همه عکس ها و کلیپ های کت در اینستاگرام

 • تگ های مشابه:
loading...
واردات و پخش کراوات یوکسا و هکس ترکی
🔰 قیمت : ۸۵ 🔰
.
✡🎁هدیه ویژه🎁 ✡
.
🚚📬ارسال رایگان📬🚚
.
✅✔بهترین کیفیت & کمترین قیمت✔✅
.
💰فروش در کانال تلگرام و پیج اینستاگرام 💰
.
⭕لینک هدایت به کانال تلگرام در قسمت پروفایل ( بالای صفحه ) موجود است⭕
.
#usa #brand
 #واردات_پوشاک #رنگ_مو #لباس #مدل # #وحیدخزایی #کلیپ #کراوات #تصادف #کت #پیراهن #تخفیف #ماشین #بازیگران #عروس #کلیپ #رقص #فیلم #شیک #آهنگ #حراج #ترکیه #ساعت #طلا #پاپیون #گردنبند
واردات و پخش کراوات یوکسا و هکس ترکی 🔰 قیمت : ۸۵ 🔰 . ✡🎁هدیه ویژه🎁 ✡ . 🚚📬ارسال رایگان📬🚚 . ✅✔بهترین کیفیت & کمترین قیمت✔✅ . 💰فروش در کانال تلگرام و پیج اینستاگرام 💰 . ⭕لینک هدایت به کانال تلگرام در قسمت پروفایل ( بالای صفحه ) موجود است⭕ . # #واردات_پوشاک #رنگ_مو #لباس #مدل #وحیدخزایی #کلیپ #کراوات #تصادف #کت #پیراهن #تخفیف #ماشین #بازیگران #عروس #کلیپ #رقص #فیلم #شیک #آهنگ #حراج #ترکیه #ساعت #طلا #پاپیون #گردنبند
واردات و پخش کراوات یوکسا و هکس ترکی
🔰 قیمت : ۸۵ 🔰
.
✡🎁هدیه ویژه🎁 ✡
.
🚚📬ارسال رایگان📬🚚
.
✅✔بهترین کیفیت & کمترین قیمت✔✅
.
💰فروش در کانال تلگرام و پیج اینستاگرام 💰
.
⭕لینک هدایت به کانال تلگرام در قسمت پروفایل ( بالای صفحه ) موجود است⭕
.
#usa #brand
 #واردات_پوشاک #رنگ_مو #لباس #مدل # #وحیدخزایی #کلیپ #کراوات #تصادف #کت #پیراهن #تخفیف #ماشین #بازیگران #عروس #کلیپ #رقص #فیلم #شیک #آهنگ #حراج #ترکیه #ساعت #طلا #پاپیون #گردنبند
واردات و پخش کراوات یوکسا و هکس ترکی 🔰 قیمت : ۸۵ 🔰 . ✡🎁هدیه ویژه🎁 ✡ . 🚚📬ارسال رایگان📬🚚 . ✅✔بهترین کیفیت & کمترین قیمت✔✅ . 💰فروش در کانال تلگرام و پیج اینستاگرام 💰 . ⭕لینک هدایت به کانال تلگرام در قسمت پروفایل ( بالای صفحه ) موجود است⭕ . # #واردات_پوشاک #رنگ_مو #لباس #مدل #وحیدخزایی #کلیپ #کراوات #تصادف #کت #پیراهن #تخفیف #ماشین #بازیگران #عروس #کلیپ #رقص #فیلم #شیک #آهنگ #حراج #ترکیه #ساعت #طلا #پاپیون #گردنبند
واردات و پخش کراوات یوکسا و هکس ترکی
🔰 قیمت : ۸۵ 🔰
.
✡🎁هدیه ویژه🎁 ✡
.
🚚📬ارسال رایگان📬🚚
.
✅✔بهترین کیفیت & کمترین قیمت✔✅
.
💰فروش در کانال تلگرام و پیج اینستاگرام 💰
.
⭕لینک هدایت به کانال تلگرام در قسمت پروفایل ( بالای صفحه ) موجود است⭕
.
#usa #brand
 #واردات_پوشاک #رنگ_مو #لباس #مدل # #وحیدخزایی #کلیپ #کراوات #تصادف #کت #پیراهن #تخفیف #ماشین #بازیگران #عروس #کلیپ #رقص #فیلم #شیک #آهنگ #حراج #ترکیه #ساعت #طلا #پاپیون #گردنبند
واردات و پخش کراوات یوکسا و هکس ترکی 🔰 قیمت : ۸۵ 🔰 . ✡🎁هدیه ویژه🎁 ✡ . 🚚📬ارسال رایگان📬🚚 . ✅✔بهترین کیفیت & کمترین قیمت✔✅ . 💰فروش در کانال تلگرام و پیج اینستاگرام 💰 . ⭕لینک هدایت به کانال تلگرام در قسمت پروفایل ( بالای صفحه ) موجود است⭕ . # #واردات_پوشاک #رنگ_مو #لباس #مدل #وحیدخزایی #کلیپ #کراوات #تصادف #کت #پیراهن #تخفیف #ماشین #بازیگران #عروس #کلیپ #رقص #فیلم #شیک #آهنگ #حراج #ترکیه #ساعت #طلا #پاپیون #گردنبند
واردات و پخش کراوات یوکسا و هکس ترکی
🔰 قیمت : ۸۵ 🔰
.
✡🎁هدیه ویژه🎁 ✡
.
🚚📬ارسال رایگان📬🚚
.
✅✔بهترین کیفیت & کمترین قیمت✔✅
.
💰فروش در کانال تلگرام و پیج اینستاگرام 💰
.
⭕لینک هدایت به کانال تلگرام در قسمت پروفایل ( بالای صفحه ) موجود است⭕
.
#usa #brand
 #واردات_پوشاک #رنگ_مو #لباس #مدل # #وحیدخزایی #کلیپ #کراوات #تصادف #کت #پیراهن #تخفیف #ماشین #بازیگران #عروس #کلیپ #رقص #فیلم #شیک #آهنگ #حراج #ترکیه #ساعت #طلا #پاپیون #گردنبند
واردات و پخش کراوات یوکسا و هکس ترکی 🔰 قیمت : ۸۵ 🔰 . ✡🎁هدیه ویژه🎁 ✡ . 🚚📬ارسال رایگان📬🚚 . ✅✔بهترین کیفیت & کمترین قیمت✔✅ . 💰فروش در کانال تلگرام و پیج اینستاگرام 💰 . ⭕لینک هدایت به کانال تلگرام در قسمت پروفایل ( بالای صفحه ) موجود است⭕ . # #واردات_پوشاک #رنگ_مو #لباس #مدل #وحیدخزایی #کلیپ #کراوات #تصادف #کت #پیراهن #تخفیف #ماشین #بازیگران #عروس #کلیپ #رقص #فیلم #شیک #آهنگ #حراج #ترکیه #ساعت #طلا #پاپیون #گردنبند
واردات و پخش کراوات یوکسا و هکس ترکی
🔰 قیمت : ۸۵ 🔰
.
✡🎁هدیه ویژه🎁 ✡
.
🚚📬ارسال رایگان📬🚚
.
✅✔بهترین کیفیت & کمترین قیمت✔✅
.
💰فروش در کانال تلگرام و پیج اینستاگرام 💰
.
⭕لینک هدایت به کانال تلگرام در قسمت پروفایل ( بالای صفحه ) موجود است⭕
.
#usa #brand
 #واردات_پوشاک #رنگ_مو #لباس #مدل # #وحیدخزایی #کلیپ #کراوات #تصادف #کت #پیراهن #تخفیف #ماشین #بازیگران #عروس #کلیپ #رقص #فیلم #شیک #آهنگ #حراج #ترکیه #ساعت #طلا #پاپیون #گردنبند
واردات و پخش کراوات یوکسا و هکس ترکی 🔰 قیمت : ۸۵ 🔰 . ✡🎁هدیه ویژه🎁 ✡ . 🚚📬ارسال رایگان📬🚚 . ✅✔بهترین کیفیت & کمترین قیمت✔✅ . 💰فروش در کانال تلگرام و پیج اینستاگرام 💰 . ⭕لینک هدایت به کانال تلگرام در قسمت پروفایل ( بالای صفحه ) موجود است⭕ . # #واردات_پوشاک #رنگ_مو #لباس #مدل #وحیدخزایی #کلیپ #کراوات #تصادف #کت #پیراهن #تخفیف #ماشین #بازیگران #عروس #کلیپ #رقص #فیلم #شیک #آهنگ #حراج #ترکیه #ساعت #طلا #پاپیون #گردنبند
واردات و پخش کراوات یوکسا و هکس ترکی
🔰 قیمت : ۸۵ 🔰
.
✡🎁هدیه ویژه🎁 ✡
.
🚚📬ارسال رایگان📬🚚
.
✅✔بهترین کیفیت & کمترین قیمت✔✅
.
💰فروش در کانال تلگرام و پیج اینستاگرام 💰
.
⭕لینک هدایت به کانال تلگرام در قسمت پروفایل ( بالای صفحه ) موجود است⭕
.
#usa #brand
 #واردات_پوشاک #رنگ_مو #لباس #مدل # #وحیدخزایی #کلیپ #کراوات #تصادف #کت #پیراهن #تخفیف #ماشین #بازیگران #عروس #کلیپ #رقص #فیلم #شیک #آهنگ #حراج #ترکیه #ساعت #طلا #پاپیون #گردنبند
واردات و پخش کراوات یوکسا و هکس ترکی 🔰 قیمت : ۸۵ 🔰 . ✡🎁هدیه ویژه🎁 ✡ . 🚚📬ارسال رایگان📬🚚 . ✅✔بهترین کیفیت & کمترین قیمت✔✅ . 💰فروش در کانال تلگرام و پیج اینستاگرام 💰 . ⭕لینک هدایت به کانال تلگرام در قسمت پروفایل ( بالای صفحه ) موجود است⭕ . # #واردات_پوشاک #رنگ_مو #لباس #مدل #وحیدخزایی #کلیپ #کراوات #تصادف #کت #پیراهن #تخفیف #ماشین #بازیگران #عروس #کلیپ #رقص #فیلم #شیک #آهنگ #حراج #ترکیه #ساعت #طلا #پاپیون #گردنبند
واردات و پخش کراوات یوکسا و هکس ترکی
🔰 قیمت : ۸۵ 🔰
.
✡🎁هدیه ویژه🎁 ✡
.
🚚📬ارسال رایگان📬🚚
.
✅✔بهترین کیفیت & کمترین قیمت✔✅
.
💰فروش در کانال تلگرام و پیج اینستاگرام 💰
.
⭕لینک هدایت به کانال تلگرام در قسمت پروفایل ( بالای صفحه ) موجود است⭕
.
#usa #brand
 #واردات_پوشاک #رنگ_مو #لباس #مدل # #وحیدخزایی #کلیپ #کراوات #تصادف #کت #پیراهن #تخفیف #ماشین #بازیگران #عروس #کلیپ #رقص #فیلم #شیک #آهنگ #حراج #ترکیه #ساعت #طلا #پاپیون #گردنبند
واردات و پخش کراوات یوکسا و هکس ترکی 🔰 قیمت : ۸۵ 🔰 . ✡🎁هدیه ویژه🎁 ✡ . 🚚📬ارسال رایگان📬🚚 . ✅✔بهترین کیفیت & کمترین قیمت✔✅ . 💰فروش در کانال تلگرام و پیج اینستاگرام 💰 . ⭕لینک هدایت به کانال تلگرام در قسمت پروفایل ( بالای صفحه ) موجود است⭕ . # #واردات_پوشاک #رنگ_مو #لباس #مدل #وحیدخزایی #کلیپ #کراوات #تصادف #کت #پیراهن #تخفیف #ماشین #بازیگران #عروس #کلیپ #رقص #فیلم #شیک #آهنگ #حراج #ترکیه #ساعت #طلا #پاپیون #گردنبند
واردات و پخش کراوات یوکسا و هکس ترکیه
🔰 قیمت : ۸۵ 🔰
.
✡🎁هدیه ویژه🎁 ✡
.
🚚📬ارسال رایگان📬🚚
.
✅✔بهترین کیفیت & کمترین قیمت✔✅
.
💰فروش در کانال تلگرام و پیج اینستاگرام 💰
.
⭕لینک هدایت به کانال تلگرام در قسمت پروفایل ( بالای صفحه ) موجود است⭕
.
#usa #brand
 #واردات_پوشاک #رنگ_مو #لباس #مدل # #وحیدخزایی #کلیپ #کراوات #تصادف #کت #پیراهن #تخفیف #ماشین #بازیگران #عروس #کلیپ #رقص #فیلم #شیک #آهنگ #حراج #ترکیه #ساعت #طلا #پاپیون #گردنبند
واردات و پخش کراوات یوکسا و هکس ترکیه 🔰 قیمت : ۸۵ 🔰 . ✡🎁هدیه ویژه🎁 ✡ . 🚚📬ارسال رایگان📬🚚 . ✅✔بهترین کیفیت & کمترین قیمت✔✅ . 💰فروش در کانال تلگرام و پیج اینستاگرام 💰 . ⭕لینک هدایت به کانال تلگرام در قسمت پروفایل ( بالای صفحه ) موجود است⭕ . # #واردات_پوشاک #رنگ_مو #لباس #مدل #وحیدخزایی #کلیپ #کراوات #تصادف #کت #پیراهن #تخفیف #ماشین #بازیگران #عروس #کلیپ #رقص #فیلم #شیک #آهنگ #حراج #ترکیه #ساعت #طلا #پاپیون #گردنبند
واردات و پخش کراوات یوکسا و هکس ترکیه 🔰 قیمت : ۸۵ 🔰
.
✡🎁هدیه ویژه🎁 ✡
.
🚚📬ارسال رایگان📬🚚
.
✅✔بهترین کیفیت & کمترین قیمت✔✅
.
💰فروش در کانال تلگرام و پیج اینستاگرام 💰
.
⭕لینک هدایت به کانال تلگرام در قسمت پروفایل ( بالای صفحه ) موجود است⭕
.
#usa #brand
 #واردات_پوشاک #رنگ_مو #لباس #مدل # #وحیدخزایی #کلیپ #کراوات #تصادف #کت #پیراهن #تخفیف #ماشین #بازیگران #عروس #کلیپ #رقص #فیلم #شیک #آهنگ #حراج #ترکیه #ساعت #طلا #پاپیون #گردنبند
واردات و پخش کراوات یوکسا و هکس ترکیه 🔰 قیمت : ۸۵ 🔰 . ✡🎁هدیه ویژه🎁 ✡ . 🚚📬ارسال رایگان📬🚚 . ✅✔بهترین کیفیت & کمترین قیمت✔✅ . 💰فروش در کانال تلگرام و پیج اینستاگرام 💰 . ⭕لینک هدایت به کانال تلگرام در قسمت پروفایل ( بالای صفحه ) موجود است⭕ . # #واردات_پوشاک #رنگ_مو #لباس #مدل #وحیدخزایی #کلیپ #کراوات #تصادف #کت #پیراهن #تخفیف #ماشین #بازیگران #عروس #کلیپ #رقص #فیلم #شیک #آهنگ #حراج #ترکیه #ساعت #طلا #پاپیون #گردنبند
انستیتو دوخت جلوه
قیمت دوخت ۸۵۰,۰۰۰ ت

