همه عکس ها و کلیپ های کشتی_چین در اینستاگرام

  • تگ های مشابه:
loading...
👇 ⚫سوختن در آب و غرق شدن در آتش 🌀کلینیک پوست، مو و لیزر تالگو آبی شیراز 🆔./ . . . . . #تسلیت #هموطن_تسلیت #سانچی #کشتی_سانچی #نفتکش #کشتی_نفتکش #کشتی_چین #پلاسکو #ملوان #تالگو #تالگو_آبی #شیراز
👇 ⚫تو را می سپارم به دامان دریا... ⚫تسلیت به ایران و خانواده های دل سوخته 🌐.. . . . . . #تسلیت #هموطن_تسلیت #سانچی #کشتی_سانچی #نفتکش #کشتی_نفتکش #کشتی_چین #پلاسکو #ملوان #آیدین_تخفیف #شیراز
⚫تسلیت به هموطنان عزیزمان ، با آرزوی صبر و بردباری برای خانواده های این عزیزان .. . . . . . #تسلیت #تسلیت_هموطن #سانچی #کشتی_سانچی #نفتکش #کشتی_نفتکش #کشتی_چین #پلاسکو #ملوان #دکتر_وحید_عین_آبادی #شیراز
در گذشت هموطنان عزیزمان در کشتی #سانچی را به ملت ایران و خانواده آنان تسلیت عرض می نماییم. #سانچی #کشتی_غرق_شده #کشتی_سانچی #دریانوردان #اسامی #نفرات_سانچی #اسامی_نفرات_غرق_شده #تصادف_کشتی #کشتی_چین
در گذشت هموطنان عزیزمان در کشتی #سانچی را به ملت ایران و خانواده آنان تسلیت عرض می نماییم. #سانچی #کشتی_غرق_شده #کشتی_سانچی #دریانوردان #اسامی #نفرات_سانچی #اسامی_نفرات_غرق_شده #تصادف_کشتی #کشتی_چین
در گذشت هموطنان عزیزمان در کشتی #سانچی را به ملت ایران و خانواده آنان تسلیت عرض می نماییم. #سانچی #کشتی_غرق_شده #کشتی_سانچی #دریانوردان #اسامی #نفرات_سانچی #اسامی_نفرات_غرق_شده #تصادف_کشتی #کشتی_چین
در گذشت هموطنان عزیزمان در کشتی #سانچی را به ملت ایران و خانواده آنان تسلیت عرض می نماییم. #سانچی #کشتی_غرق_شده #کشتی_سانچی #دریانوردان #اسامی #نفرات_سانچی #اسامی_نفرات_غرق_شده #تصادف_کشتی #کشتی_چین
در گذشت هموطنان عزیزمان در کشتی #سانچی را به ملت ایران و خانواده آنان تسلیت عرض می نماییم. #سانچی #کشتی_غرق_شده #کشتی_سانچی #دریانوردان #اسامی #نفرات_سانچی #اسامی_نفرات_غرق_شده #تصادف_کشتی #کشتی_چین
در گذشت هموطنان عزیزمان در کشتی #سانچی را به ملت ایران و خانواده آنان تسلیت عرض می نماییم. #سانچی #کشتی_غرق_شده #کشتی_سانچی #دریانوردان #اسامی #نفرات_سانچی #اسامی_نفرات_غرق_شده #تصادف_کشتی #کشتی_چین
در گذشت هموطنان عزیزمان در کشتی #سانچی را به ملت ایران و خانواده آنان تسلیت عرض می نماییم. #سانچی #کشتی_غرق_شده #کشتی_سانچی #دریانوردان #اسامی #نفرات_سانچی #اسامی_نفرات_غرق_شده #تصادف_کشتی #کشتی_چین
در گذشت هموطنان عزیزمان در کشتی #سانچی را به ملت ایران و خانواده آنان تسلیت عرض می نماییم. #سانچی #کشتی_غرق_شده #کشتی_سانچی #دریانوردان #اسامی #نفرات_سانچی #اسامی_نفرات_غرق_شده #تصادف_کشتی #کشتی_چین
در گذشت هموطنان عزیزمان در کشتی #سانچی را به ملت ایران و خانواده آنان تسلیت عرض می نماییم. #سانچی #کشتی_غرق_شده #کشتی_سانچی #دریانوردان #اسامی #نفرات_سانچی #اسامی_نفرات_غرق_شده #تصادف_کشتی #کشتی_چین
در گذشت هموطنان عزیزمان در کشتی #سانچی را به ملت ایران و خانواده آنان تسلیت عرض می نماییم. #سانچی #کشتی_غرق_شده #کشتی_سانچی #دریانوردان #اسامی #نفرات_سانچی #اسامی_نفرات_غرق_شده #تصادف_کشتی #کشتی_چین
عمق ۱۱۰ متری اقیانوس آرامستان دریانوردان کشتی سانچی شد.😢 روحتان در آرامش یادتان همیشه ماندگار... . . . . . . . #کشتی #کشتی_سانچی #کشتی_ایران #کشتی_ایرانی #نفتکش #نفتکش_سانچی #نفتکش_ایرانی #دریانوردان #حادثه #سانحه #دلخراش #دریانوردان_ایرانی #کشتی_چین