همه عکس ها و کلیپ های پادشاهی_پارلمانی در اینستاگرام

  • تگ های مشابه:
loading...
روزگاری "دختر شایسته جهان" از ایران انتخاب میشد؛ بماند که زنان در سایه پادشاهی پهلوی آزادی کامل اجتماعی و پوشش را در سینی طلا تحویل گرفتند. اما پس از چهل سال عده ای از زنان وابسته و گلچین شده، با روش تبعیض آمیز به ورزشگاه میروند تا طرفداران اصلاحات "ذوق مرگ" شوند و پُز موفقیت اصلاحات را بدهند! چقدر تاریخ معاصر کشورمان ژانر درام تولید میکند! #ایران #حزب_پان_ایرانیست #پان_ایرانیست #پان_ایرانیسم #پاینده_ایران #سند_راهبردی_نجات_ایران #پادشاهی #پادشاهی_پارلمانی #فیروزه_ای #ایران_را_پس_میگیریم #اعتراضات_سراسری #اعتصابات_سراسری #
روزگاری "دختر شایسته جهان" از ایران انتخاب می شد؛ بماند که زنان در سایه پادشاهی پهلوی آزادی کامل اجتماعی و پوشش را در سینی طلا تحویل گرفتند. اما پس از چهل سال عده ای از زنان وابسته و گلچین شده، با روش تبعیض آمیز به ورزشگاه می روند تا طرفداران اصلاحات "ذوق مرگ" شوند و پُز موفقیت اصلاحات را بدهند! چقدر تاریخ معاصر کشورمان ژانر درام تولید می کند! #ایران #حزب_پان_ایرانیست #پان_ایرانیست #پان_ایرانیسم #پاینده_ایران #سند_راهبردی_نجات_ایران #پادشاهی #پادشاهی_پارلمانی #فیروزه_ای #ایران_را_پس_میگیریم #اعتراضات_سراسری #اعتصابات_سراسری #
زادروز تولد ابرمرد تاریخ ذوالقرنین زمانه شاه شاهان کوروش کبیر هفتم ابان برهمگان مبارک امسال باشکوهتراز هرسال #جنبش_ملی_فیروزه_ای #پادشاهی_پارلمانی #جاوید_شاه #ایران_را_پس_میگیریم #کوروش_بزرگ
تمام حکومتهای دیکتاتوری در روزهای پایانی غلو میکنند #جنبش_ملی_فیروزه_ای #جاوید_شاه #پادشاهی_پارلمانی #ایران_را_پس_میگیریم
درود بر مادر ایرانزمین به یاری یزدان صدوسی سال حداقل عمر میکنید چون حالا حالاها باید برای ایران مادری کنی زنده و مانا باشی #جنبش_ملی_فیروزه_ای #پادشاهی_پارلمانی #ایران_را_پس_میگیریم #جاوید_شاه
عاقبت کمک کردن به دجال زمانه و بدبخت کردن یک ملت و کشور #جنبش_ملی_فیروزه_ای #پادشاهی_پارلمانی #ایران_را_پس_میگیریم #جاوید_شاه
مطمئنم تا حالا امضای این ابرمرد رو ندیده بودید من قابش گرفتم گذاشتم تو پذیرایی درود بر کوروش زمانه #جنبش_ملی_فیروزه_ای #جاوید_شاه #پادشاهی_پارلمانی #ایران_را_پس_میگیریم
آقای سردار دکتر مزاح میفرمایید! اعمال استالینیستی شما و همپالگی هایتان در این چهار دهه جایی برای موضع گیری بر علیه جنایت و جنایتکاران از سوی شما باقی نمی گذارد _تاکتيکها و تکنيکهای انقلاب _انقلاب خون می خواهد _النصر بالرعب #ایران #حزب_پان_ایرانیست #پان_ایرانیست #پان_ایرانیسم #پاینده_ایران #سند_راهبردی_نجات_ایران #پادشاهی #پادشاهی_پارلمانی #فیروزه_ای #ایران_را_پس_میگیریم #اعتراضات_سراسری #اعتصابات_سراسری #
در آینده ودر ادامه پستهای تاریخی از خدمات ملکه ایران شهبانوی بزرگوار بیشتر خواهید شنید درود بر خاندان بزرگوار پهلوی #جنبش_ملی_فیروزه_ای #ایران_را_پس_میگیریم #پادشاهی_پارلمانی #جاوید_شاه
آقای سردار دکتر مزاح می فرمایید! اعمال استالینیستی شما و همپالگی هایتان در این چهار دهه جایی برای موضع گیری بر علیه جنایت و جنایتکاران از سوی شما باقی نمی گذارد _تاکتيکها و تکنيکهای انقلاب _انقلاب خون می خواهد _النصر بالرعب #ایران #حزب_پان_ایرانیست #پان_ایرانیست #پان_ایرانیسم #پاینده_ایران #سند_راهبردی_نجات_ایران #پادشاهی #پادشاهی_پارلمانی #فیروزه_ای #ایران_را_پس_میگیریم #اعتراضات_سراسری #اعتصابات_سراسری #
یکی از فتواهای اخوندها تصور کنید رضاشاه با وجود چنین موجوداتی ایران رو ساخت #جنبش_ملی_فیروزه_ای #جاوید_شاه #پادشاهی_پارلمانی #ایران_را_پس_میگیریم
. . . ‏‎لطفا نظر خود را با ادبیات زشت منتشر نکنید . ‎سپاسگزارم . 🌹🤝 ‏‎ادبیات زشت =مسدود ‏‎✌️تنها راه پیروزی : همبستگی ملی و اعتراضات سراسری✌️ ‏‎ #شاهزاده_رضاپهلوی_تنهاراه‏_نجات#شاهزاده_رضا_پهلوی ‏‎ #شاهزاده_رضاپهلوی ‏‎ #شاهزاده_حمایتت_میکنیم ‏‎ #شاهزاده_تنها_نیست ‏‎ #شاهزاده_برميگردد ‏‎ #پادشاهی_پارلمانی ‏‎ #نافرمانی_مدنی ‏‎ #پاینده_ایران#جاوید_شاه ‏‎ #زمان_شاه ‏‎‏ ‏ ‏‎‏ ‏ ‏‎‏ ‏ ‏‎‏ ‏‎‏‎ #ایران ‏ ‏‎‏‎ #ایرانی ‏ ‏‎‏ ‏ ‏‎‏ ‏ ‏‎‏ ‏ ‏‎‏ #‏‎ ‏‎ #مردم ‏‎ #ارتش ‏‎کانال رسمی تلگرام #شاهزاده_رضا_پهلوی ‏‎‏./ ‏‎تارنگار رسمی شاهزاده رضا پهلوی ‏‎‏://. ‏‎کانال تلگرام جنبش ملی #ماهستیم ‏ ‏‎‏://./ ‏ ‏‎ #نوبت_ایران_فرارسیده_است ‏‎ #تظاهرات_سراسری ‏‎ #براندازم ‏ ‏‎ #حقیر_تویی ‏‎ #رو_به_میهن_پشت_به_دشمن ‏ ‏‎ #فرقه_تبهکار ‏ ‏ ‏ ‏ ‏‎ #روبان_سفید_آزادی #جمهوری_اسلامی_انتخاب_من_نیست #اعتصاب_معلمان