همه عکس ها و کلیپ های کاکتوسکده در اینستاگرام

loading...
اینو ببینید چه رشدی کرده گذاشتم کاکتوسای خاردارمو پشت پنجره اتاقم که افتاب داره و گرمه برای همین کاکتوسامو زیاد نمیبینم وقتی که فقط آب میدم بهشون امروز اومدم اب بدم بهشون اینو دیدم😍ببینید چه رشدی کرده کجم رشد کرده😂خنده دار شده جالب اینه که ریشه شم از زیر زده بیرون یعنی جاش کوچیک شده و باید عوض کنم گلدونشو...این کاکتوسم ازاین کاکتوسای کوچیکا بوده ها ازاین دوتومنیا😁ولی الان خیلی خوب رشد کرده ها.... من کاکتوسای خاریمو پشت پنجره ای که افتاب مستقیم داره میذارمو هفته ای یکبارم ابشون میدم ، سعی کنید کاکتوس خاری بخرید ساکولنت مخصوصن نوع گوشتیشو نگرید تو عکس بعدی میگم چرا #کاکتوسکده #کاکتوس🌵
موجود در دو شعبه همت شمالی و اقایی آدرس : 🌵شعبه : خیابان همت شمالی از طرف میدان معلم به سمت سه راه قدوسی ‌روبروی کوچه ۱۴ گل و کاکتوس شیراز ☎️ 🌹🌹🌹🌹🌹 🌵شعبه : بلوار پاسداران خیابان شهید آقایی درب ورودی حسینیه سید شهدا روبروی چهاراه 🌹🌹🌹🌹🌹 ساعت کار مجموعه : از صبح تا 😊 گل و «کاکتوس شیراز » 🌵 ارتباط با ادمین کانال تلگرام 😉 👇👇👇👇👇👇👇👇 ادرس های پیج اینستاگرام کاکتوس شیراز کانال تلگرام: واتس آپ تلفن تماس جهت هماهنگی و مشاوره 😃 ☎️۰۹۱۷۳۰۰۲۲۹۱ #فارس #شیراز #کاکتوس🌵 #کاکتوسکده #شیرازی #شیرازیها #شیرازیا #شیرازگردی #لباس #دخترشیرازی #کلیپ_شیرازی #حافظ #سعدی #غذای_شیرازی #تبلیغات #تبلیغات_شیراز #طبیعتگردی #محیط_زیست #کانال_شیرازیها #عکاسی #کلیپ #عکس #گردشگری #گل #گلخانه #گلدان #کاکتوس شیراز #قصردشت #شهر #سانسوریا
موجود در دو شعبه همت شمالی و اقایی آدرس : 🌵شعبه : خیابان همت شمالی از طرف میدان معلم به سمت سه راه قدوسی ‌روبروی کوچه ۱۴ گل و کاکتوس شیراز ☎️ 🌹🌹🌹🌹🌹 🌵شعبه : بلوار پاسداران خیابان شهید آقایی درب ورودی حسینیه سید شهدا روبروی چهاراه 🌹🌹🌹🌹🌹 ساعت کار مجموعه : از صبح تا 😊 گل و «کاکتوس شیراز » 🌵 ارتباط با ادمین کانال تلگرام 😉 👇👇👇👇👇👇👇👇 ادرس های پیج اینستاگرام کاکتوس شیراز کانال تلگرام: واتس آپ تلفن تماس جهت هماهنگی و مشاوره 😃 ☎️۰۹۱۷۳۰۰۲۲۹۱ #فارس #شیراز #کاکتوس🌵 #کاکتوسکده #شیرازی #شیرازیها #شیرازیا #شیرازگردی #لباس #دخترشیرازی #کلیپ_شیرازی #حافظ #سعدی #غذای_شیرازی #تبلیغات #تبلیغات_شیراز #طبیعتگردی #محیط_زیست #کانال_شیرازیها #عکاسی #کلیپ #عکس #گردشگری #گل #گلخانه #گلدان #کاکتوس شیراز #قصردشت #شهر #سانسوریا
موجود در دو شعبه همت شمالی و اقایی آدرس : 🌵شعبه : خیابان همت شمالی از طرف میدان معلم به سمت سه راه قدوسی ‌روبروی کوچه ۱۴ گل و کاکتوس شیراز ☎️ 🌹🌹🌹🌹🌹 🌵شعبه : بلوار پاسداران خیابان شهید آقایی درب ورودی حسینیه سید شهدا روبروی چهاراه 🌹🌹🌹🌹🌹 ساعت کار مجموعه : از صبح تا 😊 گل و «کاکتوس شیراز » 🌵 ارتباط با ادمین کانال تلگرام 😉 👇👇👇👇👇👇👇👇 ادرس های پیج اینستاگرام کاکتوس شیراز کانال تلگرام: واتس آپ تلفن تماس جهت هماهنگی و مشاوره 😃 ☎️۰۹۱۷۳۰۰۲۲۹۱ #فارس #شیراز #کاکتوس🌵 #کاکتوسکده #شیرازی #شیرازیها #شیرازیا #شیرازگردی #لباس #دخترشیرازی #کلیپ_شیرازی #حافظ #سعدی #غذای_شیرازی #تبلیغات #تبلیغات_شیراز #طبیعتگردی #محیط_زیست #کانال_شیرازیها #عکاسی #کلیپ #عکس #گردشگری #گل #گلخانه #گلدان #کاکتوس شیراز #قصردشت #شهر #سانسوریا
