت
غمِ یه دنیا رو داری
توو شبِ بی کسیِ من
نفسات رو جا میزاری...
#dariush_jelini
#شعر#شاعر#شاعرانه#غزل#ترانه#ترانه_سرا
#آدم_برفی#زمستون#تهران#کرج#شیراز#اصفهان
#گرگان#مشهد#تبریز#ارومیه#زاهدان#کرمانشاه
#کرمان#کیش#قشم#اهواز#ورق_پاره_تنهایی
#داریوش_جلینی
با توام آدمِ برفی تو که قلبت مثِ سنگِ تو که سردیِ زمستون با حضورِ تو قشنگِ تویی که بجای چشمات دوتا تیکه ی ذغالِ همیشه داشتنِ آفتاب واسه تو امری محالِ دورِ گردنت یه شالِ که پوشونده صورتت رو تا که هیچکسی نفهمه رازِ مونده توو دلت رو رازِ این روزای سردُ تنها دستِ تو میفهمه واسه این همیشه تنها چشمای تو پُرِ رَحمِ توی چشمای سیاهت غمِ یه دنیا رو داری توو شبِ بی کسیِ من نفسات رو‌جا میزاری واسه تو ‌کندنِ دل از دنیای ما خیلی ساده س راهِ چشمای تو دور و پای ما پای پیاده س سردِ دستات مثِ قلبم گرمی توی تنِ تو نیس نشنیده کسی صداتُ عیدِ تو روزای برفی س شادی میبخشی به جمعِ بچه های توی کوچه آخرِ سر از تو تنها کمی آب مونده توو کوچه آب میشی ولی میذاری از خودت یادِ قشنگی دوتا تیکه ی ذغال و یه کمی کاموای رنگی توی چشمای سیاهت غمِ یه دنیا رو داری توو شبِ بی کسیِ من نفسات رو جا میزاری... #شعر #شاعر #شاعرانه #غزل #ترانه #ترانه_سرا #آدم_برفی #زمستون #تهران #کرج #شیراز #اصفهان #گرگان #مشهد #تبریز #ارومیه #زاهدان #کرمانشاه #کرمان #کیش #قشم #اهواز #ورق_پاره_تنهایی #داریوش_جلینی
حتا حوضِ نقاشی هم دیگه گنجشکی نداره
بگو به ستاره اینجا بیخودی تا صُب بیداره

بگو اینجا تَهِ خطِ دیگه راهی پیشِ پا نیس
واسه ی مرگِ کبوتر حتا این قفس هم عاصیس

خزه ها جای گلا رو توی گلدونا گرفتن
از توی کتابِ تاریخ سیاوش ها دیگه رفتن

دیگه این روزا خدا هم توی فکرِ آدما نیست
شاید این دفه بفهمیم دستِ پشتِ پرده از کیست

واسه مون چه فرقی داره 
کی‌ روو گُرده مون سوارِ
واسه کُشتنِ ستاره
کی تمومِ شب بیداره

بگو واسه ی رهایی چن تا گل باید بمیره
این شبِ سیاهِ ممتد جونِ چن ماهُ بگیره

بگو‌واسه ی پریدن چن تا پَر باید بسوزه
دستِ بیرحمِ کدوم دیو لبا رو میخواد بدوزه

بگو این کویرِ باور گورِ چن تا اعتقاده
چه کسی احساسِ مرگُ به سر انگشتٍ تو داده

چن تا قِرقی غصّه داره واسه ی مرگِ کبوتر
کی برنده میشه آخر توی بازیِ کلاغ پَر

واسه مون چه فرقی داره
کی روو گُرده مون سوارِ
واسه کشتنِ ستاره
کی تمومِ شب بیداره...
#dariush_jelini
#شعر#شاعر#شاعرانه#غزل#ترانه#ترانه_سرا
#حوض_نقاشی#ستاره#تهران#کرج#شیراز
#اصفهان#گرگان#مشهد#تبریز#ارومیه#کرمانشاه
#کرمان#زاهدان#کیش#قشم#ورق_پاره_تنهایی
#داریوش_جلینی
حتا حوضِ نقاشی هم دیگه گنجشکی نداره بگو به ستاره اینجا بیخودی تا صُب بیداره بگو اینجا تَهِ خطِ دیگه راهی پیشِ پا نیس واسه ی مرگِ کبوتر حتا این قفس هم عاصیس خزه ها جای گلا رو توی گلدونا گرفتن از توی کتابِ تاریخ سیاوش ها دیگه رفتن دیگه این روزا خدا هم توی فکرِ آدما نیست شاید این دفه بفهمیم دستِ پشتِ پرده از کیست واسه مون چه فرقی داره کی‌ روو گُرده مون سوارِ واسه کُشتنِ ستاره کی تمومِ شب بیداره بگو واسه ی رهایی چن تا گل باید بمیره این شبِ سیاهِ ممتد جونِ چن ماهُ بگیره بگو‌واسه ی پریدن چن تا پَر باید بسوزه دستِ بیرحمِ کدوم دیو لبا رو میخواد بدوزه بگو این کویرِ باور گورِ چن تا اعتقاده چه کسی احساسِ مرگُ به سر انگشتٍ تو داده چن تا قِرقی غصّه داره واسه ی مرگِ کبوتر کی برنده میشه آخر توی بازیِ کلاغ پَر واسه مون چه فرقی داره کی روو گُرده مون سوارِ واسه کشتنِ ستاره کی تمومِ شب بیداره... #شعر #شاعر #شاعرانه #غزل #ترانه #ترانه_سرا #حوض_نقاشی #ستاره #تهران #کرج #شیراز #اصفهان #گرگان #مشهد #تبریز #ارومیه #کرمانشاه #کرمان #زاهدان #کیش #قشم #ورق_پاره_تنهایی #داریوش_جلینی
به اینکه هنوز شاید از در بیای
به این عشقِ مدفون شده دلخوشم
همه روزای سختِ دور از تورو
دارم یک به یک توو دلم میکُشم

نبودت نمیدونی با من چه کرد
شدم مستِ شبگردِ توو کوچه ها
یه لاقیدِ بی مصرفِ لعنتی
غزلخونِ مستی توو پسکوچه ها

من اینجا هنوزم به امّیدِتم
هنوزم به در مونده واست چشام 
نکن نا امید این دلِ خسته رو
بیا و دوباره بتاب توو شبام

بازم ماهِ توو آسمونم شو و
بزار تا که سِحرم کنه نورٍ تو
منم اون پلنگی که دلداده شد
به چشمِ قشنگِ پُر از نورٍ تو

هنوز بوی بارون پُر از خاطره س
پُر از لحظه های پُراحساس و ناب
پُر از خاطراتِ قشنگِ چشات
مثِ دیدن رویایی توی خواب

من اینجا هنوزم به امّیدِتم
هنوزم به در مونده واست چشام
نکن نا امید این دلِ خسته رو
بیا و دوباره بتاب توو شبام...
#dariush_jelini
#شعر#شاعر#شاعرانه#غزل#ترانه#ترانه_سرا
#عشق_مدفون#شبگرد#تهران#کرج#شیراز
#اصفهان#گرگان#مشهد#تبریز#ارومیه#کرمانشاه
#کرمان#زاهدان#اهواز#آبادان#کیش#قشم
#ورق_پاره_تنهایی#داریوش_جلینی
به اینکه هنوز شاید از در بیای به این عشقِ مدفون شده دلخوشم همه روزای سختِ دور از تورو دارم یک به یک توو دلم میکُشم نبودت نمیدونی با من چه کرد شدم مستِ شبگردِ توو کوچه ها یه لاقیدِ بی مصرفِ لعنتی غزلخونِ مستی توو پسکوچه ها من اینجا هنوزم به امّیدِتم هنوزم به در مونده واست چشام نکن نا امید این دلِ خسته رو بیا و دوباره بتاب توو شبام بازم ماهِ توو آسمونم شو و بزار تا که سِحرم کنه نورٍ تو منم اون پلنگی که دلداده شد به چشمِ قشنگِ پُر از نورٍ تو هنوز بوی بارون پُر از خاطره س پُر از لحظه های پُراحساس و ناب پُر از خاطراتِ قشنگِ چشات مثِ دیدن رویایی توی خواب من اینجا هنوزم به امّیدِتم هنوزم به در مونده واست چشام نکن نا امید این دلِ خسته رو بیا و دوباره بتاب توو شبام... #شعر #شاعر #شاعرانه #غزل #ترانه #ترانه_سرا #عشق_مدفون #شبگرد #تهران #کرج #شیراز #اصفهان #گرگان #مشهد #تبریز #ارومیه #کرمانشاه #کرمان #زاهدان #اهواز #آبادان #کیش #قشم #ورق_پاره_تنهایی #داریوش_جلینی
بیا ازین شبِ سیه پس بگیر اسمِ رمزتُ
بزار بازم جون بگیره دشنه ی توی دستِ تو

بزار که شب شکن بشه با تو طنینِ این صدا
بزار ببینیم که هنوز جونی داره دستای ما

ببین که یخ زده پَرِ پروانه توی زمهریر
جنگلِ سبزمون حالا خشکیده مثلِ یه کویر

گرفته دلهای همه خنده ها کیمیا شده
جنازه ی شاپرکا روی زمین رها شده

توی شبِ بی کسیمون
دیوِ تنوره میکشه
اینجا دلای آدما
تنها به فریادی خوشه

نترس ازین تنوره ها دل رو قوی کن و بمون
دوباره توو پسکوچه ها سرودِ آزادی بخون

زنجیر و بندُ پاره کن جونِ دوباره ای بگیر
نباید اینجا بمونی میونِ چنگِ دیو اسیر

سیاوشی شو و برو توی دلِ آتش و دود
برو تا دیگه نباشه آسمونِ اینجا کبود

تو از تبارِ آرشی شرقیِ دلخسته ی من
روو آسمونِ بی کسی م رنگِ ستاره رو بزن

توی شبِ بی کسیمون
دیوِ تنوره میکشه
اینجا دلای آدما
تنها به فریادی خوشه...
#dariush_jelini
#شعر#شاعر#شاعرانه#غزل#ترانه#ترانه_سرا
#اسم_رمز#شب_شکن#تهران#کرج#شیراز
#اصفهان#گرگان#مشهد#تبریز#ارومیه#کرمان
#آبادان#اهواز#کرمانشاه#زاهدان#کیش#قشم
#ورق_پاره_تنهایی#داریوش_جلینی
بیا ازین شبِ سیه پس بگیر اسمِ رمزتُ بزار بازم جون بگیره دشنه ی توی دستِ تو بزار که شب شکن بشه با تو طنینِ این صدا بزار ببینیم که هنوز جونی داره دستای ما ببین که یخ زده پَرِ پروانه توی زمهریر جنگلِ سبزمون حالا خشکیده مثلِ یه کویر گرفته دلهای همه خنده ها کیمیا شده جنازه ی شاپرکا روی زمین رها شده توی شبِ بی کسیمون دیوِ تنوره میکشه اینجا دلای آدما تنها به فریادی خوشه نترس ازین تنوره ها دل رو قوی کن و بمون دوباره توو پسکوچه ها سرودِ آزادی بخون زنجیر و بندُ پاره کن جونِ دوباره ای بگیر نباید اینجا بمونی میونِ چنگِ دیو اسیر سیاوشی شو و برو توی دلِ آتش و دود برو تا دیگه نباشه آسمونِ اینجا کبود تو از تبارِ آرشی شرقیِ دلخسته ی من روو آسمونِ بی کسی م رنگِ ستاره رو بزن توی شبِ بی کسیمون دیوِ تنوره میکشه اینجا دلای آدما تنها به فریادی خوشه... #شعر #شاعر #شاعرانه #غزل #ترانه #ترانه_سرا #اسم_رمز #شب_شکن #تهران #کرج #شیراز #اصفهان #گرگان #مشهد #تبریز #ارومیه #کرمان #آبادان #اهواز #کرمانشاه #زاهدان #کیش #قشم #ورق_پاره_تنهایی #داریوش_جلینی
یه روزی زیر همین آبی آسمون شهر
پای این پنجره های بسته و با کوچه قهر
کنار درخت بید مجنون صد سالمون
پای آب زلال روونه تو رگ های نهر

