همه عکس ها و کلیپ های یزد_کاشت_ناخن در اینستاگرام


loading...
💮💎خدمات 💯 تخصصی ناخن در یزد 😍😘 ترمیم بعد از روز بیس کار هلویی در شب بنفش شب تاب💜😜😍 تمامی حالات و دیزایین و فرم به سلیقه مشتری بوده 💠💅 🆔./_ 📱 📱 # #. #کاشت #ترمیم #دیزاین #پودر #ژل #مانیکور #پدیکور #تخصصی #ناخن #یزد #کاشت_ناخن #کاشت_ناخن_یزد #یزد_کاشت_ناخن #کاشت_ناخن_یزد #کاشت_نچرال #دیزایین_گل خشک #دیزایین_دائم #کاشت_ناخن_یزد
💮💎خدمات 💯 تخصصی ناخن در یزد 😍😘 ترمیم بعد از روز 😀 پودر هلویی مخلوط شب تاب بنفش💜 💎 تمامی حالات و دیزایین و فرم به سلیقه مشتری بوده 💠💅 🆔./_ 📱 📱 # #. #کاشت #ترمیم #دیزاین #پودر #ژل #مانیکور #پدیکور #تخصصی #ناخن #یزد #کاشت_ناخن #کاشت_ناخن_یزد #یزد_کاشت_ناخن #کاشت_ناخن_یزد #کاشت_نچرال #دیزایین_گل خشک #دیزایین_دائم #کاشت_ناخن #فرامد_یزد
ناخونای خودم 😰💅😂🌻 💮💎خدمات 💯 تخصصی ناخن در یزد 😍😘 تمامی حالات و دیزایین و فرم به سلیقه مشتری بوده 💠💅 🆔./_ 📱 # #. #کاشت #ترمیم #دیزاین #پودر #ژل #مانیکور #پدیکور #تخصصی #ناخن #یزد #کاشت_ناخن #کاشت_ناخن_یزد #یزد_کاشت_ناخن #کاشت_ناخن_یزد #کاشت_نچرال #دیزایین_گل خشک #دیزایین_دائم #کاشت_ناخن
💮💎خدمات 💯 تخصصی ناخن در یزد 😍😘 تمامی حالات و دیزایین و فرم به سلیقه مشتری بوده 💠💅 کاشت با پودر حرارتی 💚💚💚 🆔./_ 📱 # #. #کاشت #ترمیم #دیزاین #پودر #ژل #مانیکور #پدیکور #تخصصی #ناخن #یزد #کاشت_ناخن #کاشت_ناخن_یزد #یزد_کاشت_ناخن #کاشت_ناخن_یزد #کاشت_نچرال #دیزایین_گل خشک #دیزایین_دائم #کاشت_ناخن
💮💎خدمات 💯 تخصصی ناخن در یزد 😍😘 تمامی حالات و دیزایین و فرم به سلیقه مشتری بوده 💠💅 پاها ژل پولیش 😍😍😍 🆔./_ 📱 # #. #کاشت #ترمیم #دیزاین #پودر #ژل #مانیکور #پدیکور #تخصصی #ناخن #یزد #کاشت_ناخن #کاشت_ناخن_یزد #یزد_کاشت_ناخن #کاشت_ناخن_یزد #کاشت_نچرال #دیزایین_گل خشک #دیزایین_دائم #کاشت_ناخن
🌋⛔⛔ورق بزنید⛔⛔🌋 💮💎خدمات 💯 تخصصی ناخن در یزد 😍😘 ⛔کاشت موقت همکار⛔🚫به دلیل نامناسب بودن کاشت ریمو شد🚫 💌⬅ریمو کاشت 💌⬅مانیکور 💌⬅ژل پولیش 💌⬅لاک تقویتی ⚫تمامی حالات و دیزایین و فرم به سلیقه مشتری بوده . 🚫به دلیل نامناسب بودن کاشت و آزار مشتری گلمام کاشت ریمو شد🚫 🆔./_ 📱 # #. #کاشت #ترمیم #دیزاین #پودر #ژل #مانیکور #پدیکور #تخصصی #ناخن #یزد #کاشت_ناخن #کاشت_ناخن_یزد #یزد_کاشت_ناخن #کاشت_ناخن_یزد #کاشت_نچرال #دیزایین_گل خشک #دیزایین_دائم #کاشت_ناخن