موجود در دو شعبه همت شمالی و اقایی آدرس : 🌵شعبه : خیابان همت شمالی از طرف میدان معلم به سمت سه راه قدوسی ‌روبروی کوچه ۱۴ گل و کاکتوس شیراز ☎️ 🌹🌹🌹🌹🌹 🌵شعبه : بلوار پاسداران خیابان شهید آقایی درب ورودی حسینیه سید شهدا روبروی چهاراه 🌹🌹🌹🌹🌹 ساعت کار مجموعه : از صبح تا 😊 گل و «کاکتوس شیراز » 🌵 ارتباط با ادمین کانال تلگرام 😉 👇👇👇👇👇👇👇👇 ادرس های پیج اینستاگرام کاکتوس شیراز کانال تلگرام: واتس آپ تلفن تماس جهت هماهنگی و مشاوره 😃 ☎️۰۹۱۷۳۰۰۲۲۹۱ #فارس #شیراز #کاکتوس🌵 #کاکتوسکده #شیرازی #شیرازیها #شیرازیا #شیرازگردی #لباس #دخترشیرازی #کلیپ_شیرازی #حافظ #سعدی #غذای_شیرازی #تبلیغات #تبلیغات_شیراز #طبیعتگردی #محیط_زیست #کانال_شیرازیها #عکاسی #کلیپ #عکس #گردشگری #گل #گلخانه #گلدان #کاکتوس شیراز #قصردشت #شهر #سانسوریا
موجود در دو شعبه همت شمالی و اقایی آدرس : 🌵شعبه : خیابان همت شمالی از طرف میدان معلم به سمت سه راه قدوسی ‌روبروی کوچه ۱۴ گل و کاکتوس شیراز ☎️ 🌹🌹🌹🌹🌹 🌵شعبه : بلوار پاسداران خیابان شهید آقایی درب ورودی حسینیه سید شهدا روبروی چهاراه 🌹🌹🌹🌹🌹 ساعت کار مجموعه : از صبح تا 😊 گل و «کاکتوس شیراز » 🌵 ارتباط با ادمین کانال تلگرام 😉 👇👇👇👇👇👇👇👇 ادرس های پیج اینستاگرام کاکتوس شیراز کانال تلگرام: واتس آپ تلفن تماس جهت هماهنگی و مشاوره 😃 ☎️۰۹۱۷۳۰۰۲۲۹۱ #فارس #شیراز #کاکتوس🌵 #کاکتوسکده #شیرازی #شیرازیها #شیرازیا #شیرازگردی #لباس #دخترشیرازی #کلیپ_شیرازی #حافظ #سعدی #غذای_شیرازی #تبلیغات #تبلیغات_شیراز #طبیعتگردی #محیط_زیست #کانال_شیرازیها #عکاسی #کلیپ #عکس #گردشگری #گل #گلخانه #گلدان #کاکتوس شیراز #قصردشت #شهر #سانسوریا
موجود در دو شعبه همت شمالی و اقایی آدرس : 🌵شعبه : خیابان همت شمالی از طرف میدان معلم به سمت سه راه قدوسی ‌روبروی کوچه ۱۴ گل و کاکتوس شیراز ☎️ 🌹🌹🌹🌹🌹 🌵شعبه : بلوار پاسداران خیابان شهید آقایی درب ورودی حسینیه سید شهدا روبروی چهاراه 🌹🌹🌹🌹🌹 ساعت کار مجموعه : از صبح تا 😊 گل و «کاکتوس شیراز » 🌵 ارتباط با ادمین کانال تلگرام 😉 👇👇👇👇👇👇👇👇 ادرس های پیج اینستاگرام کاکتوس شیراز کانال تلگرام: واتس آپ تلفن تماس جهت هماهنگی و مشاوره 😃 ☎️۰۹۱۷۳۰۰۲۲۹۱ #فارس #شیراز #کاکتوس🌵 #کاکتوسکده #شیرازی #شیرازیها #شیرازیا #شیرازگردی #لباس #دخترشیرازی #کلیپ_شیرازی #حافظ #سعدی #غذای_شیرازی #تبلیغات #تبلیغات_شیراز #طبیعتگردی #محیط_زیست #کانال_شیرازیها #عکاسی #کلیپ #عکس #گردشگری #گل #گلخانه #گلدان #کاکتوس شیراز #قصردشت #شهر #سانسوریا
· · : لوبیویا فیلد دار گلدان سایز هر عدد هزار تومن ارتباط در تلگرام # #کاکتوس #کاکتوس_خاص #ساکولنت #کاکتوس_زیبا #کاکتوسکده #خریدکاکتوس #فروش_کاکتوس #لوبیویا -
🍀🍀🍀🍀🍀💝🍀💝🍀🍀🍀🍀🍀 نام: #آئونیوم_طلایی بعضی افراد #اچوریا_طلایی یا #اشوریا_طلایی بهش میگن،البته ب اشتباه😊 یکی از زیباترین ساکولنتها ک خدا این زیبایی ک بهش داده بنظر من دیگه نیاز ب گل دادن نداره. نور مناسب خورشید چ رنگبندی فوق العاده ای بهش بخشیده😍💖 #گلخانه #گلخونه #گل #گلدان #گلدون #کاکتوس #ساکولنت #گلهای_گوشتی #باغ_کاکتوس #باغ #باغچه #غنچه #بنسای #درختچه #پیوندی #پیوندک #قلمه #پاجوش #کلکسیون #گلباغچه #گلباغ #کاکتوسکده #بذر #ایران #گلستان #گرگان #ناهارخوران
نوتوکاکتوس فیلد دار گلدان سایز هر عدد هزار تومن ارتباط در تلگرام # #کاکتوس #کاکتوس_خاص #ساکولنت #کاکتوس_زیبا #کاکتوسکده #خریدکاکتوس #فروش_کاکتوس #نوتوکاکتوس -
دیش گاردن مشتری عزیزم دیش گاردن : دیش گاردن یا باغ ظرفی،به معنای پیاده سازی منظره ای بزرگ در ابعاد کوچک است که میتوانیم از ماکت های مختلفی برای شبیه سازی مناظر استفاده کنیم. نکته ی قابل توجه و مهم در این سیستم به این صورت است که در طراحی آن،باید از گل ها و گیاهان هم خانواده استفاده شود که هم از لحاظ نوع نور و هم از لحاظ میزان آبیاری مشابه باشند. این نکته را هم باید در نظر داشته باشیم که اندازه ی ریشه های هر گل و تعداد کلی آن را باید با توجه به اندازه ی ظرف انتخاب کنیم که حداقل بین یک سال تا دو سال به همان اندازه ی گلدان رشد مناسب داشته باشند. #گلکده قریشی #کاکتوس🌵 #ساکولنت🌵 #ساکولنت #گلدان #کاکتوس #هویاکری #هویاکری_ابلق #اچینو #اچینوکاکتوس #استرو #هاوارتیا #هاوارتیا_گورخری #هاوارتیا_شیشه_ای #نخل ماداگاسکار #ماداگاسکار🍃 #مامیلاریا #کاکتوسکده #گلکده قریشی #تشریفات_مجالس قریشی