زیر دیوار پر از قلبای یادگاریمون
که یه تیر رد شده ازتوی دلای هردومون
کنار گلدون گلهای اقاقیای ناز
توی کوچه باغای دراز و سبز شهرمون

میام و اسم تورو تو کوچه ها جار میزنم
میام و اسم تورو رو همه کوها میکنم
با نگاه کردن به چشمای سبز و ناز تو 
روح قدسی به تن مرده و بی جون میدمم

میام و میگم بهت چقد دلم خاطر خواته
توی هفتا آسمون دنبال برق چشاته
میام از شیطنت برق چشای تو میگم
از اون احساس قشنگی که تو عمق صداته

منو مستم میکنی وقتی به من خیره میشی
با نگات روی دل عاشق من خط میکشی
حسرت داشتن تو میکشه یک روزی منو
واسه ی همیشه از دست دلم راحت میشی... میلادت خجسته همسر عزیزم 💕💕💕💕💓💓💓💓🎂🎂🎂🎂🎂
#dariush_jelini
#شعر#شاعر#شاعرانه#غزل#ترانه#ترانه_سرا
#اسم_تو#تهران#کرج#شیراز#اصفهان#گرگان
#مشهد#تبریز#ارومیه#کرمانشاه#کرمان#کیش
#قشم#زاهدان#ورق_پاره_تنهایی#داریوش_جلینی
یه روزی زیر همین آبی آسمون شهر پای این پنجره های بسته و با کوچه قهر کنار درخت بید مجنون صد سالمون پای آب زلال روونه تو رگ های نهر زیر دیوار پر از قلبای یادگاریمون که یه تیر رد شده ازتوی دلای هردومون کنار گلدون گلهای اقاقیای ناز توی کوچه باغای دراز و سبز شهرمون میام و اسم تورو تو کوچه ها جار میزنم میام و اسم تورو رو همه کوها میکنم با نگاه کردن به چشمای سبز و ناز تو روح قدسی به تن مرده و بی جون میدمم میام و میگم بهت چقد دلم خاطر خواته توی هفتا آسمون دنبال برق چشاته میام از شیطنت برق چشای تو میگم از اون احساس قشنگی که تو عمق صداته منو مستم میکنی وقتی به من خیره میشی با نگات روی دل عاشق من خط میکشی حسرت داشتن تو میکشه یک روزی منو واسه ی همیشه از دست دلم راحت میشی... میلادت خجسته همسر عزیزم 💕💕💕💕💓💓💓💓🎂🎂🎂🎂🎂 #شعر #شاعر #شاعرانه #غزل #ترانه #ترانه_سرا #اسم_تو #تهران #کرج #شیراز #اصفهان #گرگان #مشهد #تبریز #ارومیه #کرمانشاه #کرمان #کیش #قشم #زاهدان #ورق_پاره_تنهایی #داریوش_جلینی
دلِ من هنوز گرمِ کرسیِ یلداس
هنوزم دلم تنگِ شبهای دی هست
نمیخوام ببینم که سرما هنوزم
روو گلهای باغچه داره میکشه دست

لبم دوخته اما قلم توی دستام
هنوز داره یه نیمه جون واسه گفتن
شکسته صدام توو گلو اما بازم
میگردم پیِ گوشی واسه شنفتن

واسه من که دارم تلف میشم اینجا
چه فرقی داره ساعت و روز و هفته
نمیدونم این راهِ صعب العبورُ
کسی تا تهش رفته یا که نرفته

توو روزایی که یکسره اشکُ آهِ
هنوزم من آواره ی خنده هاتم
توی خواب و رویا توو هر جای دنیا
کنارِ تو و همصدا با صداتم

من از بی کسی ها ندارم گلایه
همه ترسم از خنجرِ نارفیقه
بیا و دوباره بخون از رهایی
برام توی هر ساعت و هر دقیقه

واسه من که دارم تلف میشم اینجا
چه فرقی داره ساعت و روز و هفته
نمیدونم این راهِ صعب العبورُ
کسی تا تهش رفته یا که نرفته...
#dariush_jelini
#شعر#شاعر#شاعرانه#غزل#ترانه#ترانه_سرا
#یلدا#شبهای_دی#همصدا#تهران#کرج#شیراز
#اصفهان#گرگان#مشهد#تبریز#ارومیه#زاهدان
#کیش#قشم#کرمانشاه#کرمان#ورق_پاره_تنهایی
#داریوش_جلینی
دلِ من هنوز گرمِ کرسیِ یلداس هنوزم دلم تنگِ شبهای دی هست نمیخوام ببینم که سرما هنوزم روو گلهای باغچه داره میکشه دست لبم دوخته اما قلم توی دستام هنوز داره یه نیمه جون واسه گفتن شکسته صدام توو گلو اما بازم میگردم پیِ گوشی واسه شنفتن واسه من که دارم تلف میشم اینجا چه فرقی داره ساعت و روز و هفته نمیدونم این راهِ صعب العبورُ کسی تا تهش رفته یا که نرفته توو روزایی که یکسره اشکُ آهِ هنوزم من آواره ی خنده هاتم توی خواب و رویا توو هر جای دنیا کنارِ تو و همصدا با صداتم من از بی کسی ها ندارم گلایه همه ترسم از خنجرِ نارفیقه بیا و دوباره بخون از رهایی برام توی هر ساعت و هر دقیقه واسه من که دارم تلف میشم اینجا چه فرقی داره ساعت و روز و هفته نمیدونم این راهِ صعب العبورُ کسی تا تهش رفته یا که نرفته... #شعر #شاعر #شاعرانه #غزل #ترانه #ترانه_سرا #یلدا #شبهای_دی #همصدا #تهران #کرج #شیراز #اصفهان #گرگان #مشهد #تبریز #ارومیه #زاهدان #کیش #قشم #کرمانشاه #کرمان #ورق_پاره_تنهایی #داریوش_جلینی
بی صدا و بی هدف حیرونِ کوچه هام هنوز
نه امیدی واسه فردا نه نگاهی پُرِ سوز

نه درختی که بهش تکیه کنم توو خستگی
نه یه همدم واسه ی روزای دلشکستگی

تمومِ روزا دیگه پُر از عذابِ واسه من
غم و غصه دیگه بی حساب کتابِ واسه من

نه میشه دوری کنم از اجتماع و آدماش
نه یه همره که بدم خستگیمُ روو شونه هاش

نه دلِ بریدن از دنیای خاطرات دارم
نه بدونِ گریه میشه سر روو‌بالش بزارم

دیگه امیدی واسه ادامه دادن ندارم
بدونِ یه همسفر قدم توو جاده میزارم

بعدِ تو این دلِ من یه روزِ خوبم ندیده
مستی بعدِ رفتنت از توو شرابم پریده

من همیشه عاشقت بودم و بازم میمونم
واسه ی تو هنوزم ترانه هامُ میخونم

هنوزم دنبالِ ردِ پای خاطراتِ تو میگردم
تو که نیستی چه کنم با این دلِ پُر دردم...
#dariush_jelini
#شعر#شاعر#شاعرانه#غزل#ترانه#ترانه_سرا
#بی هدف#حیرون#دلشکستگی#تهران#کرج#شیراز
#اصفهان#گرگان#مشهد#تبریز#ارومیه#کرمان
#کرمانشاه#کیش#قشم#زاهدان#ورق_پاره_تنهایی
#داریوش_جلینی
بی صدا و بی هدف حیرونِ کوچه هام هنوز نه امیدی واسه فردا نه نگاهی پُرِ سوز نه درختی که بهش تکیه کنم توو خستگی نه یه همدم واسه ی روزای دلشکستگی تمومِ روزا دیگه پُر از عذابِ واسه من غم و غصه دیگه بی حساب کتابِ واسه من نه میشه دوری کنم از اجتماع و آدماش نه یه همره که بدم خستگیمُ روو شونه هاش نه دلِ بریدن از دنیای خاطرات دارم نه بدونِ گریه میشه سر روو‌بالش بزارم دیگه امیدی واسه ادامه دادن ندارم بدونِ یه همسفر قدم توو جاده میزارم بعدِ تو این دلِ من یه روزِ خوبم ندیده مستی بعدِ رفتنت از توو شرابم پریده من همیشه عاشقت بودم و بازم میمونم واسه ی تو هنوزم ترانه هامُ میخونم هنوزم دنبالِ ردِ پای خاطراتِ تو میگردم تو که نیستی چه کنم با این دلِ پُر دردم... #شعر #شاعر #شاعرانه #غزل #ترانه #ترانه_سرا #بی هدف #حیرون #دلشکستگی #تهران #کرج #شیراز #اصفهان #گرگان #مشهد #تبریز #ارومیه #کرمان #کرمانشاه #کیش #قشم #زاهدان #ورق_پاره_تنهایی #داریوش_جلینی
مستیَ م این روزااز الکل نیست 
من به امّیدِ نوبهارمستم
جای جام و پیاله های شراب
این روزا داس و پرچمِ دستم

سرخوشیِ عجیبی توو دلمِ
عکسِ دلمردگیِ هر سالَم
من به این روزگار و این مردم
بیشتر از کُلِ دنیا میبالم

مثلِ یک قُلّه ی پُر از برفم
که سپر کرده سینه توی هوا
این روزا دیگه روزگارِ منِ
دیگه ترسی ندارم از دنیا

هر بلایی سَرَم آورد دنیا
دیگه وقتِ تلافی کردنمه
وقتِ خوبی برای مردن نیست
حالا وقتی برای بودنمه

توی ذهنم هزار تا باغِ گُلِ
پیچیده بوی گل توی شعرام
توی قلبم امید زنده شده
داره مهتاب میتابِ توو شبهام

دنیامُ من دوباره میسازم
روی ویرونه ی بجا مونده
روو زمینی که بند بندِ منُ
روو تنم داغ کرده،سوزونده