سفارشات دوخت لباس مجلسی و لباس عروس
پذیرفته میشود۰
021_2258 3565

آموزش خیاطی با ارائه مدرک فنی و حرفه ای ۲۰۰,۰۰۰ تومان
کیف چرم دست دوز ۱۰۰,۰۰۰ تومان
نمد و عروسکهای نمدی ۱۰۰,۰۰۰ تومان
گلدوزی برزیلی ۱۵۰,۰۰۰ تومان
روبان دوزی ۱۵۰,۰۰۰ تومان
گلدوزی با چرخ 
بافتنی ۴۰,۰۰۰ تومان
سرمه دوزی
درباری دوزی ۲۵۰,۰۰۰ تومان
پرنده های خیال
پتینه
#خیاطی #صنایع_دستی
#لباس #لباس_نامزدی
#لباس_مجلسی 
#لباس_شب #گلدوزی #عروس
#لباس_عروس #مانتو
#فشن #پیراهن_مجلسی
#مدل #پیراهن #کت #پالتو
#کت_دامن #مزون
#ژورنال #ژورنال_شناسی

#dress #bride #love 
#instagood #fashion #happy 
#beautiful 
#girl #model #women

تمام سفارشات دوخت لباس عروس ومجلسی 
وکت دامن و پالتو و ..... و تزیینات تولد و جهیزیه
پذیرفته میشود.

شماره تماس جهت
ثبت سفارش دوخت و کسب اطلاعات بیشتر
021_2258 3565
شماره تماس جهت ثبت نام در دوره‌های آموزشی
021_2254 1650
انستیتو دوخت جلوه قیمت دوخت ۸۵۰,۰۰۰ ت سفارشات دوخت لباس مجلسی و لباس عروس پذیرفته میشود۰ _ آموزش خیاطی با ارائه مدرک فنی و حرفه ای ۲۰۰,۰۰۰ تومان کیف چرم دست دوز ۱۰۰,۰۰۰ تومان نمد و عروسکهای نمدی ۱۰۰,۰۰۰ تومان گلدوزی برزیلی ۱۵۰,۰۰۰ تومان روبان دوزی ۱۵۰,۰۰۰ تومان گلدوزی با چرخ بافتنی ۴۰,۰۰۰ تومان سرمه دوزی درباری دوزی ۲۵۰,۰۰۰ تومان پرنده های خیال پتینه #خیاطی #صنایع_دستی #لباس #لباس_نامزدی #لباس_مجلسی #لباس_شب #گلدوزی #عروس #لباس_عروس #مانتو #فشن #پیراهن_مجلسی #مدل #پیراهن #کت #پالتو #کت_دامن #مزون #ژورنال #ژورنال_شناسی # تمام سفارشات دوخت لباس عروس ومجلسی وکت دامن و پالتو و ..... و تزیینات تولد و جهیزیه پذیرفته میشود. شماره تماس جهت ثبت سفارش دوخت و کسب اطلاعات بیشتر _ شماره تماس جهت ثبت نام در دوره‌های آموزشی _
اینم از استایل جدید خانم کیت میدلتون. لباس‌های گلدار برای خانم‌های حامله خیلی خوب هستش چون تا حد زیادی شکم رو پوشش می‌ده. ایشون کتش رو دو دفعه‌ی دیگه هم پوشیده بودن. ست مورد علاقه‌ی من همونی هست که سال ۲۰۱۳پوشیدن. با اون یقه‌ی سفید ساده و مدل موی باز. اسم برندها هم تگ شده ——————————————-
#استایل #زیبا#مدل #پرنسس #کیت_میدلتون #انگلستان #لباس #کت#پالتو
#style #katemiddleton #coat #shoes #princess 
با ما همراه باشید در 
@donyayemode 🌷🌷🌷
اینم از استایل جدید خانم کیت میدلتون. لباس‌های گلدار برای خانم‌های حامله خیلی خوب هستش چون تا حد زیادی شکم رو پوشش می‌ده. ایشون کتش رو دو دفعه‌ی دیگه هم پوشیده بودن. ست مورد علاقه‌ی من همونی هست که سال ۲۰۱۳پوشیدن. با اون یقه‌ی سفید ساده و مدل موی باز. اسم برندها هم تگ شده ——————————————- #استایل #زیبا #مدل #پرنسس #کیت_میدلتون #انگلستان #لباس #کت #پالتو با ما همراه باشید در 🌷🌷🌷
آقای#مهدی‌محبی‌کرمانی نویسنده نام آشنا و خالق آثار داستانی چون #کت‌زوک و #آهوانی ،پژوهشگر فرهنگ و ادبیات در #دیدار‌به‌وقت‌بهار مارا دنبال و همرسانی و دیدگاه هایتان را بیان کنید.
@karmanianews 
#Karmanianews 
@majidatigh
آقای #مهدی‌محبی‌کرمانی نویسنده نام آشنا و خالق آثار داستانی چون #کت‌زوک و #آهوانی ،پژوهشگر فرهنگ و ادبیات در #دیدار‌به‌وقت‌بهار مارا دنبال و همرسانی و دیدگاه هایتان را بیان کنید.
آقای#مهدی‌محبی‌کرمانی نویسنده نام آشنا و خالق آثار داستانی چون #کت‌زوک و #آهوانی ،پژوهشگر فرهنگ و ادبیات در #دیدار‌به‌وقت‌بهار مارا دنبال و همرسانی و دیدگاه هایتان را بیان کنید.
@karmanianews 
#karmanianews
@majidatigh
آقای #مهدی‌محبی‌کرمانی نویسنده نام آشنا و خالق آثار داستانی چون #کت‌زوک و #آهوانی ،پژوهشگر فرهنگ و ادبیات در #دیدار‌به‌وقت‌بهار مارا دنبال و همرسانی و دیدگاه هایتان را بیان کنید. #
کیسه خواب نوزاد 
قیمت ۱۰۷ هزار تومان