موجود در دو شعبه همت شمالی و اقایی آدرس : 🌵شعبه : خیابان همت شمالی از طرف میدان معلم به سمت سه راه قدوسی ‌روبروی کوچه ۱۴ گل و کاکتوس شیراز ☎️ 🌹🌹🌹🌹🌹 🌵شعبه : بلوار پاسداران خیابان شهید آقایی درب ورودی حسینیه سید شهدا روبروی چهاراه 🌹🌹🌹🌹🌹 ساعت کار مجموعه : از صبح تا 😊 گل و «کاکتوس شیراز » 🌵 ارتباط با ادمین کانال تلگرام 😉 👇👇👇👇👇👇👇👇 ادرس های پیج اینستاگرام کاکتوس شیراز کانال تلگرام: واتس آپ تلفن تماس جهت هماهنگی و مشاوره 😃 ☎️۰۹۱۷۳۰۰۲۲۹۱ #فارس #شیراز #کاکتوس🌵 #کاکتوسکده #شیرازی #شیرازیها #شیرازیا #شیرازگردی #لباس #دخترشیرازی #کلیپ_شیرازی #حافظ #سعدی #غذای_شیرازی #تبلیغات #تبلیغات_شیراز #طبیعتگردی #محیط_زیست #کانال_شیرازیها #عکاسی #کلیپ #عکس #گردشگری #گل #گلخانه #گلدان #کاکتوس شیراز #قصردشت #شهر #سانسوریا
موجود در دو شعبه همت شمالی و شهید اقایی آدرس : 🌵شعبه : خیابان همت شمالی از طرف میدان معلم به سمت سه راه قدوسی ‌روبروی کوچه ۱۴ گل و کاکتوس شیراز ☎️ 🌹🌹🌹🌹🌹 🌵شعبه : بلوار پاسداران خیابان شهید آقایی درب ورودی حسینیه سید شهدا روبروی چهاراه 🌹🌹🌹🌹🌹 ساعت کار مجموعه : از صبح تا 😊 گل و «کاکتوس شیراز » 🌵 ارتباط با ادمین کانال تلگرام 😉 👇👇👇👇👇👇👇👇 ادرس های پیج اینستاگرام کاکتوس شیراز کانال تلگرام: تلفن تماس جهت هماهنگی و مشاوره 😃 ☎️۰۹۱۷۳۰۰۲۲۹۱ #فارس #شیراز #کاکتوس🌵 #کاکتوسکده #شیرازی #شیرازیها #شیرازیا #شیرازگردی #لباس #دخترشیرازی #کلیپ_شیرازی #حافظ #سعدی #غذای_شیرازی #تبلیغات #تبلیغات_شیراز #طبیعتگردی #محیط_زیست #کانال_شیرازیها #عکاسی #کلیپ #عکس #گردشگری #گل #گلخانه #گلدان #کاکتوس شیراز #قصردشت #شهر #سانسوریا
موجود در شعبه همت شمالی آدرس : 🌵شعبه : خیابان همت شمالی از طرف میدان معلم به سمت سه راه قدوسی ‌روبروی کوچه ۱۴ گل و کاکتوس شیراز ☎️ 🌹🌹🌹🌹🌹 🌵شعبه : بلوار پاسداران خیابان شهید آقایی درب ورودی حسینیه سید شهدا روبروی چهاراه 🌹🌹🌹🌹🌹 ساعت کار مجموعه : از صبح تا 😊 گل و «کاکتوس شیراز » 🌵 ارتباط با ادمین کانال تلگرام 😉 👇👇👇👇👇👇👇👇 ادرس های پیج اینستاگرام کاکتوس شیراز کانال تلگرام: تلفن تماس جهت هماهنگی و مشاوره 😃 ☎️۰۹۱۷۳۰۰۲۲۹۱ #فارس #شیراز #کاکتوس🌵 #کاکتوسکده #شیرازی #شیرازیها #شیرازیا #شیرازگردی #لباس #دخترشیرازی #کلیپ_شیرازی #حافظ #سعدی #غذای_شیرازی #تبلیغات #تبلیغات_شیراز #طبیعتگردی #محیط_زیست #کانال_شیرازیها #عکاسی #کلیپ #عکس #گردشگری #گل #گلخانه #گلدان #کاکتوس شیراز #قصردشت #شهر #سانسوریا
موجود در شعبه همت شمالی و خ شهید اقایی آدرس : 🌵شعبه : خیابان همت شمالی از طرف میدان معلم به سمت سه راه قدوسی ‌روبروی کوچه ۱۴ گل و کاکتوس شیراز ☎️ 🌹🌹🌹🌹🌹 🌵شعبه : بلوار پاسداران خیابان شهید آقایی درب ورودی حسینیه سید شهدا روبروی چهاراه 🌹🌹🌹🌹🌹 ساعت کار مجموعه : از صبح تا 😊 گل و «کاکتوس شیراز » 🌵 ارتباط با ادمین کانال تلگرام 😉 👇👇👇👇👇👇👇👇 ادرس های پیج اینستاگرام کاکتوس شیراز کانال تلگرام: تلفن تماس جهت هماهنگی و مشاوره 😃 ☎️۰۹۱۷۳۰۰۲۲۹۱ #فارس #شیراز #کاکتوس🌵 #کاکتوسکده #شیرازی #شیرازیها #شیرازیا #شیرازگردی #لباس #دخترشیرازی #کلیپ_شیرازی #حافظ #سعدی #غذای_شیرازی #تبلیغات #تبلیغات_شیراز #طبیعتگردی #محیط_زیست #کانال_شیرازیها #عکاسی #کلیپ #عکس #گردشگری #گل #گلخانه #گلدان #کاکتوس شیراز #قصردشت #شهر #سانسوریا