من خروشِ یه نسلِ خاموشم
نسلی که روز به روزشُ سوخته
نسلی که توو تمومِ عمرش جز
حسرت و آه و غصّه نندوخته...
#dariush_jelini
#شعر#شاعر#شاعرانه#غزل#ترانه#ترانه_سرا
#مستی#داس#تهران#کرج#شیراز#اصفهان#گرگان
#مشهد#تبریز#ارومیه#کرمانشاه#اهواز#آبادان
#زاهدان#ورق_پاره_تنهایی#داریوش_جلینی
مستیَ م این روزااز الکل نیست من به امّیدِ نوبهارمستم جای جام و پیاله های شراب این روزا داس و پرچمِ دستم سرخوشیِ عجیبی توو دلمِ عکسِ دلمردگیِ هر سالَم من به این روزگار و این مردم بیشتر از کُلِ دنیا میبالم مثلِ یک قُلّه ی پُر از برفم که سپر کرده سینه توی هوا این روزا دیگه روزگارِ منِ دیگه ترسی ندارم از دنیا هر بلایی سَرَم آورد دنیا دیگه وقتِ تلافی کردنمه وقتِ خوبی برای مردن نیست حالا وقتی برای بودنمه توی ذهنم هزار تا باغِ گُلِ پیچیده بوی گل توی شعرام توی قلبم امید زنده شده داره مهتاب میتابِ توو شبهام دنیامُ من دوباره میسازم روی ویرونه ی بجا مونده روو زمینی که بند بندِ منُ روو تنم داغ کرده،سوزونده من خروشِ یه نسلِ خاموشم نسلی که روز به روزشُ سوخته نسلی که توو تمومِ عمرش جز حسرت و آه و غصّه نندوخته... #شعر #شاعر #شاعرانه #غزل #ترانه #ترانه_سرا #مستی #داس #تهران #کرج #شیراز #اصفهان #گرگان #مشهد #تبریز #ارومیه #کرمانشاه #اهواز #آبادان #زاهدان #ورق_پاره_تنهایی #داریوش_جلینی
وقتی که خبر نداری واسه ی فردا کجایی
وقتی که تمومِ شبهات میگذره توی جدایی

وقتی که برای خنده نداری دیگه بهونه
وقتی معنیِ نگاتُ کسی اینجا نمیدونه

وقتی که میبینی خونِت داره بی هدف میریزه
وقتی که میبینی اینجا قاتلت هنوز عزیزه

وقتی واسه حرفِ حَقِت عمریه زندونی هستی
وقتی که جای خدا هم باید آدم بپرستی

دنیا خیلی تنگ میشه
واسه نفس کشیدنت
میشی تسلیمِ اونایی
که تورو دریدنت

وقتی توی اعترافِ دوستت اسمتُ میبینی
وقتی که بجای خونه بسته توو یه زیر زمینی

وقتی هیچ جایی نداری واسه ی رفتن و موندن
وقتی واسه اعترافت دست و پاهاتو سوزوندن

وقتی یه ستاره داری توو یه پرونده توو دستات
وقتی بوی خونِ تازه پیچیده توی نفسهات

وقتی که بوی خیانت همه ی شهرُ گرفته
وقتی که روی زبونت داری حرفای نگفته

دنیا خیلی تنگ  میشه
واسه نفس کشیدنت
میشی تسلیمِ اونایی
که تورو دریدنت...
#dariush_jelini
#شعر#شاعر#شاعرانه#غزل#ترانه#ترانه_سرا
#وقتی#تسلیم#تهران#کرج#شیراز#اصفهان
#گرگان#مشهد#تبریز#ارومیه#کرمانشاه#کرمان
#زاهدان#کیش#قشم#ورق_پاره_تنهایی
#داریوش_جلینی.
وقتی که خبر نداری واسه ی فردا کجایی وقتی که تمومِ شبهات میگذره توی جدایی وقتی که برای خنده نداری دیگه بهونه وقتی معنیِ نگاتُ کسی اینجا نمیدونه وقتی که میبینی خونِت داره بی هدف میریزه وقتی که میبینی اینجا قاتلت هنوز عزیزه وقتی واسه حرفِ حَقِت عمریه زندونی هستی وقتی که جای خدا هم باید آدم بپرستی دنیا خیلی تنگ میشه واسه نفس کشیدنت میشی تسلیمِ اونایی که تورو دریدنت وقتی توی اعترافِ دوستت اسمتُ میبینی وقتی که بجای خونه بسته توو یه زیر زمینی وقتی هیچ جایی نداری واسه ی رفتن و موندن وقتی واسه اعترافت دست و پاهاتو سوزوندن وقتی یه ستاره داری توو یه پرونده توو دستات وقتی بوی خونِ تازه پیچیده توی نفسهات وقتی که بوی خیانت همه ی شهرُ گرفته وقتی که روی زبونت داری حرفای نگفته دنیا خیلی تنگ  میشه واسه نفس کشیدنت میشی تسلیمِ اونایی که تورو دریدنت... #شعر #شاعر #شاعرانه #غزل #ترانه #ترانه_سرا #وقتی #تسلیم #تهران #کرج #شیراز #اصفهان #گرگان #مشهد #تبریز #ارومیه #کرمانشاه #کرمان #زاهدان #کیش #قشم #ورق_پاره_تنهایی #داریوش_جلینی.
منُ پس بگیرم از شب نمیخوام اینجا بپوسم
نمیخوام توو اوجِ غربت لبای مرگُ ببوسم

نمیخوام غربتِ دستام بمونه همیشه با من
بزا[ر]با گرمیِ دستات جون بیاد بازم توو این تن

بزا[ر]با عطرِ تنِ تو خاطره بازم بسازم
نمیخوام جونمُ اینجا توی بی کسی ببازم

بیا همراهِ دلم شو
تو که جنگلِ توو چشمات
تو که گرمای تابستون
داری توو هُرمِ نفسهات

بیا و بتاب توو شبهام تو که چشمات مثِ ماهِ
تو که نیستی دنیا واسم مثلِ یه پولِ سیاهِ

حلقه کن دستاتُ دورم بزا[ر]حس کنم که هستی
منُ حیرونم نکن تو بینِ هشیاری و مستی

بزار از برقِ نگاهت روشنش کنم شبامُ
منُ آزادم کن از غم کم کن این تاب و تبامُ

بیا همراهِ دلم شو
توکه جنگلِ توو چشمات
تو که گرمای تابستون
داری توو هُرمِ نفسهات...
#dariush_jelini
#شعر#شاعر#شاعرانه#غزل#ترانه#ترانه_سرا
#غربت#هرم_نفس#تهران#کرج#شیراز#اصفهان
#گرگان#تبریز#مشهد#کرمانشاه#کرمان#اهواز
#آبادان#زاهدان#ورق_پاره_تنهایی#داریوش_جلینی
منُ پس بگیرم از شب نمیخوام اینجا بپوسم نمیخوام توو اوجِ غربت لبای مرگُ ببوسم نمیخوام غربتِ دستام بمونه همیشه با من بزا[ر]با گرمیِ دستات جون بیاد بازم توو این تن بزا[ر]با عطرِ تنِ تو خاطره بازم بسازم نمیخوام جونمُ اینجا توی بی کسی ببازم بیا همراهِ دلم شو تو که جنگلِ توو چشمات تو که گرمای تابستون داری توو هُرمِ نفسهات بیا و بتاب توو شبهام تو که چشمات مثِ ماهِ تو که نیستی دنیا واسم مثلِ یه پولِ سیاهِ حلقه کن دستاتُ دورم بزا[ر]حس کنم که هستی منُ حیرونم نکن تو بینِ هشیاری و مستی بزار از برقِ نگاهت روشنش کنم شبامُ منُ آزادم کن از غم کم کن این تاب و تبامُ بیا همراهِ دلم شو توکه جنگلِ توو چشمات تو که گرمای تابستون داری توو هُرمِ نفسهات... #شعر #شاعر #شاعرانه #غزل #ترانه #ترانه_سرا #غربت #هرم_نفس #تهران #کرج #شیراز #اصفهان #گرگان #تبریز #مشهد #کرمانشاه #کرمان #اهواز #آبادان #زاهدان #ورق_پاره_تنهایی #داریوش_جلینی
ایندفه میخوام بگم از آخرِ قصّه هامون
بگم از اعتراضِ برّه به گرگِ ناقلا
از کتک ‌خوردنِ گل توسطِ بادِ خزون
بگم از آسمونی که میباره ازش بلا

از کوزت بگم که دشمنِ تناردیه ها شد
دیگه ظلم و ستمِ اونا واسش عادی نبود
نمیتونست دیگه بیدادُ تحمّل بکنه
نمیخواست دیگه باشه صورت و دستِ اون کبود

بگم از روزای سختی که شنل قرمزی داشت
وقتی که گرگِ سیاهِ قصه میخواس بخورش
دیگه راهِ فراری نمونده بود واسه ی اون
ولی بازم نمیخواست گرگِ بیادُ بِدَرِش

بگم از رابین هودی که شد اسیرِ داروغه
ولی باز منتظرِ جان کوچولویِ قصّه بود
هنوزم عاشقِ جنگلای شروودش بود و
نمیخواست تن بده به ظلمتِ این شبِ کبود

بگم از قصّه ی‌ سیندرلا و‌کفش ‌بلور
کفشی‌که نمیشد اندازه ی آناستازیا
آخه آناستازیا زشت و کریه و بد بودش
عکسِ سیندرلای خوشگل و با حُجْب و حیا

نمیدونم این دفه آخرِ قصّه مون که شد
کلاغِ سیاهِ قصّه میرسه به جوجه هاش؟
یا که سرگردونِ یه قصّه ی دیگه میشه و
دیگه رنگی نداره حنای روزگار براش...
#dariush_jelini
#شعر#شاعر#شاعرانه#غزل#ترانه#ترانه_سرا
آخر_قصه#تهران#کرج#شیراز#اصفهان#گرگان
#مشهد#تبریز#ارومیه#کیش#قشم#اهواز#زاهدان
#آبادان#کرمانشاه#کرمان#ورق_پاره_تنهایی
#داریوش_جلینی
ایندفه میخوام بگم از آخرِ قصّه هامون بگم از اعتراضِ برّه به گرگِ ناقلا از کتک ‌خوردنِ گل توسطِ بادِ خزون بگم از آسمونی که میباره ازش بلا از کوزت بگم که دشمنِ تناردیه ها شد دیگه ظلم و ستمِ اونا واسش عادی نبود نمیتونست دیگه بیدادُ تحمّل بکنه نمیخواست دیگه باشه صورت و دستِ اون کبود بگم از روزای سختی که شنل قرمزی داشت وقتی که گرگِ سیاهِ قصه میخواس بخورش دیگه راهِ فراری نمونده بود واسه ی اون ولی بازم نمیخواست گرگِ بیادُ بِدَرِش بگم از رابین هودی که شد اسیرِ داروغه ولی باز منتظرِ جان کوچولویِ قصّه بود هنوزم عاشقِ جنگلای شروودش بود و نمیخواست تن بده به ظلمتِ این شبِ کبود بگم از قصّه ی‌ سیندرلا و‌کفش ‌بلور کفشی‌که نمیشد اندازه ی آناستازیا آخه آناستازیا زشت و کریه و بد بودش عکسِ سیندرلای خوشگل و با حُجْب و حیا نمیدونم این دفه آخرِ قصّه مون که شد کلاغِ سیاهِ قصّه میرسه به جوجه هاش؟ یا که سرگردونِ یه قصّه ی دیگه میشه و دیگه رنگی نداره حنای روزگار براش... #شعر #شاعر #شاعرانه #غزل #ترانه #ترانه_سرا آخر_قصه #تهران #کرج #شیراز #اصفهان #گرگان #مشهد #تبریز #ارومیه #کیش #قشم #اهواز #زاهدان #آبادان #کرمانشاه #کرمان #ورق_پاره_تنهایی #داریوش_جلینی
خیلی وقته که تو رفتی
خبری ازت ندارم
دیگه بعدِ رفتنِ تو
همه شبها رو بیدارم