#پوشاک_ترک #لباس_نوزادی #مجلسی #زنانه #مردانه #بچگانه #کیف #کفش #پیراهن #شلوار #کت #دامن #کاپشن #بارونی #چکمه #بوت 
از برندهای معتبر موجود در کشور ترکیه (۱۰۰% اورجینال)
#گوچی #والنتینو #دیور #ماسیمودوتی #پیرکاردین #پولو #منگو #زارا #میلا #ویکتوریاسیکرت #استرادیواریوس و.. برای دیدن مدلهای بیشتر به کانال تلگرام ما بپیوندید
کیسه خواب نوزاد قیمت ۱۰۷ هزار تومان #پوشاک_ترک #لباس_نوزادی #مجلسی #زنانه #مردانه #بچگانه #کیف #کفش #پیراهن #شلوار #کت #دامن #کاپشن #بارونی #چکمه #بوت از برندهای معتبر موجود در کشور ترکیه (۱۰۰% اورجینال) #گوچی #والنتینو #دیور #ماسیمودوتی #پیرکاردین #پولو #منگو #زارا #میلا #ویکتوریاسیکرت #استرادیواریوس و.. برای دیدن مدلهای بیشتر به کانال تلگرام ما بپیوندید
دامن توری از نوزادی تا دو سال

قیمت ۶۹ هزار تومان

#پوشاک_ترک #لباس_نوزادی #مجلسی #زنانه #مردانه #بچگانه #کیف #کفش #پیراهن #شلوار #کت #دامن #کاپشن #بارونی #چکمه #بوت 
از برندهای معتبر موجود در کشور ترکیه (۱۰۰% اورجینال)
#گوچی #والنتینو #دیور #ماسیمودوتی #پیرکاردین #پولو #منگو #زارا #میلا #ویکتوریاسیکرت #استرادیواریوس و.... برای دیدن مدلهای بیشتر به کانال تلگرام ما بپیوندید
دامن توری از نوزادی تا دو سال قیمت ۶۹ هزار تومان #پوشاک_ترک #لباس_نوزادی #مجلسی #زنانه #مردانه #بچگانه #کیف #کفش #پیراهن #شلوار #کت #دامن #کاپشن #بارونی #چکمه #بوت از برندهای معتبر موجود در کشور ترکیه (۱۰۰% اورجینال) #گوچی #والنتینو #دیور #ماسیمودوتی #پیرکاردین #پولو #منگو #زارا #میلا #ویکتوریاسیکرت #استرادیواریوس و.... برای دیدن مدلهای بیشتر به کانال تلگرام ما بپیوندید
برند #USPOLO

قیمت تک تک کالاهای این آلبوم ۶۹ هزار تومان

#پوشاک_ترک #لباس_نوزادی #مجلسی #زنانه #مردانه #بچگانه #کیف #کفش #پیراهن #شلوار #کت #دامن #کاپشن #بارونی #چکمه #بوت 
از برندهای معتبر موجود در کشور ترکیه (۱۰۰% اورجینال)
#گوچی #والنتینو #دیور #ماسیمودوتی #پیرکاردین #پولو #منگو #زارا #میلا #ویکتوریاسیکرت #استرادیواریوس و....
#پولو

برای دیدن مدلهای بیشتر به کانال تلگرام ما بپیوندید
برند # قیمت تک تک کالاهای این آلبوم ۶۹ هزار تومان #پوشاک_ترک #لباس_نوزادی #مجلسی #زنانه #مردانه #بچگانه #کیف #کفش #پیراهن #شلوار #کت #دامن #کاپشن #بارونی #چکمه #بوت از برندهای معتبر موجود در کشور ترکیه (۱۰۰% اورجینال) #گوچی #والنتینو #دیور #ماسیمودوتی #پیرکاردین #پولو #منگو #زارا #میلا #ویکتوریاسیکرت #استرادیواریوس و.... #پولو برای دیدن مدلهای بیشتر به کانال تلگرام ما بپیوندید
برند #USPOLO

قیمت تک تک کالاهای این آلبوم ۶۹ هزار تومان

#پوشاک_ترک #لباس_نوزادی #مجلسی #زنانه #مردانه #بچگانه #کیف #کفش #پیراهن #شلوار #کت #دامن #کاپشن #بارونی #چکمه #بوت 
از برندهای معتبر موجود در کشور ترکیه (۱۰۰% اورجینال)
#گوچی #والنتینو #دیور #ماسیمودوتی #پیرکاردین #پولو #منگو #زارا #میلا #ویکتوریاسیکرت #استرادیواریوس و....
#پولو

برای دیدن مدلهای بیشتر به کانال تلگرام ما بپیوندید
برند # قیمت تک تک کالاهای این آلبوم ۶۹ هزار تومان #پوشاک_ترک #لباس_نوزادی #مجلسی #زنانه #مردانه #بچگانه #کیف #کفش #پیراهن #شلوار #کت #دامن #کاپشن #بارونی #چکمه #بوت از برندهای معتبر موجود در کشور ترکیه (۱۰۰% اورجینال) #گوچی #والنتینو #دیور #ماسیمودوتی #پیرکاردین #پولو #منگو #زارا #میلا #ویکتوریاسیکرت #استرادیواریوس و.... #پولو برای دیدن مدلهای بیشتر به کانال تلگرام ما بپیوندید
برند #USPOLO

قیمت تک تک کالاهای این آلبوم ۶۹ هزار تومان

#پوشاک_ترک #لباس_نوزادی #مجلسی #زنانه #مردانه #بچگانه #کیف #کفش #پیراهن #شلوار #کت #دامن #کاپشن #بارونی #چکمه #بوت 
از برندهای معتبر موجود در کشور ترکیه (۱۰۰% اورجینال)
#گوچی #والنتینو #دیور #ماسیمودوتی #پیرکاردین #پولو #منگو #زارا #میلا #ویکتوریاسیکرت #استرادیواریوس و....
#پولو