· . نوتوکاکتوس فیلد دار گلدان سایز هر عدد هزار تومن ارتباط در تلگرام # #کاکتوس #کاکتوس_خاص #ساکولنت #کاکتوس_زیبا #کاکتوسکده #خریدکاکتوس #فروش_کاکتوس #نوتوکاکتوس -
نیینى باغبان چون گل بکارد چه مایه غم خورد تا گل بر آرد به روز و شب بود بى صبر و بى خواب گهى پیر آید او را گه دهد آب گهى از بهر او خوابش رمیده گهى خارش به دست اندر خلیده😂😂 😍😍 . سرگرمی های زیبای خونمون #کاکتوس #کاکتوس🌵 #کاکتوسکده
/ لوبیویا فیلد دار گلدان سایز هر عدد هزار تومن به تعداد بسیار محدود ارتباط در تلگرام #کاکتوس #کاکتوس_خاص #ساکولنت #کاکتوس_زیبا #کاکتوسکده #خریدکاکتوس #فروش_کاکتوس #لوبیویا -
آدرس : 🌵شعبه : خیابان همت شمالی از طرف میدان معلم به سمت سه راه قدوسی ‌روبروی کوچه ۱۴ گل و کاکتوس شیراز ☎️ 🌹🌹🌹🌹🌹 🌵شعبه : بلوار پاسداران خیابان شهید آقایی درب ورودی حسینیه سید شهدا روبروی چهاراه 🌹🌹🌹🌹🌹 ساعت کار مجموعه : از صبح تا 😊 گل و «کاکتوس شیراز » 🌵 ارتباط با ادمین کانال تلگرام 😉 👇👇👇👇👇👇👇👇 ادرس های پیج اینستاگرام کاکتوس شیراز کانال تلگرام: تلفن تماس جهت هماهنگی و مشاوره 😃 ☎️۰۹۱۷۳۰۰۲۲۹۱ #فارس #شیراز #کاکتوس🌵 #کاکتوسکده #شیرازی #شیرازیها #شیرازیا #شیرازگردی #لباس #دخترشیرازی #کلیپ_شیرازی #حافظ #سعدی #غذای_شیرازی #تبلیغات #تبلیغات_شیراز #طبیعتگردی #محیط_زیست #کانال_شیرازیها #عکاسی #کلیپ #عکس #گردشگری #گل #گلخانه #گلدان #کاکتوس شیراز #قصردشت #شهر #سانسوریا
آدرس : 🌵شعبه : خیابان همت شمالی از طرف میدان معلم به سمت سه راه قدوسی ‌روبروی کوچه ۱۴ گل و کاکتوس شیراز ☎️ 🌹🌹🌹🌹🌹 🌵شعبه : بلوار پاسداران خیابان شهید آقایی درب ورودی حسینیه سید شهدا روبروی چهاراه 🌹🌹🌹🌹🌹 ساعت کار مجموعه : از صبح تا 😊 گل و «کاکتوس شیراز » 🌵 ارتباط با ادمین کانال تلگرام 😉 👇👇👇👇👇👇👇👇 ادرس های پیج اینستاگرام کاکتوس شیراز کانال تلگرام: تلفن تماس جهت هماهنگی و مشاوره 😃 ☎️۰۹۱۷۳۰۰۲۲۹۱ #فارس #شیراز #کاکتوس🌵 #کاکتوسکده #شیرازی #شیرازیها #شیرازیا #شیرازگردی #لباس #دخترشیرازی #کلیپ_شیرازی #حافظ #سعدی #غذای_شیرازی #تبلیغات #تبلیغات_شیراز #طبیعتگردی #محیط_زیست #کانال_شیرازیها #عکاسی #کلیپ #عکس #گردشگری #گل #گلخانه #گلدان #کاکتوس شیراز #قصردشت #شهر #سانسوریا
موجود در شعبه همت شمالی آدرس : 🌵شعبه : خیابان همت شمالی از طرف میدان معلم به سمت سه راه قدوسی ‌روبروی کوچه ۱۴ گل و کاکتوس شیراز ☎️ 🌹🌹🌹🌹🌹 🌵شعبه : بلوار پاسداران خیابان شهید آقایی درب ورودی حسینیه سید شهدا روبروی چهاراه 🌹🌹🌹🌹🌹 ساعت کار مجموعه : از صبح تا 😊 گل و «کاکتوس شیراز » 🌵 ارتباط با ادمین کانال تلگرام 😉 👇👇👇👇👇👇👇👇 ادرس های پیج اینستاگرام کاکتوس شیراز کانال تلگرام: تلفن تماس جهت هماهنگی و مشاوره 😃 ☎️۰۹۱۷۳۰۰۲۲۹۱ #فارس #شیراز #کاکتوس🌵 #کاکتوسکده #شیرازی #شیرازیها #شیرازیا #شیرازگردی #لباس #دخترشیرازی #کلیپ_شیرازی #حافظ #سعدی #غذای_شیرازی #تبلیغات #تبلیغات_شیراز #طبیعتگردی #محیط_زیست #کانال_شیرازیها #عکاسی #کلیپ #عکس #گردشگری #گل #گلخانه #گلدان #کاکتوس شیراز #قصردشت #شهر #سانسوریا
کاکتوس ها درگلدان های کوچک بهتر رشد میکنند تا وقتی ک ریشه انها پر‌نشده اقدام ب تعویض گلدان نکنید #کاکتوس #کاکتوس🌵 #کاکتوسکده #کاکتوس_خاص #کاکتوسم #شیراز #الوئه #ایران #شیرازی #شیرازگردی #شیراز_گردی #شیرازیها #گیاه #کاکتوسها #سفارشی
/ لوبیویا فیلد دار گلدان سایز هر عدد هزار تومن ارتباط در تلگرام #کاکتوس #کاکتوس_خاص #ساکولنت #کاکتوس_زیبا #کاکتوسکده #خریدکاکتوس #فروش_کاکتوس #لوبیویا -
#آلوئه_جوونا  #آلوئه_دندان_ببری