خیلی وقته که نبودت
داره نیش میزنه من رُ
وقتی شونه هات نباشه
کجا میزارم سَرَم رُ

رد شم از کدوم خیابون
که نباشه خاطراتت
عطرِ خوشبوی تنت و
خنده های پُر نشاطت

از کدوم پس کوچه رد شم
که من و تو توش نبودیم
کدوم آوازُ بخونم
که من و تو نسرودیم

رفتی و دنیا بهم ریخت
از خودم خبر ندارم
دیگه بعدِ رفتنِ تو
عمریه که بیقرارم

دیگه بیتاب شده دستم
واسه داشتنِ دستات
تنگِ صورتم برای
داشتنِ هُرمِ نفسهات «من و گنجشکای خونه»
واسه تو تنگِ دلامون
«به هوای دیدنِ تو»
در میایم از خونه هامون...
#dariush_jelini
#شعر#شاعر#شاعرانه#غزل#ترانه#ترانه_سرا
#گنجشک#بیتاب#تهران#کرج#شیراز#اصفهان
#گرگان#مشهد#تبریز#ارومیه#کرمانشاه#کیش
#قشم#آبادان#اهواز#کرمان#زاهدان
#ورق_پاره_تنهایی#داریوش_جلینی
خیلی وقته که تو رفتی خبری ازت ندارم دیگه بعدِ رفتنِ تو همه شبها رو بیدارم خیلی وقته که نبودت داره نیش میزنه من رُ وقتی شونه هات نباشه کجا میزارم سَرَم رُ رد شم از کدوم خیابون که نباشه خاطراتت عطرِ خوشبوی تنت و خنده های پُر نشاطت از کدوم پس کوچه رد شم که من و تو توش نبودیم کدوم آوازُ بخونم که من و تو نسرودیم رفتی و دنیا بهم ریخت از خودم خبر ندارم دیگه بعدِ رفتنِ تو عمریه که بیقرارم دیگه بیتاب شده دستم واسه داشتنِ دستات تنگِ صورتم برای داشتنِ هُرمِ نفسهات «من و گنجشکای خونه» واسه تو تنگِ دلامون «به هوای دیدنِ تو» در میایم از خونه هامون... #شعر #شاعر #شاعرانه #غزل #ترانه #ترانه_سرا #گنجشک #بیتاب #تهران #کرج #شیراز #اصفهان #گرگان #مشهد #تبریز #ارومیه #کرمانشاه #کیش #قشم #آبادان #اهواز #کرمان #زاهدان #ورق_پاره_تنهایی #داریوش_جلینی
توی این دنیا ما شدیم مثلِ
عروسکهای خیمه شب بازی
آدمایی که توی این جمعن
مارو میرقصونن به هر سازی

یکی میرقصونه مارو با دین
ما رومیترسونه با فردامون
واسه اینکه شاید بهشتی بشیم
یه جهنم میسازه دنیامون

اون یکی نقشی میسازه با ما
که همه دنیا واسهِ اون هیچه
مثلِ یه طبلِ خالی که توو اون
هر صدایی هزار دفه میپیچه

یکی تبدیل میکنه ما رو
به یه بی خانمانِ آواره
یکی بازاری میکنه مارو
اون یکی یه همیشه بیکاره

توی یه نقش،فیلسوفیم و
توویه نقشِ دیگه یه دانشمند
یک دفه عاشقیم و یک بارم
کسی که داره چند تا فرزند

یکی ما رو میرقصونه با یه
جنگی که سَرگرفته دنیا رو
اون یکی راهِ چشما رو بسته
تا که چشمام نبینه فردا رو

حرفی از اعتراض اگر بزنی
فردا حتمن میری پیشِ قاضی
توی این دنیا  ما شدیم مثلِ
عروسکهای خیمه شب بازی...
#dariush_jelini
#شعر#شاعر#شاعرانه#ترانه#ترانه_سرا#عروسک
#رقص##خیمه_شب_بازی#تهران#کرج#شیراز
#اصفهان#گرگان#تبریز#مشهد#کرمانشاه#کرمان
#کیش#قشم#اهواز#آبادان#ورق_پاره_تنهایی
#داریوش_جلینی
توی این دنیا ما شدیم مثلِ عروسکهای خیمه شب بازی آدمایی که توی این جمعن مارو میرقصونن به هر سازی یکی میرقصونه مارو با دین ما رومیترسونه با فردامون واسه اینکه شاید بهشتی بشیم یه جهنم میسازه دنیامون اون یکی نقشی میسازه با ما که همه دنیا واسهِ اون هیچه مثلِ یه طبلِ خالی که توو اون هر صدایی هزار دفه میپیچه یکی تبدیل میکنه ما رو به یه بی خانمانِ آواره یکی بازاری میکنه مارو اون یکی یه همیشه بیکاره توی یه نقش،فیلسوفیم و توویه نقشِ دیگه یه دانشمند یک دفه عاشقیم و یک بارم کسی که داره چند تا فرزند یکی ما رو میرقصونه با یه جنگی که سَرگرفته دنیا رو اون یکی راهِ چشما رو بسته تا که چشمام نبینه فردا رو حرفی از اعتراض اگر بزنی فردا حتمن میری پیشِ قاضی توی این دنیا  ما شدیم مثلِ عروسکهای خیمه شب بازی... #شعر #شاعر #شاعرانه #ترانه #ترانه_سرا #عروسک #رقص #خیمه_شب_بازی #تهران #کرج #شیراز #اصفهان #گرگان #تبریز #مشهد #کرمانشاه #کرمان #کیش #قشم #اهواز #آبادان #ورق_پاره_تنهایی #داریوش_جلینی
من بهاری نمیبینم پشتِ 
این زمستون که برفی و سرده
به پرستو بگین بهار رفته
بیخودی داره اینجا میگرده

سرد و خاموشِ روزها اینجا
آفتاب پشتِ ابرا پنهونه
زرد و خشکیدن آدمای شهر
آسمون دردشون رو میدونه

برف و کولاک داره میکوبه روو
پنجره ای که سرد و یخ بَست س
دلهای آدما توو این وادی
گُر گرفته،کلافه و خسته س

اینجا مرگِ جوونه ها رسمِ
گرمیِ عشق توو دلا مُرده
هر کسی مِهری توو دلش داره
خنجری توی پشتِ اون خورده

رفته تاراج سبزی از جنگل
برگای زرد حاکمن اینجا
امیدِ مهربونی از هر کس
اینجا میشه یه خواهشِ بیجا

همه اینجا غریبه ان با هم
هیچکس دل به هیچکس نمیده
همه چیز اینجا غیرِ واقعیه
مستی از توو شراب هم پریده

پشتِ هر فصلِ سرما توو اینجا
دوباره یک زمستونِ دیگه س
بهار اینجا نداره هیچ جایی
فصلِ مرگِ غرورِ همدیگه س...
#dariush_jelini
#شعر#شاعر#شاعرانه#غزل#ترانه#ترانه_سرا
#بهار#زمستون#تهران#کرج#شیراز#اصفهان
#گرگان#مشهد#تبریز#ارومیه#اهواز#کیش#قشم
#زاهدان#کرمانشاه#کرمان#ورق_پاره_تنهایی
#داریوش_جلینی
من بهاری نمیبینم پشتِ این زمستون که برفی و سرده به پرستو بگین بهار رفته بیخودی داره اینجا میگرده سرد و خاموشِ روزها اینجا آفتاب پشتِ ابرا پنهونه زرد و خشکیدن آدمای شهر آسمون دردشون رو میدونه برف و کولاک داره میکوبه روو پنجره ای که سرد و یخ بَست س دلهای آدما توو این وادی گُر گرفته،کلافه و خسته س اینجا مرگِ جوونه ها رسمِ گرمیِ عشق توو دلا مُرده هر کسی مِهری توو دلش داره خنجری توی پشتِ اون خورده رفته تاراج سبزی از جنگل برگای زرد حاکمن اینجا امیدِ مهربونی از هر کس اینجا میشه یه خواهشِ بیجا همه اینجا غریبه ان با هم هیچکس دل به هیچکس نمیده همه چیز اینجا غیرِ واقعیه مستی از توو شراب هم پریده پشتِ هر فصلِ سرما توو اینجا دوباره یک زمستونِ دیگه س بهار اینجا نداره هیچ جایی فصلِ مرگِ غرورِ همدیگه س... #شعر #شاعر #شاعرانه #غزل #ترانه #ترانه_سرا #بهار #زمستون #تهران #کرج #شیراز #اصفهان #گرگان #مشهد #تبریز #ارومیه #اهواز #کیش #قشم #زاهدان #کرمانشاه #کرمان #ورق_پاره_تنهایی #داریوش_جلینی
مردمانی غریب و بی احساس
واژه هایی عجیب و نامأنوس
دست های جدا شده از هم
کوچه هایی بدونِ یه فانوس

روزگاری بدونِ شبگردی
مستی با صفر درصدِ الکل
شیشه های شکسته روو دیوار
بجای برگ و شاخه های گل

یک جهان غربتُ یه دنیا غم
جا گرفته میونِ هر سینه
روزگاری که بدتر از اونُ
هیچکسی هیچ کجا نمیبینه

دلهامون خونه های اندوهه
عشق از یادِ ما دیگه رفته
ساکت و خامُشیمُ اما هنوز
روو لبامون هزارتا ناگفته

توی این روزگارِ جانفرسا
زنده موندن یه جور نفرینه
ما توو این راه ساده میمیریم
زندگی کردن اینجا توهینه

نسلِ ما هر دقیقه از عمرُ
زندگی نه،هزار بار مُرده
حتا توو روزهای خوبش هم
چِقَدَر خونِ دلها که خورده...
#dariush_jelini
#شعر#شاعر#شاعرانه#غزل#ترانه#ترانه_سرا
#فانوس#نسل_ما#تهران#کرج#شیراز#اصفهان
#گرگان#مشهد#تبریز#ارومیه#کرمانشاه#کرمان
#زاهدان#کیش#قشم#ورق_پاره_تنهایی
#داریوش_جلینی
مردمانی غریب و بی احساس واژه هایی عجیب و نامأنوس دست های جدا شده از هم کوچه هایی بدونِ یه فانوس روزگاری بدونِ شبگردی مستی با صفر درصدِ الکل شیشه های شکسته روو دیوار بجای برگ و شاخه های گل یک جهان غربتُ یه دنیا غم جا گرفته میونِ هر سینه روزگاری که بدتر از اونُ هیچکسی هیچ کجا نمیبینه دلهامون خونه های اندوهه عشق از یادِ ما دیگه رفته ساکت و خامُشیمُ اما هنوز روو لبامون هزارتا ناگفته توی این روزگارِ جانفرسا زنده موندن یه جور نفرینه ما توو این راه ساده میمیریم زندگی کردن اینجا توهینه نسلِ ما هر دقیقه از عمرُ زندگی نه،هزار بار مُرده حتا توو روزهای خوبش هم چِقَدَر خونِ دلها که خورده... #شعر #شاعر #شاعرانه #غزل #ترانه #ترانه_سرا #فانوس #نسل_ما #تهران #کرج #شیراز #اصفهان #گرگان #مشهد #تبریز #ارومیه #کرمانشاه #کرمان #زاهدان #کیش #قشم #ورق_پاره_تنهایی #داریوش_جلینی
بزار تا همیشه کنارت باشم
برام تنها عطرِ تنت بَسّ مه
کدوم کوهُ باید واست بکنم
بگو،سنگ و تیشه توی دستمه