برای دیدن مدلهای بیشتر به کانال تلگرام ما بپیوندید
برند # قیمت تک تک کالاهای این آلبوم ۶۹ هزار تومان #پوشاک_ترک #لباس_نوزادی #مجلسی #زنانه #مردانه #بچگانه #کیف #کفش #پیراهن #شلوار #کت #دامن #کاپشن #بارونی #چکمه #بوت از برندهای معتبر موجود در کشور ترکیه (۱۰۰% اورجینال) #گوچی #والنتینو #دیور #ماسیمودوتی #پیرکاردین #پولو #منگو #زارا #میلا #ویکتوریاسیکرت #استرادیواریوس و.... #پولو برای دیدن مدلهای بیشتر به کانال تلگرام ما بپیوندید
🌺👗🌺👗🌺 با عرض سلام خدمت تمامی دوستان و همراهان محترم پیج خیاطی شکوفه🌸 امیدوارم که حال همگیتون خوب باشه. سال ۱۳۹۷🌸 سال نوتون مبارک باشه.🌸 🍀به امید خدا ماااا اوووومدیم.😉😊تا با بهترین طرح ها و مدل ها و مطلب های خوب در خدمت شما عزیزان باشیم. 👈همه ما خانم ها دوست داریم در مجالس مختلف رسمی و غیر رسمی خوش پوش باشیم زیرا نوع لباسی که میپوشیم نشان دهنده شخصیت و منش ماست پس چه بهتر است که لباس مجلسی را بلند و آستین دار انتخاب کنید. 👈حریر، گیپور و دانتل از جمله پارچه هایی هستند که برای لباس مجلسی زنانه انتخاب میشوند. 
ترکیب تور، گیپور و حریر در لباس مجلسی های بلند زنانه بسیار شیک میشود که اگر خوش سلیقه باشید حتما از این ترکیب استفاده میکنید. 👈لباس مجلسی های بلند و پوشیده انتخاب خانم های مد روز و شیک پوش است, سال 97 و 2018 لباس های آستین دار مجلسی مد هستند که در این مطلب سعی کردیم در کانال تلگرامی خیاطی شکوفه و پیج اینستاگرام  مدل لباس مجلسی های بلند و آستین دار ویا نیمه استین در طرح های شیک و امروزی را برای شما عزیزان معرض نمایش بگذاریم.
#خیاطی#تونیک#لباس_کوتاه مجلسی#مانتو#بلوز#کت#دامن# #لباس_عروس#لباس_شیک#لباس_مجلسی#لباس_شب#لباس_نامزدی#شکوفه
#لینک_کانال_در_صفحه_اصلی_پیج
#ما_را_در_تلگرام_دنبال_ کنید
🌺👗🌺👗🌺 با عرض سلام خدمت تمامی دوستان و همراهان محترم پیج خیاطی شکوفه🌸 امیدوارم که حال همگیتون خوب باشه. سال ۱۳۹۷🌸 سال نوتون مبارک باشه.🌸 🍀به امید خدا ماااا اوووومدیم.😉😊تا با بهترین طرح ها و مدل ها و مطلب های خوب در خدمت شما عزیزان باشیم. 👈همه ما خانم ها دوست داریم در مجالس مختلف رسمی و غیر رسمی خوش پوش باشیم زیرا نوع لباسی که میپوشیم نشان دهنده شخصیت و منش ماست پس چه بهتر است که لباس مجلسی را بلند و آستین دار انتخاب کنید. 👈حریر، گیپور و دانتل از جمله پارچه هایی هستند که برای لباس مجلسی زنانه انتخاب میشوند. ترکیب تور، گیپور و حریر در لباس مجلسی های بلند زنانه بسیار شیک میشود که اگر خوش سلیقه باشید حتما از این ترکیب استفاده میکنید. 👈لباس مجلسی های بلند و پوشیده انتخاب خانم های مد روز و شیک پوش است, سال و لباس های آستین دار مجلسی مد هستند که در این مطلب سعی کردیم در کانال تلگرامی خیاطی شکوفه و پیج اینستاگرام  مدل لباس مجلسی های بلند و آستین دار ویا نیمه استین در طرح های شیک و امروزی را برای شما عزیزان معرض نمایش بگذاریم. #خیاطی #تونیک #لباس_کوتاه مجلسی #مانتو #بلوز #کت #دامن #لباس_عروس #لباس_شیک #لباس_مجلسی #لباس_شب #لباس_نامزدی #شکوفه #لینک_کانال_در_صفحه_اصلی_پیج #ما_را_در_تلگرام_دنبال_ کنید
جهت اطلاعات بیشتر و پاسخگویی سریعتر به کانال تلگرام ما مراجعه کنید ☝️☝️ادرس کانال در بالای صفحه...#مانتو #مانتو سرا #مزون #مجلسی#مزونی #شیک #ساتن#سارافن#پیراهن#خاصپوش#حریر#نارنجیک#گیلاسه#زنانه#دخترونه#تونیک#ترک#لباس#شلوار#مروارید#گیپور#کالکشن#کالکشن پاییزه#عید ۹۷#بهاره#۲۰۱۸#پرفروشترین #طراح#پیراهن زنانه#کت زنانه#ترکیش
جهت اطلاعات بیشتر و پاسخگویی سریعتر به کانال تلگرام ما مراجعه کنید ☝️☝️ادرس کانال در بالای صفحه... #مانتو #مانتو سرا #مزون #مجلسی #مزونی #شیک #ساتن #سارافن #پیراهن #خاصپوش #حریر #نارنجیک #گیلاسه #زنانه #دخترونه #تونیک #ترک #لباس #شلوار #مروارید #گیپور #کالکشن #کالکشن پاییزه #عید ۹۷ #بهاره #۲۰۱۸ #پرفروشترین #طراح #پیراهن زنانه #کت زنانه #ترکیش
جهت اطلاعات بیشتر و پاسخگویی سریعتر به کانال تلگرام ما مراجعه کنید ☝️☝️ادرس کانال در بالای صفحه...#مانتو #مانتو سرا #مزون #مجلسی#مزونی #شیک #ساتن#سارافن#پیراهن#خاصپوش#حریر#نارنجیک#گیلاسه#زنانه#دخترونه#تونیک#ترک#لباس#شلوار#مروارید#گیپور#کالکشن#کالکشن پاییزه#عید ۹۷#بهاره#۲۰۱۸#پرفروشترین #طراح#پیراهن زنانه#کت زنانه#ترکیش
جهت اطلاعات بیشتر و پاسخگویی سریعتر به کانال تلگرام ما مراجعه کنید ☝️☝️ادرس کانال در بالای صفحه... #مانتو #مانتو سرا #مزون #مجلسی #مزونی #شیک #ساتن #سارافن #پیراهن #خاصپوش #حریر #نارنجیک #گیلاسه #زنانه #دخترونه #تونیک #ترک #لباس #شلوار #مروارید #گیپور #کالکشن #کالکشن پاییزه #عید ۹۷ #بهاره #۲۰۱۸ #پرفروشترین #طراح #پیراهن زنانه #کت زنانه #ترکیش
به ازای هر خرید بالای60هزارتومن یک عدد دستبند 10000تومان اشانتیون دریافت کنید🎈 🎈 و به ازای خرید هر 120 هزارتومن دو عدد دستبند به ارزش 20000تومان دریافت کنید🎈 
جهت مشخص شدن دقیق سایزتون به تلگرام پیام بدید
↩پرداخت درب منزل💲
↩7روزضمانت بازگشت کالا👌
خرید حضوری : تهران بلوار جنت آباد جنوبی ۱۰۰متر بالاتر از پاساژ سمرقند کوچه ۱۲(خالقی)پلاک ۲۶ طبقه اول پلاک داخلی1(11تا22)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
جهت سفارش محصول عکس محصول رابه تلگرام یا واتس آپ بفرستید
شماره تلگرام و واتس اپ:09034748017☎️
شماره تماس:09034748017
شماره ثابت : 02144567208
❌(درصورت عدم پاسخگویی درتلگرام پیغام دهید)❌
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
🚚نحوه ارسال🚚
تهران🛵
1)باپست: زمان رسیدن 1الی2روز هزینه از5تومن براساس نرخ مصوب پست
2)باپیک:زمان رسیدن2الی3ساعت نرخ براساس فاصله ازمبدا
دیگرشهرها🛵
1)باپست پیشتاز هزینه از6تومن براساس نرخ پست1الی5 نهایت روز
2)باپست سفارشی هزینه از5تومن براساس نرخ پست2الی نهایت10روز
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
🚨پیج های تخصصی و دیگر پیج ها🚨
@himodjwپیج زیورآلات 💍📿
@himodacc پیج اکسسوری🕶👓👔
@Himodcap پیج کلاه🎩🎓👒
@hi_mod_پیج اصلی 👑
@himodunder پیج رکابی،شلوارک،جوراب
@himodpants پیج شلوار(پارچه ای،کتان،جین)
@himodshoes پیج کفش و کتونی
@himodeshan1 پیج اشانتیون 
@himodset پیج ست
انتقادات وپیشنهادات:09909595895
#poshak#lebas#pirahan#tishert#cap#gardanband#baft#shalvar#slash#jin#li#mensfashion#style#men#valentine
کیف_پول#کمربند#کاپشن#سویشرت#شلوار#اسلش#جین#کتونی#کفش#اسپرت#هودی #پیراهن#کالج#کلاه#کپ#کت
به ازای هر خرید بالایهزارتومن یک عدد دستبند تومان اشانتیون دریافت کنید🎈 🎈 و به ازای خرید هر هزارتومن دو عدد دستبند به ارزش تومان دریافت کنید🎈 جهت مشخص شدن دقیق سایزتون به تلگرام پیام بدید ↩پرداخت درب منزل💲 ↩روزضمانت بازگشت کالا👌 خرید حضوری : تهران بلوار جنت آباد جنوبی ۱۰۰متر بالاتر از پاساژ سمرقند کوچه ۱۲(خالقی)پلاک ۲۶ طبقه اول پلاک داخلی(تا) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- جهت سفارش محصول عکس محصول رابه تلگرام یا واتس آپ بفرستید شماره تلگرام و واتس اپ:☎️ شماره تماس: شماره ثابت : ❌(درصورت عدم پاسخگویی درتلگرام پیغام دهید)❌ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 🚚نحوه ارسال🚚 تهران🛵 )باپست: زمان رسیدن الیروز هزینه ازتومن براساس نرخ مصوب پست )باپیک:زمان رسیدنالیساعت نرخ براساس فاصله ازمبدا دیگرشهرها🛵 )باپست پیشتاز هزینه ازتومن براساس نرخ پستالی نهایت روز )باپست سفارشی هزینه ازتومن براساس نرخ پستالی نهایتروز -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 🚨پیج های تخصصی و دیگر پیج ها🚨 زیورآلات 💍📿 پیج اکسسوری🕶👓👔 پیج کلاه🎩🎓👒 اصلی 👑 پیج رکابی،شلوارک،جوراب پیج شلوار(پارچه ای،کتان،جین) پیج کفش و کتونی پیج اشانتیون پیج ست انتقادات وپیشنهادات: # کیف_پول #کمربند #کاپشن #سویشرت #شلوار #اسلش #جین #کتونی #کفش #اسپرت #هودی #پیراهن #کالج #کلاه #کپ #کت
جهت اطلاعات بیشتر و پاسخگویی سریعتر به کانال تلگرام ما مراجعه کنید ☝️☝️ادرس کانال در بالای صفحه...#مانتو #مانتو سرا #مزون #مجلسی#مزونی #شیک #ساتن#سارافن#پیراهن#خاصپوش#حریر#نارنجیک#گیلاسه#زنانه#دخترونه#تونیک#ترک#لباس#شلوار#مروارید#گیپور#کالکشن#کالکشن پاییزه#عید ۹۷#بهاره#۲۰۱۸#پرفروشترین #طراح#پیراهن زنانه#کت زنانه#ترکیش
جهت اطلاعات بیشتر و پاسخگویی سریعتر به کانال تلگرام ما مراجعه کنید ☝️☝️ادرس کانال در بالای صفحه... #مانتو #مانتو سرا #مزون #مجلسی #مزونی #شیک #ساتن #سارافن #پیراهن #خاصپوش #حریر #نارنجیک #گیلاسه #زنانه #دخترونه #تونیک #ترک #لباس #شلوار #مروارید #گیپور #کالکشن #کالکشن پاییزه #عید ۹۷ #بهاره #۲۰۱۸ #پرفروشترین #طراح #پیراهن زنانه #کت زنانه #ترکیش
ailar alizadeh:
⏪سفارش انلاین لباس
⏪متنوع ترین پلیج خرید انلاین لباس
⏪سفارش/اطلاع ازقیمت ازطریق👇
 دایرکت/تلگرام09364245789
🛑قیمت ها در کانال ما لینک در بیو👇
🛑کلی/جزعی

