آگاهی لازمه آزادیست Profile Image - @sajaddep

صفحه اينستاگرام آگاهی لازمه آزادیست (@sajaddep)

  • آگاهی لازمه آزادیست از یک جامعه بیمار نباید توقع داشت فرهیختگانی خردمند تحویل دهد ما میراث دار نسلی نادان تر از خود هستیم

43 پست

2.1k دنبال کننده

57 دنبال شونده

loading...
No Media Found !