گیاه Aloe juvenna ( آلوئه جوونا ) گیاهی است از خانواده XANTHORRHOEACEAE ( سریشیان ) که بومی کنیا میباشد .

گیاه آلوئه جوونا جزء کاکتوس ها میباشد و امروزه در اکثر مناطق گرمسیری ونیمه گرمسیری  کاشته میشود و به عنوان گیاه زینتی و پوششی مورد استفاده قرار میگیرد.

نام دیگر این گیاه #آلوئه_دندان_ببری میباشد ، این گیاه مانند سایر کاکتوس ها تیغ ندارد ولی دور برگ ها زائده های تیغ مانندی رشد می کنند.

گیاه آلوئه جوونا ، کاکتوسی با سرعت رشد متوسط میباشد که ارتفاع آن بین 45 تا 60 سانتیمتر و عرض آن بین 7 تا 22 سانتیمتر است.
این آلوئه به صورت طبقه ای رشد می کند. به مرور که سن گیاه بالاتر می رود برگ های پایینی می ریزند و گیاه دارای ساقه می شود.
برگها به صورت خوشه ای ،گوشتی ،دراز و باریک هستند و گاها به صورت خالدار با لکه های سفید مشاهده میشوند.
این کاکتوس گلدار میباشد ، گل آذین بسیار ساده بوده و از وسط آن به صورت سنبله ای بیرون می آید و گل های صورتی تیره برروی آن میروید .
گیاه آلوئه جوونا برای گلدهی نیاز به گذراندن یک دوره سرد دارد .

شرایط نگهداری این گیاه بسیار ساده و به شرح زیر است :
#خاک مناسب: خاک شنی،ماسه ای و خوب زهکشی شده.
این گیاه در اکثر خاکها رشد میکند.
#نور مناسب: بهترین نور برای این آلوئه نور مستقیم می باشد ولی پشت پنجره پر نور جنوبی هم رشد خوبی دارد .
در روز های گرم تابستان و نور زیاد رنگش به قهوه ای روشن تغییر پیدا خواهد کرد .
#دمای مناسب: دمای بین 21 تا 34 درجه برای رشد این گیاه مناسب است .
آلوئه در برابر خشکی و گرما مقاوم است و لی در برابر سرما ازبین خواهد رفت .
بهتر است دما در زمستان از 10 درجه پایین تر نیاید .
( این گیاه مناسب برای نگهداری در منزل نیز میباشد .)
#آبیاری: در تابستان به طور منظم پس از خشک شدن خاک آبیاری شود.
در زمستان آبیاری گیاهی که در حال استراحت است باید بسیار محدود شود. 
#کوددهی: در فصل بهار و تابستان بهتر است به صورت ماهیانه کوددهی صورت گیرد.

#آفات و امراض : بیماری و یا آفت خاصی این گیاه را تهدید نمیکند.

