همه عکس ها و کلیپ های ورمی در اینستاگرام


loading...
شورکردی دوستان شرمنده در این روزهای پراز غم شاید جایز نیست این راحمل بر بی ادبی ندانید این شور کردی ست ،در روزهای خاص #تهران #مهاباد #کوردستان #هه‌ولیر #قامیشلی #که‌رکوک #کوبانی #ورمی #مه‌هاباد #کرمانشان #سه‌قز #سنه #بوکان #ئیلام #سه‌رده‌شت #پیرانشار #دهوک #زاخو #روژهه‌لات #روژئاوا #باکور #باشور #ژن #ره‌نگ #جوانی #ژیان #ئامید
. تصویر سارو قھرمانی جوان ساله سنه ای که در زندان کشته شد. این دفعه نگفتند خودکشی کرده! بعد روز به مادرش زنگ زدند بیا پسرتو ببر خاک کن... . . #روژهه‌لات #کورد #کوردستان #گرانی #کرماشان #کرمانشاه #تظاهرات #اعتراضات #دیکتاتور #روحانی #کتک #خشونت #مردم #سنه #سنندج #ایلام #ارومیه #ورمی #ایران #زندان #شکنجه #قتل #مرگ #سارو_قهرمانی
. . کاش رَهِ رَفتن به آن بَند ها ساده تر از رَفتن به این بَندها و دَربَندها نَبود! ما امروز به بَند نَرفته ایم؛ ما دیرگاهیست دَر بَند افتاده ایم! از بَند که بگذریم، امروز روز خوبی بود. البته به برکت وجود دوستان خوب ۲۲ دی ماه ۱۳۹۶ _ ارومیه_بند #ارومیه #ورمی #بند #چای_آتیشی
. . گزیده ای از : #مولوی گوینده : #سمکو_جهانگیری من محو خدایم و خدا آن منست هر سوش مجوئید که در جان منست سلطان منم و غلط نمایم بشما گویم که کسی هست که سلطان منست دلتنگم و دیدار تو درمان منست بی رنگ رخت زمانه زندان منست بر هیچ دلی مباد و بر هیچ تنی آنچ از غم هجران تو بر جان منست #خدا #دکلمه #شعر #اجرا #مجریگری #گویندگی #صداپیشگی #صدابازیگر #سخنوری #فن‌بیان #سینما #تئاتر #هنر #تهران #ارومیه #کردستان #سردشت #ربط #ورمی #رادیو
. بیگانگان خارجی درحال خراب کردن اموال عمومی😤 اخه بیگانه نمیدونی این سطل آشغال از دکل نفتی گرون تر و مهم تر و عمومی تره😂 یا از ده ها هزار میلیاردی که آقایون حکومتی علنی و غیرعلنی میدزدن؟ ضمنا این بیگانه ها از مریخ اومدن وگرنه اینجایی نیستن😝😝 . . #پیشمرگه #گریلا #روژهه‌لات #کورد #کوردستان #گرانی #کرماشان #کرمانشاه #تظاهرات #اعتراضات #دیکتاتور #روحانی #کتک #خشونت #مردم #سنه #سنندج #ایلام #ارومیه #ورمی #تخریب #اموال_عمومی #ایران
‍ ایــن عــڪــس ۳۵ ســال پــیــش (۱۹۸۰)پــس از ســقــوط "ســرهنــگ خــلــبــان یــدالــلــه شــریــفــے راد" در عــراق گــرفــتــه شــده اســت ڪــه ایــشــان را در بــیــن پــیــشــمــرگــان ڪــرد عــراقــے نــشــان مــیــدهد. این جـوانــمــردان یــڪــمــاه بــا پــذیــرش خــطــرها ے بــســیــار،ایــشــان را مــخــفــے ڪــردنــد و بــا ڪــمــڪ دلــاوران تــڪــاور ارتــش دوبــاره ایــشــان را بــه ایــران بــازگــردانــدنــد. براســاس ایــن مــاجــرا بــود ڪــه فــیــلــم "عــقــاب ها" بــا بــازے ســعــیــد راد در نــقــش خــلــبــان و جــمــشــیــد هاشــم پــور در نــقــش افــســر تــڪــاور ســاخــتــه شــد. #کورد #کوردستان #کرماشان #ئیلام #کوردستان #ورمی