@jame_bartar
@jame_bartar
#لباس#لباس_مجلسی#پیراهن#کت_شلوار#کت_دامن#کت#مدل#مد#مزون#مدل_لباس#فروش#خرید#خیاط#طراحی#طراح#تونیک#مانتو#سرهمی#مدل_مانتو#شلوار#پانچ#پانچو#لاکچری#پارتی#مزون#لباس_شب#پالتو#کاپشن#سایز_بزرگ#پاییزه
: ⏪سفارش انلاین لباس ⏪متنوع ترین پلیج خرید انلاین لباس ⏪سفارش/اطلاع ازقیمت ازطریق👇 دایرکت/تلگرام 🛑قیمت ها در کانال ما لینک در بیو👇 🛑کلی/جزعی #لباس #لباس_مجلسی #پیراهن #کت_شلوار #کت_دامن #کت #مدل #مد #مزون #مدل_لباس #فروش #خرید #خیاط #طراحی #طراح #تونیک #مانتو #سرهمی #مدل_مانتو #شلوار #پانچ #پانچو #لاکچری #پارتی #مزون #لباس_شب #پالتو #کاپشن #سایز_بزرگ #پاییزه
ailar alizadeh:
⏪سفارش انلاین لباس
⏪متنوع ترین پلیج خرید انلاین لباس
⏪سفارش/اطلاع ازقیمت ازطریق👇
 دایرکت/تلگرام09364245789
🛑قیمت ها در کانال ما لینک در بیو👇
🛑کلی/جزعی

@jame_bartar
@jame_bartar
#لباس#لباس_مجلسی#پیراهن#کت_شلوار#کت_دامن#کت#مدل#مد#مزون#مدل_لباس#فروش#خرید#خیاط#طراحی#طراح#تونیک#مانتو#سرهمی#مدل_مانتو#شلوار#پانچ#پانچو#لاکچری#پارتی#مزون#لباس_شب#پالتو#کاپشن#سایز_بزرگ#پاییزه
: ⏪سفارش انلاین لباس ⏪متنوع ترین پلیج خرید انلاین لباس ⏪سفارش/اطلاع ازقیمت ازطریق👇 دایرکت/تلگرام 🛑قیمت ها در کانال ما لینک در بیو👇 🛑کلی/جزعی #لباس #لباس_مجلسی #پیراهن #کت_شلوار #کت_دامن #کت #مدل #مد #مزون #مدل_لباس #فروش #خرید #خیاط #طراحی #طراح #تونیک #مانتو #سرهمی #مدل_مانتو #شلوار #پانچ #پانچو #لاکچری #پارتی #مزون #لباس_شب #پالتو #کاپشن #سایز_بزرگ #پاییزه
ailar alizadeh:
⏪سفارش انلاین لباس
⏪متنوع ترین پلیج خرید انلاین لباس
⏪سفارش/اطلاع ازقیمت ازطریق👇
 دایرکت/تلگرام09364245789
🛑قیمت ها در کانال ما لینک در بیو👇
🛑کلی/جزعی

@jame_bartar
@jame_bartar
#لباس#لباس_مجلسی#پیراهن#کت_شلوار#کت_دامن#کت#مدل#مد#مزون#مدل_لباس#فروش#خرید#خیاط#طراحی#طراح#تونیک#مانتو#سرهمی#مدل_مانتو#شلوار#پانچ#پانچو#لاکچری#پارتی#مزون#لباس_شب#پالتو#کاپشن#سایز_بزرگ#پاییزه
: ⏪سفارش انلاین لباس ⏪متنوع ترین پلیج خرید انلاین لباس ⏪سفارش/اطلاع ازقیمت ازطریق👇 دایرکت/تلگرام 🛑قیمت ها در کانال ما لینک در بیو👇 🛑کلی/جزعی #لباس #لباس_مجلسی #پیراهن #کت_شلوار #کت_دامن #کت #مدل #مد #مزون #مدل_لباس #فروش #خرید #خیاط #طراحی #طراح #تونیک #مانتو #سرهمی #مدل_مانتو #شلوار #پانچ #پانچو #لاکچری #پارتی #مزون #لباس_شب #پالتو #کاپشن #سایز_بزرگ #پاییزه
ailar alizadeh:
⏪سفارش انلاین لباس
⏪متنوع ترین پلیج خرید انلاین لباس
⏪سفارش/اطلاع ازقیمت ازطریق👇
 دایرکت/تلگرام09364245789
🛑قیمت ها در کانال ما لینک در بیو👇
🛑کلی/جزعی

@jame_bartar
@jame_bartar
#لباس#لباس_مجلسی#پیراهن#کت_شلوار#کت_دامن#کت#مدل#مد#مزون#مدل_لباس#فروش#خرید#خیاط#طراحی#طراح#تونیک#مانتو#سرهمی#مدل_مانتو#شلوار#پانچ#پانچو#لاکچری#پارتی#مزون#لباس_شب#پالتو#کاپشن#سایز_بزرگ#پاییزه
: ⏪سفارش انلاین لباس ⏪متنوع ترین پلیج خرید انلاین لباس ⏪سفارش/اطلاع ازقیمت ازطریق👇 دایرکت/تلگرام 🛑قیمت ها در کانال ما لینک در بیو👇 🛑کلی/جزعی #لباس #لباس_مجلسی #پیراهن #کت_شلوار #کت_دامن #کت #مدل #مد #مزون #مدل_لباس #فروش #خرید #خیاط #طراحی #طراح #تونیک #مانتو #سرهمی #مدل_مانتو #شلوار #پانچ #پانچو #لاکچری #پارتی #مزون #لباس_شب #پالتو #کاپشن #سایز_بزرگ #پاییزه
ailar alizadeh:
⏪سفارش انلاین لباس
⏪متنوع ترین پلیج خرید انلاین لباس
⏪سفارش/اطلاع ازقیمت ازطریق👇
 دایرکت/تلگرام09364245789
🛑قیمت ها در کانال ما لینک در بیو👇
🛑کلی/جزعی

@jame_bartar
@jame_bartar
#لباس#لباس_مجلسی#پیراهن#کت_شلوار#کت_دامن#کت#مدل#مد#مزون#مدل_لباس#فروش#خرید#خیاط#طراحی#طراح#تونیک#مانتو#سرهمی#مدل_مانتو#شلوار#پانچ#پانچو#لاکچری#پارتی#مزون#لباس_شب#پالتو#کاپشن#سایز_بزرگ#پاییزه
: ⏪سفارش انلاین لباس ⏪متنوع ترین پلیج خرید انلاین لباس ⏪سفارش/اطلاع ازقیمت ازطریق👇 دایرکت/تلگرام 🛑قیمت ها در کانال ما لینک در بیو👇 🛑کلی/جزعی #لباس #لباس_مجلسی #پیراهن #کت_شلوار #کت_دامن #کت #مدل #مد #مزون #مدل_لباس #فروش #خرید #خیاط #طراحی #طراح #تونیک #مانتو #سرهمی #مدل_مانتو #شلوار #پانچ #پانچو #لاکچری #پارتی #مزون #لباس_شب #پالتو #کاپشن #سایز_بزرگ #پاییزه
ailar alizadeh:
⏪سفارش انلاین لباس
⏪متنوع ترین پلیج خرید انلاین لباس
⏪سفارش/اطلاع ازقیمت ازطریق👇
 دایرکت/تلگرام09364245789
🛑قیمت ها در کانال ما لینک در بیو👇
🛑کلی/جزعی

@jame_bartar
@jame_bartar
#لباس#لباس_مجلسی#پیراهن#کت_شلوار#کت_دامن#کت#مدل#مد#مزون#مدل_لباس#فروش#خرید#خیاط#طراحی#طراح#تونیک#مانتو#سرهمی#مدل_مانتو#شلوار#پانچ#پانچو#لاکچری#پارتی#مزون#لباس_شب#پالتو#کاپشن#سایز_بزرگ#پاییزه
: ⏪سفارش انلاین لباس ⏪متنوع ترین پلیج خرید انلاین لباس ⏪سفارش/اطلاع ازقیمت ازطریق👇 دایرکت/تلگرام 🛑قیمت ها در کانال ما لینک در بیو👇 🛑کلی/جزعی #لباس #لباس_مجلسی #پیراهن #کت_شلوار #کت_دامن #کت #مدل #مد #مزون #مدل_لباس #فروش #خرید #خیاط #طراحی #طراح #تونیک #مانتو #سرهمی #مدل_مانتو #شلوار #پانچ #پانچو #لاکچری #پارتی #مزون #لباس_شب #پالتو #کاپشن #سایز_بزرگ #پاییزه
ailar alizadeh:
⏪سفارش انلاین لباس
⏪متنوع ترین پلیج خرید انلاین لباس
⏪سفارش/اطلاع ازقیمت ازطریق👇
 دایرکت/تلگرام09364245789
🛑قیمت ها در کانال ما لینک در بیو👇
🛑کلی/جزعی

