نابی جات Profile Image - @nobbythings

صفحه اينستاگرام نابی جات (@nobbythings)

  • نابی جات #نابیجات 🥇

242 پست

22.4k دنبال کننده

1.1k دنبال شونده

loading...
ْ #خلاقیت در گرفتن #سلفی 🤳🏻 #نابیجات 🥇 ْ ْ ➕ پست قبلی رو حتماً ببینید 😉 ✔️ ْ ْ 💎 ْ ْ
ْ سگ لرز به این می گن 🐩🐺 #نابیجات 🥇 ْ ْ ➕ پست قبلی رو حتماً ببینید 😉 ✔️ ْ ْ 💎 ْ ْ # #جالب #باحال #خنده_دار #طنز
ْ تفریحات فصل #زمستان ❄️☃️🌨️ دوست داری اینکارو امتحان کنی؟ ⬆️ #نابیجات 🥇 ْ ْ ➕ پست قبلی رو حتماً ببینید 😉 ✔️ ْ ْ 💎 ْ ْ
ْ #برف زیاد؟ ⬆️ امسال #زمستان برف دیدید یا نه؟ ☃️ #نابیجات 🥇 ْ ْ ➕ پست قبلی رو ببنید ✔️ ْ ْ 💎 ْ ْ
ْ #عشق که فقط واسه آدما نیست 🐩 #نابیجات 🥇 ْ ْ ➕ پست قبلی رو حتماً ببینید 😉 ✔️ ْ ْ 💎 ْ ْ
ْ حاضرید این کارو بکنید؟ ⬆️ #نابیجات 🥇 ْ ْ ➕ پست قبلی رو ببنید ✔️ ْ ْ
ْ ببینید با چاقو و کارت چیکار می کنه 😮 #نابیجات 🥇 ْ ْ ➕ پست قبلی رو حتماً ببینید 😉 ْ ْ 💎 ْ ْ
ْ شانس به این می گن ✔️ گر نگه دار من آن است که من می دانم شیشه را در بغل سنگ نگه می دارم 👍🏻 #نابیجات 🥇 ْ ْ ➕ پست قبلی رو حتماً ببینید 😉 ْ ْ 💎 ْ ْ # #جالب #باحال #خنده_دار
ْ شناختیش ؟ ⬆️ #نابیجات 🥇 ْ ْ ➕ پست قبلی رو حتماً ببینید 😉 ✔️ ْ ْ 💎 ْ ْ # #جالب #باحال #خنده_دار #طنز
ْ هنرنمایی #دختر با #حجاب با #دود 🚬 #نابیجات 🥇 ْ ْ ➕ پست قبلی رو حتماً ببینید 😉 ✔️ ْ ْ 💎 ْ ْ # #جالب #باحال #خنده_دار
ْ آینده #زمین 🌍 به نظر شما موجودات #فرازمینی وجود دارند ؟👽 👾 👽 #نابیجات 🥇 ْ ْ ➕ پست قبلی رو ببنید ✔️ ْ ْ 💎 ْ ْ #جالب #باحال #خنده_دار #طنز #خنده
ْ عاقبت #کفتر بازی 😂🕊️ #نابیجات 🥇 ْ ْ ➕ پست قبلی رو حتماً ببینید 😉 ✔️ ْ ْ 💎 ْ ْ # #جالب #باحال #خنده_دار #طنز