٢٨ سال قبل د قاسملو از چنین روزھایی میگفت رژیم ھنوز ذخیرەھایی دارە (ذخیرھا تمام شد) ومدتی طول خواھد کشید کە بحران بازھم خودشو شدید تر نشون بدە بروز بکنە و اختلافات داخلی رژیم ھم بە اوج خودش برسە یە چیز طبیعی ھست بعد از مرگ خمینی اخوندا اقلا ظاھرا متحد شدە این بە نظر من یە چیز موقتی و مصنوعی ھست اختلافات خیلی شدید تراز ان است کە بتوان روشون سرپوش گذاشت و بویژە مسائل کشور انقد زیادە کە ناچار خواھد ... ھموطن برخیر این رژیم لیاقت نمایندگی ما را ندارد معادلات سیاسی این بار ایران را فرا گرفتە بھترین فرصت است کە فریاد ازادی را سر دھیم و کشور را از دست اخوندھای عرب زادە نجات دھیم #ایلام #کرمانشاه #سنە #ورمی #ایوان #ایوانغرب_ایلام #خامنه_ای_یک_حرامزاده_است #سپاە_پاسداران_تروریست #ارتش_توخون_ملتی_تا_کی_اسیر_ذلتی #ارتش تو یار ما باش سرنگون باد اصول گرا و اصلاح طلب
ما برای گرانی تضاھرات نمیکنیم تضاھرات و خون دادن ما برای تعین حق سرنوشت است اری این رژیم نمیتواند حق ھمە ما را بطور یکسان تامین کند و غیر قابل تغییر میباشد بدون یک کشور دمکراتیک حق ملت ھا محفوظ نمیشود و بدون در نظر گرفتن حق ملی ملتھا و قوم ھای موجود در ایران ھیچ نظامی برای ھمیشە نمیتواند سر کار بماند پس تنھا با سرنگونی رژیم میتوانیم یک کشور دمکرات داشتە باشیم ومردم از حقوق یکسان برخوردار شوند #بژی_کوردستان_خوێن_و_خاکەکەم #بژی_کورد_و_کوردستان #ایلام #کرمانشاه #سنە #ورمی #قازی_و_قاسمــلوو_و_شــەرفکەندی
نمایندگان پیروز انتخابات مجلس ملی آزربایجان در شهر تبریز تورک های آزربایجان با % #جمهوری آزربایجان جنوبی را تشکیل دادند. اولین بار در جغرافیای موسوم به ایران حق رأی زنان آزربایجان ، برابری زن و مرد ، شرکت زنان در اداره دولت آزربایجان …را حکومت ملی آزربایجان از اشغالگران فارس بازپس گرفت حکومت ملی آزربایجان با #انتخابات و برپایی مجلس ملی و رای اکثریت ملت تورک بوجود آمد کجایند تاریخ نگاران و شارلاتان های ایرانی که حکومت ملی آزربایجان را با تحریف و جعل یک حکومت وابسته و دستپخت روسیه مینامند؟ ایرانیان هنگام جعل کردن تاریخ، فکر تکنولوژی و اینترنت را نکرده بودند که اسناد واقعی در این عصر با یک کلیک در چند ثانیه در سرتاسر دنیا پخش خواهد شد ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ şə şəə-نخست وزیرپیشه وری- © (-∞) ╚► ../ ╚► ../_ ╚► / ↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑ #şə #پیشه‌وری #آذر #آذربایجان #آزادی #دموکرات #اورمیه #اورمیا #ارومیه #ورمی #تبریز #نقده #تورک #آزربایجان #تراختور #آستارا #تهرانی #میاندوآب #سولدوز
əə ə əə çə əəə , ə üə % ç ə ə ə برگه رای گیری در سال در آزربایجان جنوبی ، تورک های آزربایجان با % #جمهوری آزربایجان جنوبی را تشکیل دادند. اولین بار در جغرافیای موسوم به ایران حق رأی زنان آزربایجان ، برابری زن و مرد ، شرکت زنان در اداره دولت آزربایجان …را حکومت ملی آزربایجان از اشغالگران فارس بازپس گرفت حکومت ملی آزربایجان با #انتخابات و برپایی مجلس ملی و رای اکثریت ملت تورک بوجود آمد کجایند تاریخ نگاران و شارلاتان های ایرانی که حکومت ملی آزربایجان را با تحریف و جعل یک حکومت وابسته و دستپخت روسیه مینامند؟ ایرانیان هنگام جعل کردن تاریخ، فکر تکنولوژی و اینترنت را نکرده بودند که اسناد واقعی در این عصر با یک کلیک در چند ثانیه در سرتاسر دنیا پخش خواهد شد ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ şə şəə-نخست وزیرپیشه وری- © (-∞) ╚► ../ ╚► ../_ ╚► / ↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑ #şə #پیشه‌وری #آذر #آذربایجان #آزادی #دموکرات #اورمیه #اورمیا #ارومیه #ورمی #تبریز #نقده #تورک #آزربایجان #تراختور #آستارا #تهرانی #میاندوآب #سولدوز