#تکثیر :تکثیر این گیاه به 3 روش صورت میگیرد که روش اول کاربردی تر است :
 1- کاشت پاجوشهایی که گیاه به تعداد زیاد تولید میکند.
2- تقسیم ریزوم ، غده 
3-کاشت دانه که بهتر است داخل خانه و قبل از زمستان صورت گیرد.
#گلخونه_کوچیک_من #کاکتوس #کاکتوسکده #کاکتوس🌵 #گل_کاکتوس #کاکتوس_خاص #کاکتوس_در_طبیعت #گل #آلوئه_جوونا #آلوئه_دندان_ببری 
#kaktus #cactos #cactus #cactuslove #cactuslover #golkhone_kochike_man
#آلوئه_جوونا #آلوئه_دندان_ببری گیاه ( آلوئه جوونا ) گیاهی است از خانواده  ( سریشیان ) که بومی کنیا میباشد . گیاه آلوئه جوونا جزء کاکتوس ها میباشد و امروزه در اکثر مناطق گرمسیری ونیمه گرمسیری  کاشته میشود و به عنوان گیاه زینتی و پوششی مورد استفاده قرار میگیرد. نام دیگر این گیاه #آلوئه_دندان_ببری میباشد ، این گیاه مانند سایر کاکتوس ها تیغ ندارد ولی دور برگ ها زائده های تیغ مانندی رشد می کنند. گیاه آلوئه جوونا ، کاکتوسی با سرعت رشد متوسط میباشد که ارتفاع آن بین تا سانتیمتر و عرض آن بین تا سانتیمتر است. این آلوئه به صورت طبقه ای رشد می کند. به مرور که سن گیاه بالاتر می رود برگ های پایینی می ریزند و گیاه دارای ساقه می شود. برگها به صورت خوشه ای ،گوشتی ،دراز و باریک هستند و گاها به صورت خالدار با لکه های سفید مشاهده میشوند. این کاکتوس گلدار میباشد ، گل آذین بسیار ساده بوده و از وسط آن به صورت سنبله ای بیرون می آید و گل های صورتی تیره برروی آن میروید . گیاه آلوئه جوونا برای گلدهی نیاز به گذراندن یک دوره سرد دارد . شرایط نگهداری این گیاه بسیار ساده و به شرح زیر است : #خاک مناسب: خاک شنی،ماسه ای و خوب زهکشی شده. این گیاه در اکثر خاکها رشد میکند. #نور مناسب: بهترین نور برای این آلوئه نور مستقیم می باشد ولی پشت پنجره پر نور جنوبی هم رشد خوبی دارد . در روز های گرم تابستان و نور زیاد رنگش به قهوه ای روشن تغییر پیدا خواهد کرد . #دمای مناسب: دمای بین تا درجه برای رشد این گیاه مناسب است . آلوئه در برابر خشکی و گرما مقاوم است و لی در برابر سرما ازبین خواهد رفت . بهتر است دما در زمستان از درجه پایین تر نیاید . ( این گیاه مناسب برای نگهداری در منزل نیز میباشد .) #آبیاری: در تابستان به طور منظم پس از خشک شدن خاک آبیاری شود. در زمستان آبیاری گیاهی که در حال استراحت است باید بسیار محدود شود.  #کوددهی: در فصل بهار و تابستان بهتر است به صورت ماهیانه کوددهی صورت گیرد. #آفات و امراض : بیماری و یا آفت خاصی این گیاه را تهدید نمیکند. #تکثیر :تکثیر این گیاه به روش صورت میگیرد که روش اول کاربردی تر است :  - کاشت پاجوشهایی که گیاه به تعداد زیاد تولید میکند. - تقسیم ریزوم ، غده  -کاشت دانه که بهتر است داخل خانه و قبل از زمستان صورت گیرد. #گلخونه_کوچیک_من #کاکتوس #کاکتوسکده #کاکتوس🌵 #گل_کاکتوس #کاکتوس_خاص #کاکتوس_در_طبیعت #گل #آلوئه_جوونا #آلوئه_دندان_ببری _
تلو کاکتوس فیلد دار گلدان سایز هر عدد هزار تومان ارتباط در تلگرام # #کاکتوس #کاکتوس_خاص #ساکولنت #کاکتوس_زیبا #کاکتوسکده #خریدکاکتوس #فروش_کاکتوس #تلوکاکتوس -
نوتو کاکتوس فیلد دار گلدان سایز هر عدد هزار تومان ارتباط در تلگرام # #کاکتوس #کاکتوس_خاص #ساکولنت #کاکتوس_زیبا #کاکتوسکده #خریدکاکتوس #فروش_کاکتوس #نوتوکاکتوس -
نئوپورتریا فیلد دار گلدان سایز هر عدد هزار تومان ارتباط در تلگرام # #کاکتوس #کاکتوس_خاص #ساکولنت #کاکتوس_زیبا #کاکتوسکده #خریدکاکتوس #فروش_کاکتوس #نئوپرتریا -
. , , , آستروفیتوم فیلد دار گلدان سایز هر عدد هزار تومان ارتباط در تلگرام # #کاکتوس #کاکتوس_خاص #ساکولنت #کاکتوس_زیبا #کاکتوسکده #خریدکاکتوس #فروش_کاکتوس #آستروفیتوم -
#استاپلیا
#کاکتوس_قورباغه_ای
#گل_ستاره_دریایی
#گیاه_وزغ
#سوسن_لاشه

gantea Stapelia گیاهی گلدار از جنس Stapelia میباشد که دارای گل بسیار بزرگ و بدبویی میباشد. این گیاه با نام های متعددی شناخته میشود و بومی آفریقای جنوبی است

کاکتوس #گل_ستاره_دریایی بوته ای جالب شبیه کاکتوس و گل آن 5 پر و مانند ستاره دریایی است.این گل از طیف گسترده ای از رنگ های حنایی مایل به گوگردی و زرد رنگ با سایه مسی قرمز متمایل به ارغوانی با خطوط سیاه و سفید کاملاً مشخص می باشد و درخشش زیبایی در تاریکی دارد. ”سوسن لاشه“ یکی از بزرگترین گیاهان روی زمین است . گل های این گیاهان بویی شبیه به گوشت گندیده یا حیوان مرده تولید میکند! گیاه به دلیل جذب دانه های گرده برای گرده افشانی گلهای خود، این بو را تولید می کند

آنها به بهترین وجه برای رشد در گلدان موفق هستند و می توانند در برابر گرمای شدید مقاومت کنند.

#نور
این گیاه نیاز به آفتاب کامل و آب در حد متوسط در فصل رشد دارد.

#خاک
کاکتوس گل ستاره دریایی نیاز به خاک مخلوط (2 قسمت لوم و 1 قسمت شن و ماسه ریز) که به خوبی با سنگ های کوچک زهکشی شده دارند.

#محیط
آنها نیاز به محیط سرد و خشک در طول دوره استراحت خود در فصل زمستان دارند.

#تغذیه با کود متعادل رقیق ½ یک بار در طول فصل رشد توصیه میشود.

#تکثیر این گیاه توسط قلمه ساقه میباشد. برش ساقه در بهار و هنگامی که رشد جدید آغاز می شود مناسب است. پس از 2-3 هفته گذشت از قلمه میتوانید گیاه را بکارید.