💯خدمات تخصصی ناخن یزد 😍😘 نمونه های طرح ژورنالی پیشنهادی ما به شما 💌😘 👌💎 🆔 ://./ 📱 # #. #کاشت #ترمیم #دیزاین #پودر #ژل #مانیکور #پدیکور #تخصصی #ناخن #یزد #کاشت_ناخن #کاشت_ناخن_یزد #یزد_کاشت_ناخن
💯خدمات تخصصی ناخن یزد 😍😘 👌💎 🆔 ://./ 📱 # #. نمونه های طرح ژورنالی پیشنهادی ما به شما 💌😘 #کاشت #ترمیم #دیزاین #پودر #ژل #مانیکور #پدیکور #تخصصی #ناخن #یزد #کاشت_ناخن #کاشت_ناخن_یزد #یزد_کاشت_ناخن
💯خدمات تخصصی ناخن یزد 😍😘 شماره روی لوگو برا قبل هستش 🚫⛔ لطفا با شماره زیر تماس حاصل فرمیایید . 🆔 ://./ 📱 # #. #کاشت #ترمیم #دیزاین #پودر #ژل #مانیکور #پدیکور #تخصصی #ناخن #یزد #کاشت_ناخن #کاشت_ناخن_یزد #یزد_کاشت_ناخن
💌پکیج کاشت نمازی 💮 : ⬅مانیکور تکمیلی ⬅کاشت ⬅لاک ژل روی کاشت ⬅لاک و دیزایین موقت ⬅لنز ناخن یک عدد به دلخواه شما ⬅روغن تقویتی ⬅همراه با ماساژ دست 💎تمامی این مراحل در پکیج اول و تکمیلی به قیمت ◀ تومان .💖😍😘👌 💌پکیج کاشت نمازی 💮💮 : ⬅مانیکور سطحی ⬅کاشت ⬅لاک تقویتی ⬅روغن تقویتی ⬅همراه با ماساژ دست 💎تمامی این مراحل در پکیج دوم به قیمت ◀ تومان .💖😘😍 💌پکیج کاشت نمازی 💮💮💮 : ⬅مانیکور ⬅کاشت ⬅لاک ساده 💎💎تمامی این مراحل در پکیج سوم به قیمت ◀ تومان .💖😘😍 ✔اگر مراقبت های لازم رو انجام بدید تا ماه میتونین این کاشتو بدون هیچ مشکلی نگه دارین .😍😍👌 💯خدمات تخصصی ناخن یزد 😍😘😘 👌💎 🆔 ://./ 📱 # #. شماره روی لوگو برا قبل هستش 🚫⛔ لطفا با شماره زیر تماس حاصل فرمیایید . #کاشت #ترمیم #دیزاین #پودر #ژل #مانیکور #پدیکور #تخصصی #ناخن #یزد #کاشت_ناخن #کاشت_ناخن_یزد #یزد_کاشت_ناخن
💯خدمات تخصصی ناخن یزد 😍😘 شماره روی لوگو برا قبل هستش 🚫⛔ لطفا با شماره زیر تماس حاصل فرمیایید . 🆔 ://./ 📱 # #. #کاشت #ترمیم #دیزاین #پودر #ژل #مانیکور #پدیکور #تخصصی #ناخن #یزد #کاشت_ناخن #کاشت_ناخن_یزد #یزد_کاشت_ناخن
💯خدمات تخصصی ناخن یزد 😍😘 شماره روی لوگو برا قبل هستش 🚫⛔ لطفا با شماره زیر تماس حاصل فرمیایید . 🆔 ://./ 📱 # #. #کاشت #ترمیم #دیزاین #پودر #ژل #مانیکور #پدیکور #تخصصی #ناخن #یزد #کاشت_ناخن #کاشت_ناخن_یزد #یزد_کاشت_ناخن