سَربداران Profile Image - @sarbedaran.ir

صفحه اينستاگرام سَربداران (@sarbedaran.ir)

  • سَربداران اندکی حق ، بسیاری باطل را نابود میکند همانطور که آتشی کم هیزم های فراوانی را می سوزاند... . . مولا علی علیه السّلام

350 پست

24.5k دنبال کننده

8 دنبال شونده

loading...
No Media Found !