#گلخونه_کوچیک_من #کاکتوس #کاکتوسکده #کاکتوس🌵 #گل_کاکتوس #کاکتوس_خاص #کاکتوس_در_طبیعت #گل #استاپلیا
#کاکتوس_قورباغه_ای
#گل_ستاره_دریایی
#گیاه_وزغ
#سوسن_لاشه
#kaktus #cactos #cactus #cactuslove #cactuslover #golkhone_kochike_man
#استاپلیا #کاکتوس_قورباغه_ای #گل_ستاره_دریایی #گیاه_وزغ #سوسن_لاشه گیاهی گلدار از جنس میباشد که دارای گل بسیار بزرگ و بدبویی میباشد. این گیاه با نام های متعددی شناخته میشود و بومی آفریقای جنوبی است کاکتوس #گل_ستاره_دریایی بوته ای جالب شبیه کاکتوس و گل آن پر و مانند ستاره دریایی است.این گل از طیف گسترده ای از رنگ های حنایی مایل به گوگردی و زرد رنگ با سایه مسی قرمز متمایل به ارغوانی با خطوط سیاه و سفید کاملاً مشخص می باشد و درخشش زیبایی در تاریکی دارد. ”سوسن لاشه“ یکی از بزرگترین گیاهان روی زمین است . گل های این گیاهان بویی شبیه به گوشت گندیده یا حیوان مرده تولید میکند! گیاه به دلیل جذب دانه های گرده برای گرده افشانی گلهای خود، این بو را تولید می کند آنها به بهترین وجه برای رشد در گلدان موفق هستند و می توانند در برابر گرمای شدید مقاومت کنند. #نور این گیاه نیاز به آفتاب کامل و آب در حد متوسط در فصل رشد دارد. #خاک کاکتوس گل ستاره دریایی نیاز به خاک مخلوط ( قسمت لوم و قسمت شن و ماسه ریز) که به خوبی با سنگ های کوچک زهکشی شده دارند. #محیط آنها نیاز به محیط سرد و خشک در طول دوره استراحت خود در فصل زمستان دارند. #تغذیه با کود متعادل رقیق ½ یک بار در طول فصل رشد توصیه میشود. #تکثیر این گیاه توسط قلمه ساقه میباشد. برش ساقه در بهار و هنگامی که رشد جدید آغاز می شود مناسب است. پس از - هفته گذشت از قلمه میتوانید گیاه را بکارید. #گلخونه_کوچیک_من #کاکتوس #کاکتوسکده #کاکتوس🌵 #گل_کاکتوس #کاکتوس_خاص #کاکتوس_در_طبیعت #گل #استاپلیا #کاکتوس_قورباغه_ای #گل_ستاره_دریایی #گیاه_وزغ #سوسن_لاشه _
#آلوئه_آریستاتا

زیستگاه آفریقای جنوبی میباشد. 
#خاک_مناسب 
خاک مقوی که دارای زهکشی عالی که نسبتاً شن زیادی داشته باشد و استفاده از سنگریزه در کف گلدان توصیه میشود. 
#نور 
به نور زیادی نیاز دارد و بهتر است در بهار و تابستان در هوای آزاد و نیم سایه نگهداری شود. 
#دما 
تحمل سرمای زمستان را دارد ولی بهتر است در جای گرم نگهداری شود.

#آبیاری 
از نظر خشکی بسیار مقاوم است و در تابستان هفته ای یکبار آبیاری کافیست و در زمستان آبیاری را میتوان تا ماهی یکبار کاهش داد. رطوبت زیاد را نمی پسندد.

#تکثیر
از طریق کاشتن پاجوشهایی که تولید می‌کند.