بگو تا کدوم قلّه باید برم
کجا میشه دستاتُ پیدا کنم
چی باید بگم تا بتونم بازم
خودم رو توی قلبِ تو جا کنم

منُ پس بگیر از شبای سیاه
بزار تا کنارِ تو آفتابی شم
بزار تا شکوفه بدم،بشکفم
گلی که روی اون تو‌میتابی شم

پُر از حسرتِ داشتنِ دستاتم
منُ غرقه توو دریای غم نکن
بزار توی ساحل کنارت باشم
منُ صخره ای روو به موجم نکن

من ایمانِ قلبی به چشمات دارم
تویی مذهب و دین و آئینِ من
واسه من تویی اون بهشتِ برین
کنارِ تو آرومه این قلبِ من

کنارم بمون تا از عشقم بگم
میخوام تنها مردِ دیارت باشم
برام تنها عطرِ تنت بَسّ مه
بزار تا همیشه کنارت باشم..‌.
#dariush_jelini
#شعر#شاعر#شاعرانه#غزل#ترانه#ترانه_بازی
#عطر_تنت#کوه#کنار_تو#تهران#کرج#شیراز
#اصفهان#گرگان#مشهد#تبریز#کرمانشاه#کرمان
#زاهدان#کیش#قشم#ورق_پاره_تنهایی
#داریوش_جلینی
بزار تا همیشه کنارت باشم برام تنها عطرِ تنت بَسّ مه کدوم کوهُ باید واست بکنم بگو،سنگ و تیشه توی دستمه بگو تا کدوم قلّه باید برم کجا میشه دستاتُ پیدا کنم چی باید بگم تا بتونم بازم خودم رو توی قلبِ تو جا کنم منُ پس بگیر از شبای سیاه بزار تا کنارِ تو آفتابی شم بزار تا شکوفه بدم،بشکفم گلی که روی اون تو‌میتابی شم پُر از حسرتِ داشتنِ دستاتم منُ غرقه توو دریای غم نکن بزار توی ساحل کنارت باشم منُ صخره ای روو به موجم نکن من ایمانِ قلبی به چشمات دارم تویی مذهب و دین و آئینِ من واسه من تویی اون بهشتِ برین کنارِ تو آرومه این قلبِ من کنارم بمون تا از عشقم بگم میخوام تنها مردِ دیارت باشم برام تنها عطرِ تنت بَسّ مه بزار تا همیشه کنارت باشم..‌. #شعر #شاعر #شاعرانه #غزل #ترانه #ترانه_بازی #عطر_تنت #کوه #کنار_تو #تهران #کرج #شیراز #اصفهان #گرگان #مشهد #تبریز #کرمانشاه #کرمان #زاهدان #کیش #قشم #ورق_پاره_تنهایی #داریوش_جلینی
میخوام که فریاد بزنم دوباره توی کوچه ها
بپیچه باز ترانه هام توو همه ی پسکوچه ها

میخوام دوباره پُر بشه از عاشقی تمومِ شب
از غمِ دوری نسوزه هیچ عاشقی میونِ تب

میخوام بگم دوسِت دارم به ماهِ توی آسمون
ستاره رو صدا کنم بگیرم از تو یک نشون

میخوام که دلخوشیهامُ
با همه قسمت بکنم
میخوام تمومِ دنیا رُ
غرقِ سعادت بکنم

میخوام بگم تموم شده روزای سخت بی کسی
میخوام بگم عاشقتم بدونِ هیچ دلواپسی

میخوام همه آدما رو خوشحال و خندون ببینم
میخوام که فریاد بزنم«عاشق ترین روو زمینم»

میخوام که«دوسِت دارمُ»وردِ زبونها بکنم
کینه و بغض و حسدُ جدا ز دلها بکنم

میخوام که دلخوشیهامُ
با همه قسمت بکنم
میخوام تمومِ دنیا رُ
غرقِ سعادت بکنم...
#dariush_jelini
#شعر#شاعر#شاعرانه#غزل#ترانه#ترانه_بازی
#میخوام#کوچه#غم_دوری#ستاره#نشون#سعادت
#دلخوشی#تهران#کرج#شیراز#اصفهان#گرگان
#مشهد#تبریز#ارومیه#کرمانشاه#کرمان#زاهدان
#زابل#ورق_پاره_تنهایی#داریوش_جلینی
میخوام که فریاد بزنم دوباره توی کوچه ها بپیچه باز ترانه هام توو همه ی پسکوچه ها میخوام دوباره پُر بشه از عاشقی تمومِ شب از غمِ دوری نسوزه هیچ عاشقی میونِ تب میخوام بگم دوسِت دارم به ماهِ توی آسمون ستاره رو صدا کنم بگیرم از تو یک نشون میخوام که دلخوشیهامُ با همه قسمت بکنم میخوام تمومِ دنیا رُ غرقِ سعادت بکنم میخوام بگم تموم شده روزای سخت بی کسی میخوام بگم عاشقتم بدونِ هیچ دلواپسی میخوام همه آدما رو خوشحال و خندون ببینم میخوام که فریاد بزنم«عاشق ترین روو زمینم» میخوام که«دوسِت دارمُ»وردِ زبونها بکنم کینه و بغض و حسدُ جدا ز دلها بکنم میخوام که دلخوشیهامُ با همه قسمت بکنم میخوام تمومِ دنیا رُ غرقِ سعادت بکنم... #شعر #شاعر #شاعرانه #غزل #ترانه #ترانه_بازی #میخوام #کوچه #غم_دوری #ستاره #نشون #سعادت #دلخوشی #تهران #کرج #شیراز #اصفهان #گرگان #مشهد #تبریز #ارومیه #کرمانشاه #کرمان #زاهدان #زابل #ورق_پاره_تنهایی #داریوش_جلینی
چه بد شده دنیای ما چه آدما حقیر شدن
همه واسه یه لقمه نون مطیع و سربزیر شدن

نه میبینن نه میشنَوَن کاری با هیچ کس ندارن
بی هدف و غمگین و سرد‌قدم به فردا میزارن

تکراریه روزاشون و نه امیدی نه دلخوشی
دنبالِ مُردنن همه با سکته یا با خودکشی

توو تنهایی و بی کسی خلاصه میشه دنیاشون 
ندارن آینده ای و تار و سیاهِ فرداشون

کوچیک شدن آدمامون
شبیهِ شهرِ لی لی پوت
نمیشنوی ترانه ای
دنیا شده پُر از سکوت

کاشکی میشد یه قهرمان دنیامونُ خراب کنه
دنیای تازه بسازه دیوا رو توی خواب کنه

از توی کوچه رد بشن غزل خونای مستِ شب
آروم بشه با صداشون دلی که میسوزه توو تب

امید جوونه بزنه توو دل آدمای شهر
هیچکسی رو نمیبینی با کَسِ دیگه باشه قهر

به رویاهاشون برسن اونجا تمومِ آدما
دُرُس شبیهِ فیلمای قشنگِ توی سینما

کوچیک شدن آدمامون
شبیهِ شهرِ لی لی پوت
نمیشنوی ترانه ای
دنیا شده پُر از سکوت...
#dariush_jelini
#شعر#شاعر#شاعرانه#غزل#ترانه#ترانه_بازی
#دنیا#حقیر#مطیع#غمگین#خودکشی#لی لی پوت
#سکوت#تهران#کرج#شیراز#اصفهان#گرگان
#مشهد#تبریز#کرمانشاه#کرمان#ورق_پاره_تنهایی
#داریوش_جلینی
چه بد شده دنیای ما چه آدما حقیر شدن همه واسه یه لقمه نون مطیع و سربزیر شدن نه میبینن نه میشنَوَن کاری با هیچ کس ندارن بی هدف و غمگین و سرد‌قدم به فردا میزارن تکراریه روزاشون و نه امیدی نه دلخوشی دنبالِ مُردنن همه با سکته یا با خودکشی توو تنهایی و بی کسی خلاصه میشه دنیاشون ندارن آینده ای و تار و سیاهِ فرداشون کوچیک شدن آدمامون شبیهِ شهرِ لی لی پوت نمیشنوی ترانه ای دنیا شده پُر از سکوت کاشکی میشد یه قهرمان دنیامونُ خراب کنه دنیای تازه بسازه دیوا رو توی خواب کنه از توی کوچه رد بشن غزل خونای مستِ شب آروم بشه با صداشون دلی که میسوزه توو تب امید جوونه بزنه توو دل آدمای شهر هیچکسی رو نمیبینی با کَسِ دیگه باشه قهر به رویاهاشون برسن اونجا تمومِ آدما دُرُس شبیهِ فیلمای قشنگِ توی سینما کوچیک شدن آدمامون شبیهِ شهرِ لی لی پوت نمیشنوی ترانه ای دنیا شده پُر از سکوت... #شعر #شاعر #شاعرانه #غزل #ترانه #ترانه_بازی #دنیا #حقیر #مطیع #غمگین #خودکشی #لی لی پوت #سکوت #تهران #کرج #شیراز #اصفهان #گرگان #مشهد #تبریز #کرمانشاه #کرمان #ورق_پاره_تنهایی #داریوش_جلینی
مثلِ یه تند باد وسطِ یک کویرِ خشک
جُز گرد و خاک،چیزی برایم نصیب نیست
در گورِ هر دقیقه ی عمرم،یه آرزوست
راهی برای هر نفسم جز شکیب نیست.

هر برکه ای که دید نگاهم،سراب بود
در هر قدم شکست تنم،باز پا شدم
بادی گریز پای در این پهنه بودم و
اکنون درونِ یک قفسِ تنگ،جا شدم.

من بی گُنَه در آتشِ این قصّه میروم
همچون سیاوشی که در آتش شد و نَمُرد
لبهای من بسوخت دراین دارِ تشنگی
زین برکه ی پلید کسی سیر آب نخورد.