📝تاریخ کوردستان باستان🔥 ﺟﺪﺍﯼ ﺍﺯ ﺑﻌﺪ ﻣﺬﻫﺒﯽ 📝ﻣﺤﺾ ﺍﻃﻼﻉ آن ﺩﺳﺘﻪ ﺍﺯ " ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ " ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮﺩﻧﺪ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﻭ ﺯﺑﺎﻥ ﮐﻮﺭﺩﯼ ﭘﺪﯾﺪﻩ ﯼ ﻧﻮﯾﻨﯽ ﺳﺖ ﻭ ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ﺳﺎﻝ ﻋﻤﺮ ﺩﺍﺭد,و میگویند اسم کورد به معنی کوچنشین است نه قومی جدا و آنرا کلمه ایی عربی معرفی کرده اند ﻭ ﺻﺪ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺟﻬﺖ ﺍﻃﻼﻉ ﮐﺴﺎﻧﯿﮑﻪ ﺍﯾﻦ ﺳﺮﯼ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺭا ﺩﻧﺒﺎﻝ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﻭ ﺑﺎ ﺷﻨﯿﺪﻧﺶ ﺷﺎﺩ می‌شوند ﻭ ﺩﺭ ﮔﻮﺷﻪ ﻭ ﮐﻨﺎﺭ ﻓﻀﺎﯼ ﻣﺠﺎﺯﯼ ﺑﻪ ﮐﺮﺭﺍﺕ ﺍﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺭا ﺗﮑﺮﺍﺭ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ . ﮐﺘﺎﺏ ﺗﺎﺭﯾﺦ " ﺍﺑﻦ ﺧﻠﺪﻭﻥ " ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻣﻌﺘﺒﺮﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺎﺭﯾﺨﯽ " ﺻﺪﺭ ﺍﺳﻼﻣﻪ " ﺑﺼﻮﺭﺕ ﻣﺨﺘﺼﺮ : ﺍﯾﻨﺠﺎ در ﺻﻔﺤﻪ ﮐﺘﺎﺏ در ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎﯾﻼﯾﺖ ﺷﺪﻩ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﮐﺮﺩﻩ ﮐﻪ ﭼﻄﻮﺭ " ﻋﻤﺮ ﺍﺑﻦ ﺧﻄﺎﺏ " ﺳﭙﺎﻩ ﺍﺳﻼﻡ ﺭا ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﺑﺎ " ﮐﻮﺭﺩﻫﺎ " ﺭﻭﺍﻧﻪ ﻣﯿﮑﻨد ﻭ آنهارا ﻣﺸﺮﮎ ﻣﯿﻨﺎﻣد. ﺍﯾﻨﺠﺎ ﻻﺯﻣﻪ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻧﮑﺘﻪ ﺳﺎﺩﻩ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﮐﻨﯿﻢ : 💥 ﺍﺳﻢ " ﮐﻮﺭﺩﻫﺎ " ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺮﺩﻣﯽ ﻭﺍﺣﺪ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺷﺪﻩ , ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺟﺪﺍﮔﺎﻧﻪ ﻧﺎﻡ " ﻋﺠﻢ " ﻫﻢ آﻣﺪﻩ ﻭﻟﯽ آنها را ﺑﺎ ﮐﻮﺭﺩ ﯾﮑﯽ ﻧﺪاﻧﺴﺘه. 💥 ﺍﯾﻦ ﻣﺮﺩﻣﺎﻥ " ﮐﻮﺭﺩﯼ " ﮐﻪ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﻣﺸﺮﮎ ﻧﺎﻣﯿﺪﻩ ﺷﺪﻧﺪ ﺣﺘﻤﺎ " ﯾﮏ ﺯﺑﺎنی جدا داشته اند که با آن ارتباط برقرار میکرده اند ﻭ ﯾﺎ آن ﺯﻣﺎﻥ ﻣﺨﺎلفتشان ﺭا ﺑﺎ ﺍﺳﻼﻡ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﯿﮑﺮﺩﻧﺪ . 💥 ﻭ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺻﺮﻓﺎ " ﺟﻬﺖ ﺍﻃﻼﻉ ﺍﯾﻦ ﺳﺮﯼ " ﺑﻪ ﺍﺻﻄﻼﺡ ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ " ﺍﯾﻨﺠﺎ ﻣﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺻﺪﺭ ﺍﺳﻼﻡ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﮐﺮﺩﯾﻢ . ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺪﻭﺩ ﺳﺎﻝ ﭘﯿﺶ ﻭ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﭘﺴﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺴﻨﺪﻩ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ # #کوردستان #کردستان #سنه #سنندج #بانه #مریوان #سقز #کرماشان #ایلام #ورمی #سردشت #مهاباد #بوکان #سوران #کرمانج #کلهر #گروس #ملکشاه #موکریان #گوران