@jame_bartar
@jame_bartar
#لباس#لباس_مجلسی#پیراهن#کت_شلوار#کت_دامن#کت#مدل#مد#مزون#مدل_لباس#فروش#خرید#خیاط#طراحی#طراح#تونیک#مانتو#سرهمی#مدل_مانتو#شلوار#پانچ#پانچو#لاکچری#پارتی#مزون#لباس_شب#پالتو#کاپشن#سایز_بزرگ#پاییزه
: ⏪سفارش انلاین لباس ⏪متنوع ترین پلیج خرید انلاین لباس ⏪سفارش/اطلاع ازقیمت ازطریق👇 دایرکت/تلگرام 🛑قیمت ها در کانال ما لینک در بیو👇 🛑کلی/جزعی #لباس #لباس_مجلسی #پیراهن #کت_شلوار #کت_دامن #کت #مدل #مد #مزون #مدل_لباس #فروش #خرید #خیاط #طراحی #طراح #تونیک #مانتو #سرهمی #مدل_مانتو #شلوار #پانچ #پانچو #لاکچری #پارتی #مزون #لباس_شب #پالتو #کاپشن #سایز_بزرگ #پاییزه
ailar alizadeh:
⏪سفارش انلاین لباس
⏪متنوع ترین پلیج خرید انلاین لباس
⏪سفارش/اطلاع ازقیمت ازطریق👇
 دایرکت/تلگرام09364245789
🛑قیمت ها در کانال ما لینک در بیو👇
🛑کلی/جزعی

@jame_bartar
@jame_bartar
#لباس#لباس_مجلسی#پیراهن#کت_شلوار#کت_دامن#کت#مدل#مد#مزون#مدل_لباس#فروش#خرید#خیاط#طراحی#طراح#تونیک#مانتو#سرهمی#مدل_مانتو#شلوار#پانچ#پانچو#لاکچری#پارتی#مزون#لباس_شب#پالتو#کاپشن#سایز_بزرگ#پاییزه
: ⏪سفارش انلاین لباس ⏪متنوع ترین پلیج خرید انلاین لباس ⏪سفارش/اطلاع ازقیمت ازطریق👇 دایرکت/تلگرام 🛑قیمت ها در کانال ما لینک در بیو👇 🛑کلی/جزعی #لباس #لباس_مجلسی #پیراهن #کت_شلوار #کت_دامن #کت #مدل #مد #مزون #مدل_لباس #فروش #خرید #خیاط #طراحی #طراح #تونیک #مانتو #سرهمی #مدل_مانتو #شلوار #پانچ #پانچو #لاکچری #پارتی #مزون #لباس_شب #پالتو #کاپشن #سایز_بزرگ #پاییزه
ailar alizadeh:
⏪سفارش انلاین لباس
⏪متنوع ترین پلیج خرید انلاین لباس
⏪سفارش/اطلاع ازقیمت ازطریق👇
 دایرکت/تلگرام09364245789
🛑قیمت ها در کانال ما لینک در بیو👇
🛑کلی/جزعی

@jame_bartar
@jame_bartar
#لباس#لباس_مجلسی#پیراهن#کت_شلوار#کت_دامن#کت#مدل#مد#مزون#مدل_لباس#فروش#خرید#خیاط#طراحی#طراح#تونیک#مانتو#سرهمی#مدل_مانتو#شلوار#پانچ#پانچو#لاکچری#پارتی#مزون#لباس_شب#پالتو#کاپشن#سایز_بزرگ#پاییزه
: ⏪سفارش انلاین لباس ⏪متنوع ترین پلیج خرید انلاین لباس ⏪سفارش/اطلاع ازقیمت ازطریق👇 دایرکت/تلگرام 🛑قیمت ها در کانال ما لینک در بیو👇 🛑کلی/جزعی #لباس #لباس_مجلسی #پیراهن #کت_شلوار #کت_دامن #کت #مدل #مد #مزون #مدل_لباس #فروش #خرید #خیاط #طراحی #طراح #تونیک #مانتو #سرهمی #مدل_مانتو #شلوار #پانچ #پانچو #لاکچری #پارتی #مزون #لباس_شب #پالتو #کاپشن #سایز_بزرگ #پاییزه
ailar alizadeh:
⏪سفارش انلاین لباس
⏪متنوع ترین پلیج خرید انلاین لباس
⏪سفارش/اطلاع ازقیمت ازطریق👇
 دایرکت/تلگرام09364245789
🛑قیمت ها در کانال ما لینک در بیو👇
🛑کلی/جزعی

@jame_bartar
@jame_bartar
#لباس#لباس_مجلسی#پیراهن#کت_شلوار#کت_دامن#کت#مدل#مد#مزون#مدل_لباس#فروش#خرید#خیاط#طراحی#طراح#تونیک#مانتو#سرهمی#مدل_مانتو#شلوار#پانچ#پانچو#لاکچری#پارتی#مزون#لباس_شب#پالتو#کاپشن#سایز_بزرگ#پاییزه
: ⏪سفارش انلاین لباس ⏪متنوع ترین پلیج خرید انلاین لباس ⏪سفارش/اطلاع ازقیمت ازطریق👇 دایرکت/تلگرام 🛑قیمت ها در کانال ما لینک در بیو👇 🛑کلی/جزعی #لباس #لباس_مجلسی #پیراهن #کت_شلوار #کت_دامن #کت #مدل #مد #مزون #مدل_لباس #فروش #خرید #خیاط #طراحی #طراح #تونیک #مانتو #سرهمی #مدل_مانتو #شلوار #پانچ #پانچو #لاکچری #پارتی #مزون #لباس_شب #پالتو #کاپشن #سایز_بزرگ #پاییزه
ailar alizadeh:
⏪سفارش انلاین لباس
⏪متنوع ترین پلیج خرید انلاین لباس
⏪سفارش/اطلاع ازقیمت ازطریق👇
 دایرکت/تلگرام09364245789
🛑قیمت ها در کانال ما لینک در بیو👇
🛑کلی/جزعی

@jame_bartar
@jame_bartar
#لباس#لباس_مجلسی#پیراهن#کت_شلوار#کت_دامن#کت#مدل#مد#مزون#مدل_لباس#فروش#خرید#خیاط#طراحی#طراح#تونیک#مانتو#سرهمی#مدل_مانتو#شلوار#پانچ#پانچو#لاکچری#پارتی#مزون#لباس_شب#پالتو#کاپشن#سایز_بزرگ#پاییزه
: ⏪سفارش انلاین لباس ⏪متنوع ترین پلیج خرید انلاین لباس ⏪سفارش/اطلاع ازقیمت ازطریق👇 دایرکت/تلگرام 🛑قیمت ها در کانال ما لینک در بیو👇 🛑کلی/جزعی #لباس #لباس_مجلسی #پیراهن #کت_شلوار #کت_دامن #کت #مدل #مد #مزون #مدل_لباس #فروش #خرید #خیاط #طراحی #طراح #تونیک #مانتو #سرهمی #مدل_مانتو #شلوار #پانچ #پانچو #لاکچری #پارتی #مزون #لباس_شب #پالتو #کاپشن #سایز_بزرگ #پاییزه
ailar alizadeh:
⏪سفارش انلاین لباس
⏪متنوع ترین پلیج خرید انلاین لباس
⏪سفارش/اطلاع ازقیمت ازطریق👇
 دایرکت/تلگرام09364245789
🛑قیمت ها در کانال ما لینک در بیو👇
🛑کلی/جزعی

@jame_bartar
@jame_bartar
#لباس#لباس_مجلسی#پیراهن#کت_شلوار#کت_دامن#کت#مدل#مد#مزون#مدل_لباس#فروش#خرید#خیاط#طراحی#طراح#تونیک#مانتو#سرهمی#مدل_مانتو#شلوار#پانچ#پانچو#لاکچری#پارتی#مزون#لباس_شب#پالتو#کاپشن#سایز_بزرگ#پاییزه
: ⏪سفارش انلاین لباس ⏪متنوع ترین پلیج خرید انلاین لباس ⏪سفارش/اطلاع ازقیمت ازطریق👇 دایرکت/تلگرام 🛑قیمت ها در کانال ما لینک در بیو👇 🛑کلی/جزعی #لباس #لباس_مجلسی #پیراهن #کت_شلوار #کت_دامن #کت #مدل #مد #مزون #مدل_لباس #فروش #خرید #خیاط #طراحی #طراح #تونیک #مانتو #سرهمی #مدل_مانتو #شلوار #پانچ #پانچو #لاکچری #پارتی #مزون #لباس_شب #پالتو #کاپشن #سایز_بزرگ #پاییزه
ailar alizadeh:
⏪سفارش انلاین لباس
⏪متنوع ترین پلیج خرید انلاین لباس
⏪سفارش/اطلاع ازقیمت ازطریق👇
 دایرکت/تلگرام09364245789
🛑قیمت ها در کانال ما لینک در بیو👇
🛑کلی/جزعی