عمری شده که دورِ خودم چرخ میخورم
شاید گذر کنم ز خود اینبار با تلاش
آه ای کویرِ تشنه تو ای مرگِ دم به دم
بر روی قلبِ خسته ی من مرهمی تو باش.
#dariush_jelini
#شعر#شاعر#شاعرانه#غزل#ترانه#ترانه_بازی
#تند_باد#کویر#سراب#قفس#گریز
#سیاوش#تشنگی#خسته#تهران#کرج
#شیراز#اصفهان#گرگان#مشهد#تبریز#زاهدان
#کرمانشاه#کرمان#آبادان#ورق_پاره_تنهایی
#داریوش_جلینی.
مثلِ یه تند باد وسطِ یک کویرِ خشک جُز گرد و خاک،چیزی برایم نصیب نیست در گورِ هر دقیقه ی عمرم،یه آرزوست راهی برای هر نفسم جز شکیب نیست. هر برکه ای که دید نگاهم،سراب بود در هر قدم شکست تنم،باز پا شدم بادی گریز پای در این پهنه بودم و اکنون درونِ یک قفسِ تنگ،جا شدم. من بی گُنَه در آتشِ این قصّه میروم همچون سیاوشی که در آتش شد و نَمُرد لبهای من بسوخت دراین دارِ تشنگی زین برکه ی پلید کسی سیر آب نخورد. عمری شده که دورِ خودم چرخ میخورم شاید گذر کنم ز خود اینبار با تلاش آه ای کویرِ تشنه تو ای مرگِ دم به دم بر روی قلبِ خسته ی من مرهمی تو باش. #شعر #شاعر #شاعرانه #غزل #ترانه #ترانه_بازی #تند_باد #کویر #سراب #قفس #گریز #سیاوش #تشنگی #خسته #تهران #کرج #شیراز #اصفهان #گرگان #مشهد #تبریز #زاهدان #کرمانشاه #کرمان #آبادان #ورق_پاره_تنهایی #داریوش_جلینی.
مثلِ شبای یلدا بزرگ و پُر شکوهی
یه تکیه گاهِ محکم دُرُس شبیهِ کوهی

شبیهِ فالِ حافظ پُر از لطافت هستی
حقیقی و درستی مثلِ شبای مستی

دلت شبیهِ دریاس عظیم و با طراوت
شبیهِ آسمونی کریم و با سخاوت

توو چشمای قشنگت جنگلِ سبزی داری
با بودنت غمُ از دلم تو بر میداری

تو آتشی بزرگی
توی شبای سردم
منم مثِ یه کولی
به دورِ تو میگردم

بزن دلُ به دریا بمون همیشه با من
بزار آروم بگیرم بزار بخنده این تن

بیا کنارِ من تا غصّه بشه فراموش
نزار که شمعِ عمرم اینجا بمونه خاموش

تو تکیه گاهِ من باش تو که سراپا مِهری
تو که بزرگ و‌ خوبی تو که مثلِ سپهری

سکوتِ من رو بشکن من عاشقِ صداتم
دوست دارم همیشه تا جون دارم باهاتم

تو آتشی بزرگی
توی شبای سردم
منم مثِ یه کولی
به دورِ تو میگردم...
#dariush_jelini
#شعر#شاعر#شاعرانه#غزل#ترانه#ترانه_بازی
#شب_یلدا#پر_شکوه#فال_حافظ#شبای_مستی
کولی#فراموش#شمع#تکیه_گاه
#تهران#کرج#شیراز#اصفهان#گرگان#تبریز#مشهد
#ارومیه#آبادان#کیش#بوشهر#زاهدان#زابل
#ورق_پاره_تنهایی#داریوش_جلینی
مثلِ شبای یلدا بزرگ و پُر شکوهی یه تکیه گاهِ محکم دُرُس شبیهِ کوهی شبیهِ فالِ حافظ پُر از لطافت هستی حقیقی و درستی مثلِ شبای مستی دلت شبیهِ دریاس عظیم و با طراوت شبیهِ آسمونی کریم و با سخاوت توو چشمای قشنگت جنگلِ سبزی داری با بودنت غمُ از دلم تو بر میداری تو آتشی بزرگی توی شبای سردم منم مثِ یه کولی به دورِ تو میگردم بزن دلُ به دریا بمون همیشه با من بزار آروم بگیرم بزار بخنده این تن بیا کنارِ من تا غصّه بشه فراموش نزار که شمعِ عمرم اینجا بمونه خاموش تو تکیه گاهِ من باش تو که سراپا مِهری تو که بزرگ و‌ خوبی تو که مثلِ سپهری سکوتِ من رو بشکن من عاشقِ صداتم دوست دارم همیشه تا جون دارم باهاتم تو آتشی بزرگی توی شبای سردم منم مثِ یه کولی به دورِ تو میگردم... #شعر #شاعر #شاعرانه #غزل #ترانه #ترانه_بازی #شب_یلدا #پر_شکوه #فال_حافظ #شبای_مستی کولی #فراموش #شمع #تکیه_گاه #تهران #کرج #شیراز #اصفهان #گرگان #تبریز #مشهد #ارومیه #آبادان #کیش #بوشهر #زاهدان #زابل #ورق_پاره_تنهایی #داریوش_جلینی
هیچکسی نیس که واسم خبر بیاره از تو
رفتی از اینجا دیگه نمیشنوم صداتُ

هیشکی نمونده از تو پیامی داشته باشه
روو لحظه های تلخم عطرِ تورو بپاشه

تنها گذاشتی من رو با یه دلِ شکسته
اما هنوزم این دل به پای تو نشسته

کاشکی میشد فراموش تمومِ خاطراتم
کاش نمیگفتی بهم«تا جون دارم،باهاتم»

رفتی و دیگه از من نمونده چیزی باقی
هیچکسی نیس بگیره دیگه ازم سراغی

کاشکی امیدِ واهی به قلبم نمیدادی
کاشکی میفهمیدم تو برای من زیادی

رفتی ولی بدون که همیشه با تو هستم
خدای من تو هستی من تورو میپرستم

یه روزی بر میگردی تو با چشای گریون
دنبالِ من میگردی توو کوچه و خیابون

یه روز که دیگه دیره جونی نمونده واسم
تا بتونم با دوریت با هجرِ تو بسازم...
#dariush_jelini
#شعر#شاعر#شاعرانه#غزل#ترانه#ترانه_بازی
#هیچکس#خبر#پیام#تلخ#خاطرات#سراغ#واهی
#هجر#تهران#کرج#شیراز#اصفهان#گرگان#مشهد
#تبریز#ارومیه#کرمانشاه#کرمان#زاهدان#زابل
#ورق_پاره_تنهایی#داریوش_جلینی.
هیچکسی نیس که واسم خبر بیاره از تو رفتی از اینجا دیگه نمیشنوم صداتُ هیشکی نمونده از تو پیامی داشته باشه روو لحظه های تلخم عطرِ تورو بپاشه تنها گذاشتی من رو با یه دلِ شکسته اما هنوزم این دل به پای تو نشسته کاشکی میشد فراموش تمومِ خاطراتم کاش نمیگفتی بهم«تا جون دارم،باهاتم» رفتی و دیگه از من نمونده چیزی باقی هیچکسی نیس بگیره دیگه ازم سراغی کاشکی امیدِ واهی به قلبم نمیدادی کاشکی میفهمیدم تو برای من زیادی رفتی ولی بدون که همیشه با تو هستم خدای من تو هستی من تورو میپرستم یه روزی بر میگردی تو با چشای گریون دنبالِ من میگردی توو کوچه و خیابون یه روز که دیگه دیره جونی نمونده واسم تا بتونم با دوریت با هجرِ تو بسازم... #شعر #شاعر #شاعرانه #غزل #ترانه #ترانه_بازی #هیچکس #خبر #پیام #تلخ #خاطرات #سراغ #واهی #هجر #تهران #کرج #شیراز #اصفهان #گرگان #مشهد #تبریز #ارومیه #کرمانشاه #کرمان #زاهدان #زابل #ورق_پاره_تنهایی #داریوش_جلینی.
بگین به شب که روز داره باز میاد
نوبت خاموشی دیگه سر رسید
دوباره نونوار شده روزگار
زمانِ سختیمون به آخر رسید

عروسیه دوباره توو کوچه ها
دس[ت]میزنن کِل میکشن دوباره
از اَبرایی که توی آسمون هست 
بارونِ سرخوشی داره میباره

به شب بگین که روز رسیده از راه
جم[ع]کنه بار و بندلیش رُ،بره
کسی دیگه توو اینجا چش براش نیس
دیگه واسش لحظه های آخره

شکوفه دادن دوباره درختا
بهار دیگه خیلی به ما نزدیکه
روشنِ آینده ی پیشِ رومون
عکسِ گذشته هاییکه تاریکه

کوچه شده پُر از صدای ساز و
ترانه خون باز زده زیرِ آواز
میله های قفس شده کنده و
توو آسمون پرنده کرده پرواز

ترانه های عاشقونه بازم
وردِ زبونِ آدمای کوچه س
دنیا به کامِ عاشقاس دوباره
کوچه ها پُر از صدای کمونچه س

بگین تباهی دیگه کلّه پا شد
این دلِ عاشق دیگه شادی میخواد
دوره ی خاموشی دیگه سَر اومد
بگین به شب که روز داره باز میاد...
#dariush_jelini
#شعر#شاعر#شاعرانه#ترانه#ترانه_بازی#بگین
#خاموشی#نونوار#عروسی#شکوفه#ساز#درخت
#تهران#کرج#شیراز#اصفهان#گرگان#مشهد#تبریز
#ارومیه#کرمانشاه#کرمان#زاهدان
#ورق_پاره_تنهایی#داریوش_جلینی
بگین به شب که روز داره باز میاد نوبت خاموشی دیگه سر رسید دوباره نونوار شده روزگار زمانِ سختیمون به آخر رسید عروسیه دوباره توو کوچه ها دس[ت]میزنن کِل میکشن دوباره از اَبرایی که توی آسمون هست بارونِ سرخوشی داره میباره به شب بگین که روز رسیده از راه جم[ع]کنه بار و بندلیش رُ،بره کسی دیگه توو اینجا چش براش نیس دیگه واسش لحظه های آخره شکوفه دادن دوباره درختا بهار دیگه خیلی به ما نزدیکه روشنِ آینده ی پیشِ رومون عکسِ گذشته هاییکه تاریکه کوچه شده پُر از صدای ساز و ترانه خون باز زده زیرِ آواز میله های قفس شده کنده و توو آسمون پرنده کرده پرواز ترانه های عاشقونه بازم وردِ زبونِ آدمای کوچه س دنیا به کامِ عاشقاس دوباره کوچه ها پُر از صدای کمونچه س بگین تباهی دیگه کلّه پا شد این دلِ عاشق دیگه شادی میخواد دوره ی خاموشی دیگه سَر اومد بگین به شب که روز داره باز میاد... #شعر #شاعر #شاعرانه #ترانه #ترانه_بازی #بگین #خاموشی #نونوار #عروسی #شکوفه #ساز #درخت #تهران #کرج #شیراز #اصفهان #گرگان #مشهد #تبریز #ارومیه #کرمانشاه #کرمان #زاهدان #ورق_پاره_تنهایی #داریوش_جلینی
منو نقره داغ نکن با رفتنت
دلم این داغُ تحمّل نداره
دلِ من میخواد که مغرور بمونه
ولی پیشِ چشمِ تو کم میاره

نمیشه اینقده التماس کنم
آخه مردِ و غرورش مثلن
توی ساغر،بی تو زهرِ نه شراب
وقتی تو باشی هلاهل،عسلن

خستگیهاتو بریز روو شونه هام
امنِ شونه های من برای تو
منو با خودت ببر هرجا میری
تا بریزم‌ جونمو به پای تو

دیگه طاقِ طاقتم،نمیتونم
با غمِ دوریِ تو کنار بیام
من که جز گرمیِ دستِ نازِ تو
دیگه هیچی توی دنیا نمیخوام

رفتنت برای من شبیهِ اون
شوکرانیه که باید بخورم
وقتی تو نباشی دیگه واسه من
دنیا چیزی نیس که از اون نَبُرَم

