Persians for Trump Profile Image - @realpersiansfortrump

صفحه اينستاگرام Persians for Trump (@realpersiansfortrump)

96 پست

125 دنبال کننده

27 دنبال شونده

loading...
! 🇺🇸❤👍
🇺🇸❤🇺🇸❤🇺🇸❤🇺🇸❤🇺🇸❤🇺🇸
. .سپاس از حمایت پرزیدنت ترامپ از قیام مردمی ایرانیان برعلیه استبداد اسلامی ایران. #تظاهرات #تظاهرات_سراسری #ترامپ #ایران #رشت #تهران #شیراز #اصفهان #اعتصاب #اعتصاب_سراسری #آزادی #پرزیدنت_ترامپ #شورش #حمایت
. اعتصابات گسترده در ایران به تغییر رژیم خواهد انجامید #. #ایران #رشت #تهران #شیراز #اصفهان #اعتصاب #اعتصاب_سراسری #آزادی #پرزیدنت_ترامپ #شورش #حمایت
. 🇺🇸❤👍 .سپاس از گردهمایی ایرانیان مقیم لس آنجلس در حمایت از قیام مردمی ایرانیان برعلیه استبداد اسلامی ایران #ایرانی_های_آمریکا #لس_آنجلس #ایران #رشت #تهران #شیراز #اصفهان #اعتصاب #اعتصاب_سراسری #آزادی #پرزیدنت_ترامپ #شورش #حمایت
[ /] . .✡❤🇮🇱👍 .سپاس از گردهمایی ایرانیان مقیم اسرائيل در حمایت از قیام مردمی ایرانیان برعلیه استبداد اسلامی ایران #ایرانی_های_اسرائيل #اسرائيل #ایران #رشت #تهران #شیراز #اصفهان #اعتصاب #اعتصاب_سراسری #آزادی #پرزیدنت_ترامپ #شورش #حمایت
[ /] . ✡❤🇮🇱👍 .سپاس از گردهمایی ایرانیان مقیم اسرائيل در حمایت از قیام مردمی ایرانیان برعلیه استبداد اسلامی ایران #ایرانی_های_اسرائيل #اسرائيل #ایران #رشت #تهران #شیراز #اصفهان #اعتصاب #اعتصاب_سراسری #آزادی #پرزیدنت_ترامپ #شورش #حمایت
' ? ❤🇺🇸👍
! ❤🇺🇸❤🇺🇸❤🇺🇸❤🇺🇸❤🇺🇸❤🇺🇸