@jame_bartar
@jame_bartar
#لباس#لباس_مجلسی#پیراهن#کت_شلوار#کت_دامن#کت#مدل#مد#مزون#مدل_لباس#فروش#خرید#خیاط#طراحی#طراح#تونیک#مانتو#سرهمی#مدل_مانتو#شلوار#پانچ#پانچو#لاکچری#پارتی#مزون#لباس_شب#پالتو#کاپشن#سایز_بزرگ#پاییزه
: ⏪سفارش انلاین لباس ⏪متنوع ترین پلیج خرید انلاین لباس ⏪سفارش/اطلاع ازقیمت ازطریق👇 دایرکت/تلگرام 🛑قیمت ها در کانال ما لینک در بیو👇 🛑کلی/جزعی #لباس #لباس_مجلسی #پیراهن #کت_شلوار #کت_دامن #کت #مدل #مد #مزون #مدل_لباس #فروش #خرید #خیاط #طراحی #طراح #تونیک #مانتو #سرهمی #مدل_مانتو #شلوار #پانچ #پانچو #لاکچری #پارتی #مزون #لباس_شب #پالتو #کاپشن #سایز_بزرگ #پاییزه
ailar alizadeh:
⏪سفارش انلاین لباس
⏪متنوع ترین پلیج خرید انلاین لباس
⏪سفارش/اطلاع ازقیمت ازطریق👇
 دایرکت/تلگرام09364245789
🛑قیمت ها در کانال ما لینک در بیو👇
🛑کلی/جزعی

@jame_bartar
@jame_bartar
#لباس#لباس_مجلسی#پیراهن#کت_شلوار#کت_دامن#کت#مدل#مد#مزون#مدل_لباس#فروش#خرید#خیاط#طراحی#طراح#تونیک#مانتو#سرهمی#مدل_مانتو#شلوار#پانچ#پانچو#لاکچری#پارتی#مزون#لباس_شب#پالتو#کاپشن#سایز_بزرگ#پاییزه
: ⏪سفارش انلاین لباس ⏪متنوع ترین پلیج خرید انلاین لباس ⏪سفارش/اطلاع ازقیمت ازطریق👇 دایرکت/تلگرام 🛑قیمت ها در کانال ما لینک در بیو👇 🛑کلی/جزعی #لباس #لباس_مجلسی #پیراهن #کت_شلوار #کت_دامن #کت #مدل #مد #مزون #مدل_لباس #فروش #خرید #خیاط #طراحی #طراح #تونیک #مانتو #سرهمی #مدل_مانتو #شلوار #پانچ #پانچو #لاکچری #پارتی #مزون #لباس_شب #پالتو #کاپشن #سایز_بزرگ #پاییزه
به ازای هر خرید بالای60هزارتومن یک عدد دستبند 10000تومان اشانتیون دریافت کنید🎈 🎈 و به ازای خرید هر 120 هزارتومن دو عدد دستبند به ارزش 20000تومان دریافت کنید🎈 
جهت مشخص شدن دقیق سایزتون به تلگرام پیام بدید
↩پرداخت درب منزل💲
↩7روزضمانت بازگشت کالا👌
خرید حضوری : تهران بلوار جنت آباد جنوبی ۱۰۰متر بالاتر از پاساژ سمرقند کوچه ۱۲(خالقی)پلاک ۲۶ طبقه اول پلاک داخلی1(11تا22)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
جهت سفارش محصول عکس محصول رابه تلگرام یا واتس آپ بفرستید
شماره تلگرام و واتس اپ:09034748017☎️
شماره تماس:09034748017
شماره ثابت : 02144567208
❌(درصورت عدم پاسخگویی درتلگرام پیغام دهید)❌
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
🚚نحوه ارسال🚚
تهران🛵
1)باپست: زمان رسیدن 1الی2روز هزینه از5تومن براساس نرخ مصوب پست
2)باپیک:زمان رسیدن2الی3ساعت نرخ براساس فاصله ازمبدا
دیگرشهرها🛵
1)باپست پیشتاز هزینه از6تومن براساس نرخ پست1الی5 نهایت روز
2)باپست سفارشی هزینه از5تومن براساس نرخ پست2الی نهایت10روز
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
🚨پیج های تخصصی و دیگر پیج ها🚨
@himodjwپیج زیورآلات 💍📿
@himodacc پیج اکسسوری🕶👓👔
@Himodcap پیج کلاه🎩🎓👒
@hi_mod_پیج اصلی 👑
@himodunder پیج رکابی،شلوارک،جوراب
@himodpants پیج شلوار(پارچه ای،کتان،جین)
@himodshoes پیج کفش و کتونی
@himodeshan1 پیج اشانتیون 
@himodset پیج ست
انتقادات وپیشنهادات:09909595895
#poshak#lebas#pirahan#tishert#cap#gardanband#baft#shalvar#slash#jin#li#mensfashion#style#men#valentine
کیف_پول#کمربند#کاپشن#سویشرت#شلوار#اسلش#جین#کتونی#کفش#اسپرت#هودی #پیراهن#کالج#کلاه#کپ#کت
به ازای هر خرید بالایهزارتومن یک عدد دستبند تومان اشانتیون دریافت کنید🎈 🎈 و به ازای خرید هر هزارتومن دو عدد دستبند به ارزش تومان دریافت کنید🎈 جهت مشخص شدن دقیق سایزتون به تلگرام پیام بدید ↩پرداخت درب منزل💲 ↩روزضمانت بازگشت کالا👌 خرید حضوری : تهران بلوار جنت آباد جنوبی ۱۰۰متر بالاتر از پاساژ سمرقند کوچه ۱۲(خالقی)پلاک ۲۶ طبقه اول پلاک داخلی(تا) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- جهت سفارش محصول عکس محصول رابه تلگرام یا واتس آپ بفرستید شماره تلگرام و واتس اپ:☎️ شماره تماس: شماره ثابت : ❌(درصورت عدم پاسخگویی درتلگرام پیغام دهید)❌ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 🚚نحوه ارسال🚚 تهران🛵 )باپست: زمان رسیدن الیروز هزینه ازتومن براساس نرخ مصوب پست )باپیک:زمان رسیدنالیساعت نرخ براساس فاصله ازمبدا دیگرشهرها🛵 )باپست پیشتاز هزینه ازتومن براساس نرخ پستالی نهایت روز )باپست سفارشی هزینه ازتومن براساس نرخ پستالی نهایتروز -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 🚨پیج های تخصصی و دیگر پیج ها🚨 زیورآلات 💍📿 پیج اکسسوری🕶👓👔 پیج کلاه🎩🎓👒 اصلی 👑 پیج رکابی،شلوارک،جوراب پیج شلوار(پارچه ای،کتان،جین) پیج کفش و کتونی پیج اشانتیون پیج ست انتقادات وپیشنهادات: # کیف_پول #کمربند #کاپشن #سویشرت #شلوار #اسلش #جین #کتونی #کفش #اسپرت #هودی #پیراهن #کالج #کلاه #کپ #کت
#کت تک
#کت تک
کت جین ترک (مروارید دوزی شده)
سایزبندی: ۳۶ تا ۴۲
برند eka
قیمت: ۲۳۰ ت

جهت هرگونه سوال و یا سفارش به دایرکت و یا کانال تلگرام مراجعه فرمایید 
آدرس کانال در بیو

#کت #کت_زنانه #کت_جین #جین #جین_ترک #کت_ترک #کت_جین_ترک #کت_جین_زنانه #مانتو #مانتو_ترک #مانتوجین #مانتو_جین #مانتو_جین_ترک #مانتوجین_ترک #اورکت_جین #جین #کاپشن_جین #کاپشن #سوییشرت_جین #سوییشرت #سوییشرت_زنانه_ترک #سوییشرت_ترکیه #کت_بلند #کت_بلندجین #کت_بلند_جین
کت جین ترک (مروارید دوزی شده) سایزبندی: ۳۶ تا ۴۲ برند قیمت: ۲۳۰ ت جهت هرگونه سوال و یا سفارش به دایرکت و یا کانال تلگرام مراجعه فرمایید آدرس کانال در بیو #کت #کت_زنانه #کت_جین #جین #جین_ترک #کت_ترک #کت_جین_ترک #کت_جین_زنانه #مانتو #مانتو_ترک #مانتوجین #مانتو_جین #مانتو_جین_ترک #مانتوجین_ترک #اورکت_جین #جین #کاپشن_جین #کاپشن #سوییشرت_جین #سوییشرت #سوییشرت_زنانه_ترک #سوییشرت_ترکیه #کت_بلند #کت_بلندجین #کت_بلند_جین
♦️ Brand: #Mango ♦️
.
✅ بهترین فرصت برای همه دوستانی که درخواست سفارش مانتو از برندهای معتبر دنیا داشتند.
.
.
💲 قیمت: 185,000 . .
. 🌸کالکشن بهار 🌸
.
🌸تنها راه سفارش گذاری و ارتباط با ادمین شماره تلگرام زیر است
.
👉0901-378-5008👈
.
🌸لطفا در نظر داشته باشید که زمان حراج ها محدود هستند
.
🌸هزینه ارسال به عهده خریداران محترم است
.
🌸ارسال به سراسر ایران .
🌸کانال تگرام هم داریم؛ لینک در بیو همین پیج
.
 #❤️ #❤️ #کت #مانتو #خرید #لباس #کت_زنانه #ترکیه #برند_ترک #برند #دخترونه #دختر #لباس_زنانه
♦️ : ♦️ . ✅ بهترین فرصت برای همه دوستانی که درخواست سفارش مانتو از برندهای معتبر دنیا داشتند. . . 💲 قیمت: , . . . 🌸کالکشن بهار 🌸 . 🌸تنها راه سفارش گذاری و ارتباط با ادمین شماره تلگرام زیر است . 👉--👈 . 🌸لطفا در نظر داشته باشید که زمان حراج ها محدود هستند . 🌸هزینه ارسال به عهده خریداران محترم است . 🌸ارسال به سراسر ایران . 🌸کانال تگرام هم داریم؛ لینک در بیو همین پیج . #❤️ #❤️ #کت #مانتو #خرید #لباس #کت_زنانه #ترکیه #برند_ترک #برند #دخترونه #دختر #لباس_زنانه
❤️ مانتو کتی شیک ترک❤️ ویژه نوروز۹۷💥