طالعِ سیاهِ من باعثِ این
هجرونی شده که دربندِ اونم
این غم آخر یه روزی میکُشَتَم
سرنوشتم چی میشه؟نمیدونم...
#dariush_jelini
#شعر##شاعر#شاعرانه#ترانه#ترانه_بازی#رفتنت
 #نقره_داغ#التماس#غرور#هلاهل# طاقت#امن
#شوکران#طالع_سیاه#تهران#کرج#شیراز#اصفهان
#گرگان#مشهد#تبریز#کرمان#کرمانشاه#زاهدان
#ارومیه#ورق_پاره_تنهایی#داریوش_جلینی
منو نقره داغ نکن با رفتنت دلم این داغُ تحمّل نداره دلِ من میخواد که مغرور بمونه ولی پیشِ چشمِ تو کم میاره نمیشه اینقده التماس کنم آخه مردِ و غرورش مثلن توی ساغر،بی تو زهرِ نه شراب وقتی تو باشی هلاهل،عسلن خستگیهاتو بریز روو شونه هام امنِ شونه های من برای تو منو با خودت ببر هرجا میری تا بریزم‌ جونمو به پای تو دیگه طاقِ طاقتم،نمیتونم با غمِ دوریِ تو کنار بیام من که جز گرمیِ دستِ نازِ تو دیگه هیچی توی دنیا نمیخوام رفتنت برای من شبیهِ اون شوکرانیه که باید بخورم وقتی تو نباشی دیگه واسه من دنیا چیزی نیس که از اون نَبُرَم طالعِ سیاهِ من باعثِ این هجرونی شده که دربندِ اونم این غم آخر یه روزی میکُشَتَم سرنوشتم چی میشه؟نمیدونم... #شعر #شاعر #شاعرانه #ترانه #ترانه_بازی #رفتنت   #نقره_داغ #التماس #غرور #هلاهل طاقت #امن #شوکران #طالع_سیاه #تهران #کرج #شیراز #اصفهان #گرگان #مشهد #تبریز #کرمان #کرمانشاه #زاهدان #ارومیه #ورق_پاره_تنهایی #داریوش_جلینی
سفره هامون پُرِ خالی مرگمون همین حوالی
دنیای آرزوهامون گم شده توو بی خیالی

همه صورتا پُر از غم دلها صندوقچه ی ماتم
به جای رستمِ قصه جوونای لاابالی

عشقامون همه دروغی توی چشما نیس فروغی
بسکه دنیامون خرابِ خشکید حتا گلِ قالی

جنگلا خشکیده و زرد بجای خنده روو لب درد
دیگه از یادِ خدا هم رفتن انگار این اهالی

مستی رفته از شرابا خشکیدن تمومِ باغا
محشرِ اینجا ولیکن نه جوابی نه سوالی

واسه ی یه لقمه ی نون دستامون تا مچ توی خون
این روزای بد تر از بد نداره گویی زوالی

غرقِ توی منجلابیم همه انگاری که خوابیم
راهمون به سمتِ سُفلاس پس کجاس راهِ تعالی؟

برکت از سفره ها رفته دلها سرشارِ نگفته
جای قهرمانِ قصه  آدمکهای پوشالی

توی کوچه ها پُراز خون رفته از یاد دیگه مجنون
جُز غم و غصّه و ماتم دیگه نیست اینجا ملالی!!!
#dariush_jelini
#شعر#شاعر#شاعرانه#ترانه#ترانه_بازی#حوالی
#سفره_خالی#رستم#شراب#عشق_دروغی#محشر
#منجلاب#آدمک_پوشالی#تهران#کرج#شیراز
#اصفهان#گرگان#مشهد#تبریز#کرمان#کرمانشاه
#زاهدان#ورق_پاره_تنهایی#داریوش_جلینی
سفره هامون پُرِ خالی مرگمون همین حوالی دنیای آرزوهامون گم شده توو بی خیالی همه صورتا پُر از غم دلها صندوقچه ی ماتم به جای رستمِ قصه جوونای لاابالی عشقامون همه دروغی توی چشما نیس فروغی بسکه دنیامون خرابِ خشکید حتا گلِ قالی جنگلا خشکیده و زرد بجای خنده روو لب درد دیگه از یادِ خدا هم رفتن انگار این اهالی مستی رفته از شرابا خشکیدن تمومِ باغا محشرِ اینجا ولیکن نه جوابی نه سوالی واسه ی یه لقمه ی نون دستامون تا مچ توی خون این روزای بد تر از بد نداره گویی زوالی غرقِ توی منجلابیم همه انگاری که خوابیم راهمون به سمتِ سُفلاس پس کجاس راهِ تعالی؟ برکت از سفره ها رفته دلها سرشارِ نگفته جای قهرمانِ قصه  آدمکهای پوشالی توی کوچه ها پُراز خون رفته از یاد دیگه مجنون جُز غم و غصّه و ماتم دیگه نیست اینجا ملالی!!! #شعر #شاعر #شاعرانه #ترانه #ترانه_بازی #حوالی #سفره_خالی #رستم #شراب #عشق_دروغی #محشر #منجلاب #آدمک_پوشالی #تهران #کرج #شیراز #اصفهان #گرگان #مشهد #تبریز #کرمان #کرمانشاه #زاهدان #ورق_پاره_تنهایی #داریوش_جلینی
منُ پس بگیرم از شب نذار این گوشه بپوسم
نمیخوام توو غربتُ غم صورتِ مرگُ ببوسم

ای شبِ سیاهِ ممتد منتظر مونده با خنجر
راهِ قلبمو میدونه بدونِ آدرس و اَز بَر

نزار این شبِ سیه پوش باعثِ مردنِ من شه
نمیخوام که این شبِ تار لباسِ عزای من شه

آفتابُ بیار دوباره
دنیامو پُر از غزل کن
روی زنده گیم بتاب و
همه ماهمو عسل کن

فرشی از ترانه بافتم که به زیرِ پات بزارم
تو همه عمرِ منی و با تو من دنیا رو دارم

توی پرنیانی از عشق منو باز بیار به دنیا
بزار این دنیا واسم شه مثِ دنیای توو رویا

تو‌میتونی واسه ی من روزامو از نو بسازی
اگه با دستِ محبت صورتم رو بنوازی

آفتابُ بیار دوباره
دنیامو پُر از غزل کن
روی زنده گیم بتاب و 
همه ماهمو عسل کن...
#dariush_jelini
#شعر#شاعر#شاعرانه#ترانه#ترانه_بازی#شب
#غربت#مرگ#خنجر#سیه_پوش#غزل#پرنیان
#محبت#تهران#کرج#شیراز#اصفهان#گرگان
#مشهد#تبریز#زاهدان#کرمان#ارومیه#رشت
#ورق_پاره_تنهایی#داریوش_جلینی
منُ پس بگیرم از شب نذار این گوشه بپوسم نمیخوام توو غربتُ غم صورتِ مرگُ ببوسم ای شبِ سیاهِ ممتد منتظر مونده با خنجر راهِ قلبمو میدونه بدونِ آدرس و اَز بَر نزار این شبِ سیه پوش باعثِ مردنِ من شه نمیخوام که این شبِ تار لباسِ عزای من شه آفتابُ بیار دوباره دنیامو پُر از غزل کن روی زنده گیم بتاب و همه ماهمو عسل کن فرشی از ترانه بافتم که به زیرِ پات بزارم تو همه عمرِ منی و با تو من دنیا رو دارم توی پرنیانی از عشق منو باز بیار به دنیا بزار این دنیا واسم شه مثِ دنیای توو رویا تو‌میتونی واسه ی من روزامو از نو بسازی اگه با دستِ محبت صورتم رو بنوازی آفتابُ بیار دوباره دنیامو پُر از غزل کن روی زنده گیم بتاب و همه ماهمو عسل کن... #شعر #شاعر #شاعرانه #ترانه #ترانه_بازی #شب #غربت #مرگ #خنجر #سیه_پوش #غزل #پرنیان #محبت #تهران #کرج #شیراز #اصفهان #گرگان #مشهد #تبریز #زاهدان #کرمان #ارومیه #رشت #ورق_پاره_تنهایی #داریوش_جلینی
توو این شبهای بی فردا مگه میشه نگفت از غم
مگه میشه بخندی وقتی قلبت پُر شد از ماتم

مگه ‌میشه ببندی چشمُ روی فقرِ همسایه
واسه یه لقمه نون دولا شی پیشِ هر فرومایه

چجوری میشه رد شد وقتی که کوچه پُر از خونِ
به عکسِ زندگی کردن،چه مردن اینجا آسونِ

مگه ‌میشه که بد دیدن بشه عادت واسه چشما
مگه میشه که بد کردن بشه قانونِ آدمها

شکسته بالِ پروانه
مثِ دلهای این مَردُم
مارو دارن میخوابونن
میونِ گوری از کژدم

ترانه ناتموم مونده توو این پس کوچه های سرد
دیگه جونی نمونده واسه ی سَر کردنِ این درد

دیگه تنها امیدم دیدنِ چشمات توی خوابه
تو نیستی و همه دنیام حبابی بر روی آبه

دارم از درد میمیرم توو این دنیای وهم آلود
برای من توو این دنیا مگر جز غم نصیبی بود

چقد این دنیا آلوده س،چقد روزای ما سرده
توی پس کوچه های شهر فقط جغدِ که میگرده

شکسته بالِ پروانه
مثِ دلهای این مردم
مارو دارن میخوابونن
میونِ گوری از کژدم...
#dariush_jelini
#شعر#شاعر#شاعرانه#ترانه#ترانه_بازی#ماتم
#فقر#فرو_مایه#خون#کژدم#جغد#وهم_آلود
#حباب#تهران#کرج#شیراز#اصفهان#گرگان
#مشهد#تبریز#کرمان#زاهدان#آبادان#قم#ارومیه
#ورق_پاره_تنهایی#داریوش_جلینی
توو این شبهای بی فردا مگه میشه نگفت از غم مگه میشه بخندی وقتی قلبت پُر شد از ماتم مگه ‌میشه ببندی چشمُ روی فقرِ همسایه واسه یه لقمه نون دولا شی پیشِ هر فرومایه چجوری میشه رد شد وقتی که کوچه پُر از خونِ به عکسِ زندگی کردن،چه مردن اینجا آسونِ مگه ‌میشه که بد دیدن بشه عادت واسه چشما مگه میشه که بد کردن بشه قانونِ آدمها شکسته بالِ پروانه مثِ دلهای این مَردُم مارو دارن میخوابونن میونِ گوری از کژدم ترانه ناتموم مونده توو این پس کوچه های سرد دیگه جونی نمونده واسه ی سَر کردنِ این درد دیگه تنها امیدم دیدنِ چشمات توی خوابه تو نیستی و همه دنیام حبابی بر روی آبه دارم از درد میمیرم توو این دنیای وهم آلود برای من توو این دنیا مگر جز غم نصیبی بود چقد این دنیا آلوده س،چقد روزای ما سرده توی پس کوچه های شهر فقط جغدِ که میگرده شکسته بالِ پروانه مثِ دلهای این مردم مارو دارن میخوابونن میونِ گوری از کژدم... #شعر #شاعر #شاعرانه #ترانه #ترانه_بازی #ماتم #فقر #فرو_مایه #خون #کژدم #جغد #وهم_آلود #حباب #تهران #کرج #شیراز #اصفهان #گرگان #مشهد #تبریز #کرمان #زاهدان #آبادان #قم #ارومیه #ورق_پاره_تنهایی #داریوش_جلینی
خیلی تلخه که کسی نفهمه فریادتُ توو شب
واسه ی کسی بمیری که نیاد توی تَنِش تب