#گلخونه_کوچیک_من #کاکتوس #کاکتوسکده #کاکتوس🌵 #گل_کاکتوس #کاکتوس_خاص #کاکتوس_در_طبیعت #گل #آلوئه_آریستاتا 
#آلوئه 
#kaktus #cactos #cactus #cactuslove #cactuslover #golkhone_kochike_man
#آلوئه_آریستاتا زیستگاه آفریقای جنوبی میباشد. #خاک_مناسب خاک مقوی که دارای زهکشی عالی که نسبتاً شن زیادی داشته باشد و استفاده از سنگریزه در کف گلدان توصیه میشود. #نور به نور زیادی نیاز دارد و بهتر است در بهار و تابستان در هوای آزاد و نیم سایه نگهداری شود. #دما تحمل سرمای زمستان را دارد ولی بهتر است در جای گرم نگهداری شود. #آبیاری از نظر خشکی بسیار مقاوم است و در تابستان هفته ای یکبار آبیاری کافیست و در زمستان آبیاری را میتوان تا ماهی یکبار کاهش داد. رطوبت زیاد را نمی پسندد. #تکثیر از طریق کاشتن پاجوشهایی که تولید می‌کند. #گلخونه_کوچیک_من #کاکتوس #کاکتوسکده #کاکتوس🌵 #گل_کاکتوس #کاکتوس_خاص #کاکتوس_در_طبیعت #گل #آلوئه_آریستاتا #آلوئه _
نوتوکاکتوس فیلد دار گلدان سایز هر عدد هزار تومان ارتباط در تلگرام # #کاکتوس #کاکتوس_خاص #ساکولنت #کاکتوس_زیبا #کاکتوسکده #خریدکاکتوس #فروش_کاکتوس #نوتوکاکتوس -
نئوپورتریا فیلد دار گلدان سایز هر عدد هزار تومان ارتباط در تلگرام # #کاکتوس #کاکتوس_خاص #ساکولنت #کاکتوس_زیبا #کاکتوسکده #خریدکاکتوس #فروش_کاکتوس #نئوپورتریا -
نئوپورتریا فیلد دار گلدان سایز هر عدد هزار تومان ارتباط در تلگرام # #کاکتوس #کاکتوس_خاص #ساکولنت #کاکتوس_زیبا #کاکتوسکده #خریدکاکتوس #فروش_کاکتوس #نئوپورتریا -
. آستروفیتوم فیلد دار گلدان سایز هر عدد هزار تومان ارتباط در تلگرام # #کاکتوس #کاکتوس_خاص #ساکولنت #کاکتوس_زیبا #کاکتوسکده #خریدکاکتوس #فروش_کاکتوس #آستروفیتوم -
- مامیلاریا فیلد دار گلدان سایز هر عدد هزار تومان ارتباط در تلگرام # #کاکتوس #کاکتوس_خاص #ساکولنت #کاکتوس_زیبا #کاکتوسکده #خریدکاکتوس #فروش_کاکتوس #مامیلاریا -
هاورتیا کومکولور برفی کلکسیونی جوانه دار قیمت #دامغان #صددروازه #کاکتوس #هاورتیا #کاکتوسکده #کاکتوس_کلکسیونی
ریزش کوه. مرکز گل و کاکتوس شیراز شعبه : خیابان همت شمالی از طرف میدان معلم به سمت سه راه قدوسی ‌روبروی کوچه ۱۴ گل و کاکتوس شیراز ☎️ 🌹🌹🌹🌹🌹 🌵شعبه : بلوار پاسداران خیابان شهید آقایی درب ورودی حسینیه سید شهدا روبروی چهاراه 🌹🌹🌹🌹🌹 ساعت کار مجموعه : از صبح تا 😊 گل و «کاکتوس شیراز » 🌵 ارتباط با ادمین کانال تلگرام 😉 👇👇👇👇👇👇👇👇 ادرس های پیج اینستاگرام کاکتوس شیراز کانال تلگرام: تلفن تماس جهت هماهنگی و مشاوره 😃 ☎️۰۹۱۷۳۰۰۲۲۹۱ #فارس #شیراز #کاکتوس🌵 #کاکتوسکده #شیرازی #شیرازیها #شیرازیا #شیرازگردی #لباس #دخترشیرازی #کلیپ_شیرازی #حافظ #سعدی #غذای_شیرازی #تبلیغات #تبلیغات_شیراز #طبیعتگردی #محیط_زیست #کانال_شیرازیها #عکاسی #کلیپ #عکس #گردشگری #گل #گلخانه #گلدان #کاکتوس شیراز #قصردشت #شهر #سانسوریا
انسستروکاکتوس فیلد دار گلدان سایز هر عدد هزار تومان ارتباط در تلگرام # #کاکتوس #کاکتوس_خاص #ساکولنت #کاکتوس_زیبا #کاکتوسکده #خریدکاکتوس #فروش_کاکتوس #انسستروکاکتوس -
#تریکو_سرئوس #مارگیناتو #سرئوس دوستای گل و نازنین و مهربونم سلام، خوبین؟؟ نماز و روزهاتون قبول باشه😊😊😊 خدومتتون عارضم که این فینگلیا بذر سرئوسهایی هستند که حدود ۶ ماه پیش کاشتم، و چون تو بستر خودشون جاشون خیلی کم بود مجبور شدم زود منتقل کنم به گلدون سایز۳، الان حدود یکی دو هفتست که منتقلشون کردم و حالشون خوبه خدارو شکر، بهشون آب اسپری میکنم و توی نور خوبی هستند😊😊😊😊 کاشتن بذر کاکتوس کاریه که دقت و حوصله زیاد میخواد ولی خیلی خیلی لذت بخشه😍😍😍 امیدوارم شاد و پیروز باشین، دوستتون دارم😘😘 #کاکتوس #کاکتوس_خاص #کاکتوس_پیوندی #کاکتوسم #کاکتوس_من #کاکتوس🌵 #کاکتوسکده #کاکتوسها #کاکتوس_زیبا #گل_کاکتوس #گلخانه_کوچک_من #زندگی_سبز #زندگی_شاد #زندگی_زیبا #خدایا_شکرت_که_هستی_و_برایمان_خدایی_میکنی #خدایاشکرت
مرکز گل و کاکتوس شیراز شعبه : خیابان همت شمالی از طرف میدان معلم به سمت سه راه قدوسی ‌روبروی کوچه ۱۴ گل و کاکتوس شیراز ☎️ 🌹🌹🌹🌹🌹 🌵شعبه : بلوار پاسداران خیابان شهید آقایی درب ورودی حسینیه سید شهدا روبروی چهاراه 🌹🌹🌹🌹🌹 ساعت کار مجموعه : از صبح تا 😊 گل و «کاکتوس شیراز » 🌵 ارتباط با ادمین کانال تلگرام 😉 👇👇👇👇👇👇👇👇 ادرس های پیج اینستاگرام کاکتوس شیراز کانال تلگرام: تلفن تماس جهت هماهنگی و مشاوره 😃 ☎️۰۹۱۷۳۰۰۲۲۹۱ #فارس #شیراز #کاکتوس🌵 #کاکتوسکده #شیرازی #شیرازیها #شیرازیا #شیرازگردی #لباس #دخترشیرازی #کلیپ_شیرازی #حافظ #سعدی #غذای_شیرازی #تبلیغات #تبلیغات_شیراز #طبیعتگردی #محیط_زیست #کانال_شیرازیها #عکاسی #کلیپ #عکس #گردشگری #گل #گلخانه #گلدان #کاکتوس شیراز #قصردشت #شهر #سانسوریا
نوتوکاکتوس فیلد دار گلدان سایز هر عدد هزار تومان ارتباط در تلگرام # #کاکتوس #کاکتوس_خاص #ساکولنت #کاکتوس_زیبا #کاکتوسکده #خریدکاکتوس #فروش_کاکتوس #نوتوکاکتوس -
, . فروکاکتوس فیلد دار گلدان سایز هر عدد هزار تومان ارتباط در تلگرام # #کاکتوس #کاکتوس_خاص #ساکولنت #کاکتوس_زیبا #کاکتوسکده #خریدکاکتوس #فروش_کاکتوس #فروکاکتوس -