بسیار پرفروش💯🇹🇷 قیمت :۱۷۵۰۰۰😍

سایز:s.m.l

ارسال فورییییییی🏃🏃🏃
#مانتو#کتی #کت#شیک#ترک#ترکیه
❤️ مانتو کتی شیک ترک❤️ ویژه نوروز۹۷💥 بسیار پرفروش💯🇹🇷 قیمت :۱۷۵۰۰۰😍 سایز:.. ارسال فورییییییی🏃🏃🏃 #مانتو #کتی #کت #شیک #ترک #ترکیه
♦️ Brand: #Mango ♦️
.
✅ بهترین فرصت برای همه دوستانی که درخواست سفارش مانتو از برندهای معتبر دنیا داشتند.
.
.
💲 قیمت: 255,000 .
. . 🌸کالکشن بهار 🌸
.
🌸تنها راه سفارش گذاری و ارتباط با ادمین شماره تلگرام زیر است
.
👉0901-378-5008👈
.
🌸لطفا در نظر داشته باشید که زمان حراج ها محدود هستند
.
🌸هزینه ارسال به عهده خریداران محترم است
.
🌸ارسال به سراسر ایران .
🌸کانال تگرام هم داریم؛ لینک در بیو همین پیج
.
 #❤️ #❤️ #کت #مانتو #خرید #لباس #کت_زنانه #ترکیه #برند_ترک #برند #دخترونه #دختر #لباس_زنانه
♦️ : ♦️ . ✅ بهترین فرصت برای همه دوستانی که درخواست سفارش مانتو از برندهای معتبر دنیا داشتند. . . 💲 قیمت: , . . . 🌸کالکشن بهار 🌸 . 🌸تنها راه سفارش گذاری و ارتباط با ادمین شماره تلگرام زیر است . 👉--👈 . 🌸لطفا در نظر داشته باشید که زمان حراج ها محدود هستند . 🌸هزینه ارسال به عهده خریداران محترم است . 🌸ارسال به سراسر ایران . 🌸کانال تگرام هم داریم؛ لینک در بیو همین پیج . #❤️ #❤️ #کت #مانتو #خرید #لباس #کت_زنانه #ترکیه #برند_ترک #برند #دخترونه #دختر #لباس_زنانه
♦️ Brand: #Mango ♦️
.
✅ بهترین فرصت برای همه دوستانی که درخواست سفارش مانتو از برندهای معتبر دنیا داشتند.
.
.
💲 قیمت: 255,000 . .
. 🌸کالکشن بهار 🌸
.
🌸تنها راه سفارش گذاری و ارتباط با ادمین شماره تلگرام زیر است
.
👉0901-378-5008👈
.
🌸لطفا در نظر داشته باشید که زمان حراج ها محدود هستند
.
🌸هزینه ارسال به عهده خریداران محترم است
.
🌸ارسال به سراسر ایران .
🌸کانال تگرام هم داریم؛ لینک در بیو همین پیج
.
 #❤️ #❤️ #کت #مانتو #خرید #لباس #کت_زنانه #ترکیه #برند_ترک #برند #دخترونه #دختر #لباس_زنانه
♦️ : ♦️ . ✅ بهترین فرصت برای همه دوستانی که درخواست سفارش مانتو از برندهای معتبر دنیا داشتند. . . 💲 قیمت: , . . . 🌸کالکشن بهار 🌸 . 🌸تنها راه سفارش گذاری و ارتباط با ادمین شماره تلگرام زیر است . 👉--👈 . 🌸لطفا در نظر داشته باشید که زمان حراج ها محدود هستند . 🌸هزینه ارسال به عهده خریداران محترم است . 🌸ارسال به سراسر ایران . 🌸کانال تگرام هم داریم؛ لینک در بیو همین پیج . #❤️ #❤️ #کت #مانتو #خرید #لباس #کت_زنانه #ترکیه #برند_ترک #برند #دخترونه #دختر #لباس_زنانه
.
برای سفارش دوخت لباس با شماره 09019727856 تماس بگیرید
#سارافون #کت_سارافون #سارافون_شیک #کت #دوخت_رویای_شما #مزون_آناشید
. برای سفارش دوخت لباس با شماره تماس بگیرید #سارافون #کت_سارافون #سارافون_شیک #کت #دوخت_رویای_شما #مزون_آناشید
جهت اطلاعات بیشتر و پاسخگویی سریعتر به کانال تلگرام ما مراجعه کنید ☝️☝️ادرس کانال در بالای صفحه...#مانتو #مانتو سرا #مزون #مجلسی#مزونی #شیک #ساتن#سارافن#پیراهن#خاصپوش#حریر#نارنجیک#گیلاسه#زنانه#دخترونه#تونیک#ترک#لباس#شلوار#مروارید#گیپور#کالکشن#کالکشن پاییزه#عید ۹۷#بهاره#۲۰۱۸#پرفروشترین #طراح#پیراهن زنانه#کت زنانه#ترکیش
جهت اطلاعات بیشتر و پاسخگویی سریعتر به کانال تلگرام ما مراجعه کنید ☝️☝️ادرس کانال در بالای صفحه... #مانتو #مانتو سرا #مزون #مجلسی #مزونی #شیک #ساتن #سارافن #پیراهن #خاصپوش #حریر #نارنجیک #گیلاسه #زنانه #دخترونه #تونیک #ترک #لباس #شلوار #مروارید #گیپور #کالکشن #کالکشن پاییزه #عید ۹۷ #بهاره #۲۰۱۸ #پرفروشترین #طراح #پیراهن زنانه #کت زنانه #ترکیش
مانتو کتی ترک 
برند میلا
سایزبندی: ۳۶ تا ۴۲
قیمت: ۲۲۰ ت

جهت هرگونه سوال و یا سفارش به دایرکت و یا کانال تلگرام مراجعه فرمایید 
آدرس کانال در بیو
#مانتو #مانتوترک #مانتو_ترک #مانتو_شیک #مانتوعید #مانتو_عید #مانتوبهاره #مانتو_بهاره #کت #کت_ترک #کت_مجلسی #کت_زنانه #کت_ترک_زنانه #کت_ترک_مجلسی #مانتوکتی #مانتو_کتی #مانتوکتی_ترک #مانتو_کتی_ترک
مانتو کتی ترک برند میلا سایزبندی: ۳۶ تا ۴۲ قیمت: ۲۲۰ ت جهت هرگونه سوال و یا سفارش به دایرکت و یا کانال تلگرام مراجعه فرمایید آدرس کانال در بیو #مانتو #مانتوترک #مانتو_ترک #مانتو_شیک #مانتوعید #مانتو_عید #مانتوبهاره #مانتو_بهاره #کت #کت_ترک #کت_مجلسی #کت_زنانه #کت_ترک_زنانه #کت_ترک_مجلسی #مانتوکتی #مانتو_کتی #مانتوکتی_ترک #مانتو_کتی_ترک
#کت 
#کت زنانه
#کت زیبا 
#کت خاص
#کت #کت زنانه #کت زیبا #کت خاص
مانتو ترک 
برند saygi
سایزبندی: ۳۶ تا ۴۴
قیمت: ۱۸۶ ت

جهت هرگونه سوال و یا سفارش به دایرکت و یا کانال تلگرام مراجعه فرمایید 
آدرس کانال در بیو
#مانتو #مانتوترک #مانتو_ترک #مانتو_شیک #مانتوعید #مانتو_عید #مانتوبهاره #مانتو_بهاره #مانتومجلسی #مانتو_مجلسی #پیراهن_مجلسی #پیراهن #پیراهن_زنانه #پیراهن_شیک #کت #کت_زنانه #کت_مجلسی #کت_مجلسی_زنانه #کت_بلند #کت_مجلسی_ترک
مانتو ترک برند سایزبندی: ۳۶ تا ۴۴ قیمت: ۱۸۶ ت جهت هرگونه سوال و یا سفارش به دایرکت و یا کانال تلگرام مراجعه فرمایید آدرس کانال در بیو #مانتو #مانتوترک #مانتو_ترک #مانتو_شیک #مانتوعید #مانتو_عید #مانتوبهاره #مانتو_بهاره #مانتومجلسی #مانتو_مجلسی #پیراهن_مجلسی #پیراهن #پیراهن_زنانه #پیراهن_شیک #کت #کت_زنانه #کت_مجلسی #کت_مجلسی_زنانه #کت_بلند #کت_مجلسی_ترک
قیمت تیشرت پدر ۶۵ هزار تومان

قیمت تیشرت پسر ۵۰ هزار تومان

#پوشاک_ترک #لباس_نوزادی #مجلسی #زنانه #مردانه #بچگانه #کیف #کفش #پیراهن #شلوار #کت #دامن #کاپشن #بارونی #چکمه #بوت 
از برندهای معتبر موجود در کشور ترکیه (۱۰۰% اورجینال)
#گوچی #والنتینو #دیور #ماسیمودوتی #پیرکاردین #پولو #منگو #زارا #میلا #ویکتوریاسیکرت #استرادیواریوس و.... برای دیدن مدلهای بیشتر به کانال تلگرام ما بپیوندید
قیمت تیشرت پدر ۶۵ هزار تومان قیمت تیشرت پسر ۵۰ هزار تومان #پوشاک_ترک #لباس_نوزادی #مجلسی #زنانه #مردانه #بچگانه #کیف #کفش #پیراهن #شلوار #کت #دامن #کاپشن #بارونی #چکمه #بوت از برندهای معتبر موجود در کشور ترکیه (۱۰۰% اورجینال) #گوچی #والنتینو #دیور #ماسیمودوتی #پیرکاردین #پولو #منگو #زارا #میلا #ویکتوریاسیکرت #استرادیواریوس و.... برای دیدن مدلهای بیشتر به کانال تلگرام ما بپیوندید