خیلی تلخه که بخندی وقتی قلبت پُرِ دردِ
وقتی میبینی که دنیا عکسِ تو داره میگرده

خیلی تلخه که همه عمرتُ سر کنی با اندوه
هرروزت بدترِ دیروز،بشه غصه مثِ یک کوه

تو بخون تویی که با من 
همصدا بودی همیشه
اگه تو بخونی با من
این صدا موندنی میشه

تو واسم شبُ سَحَر کن تو که چشمات میدرخشه
تویی که عطرِ نفسهات زندگی به من میبخشه

تو بمون که تلخی رد شه از توو چهره ی شکستم
من برای زنده بودن دل به چشمای تو بستم

بزا[ر]توی قابِ چشمات عکسمو بازم ببینم
من توو خواب و توی رویا تورو پیشِ خود میبینم

تو بخون تویی که با من
همصدا بودی همیشه
اگه تو بخونی با من
این صدا موندنی میشه...
#dariush_jelini
#شعر#شاعر#شاعرانه#ترانه#ترانه_بازی#تلخ
#فریاد#تب#قلب#اندوه#غصه#سحر#نفس
#قاب_چشمات#رویا#تهران#کرج#شیراز#اصفهان
#گرگان#مشهد#تبریز#آبادان#کرمان#زاهدان
#ورق_پاره_تنهایی#داریوش_جلینی
خیلی تلخه که کسی نفهمه فریادتُ توو شب واسه ی کسی بمیری که نیاد توی تَنِش تب خیلی تلخه که بخندی وقتی قلبت پُرِ دردِ وقتی میبینی که دنیا عکسِ تو داره میگرده خیلی تلخه که همه عمرتُ سر کنی با اندوه هرروزت بدترِ دیروز،بشه غصه مثِ یک کوه تو بخون تویی که با من همصدا بودی همیشه اگه تو بخونی با من این صدا موندنی میشه تو واسم شبُ سَحَر کن تو که چشمات میدرخشه تویی که عطرِ نفسهات زندگی به من میبخشه تو بمون که تلخی رد شه از توو چهره ی شکستم من برای زنده بودن دل به چشمای تو بستم بزا[ر]توی قابِ چشمات عکسمو بازم ببینم من توو خواب و توی رویا تورو پیشِ خود میبینم تو بخون تویی که با من همصدا بودی همیشه اگه تو بخونی با من این صدا موندنی میشه... #شعر #شاعر #شاعرانه #ترانه #ترانه_بازی #تلخ #فریاد #تب #قلب #اندوه #غصه #سحر #نفس #قاب_چشمات #رویا #تهران #کرج #شیراز #اصفهان #گرگان #مشهد #تبریز #آبادان #کرمان #زاهدان #ورق_پاره_تنهایی #داریوش_جلینی
بشکن این تابوی لعنتی رو که
میگه دنیات همیشه غمین باشه
نمیزاره رنگِ شادی ببینی
میگه حرفات همه نقطه چین باشه

بشکن این تابوی لعنتی رو ‌که
تورو واسه گریه کردنت میخواد
گریه کردنت رو کاری نداره
ولی لحظه های شادیتُ میپاد

نباید یخ بزنه دستای تو
توی این دنیای سرد و زمهریر
نباید بزاری غارتت کنن
نباید توو دستشون باشی اسیر

من که مُردم تو ولی دیگه نمیر
خودتُ اسیرِ دیوِ شب نکن
روزای قشنگِ پُر شادیها رو
از کسی بجز خودت طلب نکن

بشکن این تابو رو که ازتو‌میخواد
توی دنیا همیشه بَرده باشی
نمیخواد خورشیدُ توو آسمونت
میخواد همیشه تو شب زده باشی

دنیاتو خالی کن از این همه شب
خورشیدِ راه بده باز توو آسمون
اسمتُ روو آسمونا حک بکن
نزا[ر]تا ابد باشی یه بی نشون

بشکن این تابوی غمناکی رو که
تورو بی وقفه برای خود میخواد
میگه خنده ممنوعه برای تو
میگه شادی به نگاهت نمیاد

من که مُردم تو ولی دیگه نمیر
خودتُ اسیرِ دیوِ شب ‌نکن
روزای قشنگُ پُر شادیها رو
از کسی بجز خودت طلب نکن...
#dariush_jelini
#شعر#شاعر#شاعرانه#ترانه#ترانه_بازی#بشکن
#تابو#غمین#نقطه_چین#زمهریر#غارت#بَرده
#ممنوعه#نشون#تهران#کرج#شیراز#اصفهان
#گرگان#مشهد#تبریز#آبادان#ورق_پاره_تنهایی
#داریوش_جلینی
بشکن این تابوی لعنتی رو که میگه دنیات همیشه غمین باشه نمیزاره رنگِ شادی ببینی میگه حرفات همه نقطه چین باشه بشکن این تابوی لعنتی رو ‌که تورو واسه گریه کردنت میخواد گریه کردنت رو کاری نداره ولی لحظه های شادیتُ میپاد نباید یخ بزنه دستای تو توی این دنیای سرد و زمهریر نباید بزاری غارتت کنن نباید توو دستشون باشی اسیر من که مُردم تو ولی دیگه نمیر خودتُ اسیرِ دیوِ شب نکن روزای قشنگِ پُر شادیها رو از کسی بجز خودت طلب نکن بشکن این تابو رو که ازتو‌میخواد توی دنیا همیشه بَرده باشی نمیخواد خورشیدُ توو آسمونت میخواد همیشه تو شب زده باشی دنیاتو خالی کن از این همه شب خورشیدِ راه بده باز توو آسمون اسمتُ روو آسمونا حک بکن نزا[ر]تا ابد باشی یه بی نشون بشکن این تابوی غمناکی رو که تورو بی وقفه برای خود میخواد میگه خنده ممنوعه برای تو میگه شادی به نگاهت نمیاد من که مُردم تو ولی دیگه نمیر خودتُ اسیرِ دیوِ شب ‌نکن روزای قشنگُ پُر شادیها رو از کسی بجز خودت طلب نکن... #شعر #شاعر #شاعرانه #ترانه #ترانه_بازی #بشکن #تابو #غمین #نقطه_چین #زمهریر #غارت #بَرده #ممنوعه #نشون #تهران #کرج #شیراز #اصفهان #گرگان #مشهد #تبریز #آبادان #ورق_پاره_تنهایی #داریوش_جلینی
من روو به پایانم،دارم میرم
اینجا دیگه واسم تهِ خطِ
آینده ام معلوم نیس بس که
اونکه نوشت تقدیرُ بد خطِ

اینجا توو هر آغوش،یک دامِ
هر بوسه ای یک بمبِ آتش زاس
دستای من بی وقفه می گِرین
روو کاغذی که آخرِ رویاس

با هر نفس دلتنگی و زجرِ
که جای میگیره توی سینه م
اینجا نداره دلخوشی معنا
مرگُ دارم از دور میبینم

من روو به پایانم،خداحافظ
فردای من گنگ است و بی معنا
شوخیِ زشتی بود هستی م
در زیرِ این گردونه ی مینا

من رو ببر از یادِ خود دنیا
انگار از اول هم نبودم من
واسه جهانِ شاد و خوبِ تو
من لکه ی ننگم روی دامن

دنیای من تنها یه رنگ داره
یه فیلمِ بی تیتراژِ پایانم
نه کارگردان و نه بازیگر
پایانِ من چی شد؟نمیدانم

توو هر قدم صد بار مُردم من
با هر نفس صد بار پوسیدم
هر بار توی آیینه جای
عکسِ خودم،مرگم رو میدیدم

من روو به پایانم،خداحافظ
فردای من گنگ است و بی معنا
شوخیِ زشتی بود هستی م
در زیرِ این گردونه ی مینا...
#dariush_jelini
#شعر#شاعر#شاعرانه#ترانه#ترانه_بازی#پایان
#آینده#تقدیر#بمب#دلتنگی#گنگ#فردا#تیتراژ
#تهران#کرج#شیراز#اصفهان#گرگان#مشهد#تبریز
#آبادان#کرمان#زاهدان#ورق_پاره_تنهایی
#داریوش_جلینی
پ.ن:از یه جایی به بعد معنای تاریخهای خاص عوض میشه واست.مثلا دیگه زادروزت روزی برای شادی و خوشی نیست.بلکه پُرکردنِ سیصد و شصت و پنج روزِ دیگه از خونه های خالی جدولِ عمرته که هرروز داره تعداد خونه های سفیدش کمتر میشه.واسه منم یک سال دیگه گذشت و تعداد خونه های خالی کمتر و کمتر شد.سالی که روزهای خوشش انگشت شمار بود و پر بود از روزهای سخت.به امید روزهای خوش برای همه ی مردم و خودم...
من روو به پایانم،دارم میرم اینجا دیگه واسم تهِ خطِ آینده ام معلوم نیس بس که اونکه نوشت تقدیرُ بد خطِ اینجا توو هر آغوش،یک دامِ هر بوسه ای یک بمبِ آتش زاس دستای من بی وقفه می گِرین روو کاغذی که آخرِ رویاس با هر نفس دلتنگی و زجرِ که جای میگیره توی سینه م اینجا نداره دلخوشی معنا مرگُ دارم از دور میبینم من روو به پایانم،خداحافظ فردای من گنگ است و بی معنا شوخیِ زشتی بود هستی م در زیرِ این گردونه ی مینا من رو ببر از یادِ خود دنیا انگار از اول هم نبودم من واسه جهانِ شاد و خوبِ تو من لکه ی ننگم روی دامن دنیای من تنها یه رنگ داره یه فیلمِ بی تیتراژِ پایانم نه کارگردان و نه بازیگر پایانِ من چی شد؟نمیدانم توو هر قدم صد بار مُردم من با هر نفس صد بار پوسیدم هر بار توی آیینه جای عکسِ خودم،مرگم رو میدیدم من روو به پایانم،خداحافظ فردای من گنگ است و بی معنا شوخیِ زشتی بود هستی م در زیرِ این گردونه ی مینا... #شعر #شاعر #شاعرانه #ترانه #ترانه_بازی #پایان #آینده #تقدیر #بمب #دلتنگی #گنگ #فردا #تیتراژ #تهران #کرج #شیراز #اصفهان #گرگان #مشهد #تبریز #آبادان #کرمان #زاهدان #ورق_پاره_تنهایی #داریوش_جلینی پ.ن:از یه جایی به بعد معنای تاریخهای خاص عوض میشه واست.مثلا دیگه زادروزت روزی برای شادی و خوشی نیست.بلکه پُرکردنِ سیصد و شصت و پنج روزِ دیگه از خونه های خالی جدولِ عمرته که هرروز داره تعداد خونه های سفیدش کمتر میشه.واسه منم یک سال دیگه گذشت و تعداد خونه های خالی کمتر و کمتر شد.سالی که روزهای خوشش انگشت شمار بود و پر بود از روزهای سخت.به امید روزهای خوش برای همه ی مردم و خودم...